Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

V. Planaren konpromisoen Betetzearen Ebaluazio-dokumentua egin da eta Arloen arteko Udal Batzorde Teknikoak hori aurkeztu eta baliozkotu egin du.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Mendekotasunen IV. Tokiko Plana egitean izandako aurrerapen-maila.: %10
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Gobernu Batzordeak “Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako V. Udal Plana (2020-2023)” diseinatu eta onetsi egin du, udal-arlo eta entitate guztien parte-hartzearen bidez. Horiez gain, batzorde politikoak eta arloen arteko batzordeak zein elkarteek hartu dute parte, azkenengoak Bilboko Berdintasunaren aldeko Emakumeen Kontseiluaren bitartez.

Era berean, lehenengo segimendu-txostena aurkeztu egin da, udalarloek berdintasunaren eremuan egindako jarduketekin.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %55
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Parte hartzeko egituraren bideragarritasunaren diagnostikoa” egiten amaitzea. Era berean, 3 bilera egin dira diagnostiko hori itzultzeko; horietan, harremanetan jarritako 50 elkarteetatik, 11k hartu dute parte.

“Parte hartzeko arautegi” berria egiteko prozesua amaitu da. 

Horrekin batera, V. Plana diseinatzeko prozesu parte-hartzailea amaitu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen parte-hartze soziopolitikorako egiturak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %65
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Adinekoen Hiri Lagunkoiaren II. Planaren (2016-2019)” ebaluazioa egin da eta “Adinekoen Hiri Lagunkoiaren III. Planaren” zirriborroan asko aurreratu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %95
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

2020ko osasun-krisialdia gorabehera, 4 lan-batzorde burutu dira, 2 zuzenean egin dira 46 haurrekin eta beste bi online, murriztutako 3 taldetan. Era berean, 2 kontseilu burutu dira.

2021ean, planifikatutako ekintzak garatu dira: 5 saio eta 4 batzorde ospatu dira eta kontseiluari 27 proposamen aurkeztu zaizkio.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Berariazko azterlanak egin dira San Inazio eta La Peñako guneetan eta horiek erakusten dute beharrezkoa dela araututako aparkatzeko zerbitzua gune horietara hedatzea.. Halaber, berariazko azterlan bat egin da Arangoitiri dagokionez.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • TAO eremuak handitzeko proiektuaren aurrerapen-maila.: %50
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Behatokiaren zereginak “hobetzeko eta ikusarazteko” lanarekin jarraitu da, gatazken identifikazioaren eta kudeaketaren bidez eta jarduera antisocialen kontrolaren eta zuzenketaren bidez.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bizikidetzaren Behatokiak esku hartzen duen auzoen hazkundean izandako aurrerapen-maila.: %60
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Auzoko lantegi guztietan txertatu dira herritarrek arriskutsutzat hartzen dituzten puntuen detekzioa eta sailkapena, puntu horietan esku hartzeko emaitzak lortuz, emaitzen ebaluazioarekin batera.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasunik gabeko guneak minimizatzeko plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %70
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Bilboko auzoetan Herritarren Segurtasunerako Lantegi guztiak eratu ahal izan dira, hau da, guztira, 14 lantegi. Gainera, foro iraunkorraren 154 bilera eta foro irekien 3 bilera egin dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasun tailerrak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %75
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Erosi eta egokitu egin da lokala (Elkano 20-22) etorkizuneko Abandoko Bizilagunen Ikuskapenerako. Horrek mesede egingo die 50.000 pertsonei, gehi biztanle mugikorrei.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %35
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Lizitazioa ahalbidetzen duen aurretiazko azterlana burutu da, egungo Arreta-sistemen Diagnostikoan gauzatuko dena.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Herritarrei informazioa emateko epe berria ireki da. Denbora honetan, ia-ia 400 alegazio jaso dira eta 2.538 pertsona interesdun egon dira. Alegazioetatik, 209 onetsi dira, guztirako 2.165 pertsona interesdunekin.

Era berean, planaren behin-behineko onespena egin da eta behinbehineko onespenaren eta Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen Txostena jasotzeko faseak amaitu dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Hiri Antolamenduko Plan Orokorra onartzeko faseen aurrerapen-maila.: %60
Dokumentuak
 • ZAZPI KALEETAKO PLAN BEREZIA ETA BILBO ZAHARREKO PLAN BEREZIA ABENDUAN BEHIN-BEHINEAN ONARTUTAKO BILBOKO HIRI ANTOLAKETARAKO PLAN OROKORRERA EGOKITUKO DIRA (2021 04 19) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAREN OSOKO BILKURAK BEHIN-BEHINEKO ONESPENA EMAN DIO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIARI (HAPO) (2020 12 18) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Plan bereziko lanen kontratazioa burutu da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Peñaskaleko Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %10
Dokumentuak
 • PEÑASKALEKO PLAN BEREZIA IDAZTEKO LIZITAZIOA webgunea (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Trenbidearen gainean esku hartu da, Punta Zorrotzaren eta Zorrotzako bizitegi-multzoaren arteko komunikazioa hobetze aldera.

Hala eta guztiz ere, ez da aurrerapenik egon; izan ere, ADIFek bere adostasuna erakutsi behar du trenbidearen gainean esku hartzeko aukerari dagokionez, funtsezkoa baita plan bereziaren kontratazioa egin ahal izateko.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Zorrotza Puntako Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %5
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK ZORROTZAKO LANDAN DAGOEN ARTSENALBIDEKO 1. ZENBAKIKO ERAIKINA ERAISTEKO LANAK HASIKO DITU (2019 11 18) (behera kargatu)
 • TRENBIDEA ZORROTZAN INTEGRATZEKO HITZARMENAREN SINAKETA (2021 07 14) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK ERABILERARIK GABEKO ESPAZIOAK BERRESKURATU KODITU ZORROTZAKO MUTURREAN, AIRE ZABALEKO KIROL-ESKAINTZAREKIN, EGOTEKO EREMUEKIN ETA IBILBIDE SEGURU ETA IRISGARRIEKIN (2021 06 22) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAREN OSOKO BILKURAK BEHIN-BEHINEKO ONESPENA EMAN DIO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIARI (HAPO) (2020 12 18) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK EKIN DIE JADA ZORROTZAKO LANDAN TRANSITO KALEXKAKO 10. ZENBAKIKO ERAIKINA ERAISTEKO OBREI (2020 01 21) (behera kargatu)
 • GARABIA ETA UDAL IBILGAILUEN BILTEGIA ZORROTZAKO MUTURREAN EGONGO DIRA AURRERANTZEAN (2019 12 09) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Auzoen diagnostiko sozioekonomikoa amaitu da eta idatzi da Hiriagendaren esparru estrategikoarekin lerrokatzeko dokumentua, baita Bilboko birgaitze-guneen azterlan teknikoa ere.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoak hiriberritzeko planaren funtsezko ekintzen definizioan eta ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %40
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Onetsi da Auzokide Plana 2019-2023. Horrez gain, egungo prozesuaren analisia burutu da; idazteko metodologia onetsi da; eremuak lehenesteko eta ordezkatzeko prozesua aztertu eta berrikusi da; proiektuak eta isolatutako jarduketak berrikusi dira eta gardentasuneko zein kontuak emateko prozesua egikaritu da. Hobekuntzak proposatzeko prozesua abian da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzokide Planaren protokolo eta tresna berriaren garapenean izandako aurrerapen-maila.: %80
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK 2020-2023KO AUZOKIDE PLANA ONARTU DU, 56 HOBEKUNTZA-EREMUREKIN URIKO BARRUTI GUZTIETARAKO (2020 07 20) (behera kargatu)
 • AUZOKIDE PLANA 2020-2023 webgunea (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Abandoko Barrutiko Udal Zentro berria irekitzea eta jarduerei ekitea.

Era berean, Zorrotzako Barrutiko Udal Zentroa birmoldatzeko azterlana egiten hasi da; beraz, prozesuan dago.

Basurtuko Barrutiko Udal Zentroari dagokionez, aurretiazko urrats gisa, obrei ekin zaie La Perreran.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Barrainkua, Basurtu eta Zorrotzako Barrutiko Udaltegien hobekuntzen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %60
Dokumentuak
 • BARRUTIKO UDALTEGIAK webgunea (behera kargatu)
 • BILBOKO ALKATEAK ABANDO-INDAUTXUKO UDALTEGI BERRITUA BISITATU DU BARRAINKUA KALEAN (2020 07 21) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Zentzu horretan, aurreratu egin da; ikus-entzunezko 218 dokumentu eta material egokitu dira eta babes-materialak zein antzekoak sortu dira. Gainera, planaren ezarpen-maila onargarria lortu da, lansistemak berrituz eta segurtasun-neurri aplikagarriak txertatuz.

Horrekin batera, aniztasun funtzionalari arreta emateko prestakuntza eskaini zaie 378 pertsonei eta irakurketa errazeko 12 klub sortu dira Liburutegietan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrei zuzendutako arretan irisgarritasuna hobetzeko ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %41
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALA IRAKURKETA ERRAZAREN ETA ARRETA IRISGARRIAREN II. PLANA GARATU DU, HERRITARREI EMATEN ZAIEN ZERBITZUA HOBETZEARREN GUZTIENTZAKO IRISGARRITASUNAREN IKUSPEGITIK (2021 07 08) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen lanketa-prozesuetako dokumentuetarako web-sarbidean lan egiten hasi da eta Irakurketa Errazeko formatuko proposamen bat egin da, web-ereduan aurrera egite aldera.

Aurrekoaz gain, Gardentasun-atariko elementuen diagnostiko bat egin da, informazioaren kalitatearen ikuspegitik zein horren eguneraketaren ikuspegitik, eta hobetu eta eguneratu beharreko zenbait elementu identifikatu egin dira.

Open Datari dagokionez, euskal administrazioek ireki ditzaketen zenbait datu-multzo hautatzeko lan egin da, zehazki, herritarren eskarian oinarrituz.

Kontuak emateari dagokionez, erakunde-plataforma bat diseinatu egin da, herritarrei kontuak modu irisgarrian eta ulergarrian ematea ahalbidetzeko.

Azkenik, Gobernu Irekirako Aliantzari dagokion Euskadiko OGP taldean parte hartzen da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %46
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Aurrekontu parte-hartzaileen prozesuaren proposamen berria zehaztu da eta Gobernu Batzordean onartu da. Proposamen horretan, jasotzen da herritarrek parte hartuko dutela proposamenak lehenesteko prozesuan, balizko tresna desberdinak aztertuz eta metodologia berria eta prozesua diseinatuz, onetsiz eta abian jarriz.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Parte hartuzko aurrekontuen prozesu berria abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %75
Dokumentuak
 • BILBAO PARTE-HARTZAILEA webgunea (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAREN 2022KO PARTE-HARTZE BIDEZKO AURREKONTUEKIN GARATUKO DIREN PROIEKTUAK ERABAKIKO DITUZTE BILBOTARREK (2021 05 12) (behera kargatu)
 • PARTE-HARTZE BIDEZKO AURREKONTUA webgunea (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Administrazio elektronikoko plataformaren lizitazioa egikaritu da eta hauxe hartzen du barne horrek: sarrera- eta irteera-erregistroa; jakinarazpenak eta komunikazioak; prozeduren definizioa, dokumentuen kudeaketa eta enpresa lizitatzaileen eskaintzen balorazioa. G-ONCE plataformaren ezarpena, 2022ko urrirako aurreikusten dena.

Era berean, udal-prozedurak aztertzeko eta horien ingeniaritza berriro ezartzeko lizitazioa egikaritu da; gaur egun, azkenengo gorabeherak ebazteko eta produkzioa abian jartzeko fasean dago.

Gainera, administrazio elektronikoko plataforma bat ezarri egin da Udal-etxebizitzetarako, 2021eko uztailean amaituko dena.

Azkenik, UDALBEK espedienteak kudeatzeko plataformaren mantentze-lana burutu da; Bilbaoclick proiektua abian jarri da eta Administrazio-prozeduren Inbentarioa onetsi eta webgunean argitaratu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Administrazio Elektronikoa urgentziaz ezartzeko plana gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %50
Dokumentuak
 • BILBOKO EGOITZA ELEKTRONIKOA (E-UDALA) webgunea (behera kargatu)
 • HERRITARREK MODU ERRAZ ETA SEGURUAGOAN EGIN AHAL IZANGO DITUZTE IZAPIDEAK BILBOKO UDALAREKIN (2021 03 10) (behera kargatu)
 • BILBO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS BILTZARREAN PARTE HARTZEN ARI DA, GOBERNANTZA ADIMENTSUA ETA GIZARTEAREN DIGITALIZAZIOA GAIAK LANDUZ (2020 11 18) (behera kargatu)
 • KONTRATUGILEAREN PROFILA webgunea (behera kargatu)
 • UDAL ETXEBIZITZAK webgunea (behera kargatu)
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha elaborado el documento de Evaluación del cumplimiento de los compromisos del V Plan, y presentación y validación por parte de la Comisión Técnica Municipal Inter-Áreas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Mendekotasunen IV. Tokiko Plana egitean izandako aurrerapen-maila.: %10
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo el estudio previo que posibilita la licitación, que se materializará en el Diagnóstico de los Sistemas de Atención actuales.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha finalizado el diagnóstico socio-económico de los barrios, y se ha comenzado con la redacción del documento de alineación al marco estratégico de la Agenda Urbana y del estudio técnico de zonas de rehabilitación en Bilbao.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoak hiriberritzeko planaren funtsezko ekintzen definizioan eta ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %10
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Aprobación del Auzokide Plana 2019-2023. Además, se ha llevado a cabo el análisis del proceso actual y la aprobación de la metodología para la redacción, así como el análisis y revisión del proceso de representación y priorización de ámbitos, de revisión de proyectos, de actuaciones aisladas y del proceso de transparencia y rendición de cuentas. Estando en proceso la proposición de mejoras.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzokide Planaren protokolo eta tresna berriaren garapenean izandako aurrerapen-maila.: %75
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Apertura del Nuevo CMD Abando y comienzo de actividades.

Asimismo, se ha empezado con la realización del estudio de remodelación del CMD Zorrotza, por lo que éste se encuentra en proceso.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Barrainkua, Basurtu eta Zorrotzako Barrutiko Udaltegien hobekuntzen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %55
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha definido y aprobado la política de firma, y el modelo de gestión documental, y se ha comenzado con la elaboración del catálogo de procedimientos.

Se ha mejorado la sede electrónica en lo referente a la incorporación de nuevos trámites: instancia general, solicitud de AES, ayudas plan renove viviendas, trámites de juventud, movilidad y urbanismo, implantación plataformas Giltza y Zain de Izenpe (Identificación y firma electrónica ciudadanía: BakQ (en curso), integración del registro electrónico da apoderamientos).

Además, se ha comenzado con la implantación del registro electrónico único, y de apoderamientos, así como con el sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas. Por último, se ha evaluado el nuevo portafirmas y se ha empezado también con la implantación del registro de personal habilitado.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Administrazio Elektronikoa urgentziaz ezartzeko plana gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %44
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha definido una nueva propuesta de proceso de Presupuestos Participativos, que incorpora la participación ciudadana en la priorización de las propuestas, a través del análisis de las diferentes herramientas posibles, y del diseño de la nueva metodología.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Parte hartuzko aurrekontuen prozesu berria abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %30
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha comenzado a trabajar en el acceso web a los documentos del proceso de elaboración de las Ordenanzas Fiscales y Precios Públicos, y se ha hecho una propuesta en formato Lectura Fácil, para avanzar en el modelo web.

Asimismo, se ha realizado un diagnóstico de los elementos del Portal de transparencia, tanto desde el punto de vista de calidad de la información como actualización de la misma, y se han identificado elementos a mejorar, y actualizar.

En lo relativo a Open Data se ha trabajado en la selección de una serie de conjuntos de datos susceptibles de abrirse por las administraciones vascas en base a la demanda de la ciudadanía en general.

En lo relativo a rendición de cuentas se ha diseñado una plataforma institucional que permita hacer una rendición de cuentas accesible y comprensible para la ciudadanía.

Por último, se participa en el grupo OGP Euskadi, perteneciente a la Alianza para el Gobierno Abierto.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %20
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha avanzado en la adaptación de 192 documentos y materiales audiovisuales, la elaboración de materiales de apoyo y similares. Además, se ha conseguido una implementación del plan a un nivel aceptable mediante la innovación en los sistemas de trabajo y la incorporación de las medidas de seguridad aplicables.

También se han formado 280 personas en atención a la diversidad funcional y se han creado 7 clubs de lectura fácil en Bibliotecas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrei zuzendutako arretan irisgarritasuna hobetzeko ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %23
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo la apertura del nuevo periodo de información ciudadana. En este periodo se han recibido casi 400 alegaciones, con 2.538 personas interesadas en ellas, de las cuales 209 han sido estimadas, con un total de 2.165 personas interesadas.

Asimismo, se ha llevado a cabo la aprobación provisional del Plan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Hiri Antolamenduko Plan Orokorra onartzeko faseen aurrerapen-maila.: %50
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Sin avances.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Peñaskaleko Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha intervenido sobre el ferrocarril para mejorar la comunicación entre la Punta y el conjunto residencial de Zorrotza.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Zorrotza Puntako Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %5
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

PENDIENTE

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bizikidetzaren Behatokiak esku hartzen duen auzoen hazkundean izandako aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han incorporado a todos los talleres de barrio la detección y catalogación de los puntos sentidos como inseguros por parte de la población, y obteniéndose resultados de la intervención en estos puntos.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasunik gabeko guneak minimizatzeko plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %60
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han podido constituir todos los Talleres de Seguridad Ciudadana en los barrios de Bilbao, un total de 14 talleres. Además, se han llevado a cabo 70 reuniones del Foro permanente y 3 reuniones de Foros abiertos.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasun tailerrak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %70
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha adquirido el local (Elkano 20-22) apropiado para la futura Inspección Vecinal de Abando, lo cual beneficia a más de 25.000 personas, más la población flotante.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %20
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

PENDIENTE

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • TAO eremuak handitzeko proiektuaren aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha diseñado y aprobado por Junta de Gobierno el “V Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2020-2023)”, a través de la participación de todas las áreas y entidades municipales, así como de la comisión política e interáreas, y del movimiento asociativo por medio del Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %35
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Finalización de la elaboración del “Diagnóstico de viabilidad de estructura de participación”. Asimismo, se han llevado a cabo 3 reuniones para la devolución de dicho Diagnóstico, en las que han participado 11 de las 69 asociaciones contactadas.

Se ha comenzado el proceso de elaboración de un nuevo “Reglamento de Participación”.

También se ha iniciado el proceso participativo para el diseño del V Plan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen parte-hartze soziopolitikorako egiturak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %30
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo la evaluación del “II Plan de Ciudad Amigable con las personas mayores (2016-2019)” y la elaboración del “III Plan de Ciudad Amigable con las personas mayores”.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %80
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

A pesar de la crisis sanitaria se han llevado a cabo 4 comisiones de trabajo, 2 de forma presencial con las 46 niñas y niños juntos, y otras dos online en 3 grupos reducidos. Asimismo, se han llevado a cabo también 2 consejos.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100