Segurtasuna eta bizikidetza

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Amaitu da “Herritartasuneko eta Aniztasuneko III. Planaren” barneebaluazioko prozesua III. Plana diseinatzeko, prozesu parte-hartzaileen bitartez eta lineako plataforma bat zein lineako eztabaida-taldeak baliatuz. Guztira, planean, koordinazioko eta parte-hartzeko 10 egitura daude inplikatuta.

Horren ondorioetan eta ekarpenetan oinarrituta, “Herritartasuneko eta Aniztasuneko III. Planerako” proposamena prestatu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritartasunaren eta aniztasunaren udal plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %20
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Behatokiaren zereginak “hobetzeko eta ikusarazteko” lanarekin jarraitu da, gatazken identifikazioaren eta kudeaketaren bidez eta jarduera antisocialen kontrolaren eta zuzenketaren bidez.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bizikidetzaren Behatokiak esku hartzen duen auzoen hazkundean izandako aurrerapen-maila.: %60
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Auzoko lantegi guztietan txertatu dira herritarrek arriskutsutzat hartzen dituzten puntuen detekzioa eta sailkapena, puntu horietan esku hartzeko emaitzak lortuz, emaitzen ebaluazioarekin batera.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasunik gabeko guneak minimizatzeko plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %70
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Aplikazioaren 24.510 deskarga lortu dira, 8.350 IOSen eta 15.8000 Androiden.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • App-aren erabiltzaileen kopuruaren hazkundearen aurrerapen-maila.: %39
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Bilboko auzoetan Herritarren Segurtasunerako Lantegi guztiak eratu ahal izan dira, hau da, guztira, 14 lantegi. Gainera, foro iraunkorraren 154 bilera eta foro irekien 3 bilera egin dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasun tailerrak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %75
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Erosi eta egokitu egin da lokala (Elkano 20-22) etorkizuneko Abandoko Bizilagunen Ikuskapenerako. Horrek mesede egingo die 50.000 pertsonei, gehi biztanle mugikorrei.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %35
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Lizitazioa ahalbidetzen duen aurretiazko azterlana burutu da, egungo Arreta-sistemen Diagnostikoan gauzatuko dena.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Indarreko legeriak ahalbidetzen duenaren % 100ean areagotu da langileen kopurua; zehazki, guztira, 19 plaza gehiago sortu dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Udaltzaingoaren plantillaren urteko hazkundearen aurrerapen-maila.: %100
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo el estudio previo que posibilita la licitación, que se materializará en el Diagnóstico de los Sistemas de Atención actuales.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arreta osoa eredua abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha comenzado con el proceso de evaluación interna del “II Plan de Ciudadanía y Diversidad” para el diseño del III Plan, a través de procesos participativos por medio de una plataforma online y grupos de discusión online. En total hay 10 estructuras de coordinación y participación implicadas en el Plan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritartasunaren eta aniztasunaren udal plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %10
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

PENDIENTE

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bizikidetzaren Behatokiak esku hartzen duen auzoen hazkundean izandako aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han incorporado a todos los talleres de barrio la detección y catalogación de los puntos sentidos como inseguros por parte de la población, y obteniéndose resultados de la intervención en estos puntos.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasunik gabeko guneak minimizatzeko plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %60
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han conseguido alcanzar 24.000 descargas de la aplicación, 8.300 de IOS y 15.700 de Android.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • App-aren erabiltzaileen kopuruaren hazkundearen aurrerapen-maila.: %39
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han podido constituir todos los Talleres de Seguridad Ciudadana en los barrios de Bilbao, un total de 14 talleres. Además, se han llevado a cabo 70 reuniones del Foro permanente y 3 reuniones de Foros abiertos.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Auzoetan segurtasun tailerrak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %70
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha adquirido el local (Elkano 20-22) apropiado para la futura Inspección Vecinal de Abando, lo cual beneficia a más de 25.000 personas, más la población flotante.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Deustuko eta Abandoko barrutietan 2 udaltzain etxe berri irekitzeko aurrerapen-maila.: %20
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha incrementado la plantilla en el 100% de lo permitido por la legislación vigente, en total se han aumentado 12 plazas , y se prevé que aumenten 7 en 2021.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Udaltzaingoaren plantillaren urteko hazkundearen aurrerapen-maila.: %100