Familia

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ikasle zein irakasleentzako prestakuntza-lantegien diseinua eta bilerak senideekin.

Pandemiaren ondorioz egiteke geratu diren lantegiak abian jartzea. Hala eta guztiz ere, programa formatu ez-presentzialean mantendu da eta, pandemiaren ondorioz, aldaketak egin dira metodologian.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Indarkeria matxistari aurrea hartzeko programa indartzeko ekintzen aurrerapen-maila.: %75
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Laguntza gehiago behar duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko zehaztutako 46 neurrietatik, 11 amaitu dira eta 31 garatzen hasi dira; beraz, oraindik ere badaude 4 neurri hasi gabe.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gizarte Politiken aldeko Ituneko ekintzak gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %91
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

2020an, gizarte-larrialdietarako 5.720 laguntza eman dira eta udalak 340 laguntza baino gehiago osatu egin ditu. 2021eko ekainean, 2.632 gizarte-larrialdietarako laguntza eman dira.

Arreta ematen ari zaie gizarte-larrialdietarako laguntzak jasotzeko betekizunak betetzen dituzten pertsona guztiei.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Baldintzak betetzen dituzten GLLen eskaeren estalduraren aurrerapen-maila.: %100
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Gizarte-hezkuntzako eta erkidegoko Esku-hartze Programaren lizitazioa 2022an edo 2023an aterako da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gurasotasun positiboaren programa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Basurtuko zerbitzua handitu da, astean 2 egunetik 3 egunetara eta, horrez gain, Abandoko haurgune/kidegunea ireki da.

Gainera, hasiera batean aurreikusi ez ziren zenbait hobekuntza-ekintza burutu dira. Erabiltzaileen adina handitu da eta 3tik 5 urtera bitarteko haurrak txertatu dira zenbait zentrotan egiten ari den programa pilotu batean. Arrakastatsua izan denez, ekipamendu guztietara hedatu egingo da 2021eko irailetik aurrera.

Osasun-krisialdia gorabehera, udalekuen programazioa mantendu da.

Horrekin batera, Alde Zaharreko haurgunea/kidegunea handitzearekin eta hobetzearekin lotutako proiektua egiten ari da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Familia bateragarri egiten laguntzeko ekintzen aurrerapen-maila.: %35
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Bukatu dira Iruartetako Haur-eskolako obrak eta 2021ko urtarrilean inauguratu ahal izan da.

Gainera, espazio bat erosi egin da Indautxuko Haur-eskolarako eta obrarekin hasi da; 2023ko urtarrilean inauguratzea aurreikusten da. 

Era berean, Matiko, Zurbaran eta Mina del Morroko haur-eskola berrien proiektuen diseinuan eta onespenean lan egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurreskolak irekitzeko eta hobetzeko proiektuen aurrerapen-maila.: %50
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Esperanzako frontoia berritzeko obrak hasi dira; oraindik prozesuan daude eta ez dira amaitu.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Itxaropen kaleko pilotalekua berritzeko prozesuan izandako aurrerapen-maila.: %50
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han comenzado con las obras de renovación del frontón de la Esperanza, las cuales están en proceso, aún no han finalizado.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Itxaropen kaleko pilotalekua berritzeko prozesuan izandako aurrerapen-maila.: %15
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha ampliado el servicio de Basurto de dos días a 3 días a la semana, y, se ha llevado a cabo la apertura del haurgune/kidegune de Abando.

Además, se han llevado a cabo diversas acciones de mejora no previstas inicialmente. Se ha ampliado la edad de los/las usuarios/as incorporando el tramo de 3 a 5 años en un programa piloto en varios centros, que al tener tanto éxito se va a extender a todos los equipamientos desde septiembre de 2021.

A pesar de la crisis sanitaria se ha mantenido la programación de las colonias de verano, y se ha adelantado a septiembre (suele ser en octubre) el inicio del programa de haurgunes/kidegunes.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Familia bateragarri egiten laguntzeko ekintzen aurrerapen-maila.: %35
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han finalizado las obras de la Haurreskola de Iruarteta, y se ha podido inaugurar a finales de 2020.

Además, se ha llevado a cabo la compra del espacio para la Haurreskola de Indautxu y se ha comenzado con la obra.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurreskolak irekitzeko eta hobetzeko proiektuen aurrerapen-maila.: %40
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Diseño de los talleres formativos para el alumnado y profesorado, y reuniones con familiares.

La puesta en marcha de los talleres ha quedado pendiente como consecuencia de la pandemia. No obstante, se ha mantenido el programa en formato no presencial.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Indarkeria matxistari aurrea hartzeko programa indartzeko ekintzen aurrerapen-maila.: %75
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han finalizado 11 de las 46 medidas definidas para mejorar la calidad de vida de las personas que precisan mayor apoyo, y 31 de ellas se han empezado a desarrollar, quedando 4 medidas no iniciadas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gizarte Politiken aldeko Ituneko ekintzak gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %91
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han concedido 5.720 ayudas de emergencia social, y más de 340 ayudas se han complementado por parte del Ayuntamiento.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Baldintzak betetzen dituzten GLLen eskaeren estalduraren aurrerapen-maila.: %100
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

La licitación del Programa de Intervención socioeducativa y comunitaria saldrá en el año 2022 o 2023.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gurasotasun positiboaren programa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0