Bilbao : 2019-2023 Agintaldiko Plana

Helburu honen bidez, garapen pertsonala, hezkuntza eta haurren prestakuntza-baliabideetarako sarbidea sustatzeko ekintzak egin nahi dira, bai eta herritarren artean gazteentzako erreferentzia izango diren eta gure gazteek ezagutza garatzea eta etorkizunerako aukerak sortzea bultzatuko duten balioak sustatu ere. Gizartea gaztetzea lortu nahi du, Bilbo gazte gehiagok aukera dezaten beren bizitza pertsonaleko eta profesionaleko proiektua garatzeko.

Helburu honen bidez, herritar guztien artean kirol-kultura eta -jarduna sustatzeko ekimenak garatu nahi dira, haien osasuna eta bizi-kalitatea hobetzeko bitarteko gisa; aisialdirako eta entretenimendurako espazioak garatu nahi dira, gure hiri-espazioez gozatzen laguntzeko; eta ekitaldi bereziak erakarri nahi dira, hiriaren sustapena eta erakargarritasuna bultzatzeko.

Helburu horren bidez, gure hiri-inguruneko bizikidetza eta segurtasuna bermatu nahi dira, prebentzioko, lankidetzako, hurbileko poliziarekiko eta kolektibo ahulagoekiko sentsibilizazioko politiken bidez, eta jarduketa-unitateak indartuz, espezializazioaren eta giza baliabideen nahiz baliabide teknikoen horniduraren bidez.

Helburu honekin, euskararen erabilera soziala sustatu nahi da hirian, Bilboko erakunde, eragile eta talde euskaltzale nagusiekin lankidetzan arituz, bai eta barruan hainbat neurri bultzatuz ere.

Helburu honen bidez, aurrera egin nahi da Bilboko Udalak bere baliabideen kudeaketa eraginkor eta efizientearen erreferente gisa duen posizioan, parte-hartzearekin, gardentasunarekin eta berrikuntzarekin duen konpromisoan oinarritutako gobernu onaren eredua garatuz. Enpresen eta herritarren arretaren hurbiltasuna, arintasuna eta eraginkortasuna sustatzea.