2.16. Udalaren I. Osasun Plana.

Bilboko Udalak Bilboko biztanleriaren osasuna hobetzen lagundu eta horri lotutako gizarte desberdintasunak gutxitu gura ditu, udal politikak eta zerbitzuak diseinatuaz. Horretarako, udal politika guztietan osasunaren ikuspegia eranstea bultzatuko da, zeharretara lantzen den gai bat
izan dadin sail bakoitzean lantzen diren ekintza guztietan.
Udaletxean osasuna zeharretara eransten laguntzeko tresna lehenengo “Udalaren Osasun Plana” zehaztu eta martxan jartzea izango da. Planak ekintza orokorragoak jasoko ditu, beharren duten auzoetara eta egoera ahulenean dagoen biztanleriara zuzendutako beste berariazko ekintzekin batera.

Helburua
2. Gizarte politikak.
Hasiera-data
2019/06/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2023/04/30 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Udalaren I. Osasun Planeko jarduketen aurrerapen-maila.

%85

Jarraipena

Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Lehendabiziko Osasunerako Udal Plana zehaztu, aurkeztu eta hedatu egin da Barrutiko Kontseiluetan, baita osasunaren eremuko irabazi asmorik gabeko erakunderik garrantzitsuenen aurrean ere.

Era berean, talde eragilea finkatu egin da eta jarduketen Segimendu Txostena egin da inplikatutako gainerako arloekin; zehazki, txosten hori 2021eko lehenengo hiruhilekoan hedatu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Udalaren I. Osasun Planeko jarduketen aurrerapen-maila.: %85
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha definido, presentado y difundido el primer Plan Municipal de Salud en los Consejos de Distrito y ante las entidades sin ánimo de lucro más relevantes en salud.

Asimismo, se ha llevado a cabo la elaboración del Informe de Seguimiento de las actuaciones junto con el resto de áreas implicadas.

Se han llevado a cabo 6 encuentros dentro de los procesos participativos en los que han formado parte 51 personas, así como una actividad de formación interna con 29 participantes, así como 16 encuentros inter-áreas, en los que han participado 32 personas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Udalaren I. Osasun Planeko jarduketen aurrerapen-maila.: %80