Gizarte-ekintza

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Etxebizitza Plan Zuzendari berria egin da eta hori da Bilboko etxebizitza-politiken jarduketa-esparrua, 2023ra begirako horizontearekin. Testuinguru honetan, plan estrategiko bat diseinatu egin da eta, 2023ra arte, Etxebizitza Plan Zuzendarian jasotako ekintzetako asko egikaritu egingo ditu.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Etxebizitzaren Gidaplan berria abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %40
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Jo da genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko zerbitzua “funtsezko zerbitzua” dela. Era berean, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko programa sortu zen eta dagozkien larrialdietarako laguntzak aurreratu ziren.

Halaber, aurrerapausoak eman dira datu-baseetan adierazle berriak gehitzeko eta horiek aztertzeko; horrela, bermatzen da esku-hartzeak ez direla baztertzaileak, zehazki, intersekzionalitatea txertatuz.

Horrez gain, parte hartu da Hiri Hezitzaileen Sarean eta Estatu mailako genero-indarkeriaren aurkako sarean, baita harrerako baliabideen sare bat sortzeko prozesuan ere.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko zerbitzuan intersekzionalitatea txertatzen izandako aurrerapen-maila.: %80
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Jo da genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko zerbitzua “funtsezko zerbitzua” dela. Era berean, genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei laguntzeko programa sortu zen eta dagozkien larrialdietarako laguntzak aurreratu ziren.

Halaber, aurrerapausoak eman dira datu-baseetan adierazle berriak gehitzeko eta horiek aztertzeko; horrela, bermatzen da esku-hartzeak ez direla baztertzaileak, zehazki, intersekzionalitatea txertatuz.

Horrez gain, parte hartu da Hiri Hezitzaileen Sarean eta Estatu mailako genero-indarkeriaren aurkako sarean, baita harrerako baliabideen sare bat sortzeko prozesuan ere.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko zerbitzuan intersekzionalitatea txertatzen izandako aurrerapen-maila.: %80
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Laguntza gehiago behar duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko zehaztutako 46 neurrietatik, 11 amaitu dira eta 31 garatzen hasi dira; beraz, oraindik ere badaude 4 neurri hasi gabe.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gizarte Politiken aldeko Ituneko ekintzak gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %91
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Garatu egin da “Begirada Aktibo Berria Proiektua”, zeinean, dagoeneko eskaintzen ziren baliabideak aktibatzeaz gain, Bilboko Udalak eskaintzen dituen baliabide eta prestazio publiko guztiak txertatu diren, diziplina anitzeko talde batekin partekatutako kudeaketa-metodologia batekin batera.

Era berean, ezarpen-estrategia burutu egin da “Nagusi Kafegunean” programaren barruti berrietarako. Zorrotza, Rekalde eta Otxarkoaga.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Begirada Aktiboa" programa udaleko 8 barrutietara hedatzeko prozesuan izandako aurrerapen-maila.: %70
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Adinekoen Hiri Lagunkoiaren II. Planaren (2016-2019)” ebaluazioa egin da eta “Adinekoen Hiri Lagunkoiaren III. Planaren” zirriborroan asko aurreratu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %95
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

2020ko osasun-krisialdia gorabehera, 4 lan-batzorde burutu dira, 2 zuzenean egin dira 46 haurrekin eta beste bi online, murriztutako 3 taldetan. Era berean, 2 kontseilu burutu dira.

2021ean, planifikatutako ekintzak garatu dira: 5 saio eta 4 batzorde ospatu dira eta kontseiluari 27 proposamen aurkeztu zaizkio.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

2020an, gizarte-larrialdietarako 5.720 laguntza eman dira eta udalak 340 laguntza baino gehiago osatu egin ditu. 2021eko ekainean, 2.632 gizarte-larrialdietarako laguntza eman dira.

Arreta ematen ari zaie gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzeko betekizunak betetzen dituzten pertsona guztiei.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Baldintzak betetzen dituzten GLLen eskaeren estalduraren aurrerapen-maila.: %100
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Gizarte-hezkuntzako eta erkidegoko Esku-hartze Programaren lizitazioa 2022an edo 2023an aterako da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gurasotasun positiboaren programa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Elejabarriko Zentroa identifikatu da Eguneko Zentro berria kokatzeko lehenengo kokalekutzat. Espazioa askatu da; Elejabarriko beheko solairuaren aurre-diseinua egin da eta lizitazioa prestatu da egoera zein etorkizuneko eredua aztertzeko.

Era berean, Elejabarriko proiektu pilotua egiteko azpiegitura zehaztu da eta zerbitzuaren diseinua egin da, proiektu piloturako obrak egikarituz.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bazterkeria arriskuan dauden pertsonen arretarako eguneko zentroa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %40
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ezin izan da ekintza honetan aurreratu.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Pertsona zaintzaileentzako atseden udal-zerbitzua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Egungo Eguneko Zentroen funtzionamendu-eredu desberdinen dokumentazioa landu da.

Bilbon, lehendabiziko Eguneko Zentroa izango litzateke eta horren balizko kokapena aztertu egin da; hala, badago Eguneko Zentroaren eredu-zirriborro bat dagoeneko.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Adinekoei arreta emateko eguneko zentroa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %75
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha elaborado el nuevo Plan Director de Vivienda, el cual representa el marco de actuación de las políticas de vivienda en Bilbao con el horizonte puesto en el año 2023. En este contexto, se ha diseñado un Plan Estratégico que, hasta 2023, ejecutará una parte importante de las acciones contempladas en el Plan Director de Vivienda.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Etxebizitzaren Gidaplan berria abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %35
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha considerado el Servicio de atención a mujeres víctimas de violencia de género como “Servicio Esencial”. Asimismo se procedería a la creación del Programa de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia de género y se adelantaron las ayudas de emergencia correspondientes.

Además, se han dado avances en la incorporación de nuevos indicadores en la base de datos y en el análisis de los mismos, garantizándose que las intervenciones no sean discriminatorias, a través de la incorporación de la interseccionalidad.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Genero indarkeriaren biktima diren emakumeei arreta emateko zerbitzuan intersekzionalitatea txertatzen izandako aurrerapen-maila.: %80
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han finalizado 11 de las 46 medidas definidas para mejorar la calidad de vida de las personas que precisan mayor apoyo, y 31 de ellas se han empezado a desarrollar, quedando 4 medidas no iniciadas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gizarte Politiken aldeko Ituneko ekintzak gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %91
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha desarrollado el “Proyecto de Mirada Activa Berria” donde además de activar los recursos que se venían ofreciendo, se han incorporado todos los recursos y prestaciones públicas que ofrece el Ayuntamiento de Bilbao, junto con una metodología de gestión compartida con un equipo multidisciplinar.

Se han podido detectar a 900 personas, se han visitado más de 400 domicilios, y se han derivado a los SSB a 117 personas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Begirada Aktiboa" programa udaleko 8 barrutietara hedatzeko prozesuan izandako aurrerapen-maila.: %50
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo la evaluación del “II Plan de Ciudad Amigable con las personas mayores (2016-2019)” y la elaboración del “III Plan de Ciudad Amigable con las personas mayores”.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %80
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

A pesar de la crisis sanitaria se han llevado a cabo 4 comisiones de trabajo, 2 de forma presencial con las 46 niñas y niños juntos, y otras dos online en 3 grupos reducidos. Asimismo, se han llevado a cabo también 2 consejos.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han concedido 5.720 ayudas de emergencia social, y más de 340 ayudas se han complementado por parte del Ayuntamiento.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Baldintzak betetzen dituzten GLLen eskaeren estalduraren aurrerapen-maila.: %100
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

La licitación del Programa de Intervención socioeducativa y comunitaria saldrá en el año 2022 o 2023.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gurasotasun positiboaren programa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha identificado el Centro de Elejabarri como primer emplazamiento para la ubicación del nuevo Centro de Día. Se ha liberado el espacio, se ha pre-diseñado la planta baja de Elejabarri y se ha preparado la licitación para el estudio de situación y modelo de futuro.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bazterkeria arriskuan dauden pertsonen arretarako eguneko zentroa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %10
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

No se ha podido avanzar en esta acción.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Pertsona zaintzaileentzako atseden udal-zerbitzua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha elaborado la documentación de diversos modelos existentes de funcionamiento de Centros de Día.

Se ha llevado a cabo la exploración de la ubicación de la experiencia piloto en Bilbao del primer Centro de Día.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Adinekoei arreta emateko eguneko zentroa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %35