Lehorreko bizitza babestea, lehengoratzea eta modu jasangarrirean erabili dadila sustatzea, basoak modu jasangarrirean kudeatzea, basamortutzearen aurka borrokatzea, lurren degradazioa inbertitzea eta biodibertsitatearen galera gelditzea.

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Belardi-guneak landatzeko eta hazteko proiektuaren barruan, 976 zuhaitz landatu dira, hau da, aurreikusitakoen % 100.

Parkeetan eta plazetan aurreikusitako egonaldi-guneen % 100 hobetu dira, zehazki, 323 banku berri instalatuz.

Horrez gain, parkeetako eta berdeguneetako bizikidetza hobetzeko aurreikusitako jarduketen % 100 egin dira eta aurreikusitako oinezkoentzako korridore berdeen % 100 garatu egin dira.

Baso-pistei eta bideei dagokienez, aurreikuspenaren % 20 hobetu da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • "Eraztun Berdearen" iraunkortasunaren integrazioan izandako aurrerapen-maila.: %60
Dokumentuak
  • BILBOKO UDALAK HERRITARRAK ANIMATZEN DITU IBILBIDE SEGURU ETA OSASUNGARRIAK EGITERA URIKO MENDI ETA BASO-PARKEETAN ZEHAR (2020 11 13) (behera kargatu)
  • BILBOKO UDALAK BERRITU EGIN DU ARTXANDAKO BEGIRATOKIA, DISEINU INTEGRATZAILE BAT BALIATUZ ETA HAREN BEREIZGARRIAK INDARTUZ (2020 10 13) (behera kargatu)
  • BILBOKO INGURUKO BERDEGUNEA webgunea (behera kargatu)
  • BILBOKO UDALAK BEGIRALEKU BAT ETA AISIALDIKO GUNE BAT ERAIKIKO DITU CABRAS MENDIAN (2021 06 04) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ekintza-plana egikaritu den arren, 2021erako, taldeei aurkeztu behar zaie eta, ondoren, Gobernu Batzordean onetsi behar da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Tokiko 21eko Agenda ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %55
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“BIO2050 Ingurumen-estrategia” egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Bilboko Ingurumen Estrategiaren ezarpenaren aurrerapen-maila.: %41
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Pendiente de hacer la exposición pública.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Bilboko Ingurumen Estrategiaren ezarpenaren aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han plantado 721 árboles dentro del proyecto de plantación y revegetación de zonas de pradera, el 100% de la previsión.

Se han mejorado el 100% de las zonas estanciales previstas en parques y plazas, a través de la instalación de 189 bancos nuevos.

También se han realizado el 100% de las actuaciones previstas para la mejora de la convivencia en parques y zonas verdes, y se han desarrollado el 100% de los corredores verdes peatonales previstos.

En cuanto a las pistas forestales y senderos, se ha mejorado el 20% de la previsión.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • "Eraztun Berdearen" iraunkortasunaren integrazioan izandako aurrerapen-maila.: %59
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha ejecutado el Plan de Acción, si bien queda pendiente para 2021 la presentación a los grupos y posteriormente la aprobación en Junta de Gobierno.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Tokiko 21eko Agenda ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %50