Herritarrentzako arreta

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Urtero argitaratzen da udaleko Enplegu-eskaintza Publikoa.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzean eta argitaratzean izandako aurrerapen-maila.: %100
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Erosi eta egokitu egin da lokala (Elkano 20-22) etorkizuneko Abandoko Bizilagunen Ikuskapenerako. Horrek mesede egingo die 50.000 pertsonei, gehi biztanle mugikorrei.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %35
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Lizitazioa ahalbidetzen duen aurretiazko azterlana burutu da, egungo Arreta-sistemen Diagnostikoan gauzatuko dena.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Abandoko Barrutiko Udal Zentro berria irekitzea eta jarduerei ekitea.

Era berean, Zorrotzako Barrutiko Udal Zentroa birmoldatzeko azterlana egiten hasi da; beraz, prozesuan dago.

Basurtuko Barrutiko Udal Zentroari dagokionez, aurretiazko urrats gisa, obrei ekin zaie La Perreran.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Barrainkua, Basurtu eta Zorrotzako Barrutiko Udaltegien hobekuntzen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %60
Dokumentuak
 • BARRUTIKO UDALTEGIAK webgunea (behera kargatu)
 • BILBOKO ALKATEAK ABANDO-INDAUTXUKO UDALTEGI BERRITUA BISITATU DU BARRAINKUA KALEAN (2020 07 21) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Zentzu horretan, aurreratu egin da; ikus-entzunezko 218 dokumentu eta material egokitu dira eta babes-materialak zein antzekoak sortu dira. Gainera, planaren ezarpen-maila onargarria lortu da, lansistemak berrituz eta segurtasun-neurri aplikagarriak txertatuz.

Horrekin batera, aniztasun funtzionalari arreta emateko prestakuntza eskaini zaie 378 pertsonei eta irakurketa errazeko 12 klub sortu dira Liburutegietan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrei zuzendutako arretan irisgarritasuna hobetzeko ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %41
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALA IRAKURKETA ERRAZAREN ETA ARRETA IRISGARRIAREN II. PLANA GARATU DU, HERRITARREI EMATEN ZAIEN ZERBITZUA HOBETZEARREN GUZTIENTZAKO IRISGARRITASUNAREN IKUSPEGITIK (2021 07 08) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen lanketa-prozesuetako dokumentuetarako web-sarbidean lan egiten hasi da eta Irakurketa Errazeko formatuko proposamen bat egin da, web-ereduan aurrera egite aldera.

Aurrekoaz gain, Gardentasun-atariko elementuen diagnostiko bat egin da, informazioaren kalitatearen ikuspegitik zein horren eguneraketaren ikuspegitik, eta hobetu eta eguneratu beharreko zenbait elementu identifikatu egin dira.

Open Datari dagokionez, euskal administrazioek ireki ditzaketen zenbait datu-multzo hautatzeko lan egin da, zehazki, herritarren eskarian oinarrituz.

Kontuak emateari dagokionez, erakunde-plataforma bat diseinatu egin da, herritarrei kontuak modu irisgarrian eta ulergarrian ematea ahalbidetzeko.

Azkenik, Gobernu Irekirako Aliantzari dagokion Euskadiko OGP taldean parte hartzen da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %46
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Administrazio elektronikoko plataformaren lizitazioa egikaritu da eta hauxe hartzen du barne horrek: sarrera- eta irteera-erregistroa; jakinarazpenak eta komunikazioak; prozeduren definizioa, dokumentuen kudeaketa eta enpresa lizitatzaileen eskaintzen balorazioa. G-ONCE plataformaren ezarpena, 2022ko urrirako aurreikusten dena.

Era berean, udal-prozedurak aztertzeko eta horien ingeniaritza berriro ezartzeko lizitazioa egikaritu da; gaur egun, azkenengo gorabeherak ebazteko eta produkzioa abian jartzeko fasean dago.

Gainera, administrazio elektronikoko plataforma bat ezarri egin da Udal-etxebizitzetarako, 2021eko uztailean amaituko dena.

Azkenik, UDALBEK espedienteak kudeatzeko plataformaren mantentze-lana burutu da; Bilbaoclick proiektua abian jarri da eta Administrazio-prozeduren Inbentarioa onetsi eta webgunean argitaratu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Administrazio Elektronikoa urgentziaz ezartzeko plana gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %50
Dokumentuak
 • HERRITARREK MODU ERRAZ ETA SEGURUAGOAN EGIN AHAL IZANGO DITUZTE IZAPIDEAK BILBOKO UDALAREKIN (2021 03 10) (behera kargatu)
 • BILBO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS BILTZARREAN PARTE HARTZEN ARI DA, GOBERNANTZA ADIMENTSUA ETA GIZARTEAREN DIGITALIZAZIOA GAIAK LANDUZ (2020 11 18) (behera kargatu)
 • KONTRATUGILEAREN PROFILA webgunea (behera kargatu)
 • UDAL ETXEBIZITZAK webgunea (behera kargatu)
 • BILBOKO EGOITZA ELEKTRONIKOA (E-UDALA) webgunea (behera kargatu)
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo el estudio previo que posibilita la licitación, que se materializará en el Diagnóstico de los Sistemas de Atención actuales.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Apertura del Nuevo CMD Abando y comienzo de actividades.

Asimismo, se ha empezado con la realización del estudio de remodelación del CMD Zorrotza, por lo que éste se encuentra en proceso.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Barrainkua, Basurtu eta Zorrotzako Barrutiko Udaltegien hobekuntzen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %55
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha definido y aprobado la política de firma, y el modelo de gestión documental, y se ha comenzado con la elaboración del catálogo de procedimientos.

Se ha mejorado la sede electrónica en lo referente a la incorporación de nuevos trámites: instancia general, solicitud de AES, ayudas plan renove viviendas, trámites de juventud, movilidad y urbanismo, implantación plataformas Giltza y Zain de Izenpe (Identificación y firma electrónica ciudadanía: BakQ (en curso), integración del registro electrónico da apoderamientos).

Además, se ha comenzado con la implantación del registro electrónico único, y de apoderamientos, así como con el sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas. Por último, se ha evaluado el nuevo portafirmas y se ha empezado también con la implantación del registro de personal habilitado.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Administrazio Elektronikoa urgentziaz ezartzeko plana gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %44
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha comenzado a trabajar en el acceso web a los documentos del proceso de elaboración de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, y se ha hecho una propuesta en formato Lectura Fácil, para avanzar en el modelo web.

Asimismo, se ha realizado un diagnóstico de los elementos del Portal de transparencia, tanto desde el punto de vista de calidad de la información como actualización de la misma, y se han identificado elementos a mejorar, y actualizar.

En lo relativo a Open Data se ha trabajado en la selección de una serie de conjuntos de datos susceptibles de abrirse por las administraciones vascas en base a la demanda de la ciudadanía en general.

En lo relativo a rendición de cuentas se ha diseñado una plataforma institucional que permita hacer una rendición de cuentas accesible y comprensible para la ciudadanía.

Por último, se participa en el grupo OGP Euskadi, perteneciente a la Alianza para el Gobierno Abierto.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %20
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha avanzado en la adaptación de 192 documentos y materiales audiovisuales, la elaboración de materiales de apoyo y similares. Además, se ha conseguido una implementación del plan a un nivel aceptable mediante la innovación en los sistemas de trabajo y la incorporación de las medidas de seguridad aplicables.

También se han formado 280 personas en atención a la diversidad funcional y se han creado 7 clubs de lectura fácil en Bibliotecas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrei zuzendutako arretan irisgarritasuna hobetzeko ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %23
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha adquirido el local (Elkano 20-22) apropiado para la futura Inspección Vecinal de Abando, lo cual beneficia a más de 25.000 personas, más la población flotante.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %20
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

PENDIENTE

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Enplegu Publikoaren Eskaintza onartzean eta argitaratzean izandako aurrerapen-maila.: %0