Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Zentzu horretan, aurreratu egin da; ikus-entzunezko 218 dokumentu eta material egokitu dira eta babes-materialak zein antzekoak sortu dira. Gainera, planaren ezarpen-maila onargarria lortu da, lansistemak berrituz eta segurtasun-neurri aplikagarriak txertatuz.

Horrekin batera, aniztasun funtzionalari arreta emateko prestakuntza eskaini zaie 378 pertsonei eta irakurketa errazeko 12 klub sortu dira Liburutegietan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrei zuzendutako arretan irisgarritasuna hobetzeko ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %41
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALA IRAKURKETA ERRAZAREN ETA ARRETA IRISGARRIAREN II. PLANA GARATU DU, HERRITARREI EMATEN ZAIEN ZERBITZUA HOBETZEARREN GUZTIENTZAKO IRISGARRITASUNAREN IKUSPEGITIK (2021 07 08)
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen lanketa-prozesuetako dokumentuetarako web-sarbidean lan egiten hasi da eta Irakurketa Errazeko formatuko proposamen bat egin da, web-ereduan aurrera egite aldera.

Aurrekoaz gain, Gardentasun-atariko elementuen diagnostiko bat egin da, informazioaren kalitatearen ikuspegitik zein horren eguneraketaren ikuspegitik, eta hobetu eta eguneratu beharreko zenbait elementu identifikatu egin dira.

Open Datari dagokionez, euskal administrazioek ireki ditzaketen zenbait datu-multzo hautatzeko lan egin da, zehazki, herritarren eskarian oinarrituz.

Kontuak emateari dagokionez, erakunde-plataforma bat diseinatu egin da, herritarrei kontuak modu irisgarrian eta ulergarrian ematea ahalbidetzeko.

Azkenik, Gobernu Irekirako Aliantzari dagokion Euskadiko OGP taldean parte hartzen da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %46
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Aurrekontu parte-hartzaileen prozesuaren proposamen berria zehaztu da eta Gobernu Batzordean onartu da. Proposamen horretan, jasotzen da herritarrek parte hartuko dutela proposamenak lehenesteko prozesuan, balizko tresna desberdinak aztertuz eta metodologia berria eta prozesua diseinatuz, onetsiz eta abian jarriz.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Parte hartuzko aurrekontuen prozesu berria abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %75
Dokumentuak
 • PARTE-HARTZE BIDEZKO AURREKONTUA webgunea
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAREN 2022KO PARTE-HARTZE BIDEZKO AURREKONTUEKIN GARATUKO DIREN PROIEKTUAK ERABAKIKO DITUZTE BILBOTARREK (2021 05 12)
  behera kargatu
 • BILBAO PARTE-HARTZAILEA webgunea
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Administrazio elektronikoko plataformaren lizitazioa egikaritu da eta hauxe hartzen du barne horrek: sarrera- eta irteera-erregistroa; jakinarazpenak eta komunikazioak; prozeduren definizioa, dokumentuen kudeaketa eta enpresa lizitatzaileen eskaintzen balorazioa. G-ONCE plataformaren ezarpena, 2022ko urrirako aurreikusten dena.

Era berean, udal-prozedurak aztertzeko eta horien ingeniaritza berriro ezartzeko lizitazioa egikaritu da; gaur egun, azkenengo gorabeherak ebazteko eta produkzioa abian jartzeko fasean dago.

Gainera, administrazio elektronikoko plataforma bat ezarri egin da Udal-etxebizitzetarako, 2021eko uztailean amaituko dena.

Azkenik, UDALBEK espedienteak kudeatzeko plataformaren mantentze-lana burutu da; Bilbaoclick proiektua abian jarri da eta Administrazio-prozeduren Inbentarioa onetsi eta webgunean argitaratu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Administrazio Elektronikoa urgentziaz ezartzeko plana gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %50
Dokumentuak
 • BILBOKO EGOITZA ELEKTRONIKOA (E-UDALA) webgunea
  behera kargatu
 • BILBO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS BILTZARREAN PARTE HARTZEN ARI DA, GOBERNANTZA ADIMENTSUA ETA GIZARTEAREN DIGITALIZAZIOA GAIAK LANDUZ (2020 11 18)
  behera kargatu
 • KONTRATUGILEAREN PROFILA webgunea
  behera kargatu
 • UDAL ETXEBIZITZAK webgunea
  behera kargatu
 • HERRITARREK MODU ERRAZ ETA SEGURUAGOAN EGIN AHAL IZANGO DITUZTE IZAPIDEAK BILBOKO UDALAREKIN (2021 03 10)
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Abandoko Barrutiko Udal Zentro berria irekitzea eta jarduerei ekitea.

Era berean, Zorrotzako Barrutiko Udal Zentroa birmoldatzeko azterlana egiten hasi da; beraz, prozesuan dago.

Basurtuko Barrutiko Udal Zentroari dagokionez, aurretiazko urrats gisa, obrei ekin zaie La Perreran.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Barrainkua, Basurtu eta Zorrotzako Barrutiko Udaltegien hobekuntzen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %60
Dokumentuak
 • BARRUTIKO UDALTEGIAK webgunea
  behera kargatu
 • BILBOKO ALKATEAK ABANDO-INDAUTXUKO UDALTEGI BERRITUA BISITATU DU BARRAINKUA KALEAN (2020 07 21)
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Onetsi da Auzokide Plana 2019-2023. Horrez gain, egungo prozesuaren analisia burutu da; idazteko metodologia onetsi da; eremuak lehenesteko eta ordezkatzeko prozesua aztertu eta berrikusi da; proiektuak eta isolatutako jarduketak berrikusi dira eta gardentasuneko zein kontuak emateko prozesua egikaritu da. Hobekuntzak proposatzeko prozesua abian da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzokide Planaren protokolo eta tresna berriaren garapenean izandako aurrerapen-maila.: %80
Dokumentuak
 • AUZOKIDE PLANA 2020-2023 webgunea
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAK 2020-2023KO AUZOKIDE PLANA ONARTU DU, 56 HOBEKUNTZA-EREMUREKIN URIKO BARRUTI GUZTIETARAKO (2020 07 20)
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Auzoen diagnostiko sozioekonomikoa amaitu da eta idatzi da Hiriagendaren esparru estrategikoarekin lerrokatzeko dokumentua, baita Bilboko birgaitze-guneen azterlan teknikoa ere.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoak hiriberritzeko planaren funtsezko ekintzen definizioan eta ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %40
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Trenbidearen gainean esku hartu da, Punta Zorrotzaren eta Zorrotzako bizitegi-multzoaren arteko komunikazioa hobetze aldera.

Hala eta guztiz ere, ez da aurrerapenik egon; izan ere, ADIFek bere adostasuna erakutsi behar du trenbidearen gainean esku hartzeko aukerari dagokionez, funtsezkoa baita plan bereziaren kontratazioa egin ahal izateko.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Zorrotza Puntako Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %5
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK EKIN DIE JADA ZORROTZAKO LANDAN TRANSITO KALEXKAKO 10. ZENBAKIKO ERAIKINA ERAISTEKO OBREI (2020 01 21)
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAREN OSOKO BILKURAK BEHIN-BEHINEKO ONESPENA EMAN DIO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIARI (HAPO) (2020 12 18)
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAK ZORROTZAKO LANDAN DAGOEN ARTSENALBIDEKO 1. ZENBAKIKO ERAIKINA ERAISTEKO LANAK HASIKO DITU (2019 11 18)
  behera kargatu
 • TRENBIDEA ZORROTZAN INTEGRATZEKO HITZARMENAREN SINAKETA (2021 07 14)
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAK ERABILERARIK GABEKO ESPAZIOAK BERRESKURATU KODITU ZORROTZAKO MUTURREAN, AIRE ZABALEKO KIROL-ESKAINTZAREKIN, EGOTEKO EREMUEKIN ETA IBILBIDE SEGURU ETA IRISGARRIEKIN (2021 06 22)
  behera kargatu
 • GARABIA ETA UDAL IBILGAILUEN BILTEGIA ZORROTZAKO MUTURREAN EGONGO DIRA AURRERANTZEAN (2019 12 09)
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Plan bereziko lanen kontratazioa burutu da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Peñaskaleko Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %10
Dokumentuak
 • PEÑASKALEKO PLAN BEREZIA IDAZTEKO LIZITAZIOA webgunea
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Herritarrei informazioa emateko epe berria ireki da. Denbora honetan, ia-ia 400 alegazio jaso dira eta 2.538 pertsona interesdun egon dira. Alegazioetatik, 209 onetsi dira, guztirako 2.165 pertsona interesdunekin.

Era berean, planaren behin-behineko onespena egin da eta behinbehineko onespenaren eta Lurraldearen Antolamendurako Batzordearen Txostena jasotzeko faseak amaitu dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Hiri Antolamenduko Plan Orokorra onartzeko faseen aurrerapen-maila.: %60
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAREN OSOKO BILKURAK BEHIN-BEHINEKO ONESPENA EMAN DIO HIRI ANTOLAMENDUKO PLAN OROKOR BERRIARI (HAPO) (2020 12 18)
  behera kargatu
 • ZAZPI KALEETAKO PLAN BEREZIA ETA BILBO ZAHARREKO PLAN BEREZIA ABENDUAN BEHIN-BEHINEAN ONARTUTAKO BILBOKO HIRI ANTOLAKETARAKO PLAN OROKORRERA EGOKITUKO DIRA (2021 04 19)
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Lizitazioa ahalbidetzen duen aurretiazko azterlana burutu da, egungo Arreta-sistemen Diagnostikoan gauzatuko dena.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK HIRIAREN SEGURTASUNAREN ALDEKO ITUNA SINATZEA ADOSTU DU
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Erosi eta egokitu egin da lokala (Elkano 20-22) etorkizuneko Abandoko Bizilagunen Ikuskapenerako. Horrek mesede egingo die 50.000 pertsonei, gehi biztanle mugikorrei.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %35
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Bilboko auzoetan Herritarren Segurtasunerako Lantegi guztiak eratu ahal izan dira, hau da, guztira, 14 lantegi. Gainera, foro iraunkorraren 154 bilera eta foro irekien 3 bilera egin dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasun tailerrak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %75
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK BURUTU DU SEGURTASUN TAILERRAK ERATZEKO EGINKIZUNA, SAN INAZIOKOAABIARAZITA
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Auzoko lantegi guztietan txertatu dira herritarrek arriskutsutzat hartzen dituzten puntuen detekzioa eta sailkapena, puntu horietan esku hartzeko emaitzak lortuz, emaitzen ebaluazioarekin batera.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasunik gabeko guneak minimizatzeko plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %70
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK BURUTU DU SEGURTASUN TAILERRAK ERATZEKO EGINKIZUNA, SAN INAZIOKOA ABIARAZITA
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Behatokiaren zereginak “hobetzeko eta ikusarazteko” lanarekin jarraitu da, gatazken identifikazioaren eta kudeaketaren bidez eta jarduera antisocialen kontrolaren eta zuzenketaren bidez.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bizikidetzaren Behatokiak esku hartzen duen auzoen hazkundean izandako aurrerapen-maila.: %60
Dokumentuak
 • HERRITARREN SEGURTASUN SAILAREKIN HARREMANETAN JARTZEKO
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Berariazko azterlanak egin dira San Inazio eta La Peñako guneetan eta horiek erakusten dute beharrezkoa dela araututako aparkatzeko zerbitzua gune horietara hedatzea.. Halaber, berariazko azterlan bat egin da Arangoitiri dagokionez.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • TAO eremuak handitzeko proiektuaren aurrerapen-maila.: %50
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

V. Planaren konpromisoen Betetzearen Ebaluazio-dokumentua egin da eta Arloen arteko Udal Batzorde Teknikoak hori aurkeztu eta baliozkotu egin du.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Mendekotasunen IV. Tokiko Plana egitean izandako aurrerapen-maila.: %10
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Gobernu Batzordeak “Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako V. Udal Plana (2020-2023)” diseinatu eta onetsi egin du, udal-arlo eta entitate guztien parte-hartzearen bidez. Horiez gain, batzorde politikoak eta arloen arteko batzordeak zein elkarteek hartu dute parte, azkenengoak Bilboko Berdintasunaren aldeko Emakumeen Kontseiluaren bitartez.

Era berean, lehenengo segimendu-txostena aurkeztu egin da, udalarloek berdintasunaren eremuan egindako jarduketekin.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %55
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK ANDRAZKOEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNERAKO V. UDAL PLANA ONETSI DU, ZEINAK FINKATU EGITEN BAITU UDALAREN EKINBIDEAN GENERO POLITIKARI BURUZKO KONPROMISOA
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAREN EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. PLANAK GENERO IKUSPEGIA UDALAREN POLITIKETAN TXERTATZEA SUSTATZEN DU
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Parte hartzeko egituraren bideragarritasunaren diagnostikoa” egiten amaitzea. Era berean, 3 bilera egin dira diagnostiko hori itzultzeko; horietan, harremanetan jarritako 50 elkarteetatik, 11k hartu dute parte.

“Parte hartzeko arautegi” berria egiteko prozesua amaitu da. 

Horrekin batera, V. Plana diseinatzeko prozesu parte-hartzailea amaitu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen parte-hartze soziopolitikorako egiturak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %65
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK ANDRAZKOEN ETA GIZONEZKOEN ARTEKO AUKERA BERDINTASUNERAKO V. UDAL PLANA ONETSI DU, ZEINAK FINKATU EGITEN BAITU UDALAREN EKINBIDEAN GENERO POLITIKARI BURUZKO KONPROMISOA
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAREN EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNERAKO V. PLANAK GENERO IKUSPEGIA UDALAREN POLITIKETAN TXERTATZEA SUSTATZEN DU
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Adinekoen Hiri Lagunkoiaren II. Planaren (2016-2019)” ebaluazioa egin da eta “Adinekoen Hiri Lagunkoiaren III. Planaren” zirriborroan asko aurreratu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %95
Dokumentuak
 • BILBO, HIRI ADISKIDETSUA ADINEKOEKIN
  behera kargatu
 • UDALAK HERRITARRAK ETA ELKARTEAK ANIMATU DITU BILBAO+60 SARIETARAKO HAUTAGAITZAK PROPOSATZERA, URIKO ADINEKOAK AINTZATESTEKO
  behera kargatu
 • ‘BILBAO RECONOCE LA LABOR DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA VILLA’
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2021eko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

2020ko osasun-krisialdia gorabehera, 4 lan-batzorde burutu dira, 2 zuzenean egin dira 46 haurrekin eta beste bi online, murriztutako 3 taldetan. Era berean, 2 kontseilu burutu dira.

2021ean, planifikatutako ekintzak garatu dira: 5 saio eta 4 batzorde ospatu dira eta kontseiluari 27 proposamen aurkeztu zaizkio.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100
Dokumentuak
 • BILBAO UMEEN HIRIA WEBGUNEA
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAK BILBON UMEZAROA ETA NERABEZAROA ZERTAN DIREN AZTERTU ETA DIAGNOSTIKO BERRI BAT PRESTATUKO DU, 8 ETA 18 URTE BITARTEKO GAZTEEN IRITZIAREKIN
  behera kargatu
 • BILBOKO UDALAK BILBON UMEZAROA ETA NERABEZAROA ZERTAN DIREN AZTERTU ETA DIAGNOSTIKO BERRI BAT PRESTATUKO DU, 8 ETA 18 URTE BITARTEKO GAZTEEN IRITZIAREKIN
  behera kargatu
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Bilboko auzoetan Herritarren Segurtasunerako Lantegi guztiak eratu ahal izan dira, hau da, guztira, 14 lantegi. Gainera, foro iraunkorraren 70 bilera eta foro irekien 3 bilera egin dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasun tailerrak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %70
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Aurreratu egin da; ikus-entzunezko 192 dokumentu eta material egokitu dira eta babes-materialak zein antzekoak sortu dira. Gainera, planaren ezarpen-maila onargarria lortu da, lan-sistemak berrituz eta segurtasun-neurri aplikagarriak txertatuz.

Horrekin batera, aniztasun funtzionalari arreta emateko prestakuntza eskaini zaie 280 pertsonei eta irakurketa errazeko 12 klub sortu dira Liburutegietan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrei zuzendutako arretan irisgarritasuna hobetzeko ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %23
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Ordenantza Fiskalen eta Prezio Publikoen lanketa-prozesuetako dokumentuetarako web-sarbidean lan egiten hasi da eta Irakurketa Errazeko formatuko proposamen bat egin da, web-ereduan aurrera egite aldera.

Era berean, Udal Gardentasun-atari osoaren kanpo-auditoretza bat egin da, bai informazioaren kalitatearen ikuspegitik, bai horren eguneraketa-mailaren ikuspegitik ere. Auditoretzan, hobetu eta eguneratu beharreko elementuak identifikatu dira.

Open Datari dagokionez, euskal administrazioek ireki ditzaketen zenbait datu-multzo hautatzeko lan egin da, zehazki, herritarren eskarian oinarrituz.

Kontuak emateari dagokionez, erakunde-plataforma bat diseinatu egin da, herritarrei kontuak modu irisgarrian eta ulergarrian ematea ahalbidetzeko.

Azkenik, Gobernu Irekirako Aliantzari dagokion Euskadiko OGP taldean parte hartzen da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gardentasun Atariaren eguneratzearen aurrerapen-maila.: %20
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Aurrekontu parte-hartzaileen prozesuaren proposamen berria zehaztu da eta Gobernu Batzordean onartu da. Proposamen horretan, jasotzen da herritarrek parte hartuko dutela proposamenak lehenesteko prozesuan, balizko tresna desberdinak aztertuz eta metodologia berria diseinatuz.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Parte hartuzko aurrekontuen prozesu berria abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %30
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Sinatze-politika eta dokumentu-kudeaketako eredua definitu eta onartu dira, eta prozeduren katalogoa prestatzen hasi da.

Egoitza elektronikoa hobetu da izapide berriak eransteari dagokionez: eskabide orokorra, GLLen eskaera, etxebizitzen renove planeko laguntzak, gazteriaren, mugikortasunaren eta hirigintzaren alorretako izapideak, Izenpe-ren Giltza eta Zain plataformak ezartzea (herritarren identifikazio eta sinadura elektronikoak: BakQ (bidean), ahalduntzeen erregistro elektronikoaren integrazioa).

Gainera, erregistro elektroniko bakarra eta ahalduntzeena ezartzen hasi da. Modu berean, jakinarazpen eta komunikazio elektronikoen sistema ezartzen hasi da. Azkenik, sinadura-gordailu berria ebaluatu da eta langile gaituen erregistroa ezartzen hasi da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Administrazio Elektronikoa urgentziaz ezartzeko plana gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %44
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Abandoko Barrutiko Udal Zentro berria irekitzea eta jarduerei ekitea.

Era berean, Zorrotzako Barrutiko Udal Zentroa birmoldatzeko azterlana egiten hasi da; beraz, prozesuan dago.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Barrainkua, Basurtu eta Zorrotzako Barrutiko Udaltegien hobekuntzen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %55
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Herritarrei informazioa emateko epe berria ireki da. Denbora honetan, ia-ia 400 alegazio jaso dira eta 2.538 pertsona interesdun egon dira. Alegazioetatik, 209 onetsi dira, guztirako 2.165 pertsona interesdunekin.

Era berean, planaren behin-behineko onespena egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Hiri Antolamenduko Plan Orokorra onartzeko faseen aurrerapen-maila.: %50
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Aurrerapenik gabe.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Peñaskaleko Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Trenbidearen gainean esku hartu da, Punta Zorrotzaren eta Zorrotzako bizitegi-multzoaren arteko komunikazioa hobetze aldera.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Zorrotza Puntako Plan Bereziaren definizioan eta onarpenean izandako aurrerapen-maila.: %5
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

EGITEKE.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bizikidetzaren Behatokiak esku hartzen duen auzoen hazkundean izandako aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Auzoko lantegi guztietan txertatu dira herritarrek arriskutsutzat hartzen dituzten puntuen detekzioa eta sailkapena, puntu horietan esku hartzeko emaitzak lortuz.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasunik gabeko guneak minimizatzeko plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %60
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Erosi egin da lokala (Elkano 20-22) etorkizuneko Abandoko Bizilagunen Ikuskapenerako. Horrek mesede egingo die 50.000 pertsonei, gehi biztanle mugikorrei. 

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %20
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Lizitazioa ahalbidetzen duen aurretiazko azterlana burutu da, egungo Arreta-sistemen Diagnostikoan gauzatuko dena.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Onetsi da Auzokide Plana 2019-2023. Horrez gain, egungo prozesuaren analisia burutu da; idazteko metodologia onetsi da; eremuak lehenesteko eta ordezkatzeko prozesua aztertu eta berrikusi da; proiektuak eta isolatutako jarduketak berrikusi dira eta gardentasuneko zein kontuak emateko prozesua egikaritu da. Hobekuntzak proposatzeko prozesua abian da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzokide Planaren protokolo eta tresna berriaren garapenean izandako aurrerapen-maila.: %75
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Auzoen diagnostiko sozioekonomikoa amaitu da eta Hiri- agendaren esparru estrategikoarekin lerrokatzeko dokumentua idazten hasi gara, baita Bilboko birgaitze-guneen azterlan teknikoa ere.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoak hiriberritzeko planaren funtsezko ekintzen definizioan eta ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %10
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

EGITEKE.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • TAO eremuak handitzeko proiektuaren aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

V. Planaren konpromisoen Betetzearen Ebaluazio-dokumentua egin da eta Arloen arteko Udal Batzorde Teknikoak baliozkotu egin du.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Mendekotasunen IV. Tokiko Plana egitean izandako aurrerapen-maila.: %10
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Gobernu Batzordeak “Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako V. Udal Plana (2020-2023)” diseinatu eta onetsi egin du, udal-arlo eta entitate guztien parte-hartzearen bidez. Horiez gain, batzorde politikoak eta arloen arteko batzordeak zein elkarteek hartu dute parte, azkenengoak Bilboko Berdintasunaren aldeko Emakumeen Kontseiluaren bitartez.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %35
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

“Parte hartzeko egituraren bideragarritasunaren diagnostikoa” egiten amaitzea. Era berean, 3 bilera egin dira diagnostiko hori itzultzeko; horietan, harremanetan jarritako 69 elkarteetatik, 11k hartu dute parte.

“Parte hartzeko arautegi” berria egiteko prozesua hasi da.

Horrekin batera, V. Plana diseinatzeko prozesu parte-hartzailea hasi egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen parte-hartze soziopolitikorako egiturak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %30
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

“Adinekoen Hiri Lagunkoiaren II. Planaren (2016-2019)” ebaluazioa egin da eta “Adinekoen Hiri Lagunkoiaren III. Plana” idatzi da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %80
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

2020ko osasun-krisialdia gorabehera, 4 lan-batzorde burutu dira, 2 zuzenean egin dira 46 haurrekin eta beste bi online, murriztutako 3 taldetan. Era berean, 2 kontseilu burutu dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100