Balioak

Ekintzen jarraipena

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Garatu egin dira 36 Smart proiektu (19k eragin handia izan dute herritarrengan).

Era berean, udal-zerbitzuak hobetzeko konponbide eta eredu teknologikoak ezarri dira, datuen analitika aurreratua aplikatzea ahalbidetzen dutenak, nagusiki, sentsorizazioaren eremuetan eta denbora errealeko kontrol-sistemetan.

Horrez gain, “Datuen Manifestua” egin da eta prozesu parte-hartzaile bat egin da horren gainean kanpoko eragileekin.

Udal-arlo eta erakundeekin batera, 2021erako Urteko Plan Operatiboa zehaztu da. Halaber, 2030erako eraldaketa digitaleko IKT proiektuak lehenesteko irizpideak zehaztu dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Hiriko Smart proiektuen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %90
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Garapenerako Lankidetzako III. Plan Zuzendariaren” ebaluazioaren gaineko gai nagusiak identifikatu dira (inkestak, foku-taldeak eta eztabaida-taldeak), IV. Plan Zuzendariaren idazketa diseinatzerakoan jarduketa hobetzeko datu eta ikuspegi giltzarriak emango dituztenak.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Garapenerako Lankidetzaren Gidaplana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %15
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

V. Planaren konpromisoen Betetzearen Ebaluazio-dokumentua egin da eta Arloen arteko Udal Batzorde Teknikoak hori aurkeztu eta baliozkotu egin du.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Mendekotasunen IV. Tokiko Plana egitean izandako aurrerapen-maila.: %10
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Lehendabiziko Osasunerako Udal Plana zehaztu, aurkeztu eta hedatu egin da Barrutiko Kontseiluetan, baita osasunaren eremuko irabazi asmorik gabeko erakunderik garrantzitsuenen aurrean ere.

Era berean, talde eragilea finkatu egin da eta jarduketen Segimendu Txostena egin da inplikatutako gainerako arloekin; zehazki, txosten hori 2021eko lehenengo hiruhilekoan hedatu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Udalaren I. Osasun Planeko jarduketen aurrerapen-maila.: %85
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Gobernu Batzordeak “Emakumezkoen eta Gizonezkoen Berdintasunerako V. Udal Plana (2020-2023)” diseinatu eta onetsi egin du, udal-arlo eta entitate guztien parte-hartzearen bidez. Horiez gain, batzorde politikoak eta arloen arteko batzordeak zein elkarteek hartu dute parte, azkenengoak Bilboko Berdintasunaren aldeko Emakumeen Kontseiluaren bitartez.

Era berean, lehenengo segimendu-txostena aurkeztu egin da, udalarloek berdintasunaren eremuan egindako jarduketekin.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %55
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Sentsibilizazio-kanpainen % 100 diseinatu eta abian jarri dira; zehazki, 3 izan dira eta 10 elkartek hartu dute parte.

Gainera, LGTBI kolektiboen elkarteek parte hartzeko foroa abiarazi da eta 10 elkartek parte hartzea lortu da. Zehazki, lau bilera egin dira eta ekimen bat egikaritu da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Aniztasun sexualaren aldeko ekintzak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %85
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ikasle zein irakasleentzako prestakuntza-lantegien diseinua eta bilerak senideekin.

Pandemiaren ondorioz egiteke geratu diren lantegiak abian jartzea. Hala eta guztiz ere, programa formatu ez-presentzialean mantendu da eta, pandemiaren ondorioz, aldaketak egin dira metodologian.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Indarkeria matxistari aurrea hartzeko programa indartzeko ekintzen aurrerapen-maila.: %75
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Parte hartzeko egituraren bideragarritasunaren diagnostikoa” egiten amaitzea. Era berean, 3 bilera egin dira diagnostiko hori itzultzeko; horietan, harremanetan jarritako 50 elkarteetatik, 11k hartu dute parte.

“Parte hartzeko arautegi” berria egiteko prozesua amaitu da. 

Horrekin batera, V. Plana diseinatzeko prozesu parte-hartzailea amaitu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen parte-hartze soziopolitikorako egiturak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %65
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Laguntza gehiago behar duten pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko zehaztutako 46 neurrietatik, 11 amaitu dira eta 31 garatzen hasi dira; beraz, oraindik ere badaude 4 neurri hasi gabe.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gizarte Politiken aldeko Ituneko ekintzak gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %91
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Garatu egin da “Begirada Aktibo Berria Proiektua”, zeinean, dagoeneko eskaintzen ziren baliabideak aktibatzeaz gain, Bilboko Udalak eskaintzen dituen baliabide eta prestazio publiko guztiak txertatu diren, diziplina anitzeko talde batekin partekatutako kudeaketa-metodologia batekin batera.

Era berean, ezarpen-estrategia burutu egin da “Nagusi Kafegunean” programaren barruti berrietarako. Zorrotza, Rekalde eta Otxarkoaga.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Begirada Aktiboa" programa udaleko 8 barrutietara hedatzeko prozesuan izandako aurrerapen-maila.: %70
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Adinekoen Hiri Lagunkoiaren II. Planaren (2016-2019)” ebaluazioa egin da eta “Adinekoen Hiri Lagunkoiaren III. Planaren” zirriborroan asko aurreratu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %95
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

2020ko osasun-krisialdia gorabehera, 4 lan-batzorde burutu dira, 2 zuzenean egin dira 46 haurrekin eta beste bi online, murriztutako 3 taldetan. Era berean, 2 kontseilu burutu dira.

2021ean, planifikatutako ekintzak garatu dira: 5 saio eta 4 batzorde ospatu dira eta kontseiluari 27 proposamen aurkeztu zaizkio.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Gizarte-hezkuntzako eta erkidegoko Esku-hartze Programaren lizitazioa 2022an edo 2023an aterako da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gurasotasun positiboaren programa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

2020an, lanegunetan, 13.000 leku-aldaketetara heldu da (LEBER txostena HMIPen segimenduari dagokionez).

2021ean, leku-aldaketa horiek % 16 hazi dira eta 15.080 leku-aldaketetara heldu da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bilbaobizi bizikleta publikoaren erabileraren aurrerapen-maila.: %100
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Bilbo Gazte 2015-2019 Planaren” ebaluazioari ekin zaio; izan ere, plan hori etengabe ebaluatu egingo da, urteko maiztasuneko emaitzen datuekin.

“Bilbo Hiri Gaztea Plan” berriaren diseinuaren barruan, udal arloek eta erakundeek garatutako gazteentzako ekintzen-katalogoa egin da eta prozesu parte-hartzailearen lehenengo fasea egin da. Era berean, Gazteago prozesuaren diagnostikoa egin da, zehazki, Deustuko Cities Lab Katedrarekin elkarlanean.

Ekintzak abian jartzeari dagokionez, udal arloek eta erakundeek 2020rako eta 2021erako aurreikusitako jarduketak hedatu dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gaztediaren Udal Plan berria gauzatzearen aurrerapen-maila.: %65
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Programa onetsi egin da eta abian jarri dira Talde Eragilea eta Think Tank, gazteen boluntariotzari buruzko udal-informazioa emateko bulego berria abian jarriz.

Gainera, Bilboko Gazteen Boluntariotzaren Mapa zehaztu eta abian jarri da eta informazio eta hedapenerako web-espazio berria ireki da, besteak beste, albiste eta deialdiekin dinamizatuko den espazio gisa sortutakoa. Halaber, gazteentzako eta boluntariotza-erakundeentzako informazioko eta laguntza pertsonalizatuko zerbitzu bat sortu da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gazteen boluntariotza programaren funtsezko ekintzen ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %80
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Osasun-krisialdiaren ondorioz, gazteguneekin eta Bilbao Kirolakekin lotutako ekintzak asko mugatu dira, nerabeentzako kirol-jarduerei dagokienez.

Hori gorabehera, genero-eraginaren ebaluazioa burutu ahal izan da udal-gazteguneetan.

Halaber, bilbogazte.eus webgunearen bidez, nerabeentzako zerbitzuen, programazioaren eta aisialdi- zein kirol-ekipamenduen mapa bat diseinatu egin da.

Nabarmendu behar da abian jarri dela haurrentzako eta nerabeentzako gizarte-hezkuntzako “Auzo Acitve” programa berria, kirol-jarduera eta ariketa fisiko ez-lehiakorra sustatze aldera.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Nerabeentzako aisialdi eta kirol programaren funtsezko ekintzen ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %40
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Egin da BBH Sarien 2019ko edizioa eta 2020koa deitu da. Udala Martxan ekimenari dagokionez, udal-arloekin lan egiten ari da, gutxienez, BBH proiektuarekin lotutako ekintza bat zehazteko. BBH Eskolari erreparatuz, gazteei zuzendutako proiektuaren egikaritzapenepea 2021eko apirilera arte luzatu zen pandemiaren ondorioz eta, azkenean, erabat egikaritu egin da.

BBH Guztiona Programaren barruan, itxialdian zehar, “Covid panel” bat garatu zen, pandemiak landu beharreko balioen hautematean izandako eragina aztertzeko. Halaber, 2021ean, 2 saio egin dira gutunera atxikitako pertsonekin/entitateekin. BBH Agiriari dagokionez, Hiri Hezitzaileen Estatuko Sarearen proiektua egin da. Halaber, BBH GJHekin lotzeko kontakizuna egin da eta proiektuaren nazioarteko proiekzioan lan egiten ari da, Local 4 Action Hub ekimenaren bidez eta CGLUren eskutik.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • “Bilbo balioen hiria” proiektuaren ardatz estrategikoen hedapenean izandako aurrerapen-maila.: %65
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Batetik, Gasteizek zuzendutako Hiri Inklusiboen inguruko Gaikako Sareetan aktiboki parte hartzea eta, bestetik, Sevillak zuzendutako genero-indarkeriarik gabeko berdintasunaren aldeko hirien sarean parte hartzea, baita etorkizuneko RECE Estatuko Kongresuaren komuneko prozesuan ere (Gasteiz 2022).

Halaber, Bilbao RECEko Jarraipen Batzordeko kidea da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Hiri hezitzaileak" proiektuaren ekintzen aurrerapen-maila.: %40
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Zorrotzako Errugbi-zelaia funtzionamenduan jarri da, aldagelen proiektuaren idazketa kontratatuz. Horrez gain, Rekaldeko Errugbizelaiko aldagelak eta gimnasioa funtzionamenduan jarri dira.

Prestakuntza-jarduerei dagokienez, 10 garatu dira Rekaldeko eta Otxarkoagako ikastetxe, ikastola eta institutu desberdinetan. 

Errugbia egitea sustatzeari dagokionez, guztira, 358 lizentzia mantentzen dira (289 gizon eta 69 emakume).

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Zorrotzako eta Errekaldeko errugbi zelaien egokitzapenean aurrerapen-maila. : %65
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Plan Kultural Estrategikoaren lehenengo urrats gisa, Bilboko Udalliburutegien Sarearen premien azterlana burutu da; horri esker, sare horren egungo egoeraren diagnostikoa egin ahal izan da eta etorkizuneko ikuspegia lortu ahal izan da, hurrengo urteetarako helburuak zehazteko eta ekintza-ildoak ezartzeko.

Era berean, Liburutegien Sarearen premien azterlanaren ondorioak aurkeztu egin dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Kultura Plan Estrategikoa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %10
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Bilboko Euskal Museoaren” berriztatze integralaren idazketarako nazioarteko lehiaketaren deialdia egin da eta dagokion kontratua esleitu eta sinatu da dagoeneko. Halaber, aurreproiektu arkitektonikoa zein museografikoa aurkeztu dira, handitzeko proiektua zehaztuz eta eraikuntza-proiektua idatziz.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Euskal Museoa handitzeko obren aurrerapen-maila.: %50
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Amaitu da “Herritartasuneko eta Aniztasuneko III. Planaren” barneebaluazioko prozesua III. Plana diseinatzeko, prozesu parte-hartzaileen bitartez eta lineako plataforma bat zein lineako eztabaida-taldeak baliatuz. Guztira, planean, koordinazioko eta parte-hartzeko 10 egitura daude inplikatuta.

Horren ondorioetan eta ekarpenetan oinarrituta, “Herritartasuneko eta Aniztasuneko III. Planerako” proposamena prestatu egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritartasunaren eta aniztasunaren udal plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %20
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Birziklapenari eta tipologiari (eskola-zentroak, ostalaritza, etab.) buruz aurreikusitako kontzientziazio-kanpainen % 100 egin dira eta arloen arteko lankidetzak burutu dira birziklapena bultzatzeko.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrak birziklatzearekin kontzientziatzeko neurriak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %50
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK BAT EGIN DU AURTEN ERE "BIRZIKLATU BEIRA HAIENGATIK" KANPAINAREKIN, BULARREKO MINBIZIAREN KONTRAKO MUNDUKO EGUNEAN (2019 10 19) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK, ARRANDEGIETAKO ATEZ ATEKO BILKETA ZERBITZUAREN BIDEZ, 350 TONA ARRAIN-HONDAKIN JASO ZITUEN 2020AN (2021 04 06) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK BIRZIKLAPENARI BURUZKO SENTSIBILIZAZIO-KANPAINAREN BOSGARREN EDIZIOA ABIAN JARRI DU NERABEENTZAT (2021 01 29) (behera kargatu)
 • GARBITZEKO ETA HONDAKINAK BILTZEKO ZERBITZUA webgunea (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK ‘BIRZIKLATU! SAR ZAITEZ BIRZIKLATZEAREN GURPILEAN’ KANPAINA JARRIKO DU ABIAN (2020 10 14) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK BERRETSI EGIN DU BIRZIKLATZEAREKIN DUEN KONPROMISOA, INFORMAZIO-TOTEM-AK ETA BIRZIKLATZEKO ZAKARRONTZI BERRIAK JARRIZ (2020 10 09) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK OSTALARITZAKO BEIRAZKO ONTZIAK BIRZIKLATZEA SUSTATUKO DU, ERABILERA BAKARREKO BEIRA-HONDAKINEN % 51 BAITIRA (2019 09 19) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK BAT EGIN DU KORTA ARRAUNLARI OHIAREN ESKUTIK GABONETAN BEIRAZKO ONTZIAK BIRZIKLATZEA SUSTATZEKO KANPAINAREKIN (2019 12 19) (behera kargatu)
 • BILBO HONDAKIN ORGANIKOEN BILKETAKO ALDAKETETARA EGOKITU DA (2021 03 01) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK AHALEGIN HANDIA EGIN DU OSTALARITZAKO GAIKAKO ZABOR BILKETARI BULTZADA EMATEKO (2021 05 31) (behera kargatu)
 • BILBOK SARIRIK HANDIENA JASO DU PAPERA ETA KARTOIA BIKAINTASUNEZ JASOTZEAGATIK, "HIRU PAPER-TXORI URDIN" HAIN ZUZEN (2021 02 16) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK BERRETSI EGIN DU BIRZIKLATZEAREKIN DUEN KONPROMISOA, ETA HERRITARRAK ANIMATZEN DITU GEHIAGO ETA HOBETO BIRZIKLATZERA (2020 12 17) (behera kargatu)
 • 'BIRZIKLATU!-¡RECICLA!' KANPAINA BILBOKO HOGEITA HAMAR IKASTETXE INGURUTAN EGINGO DA, JENDEA JABETU DADIN BIRZIKLATZEAREN GARRANTZIAZ (2020 02 12) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Ekintza-plana egikaritu den arren, 2021erako, taldeei aurkeztu behar zaie eta, ondoren, Gobernu Batzordean onetsi behar da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Tokiko 21eko Agenda ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %55
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“BIO2050 Ingurumen-estrategia” egin da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bilboko Ingurumen Estrategiaren ezarpenaren aurrerapen-maila.: %41
Dokumentuak
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

“Berariazko hedapen-kanpaina” burutu egin da Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, herritarrei arreta emateko lekuetan, euskararen erabileraren aldeko jokabidea erakuste aldera.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • “Lehenengo hitza euskaraz” ekinbidearen hedapen kanpainak egitean izandako aurrerapen-maila.: %20
Dokumentuak
 • MERKATARITZAN EUSKARAZ webgunea (behera kargatu)
 • UDALAK BILBOKO 5 KOMERTZIO OMENDUKO DITU, EUSKARAREN SUSTAPENAREKIN ETA ERABILERAREKIN DUTEN KONPROMISOAGATIK (2020 12 02) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK EUSKARAREN ERABILERA SUSTATUKO DU URIKO SALTOKIETAN, BILBAO DENDAK PLATAFORMAREN LAGUNTZAREKIN (2019 09 27) (behera kargatu)
 • "SAN MAMESEN ERE… LEHENENGO BERBA EUSKARAZ" GOIBURUA IZANGO DA IKUSGAI ATHLETICEKO EMAKUMEZKOEN TALDEAREN ETA LEVANTEREN ARTEKO PARTIDAN (2019 03 29) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Diseinatu, onetsi eta ezarri egin da 2020ko amaieran gauzatu den jardueren programa: Euskaraldia, Gehiago, Gehiagorekin eta Gehiagotan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Bilbon euskaraz bizi" ekinbidearen jarduera programaren aurrerapen-maila.: %75
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK ASTELEHENEAN IREKIKO DU, APIRILAREN 19AN, EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO EPEA (2021 04 16) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK EUSKARA ETA EUSKAL KULTURA SUSTATZEN DITU 10-16 URTE BITARTEKO ADINGABEEN ARTEAN, EUREN IKASTETXEETAN AISIAKO JARDUERAK ETA JOLASAK EGINEZ (2021 04 27) (behera kargatu)
 • BILBAO EUSKARAZ webgunea (behera kargatu)
 • DARABILBOK AMAIERA EMAN DIO DENBORALDIARI, ETA IRAILEAN ITZULIKO DA, EUSKARAZKO AISIALDIKO JARDUERA BERRI ETA DOAKOEKIN (2021 07 02) (behera kargatu)
 • BILBOKO UDALAK DATORREN ASTELEHENEAN, EKAINAK 7, B-TUBER. YOUTUBER IZARREN BILA! PROGRAMAN IZENA EMATEKO EPEA IREKIKO DU, GAZTEEI AISIALDIA EUSKARAZ ESKAINTZEKO (2021 06 04) (behera kargatu)
 • JUAN MARI ABURTO BILBOKO ALKATEAK PARTE HARTU DU LINGUAE VASCONUM PRIMITIAE KLASIKOAREN IRAKURKETA JARRAITUAN (2021 06 03) (behera kargatu)
 • ELHUYAR ZIENTZIA AZOKA PRESENTZIALA, EKAINAREN 5EAN, BILBON (2021 05 31) (behera kargatu)
 • BILBO EUSKAL KULTURAREN GUNE BILAKATUKO DA AURTEN ERE LORALDIAREN ESKUTIK (2021 02 24) (behera kargatu)
Jarduketen segimendua 2021ko ekainaren 30ean.
Eguneratze-data: 2021/06/30

Udal-arloetan, 14 euskara-talde sortu dira, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2018-2022 Plana garatzeko.

Udalaren barruan hizkuntzen erabilera normalizatzeko irizpideak idatzi egin dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Euskararen erabilera normalizatzeko planaren ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %75
Dokumentuak
 • BILBOKO UDALAK EUSKARAREN ERABILERA NORMALIZATZEKO PLANA ONETSI DU 2018-2022 EPERAKO (2021 04 19) (behera kargatu)
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha elaborado el documento de Evaluación del cumplimiento de los compromisos del V Plan, y presentación y validación por parte de la Comisión Técnica Municipal Inter-Áreas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Mendekotasunen IV. Tokiko Plana egitean izandako aurrerapen-maila.: %10
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Pendiente de hacer la exposición pública.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bilboko Ingurumen Estrategiaren ezarpenaren aurrerapen-maila.: %0
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Diseinatu, onetsi eta ezarri egin da 2020ko amaieran gauzatu den jardueren programa: Euskaraldia, Gehiago, Gehiagorekin eta Gehiagotan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Bilbon euskaraz bizi" ekinbidearen jarduera programaren aurrerapen-maila.: %75
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

“Berariazko hedapen-kanpaina” burutu egin da Eusko Jaurlaritzarekin elkarlanean, herritarrei arreta emateko lekuetan, euskararen erabileraren aldeko jokabidea erakuste aldera.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • “Lehenengo hitza euskaraz” ekinbidearen hedapen kanpainak egitean izandako aurrerapen-maila.: %20
Jarduketen segimendua 2020ko abenduaren 31n.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Udal-arloetan, 5 euskara-talde sortu dira, Euskararen Erabilera Normalizatzeko 2018-2022 Plana garatzeko.

Udalaren barruan hizkuntzen erabilera normalizatzeko irizpideak idatzi egin dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Euskararen erabilera normalizatzeko planaren ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %63
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han llevado a cabo el 100% de las campañas de concienciación previstas sobre el reciclaje y tipología (escolares, hostelería, etc.), y se han realizado colaboraciones inter-áreas para impulsar el reciclaje.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritarrak birziklatzearekin kontzientziatzeko neurriak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %50
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha ejecutado el Plan de Acción, si bien queda pendiente para 2021 la presentación a los grupos y posteriormente la aprobación en Junta de Gobierno.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Tokiko 21eko Agenda ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %50
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha comenzado con el proceso de evaluación interna del “II Plan de Ciudadanía y Diversidad” para el diseño del III Plan, a través de procesos participativos por medio de una plataforma online y grupos de discusión online. En total hay 10 estructuras de coordinación y participación implicadas en el Plan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Herritartasunaren eta aniztasunaren udal plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %10
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo la puesta en funcionamiento del Campo de Rugby de Zorrotza, así como los vestuarios y el gimnasio del Campo de Rugby de Rekalde.

En cuanto a las actividades formativas, se han desarrollado 10 en diferentes colegios, ikastolas e institutos tanto en Rekalde como en Otxarkoaga.

En relación a la incentivación de la práctica del rugby, se han incrementado el número de licencias con respecto a 2018 en 38 licencias.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Zorrotzako eta Errekaldeko errugbi zelaien egokitzapenean aurrerapen-maila. : %60
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Como primer paso del Plan Cultural Estratégico, se ha llevado a cabo un estudio de necesidades de la Red de Bibliotecas Municipales de Bilbao, el cual ha permitido contar con un diagnóstico de la situación actual de dicha red y obtener una visión de futuro que permita definir objetivos y elaborar líneas de acción para los próximos años.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Kultura Plan Estrategikoa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %10
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo la convocatoria del concurso internacional para la redacción de la renovación integral de “Bilboko Euskal Museoa”, adjudicación y firma del correspondiente contrato. Asimismo, se han entregado los anteproyectos tanto arquitectónico como museográfico.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Euskal Museoa handitzeko obren aurrerapen-maila.: %35
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha comenzado con la evaluación del Plan Bilbao Gazte 2015-2019, el cual será objeto de evaluación continua con datos de resultados de frecuencia anual.

Dentro del diseño del nuevo Plan Bilbao Hiri Gaztea, se ha llevado a cabo la elaboración del catálogo de acciones dirigidas a la juventud desarrolladas por las áreas y entidades municipales. Asimismo, se ha elaborado el diagnóstico del proceso Gazteago en colaboración Con la Cities Lab Catedra de Deusto.

En cuanto a la puesta en marcha de las acciones, se han desplegado las actuaciones previstas para 2020 por las áreas y entidades municipales, así como el proceso participativo.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gaztediaren Udal Plan berria gauzatzearen aurrerapen-maila.: %33
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha aprobado el programa y se ha puesto en funcionamiento el Grupo Motor y el Think Tank. Dentro del programa se han llevado a cabo 10 proyectos, se han realizado 13 colaboraciones, 5 acciones de sensibilización y han participado en total unas 85 entidades.

Asimismo, se ha definido el Mapa del voluntariado joven en Bilbao y se ha abierto el nuevo espacio web de información y difusión, concebido como un espacio que será dinamizado con noticias, convocatorias, etc.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gazteen boluntariotza programaren funtsezko ekintzen ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %80
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Como consecuencia de la crisis sanitaria se han visto muy limitadas las acciones relacionadas con los gaztegunes y con Bilbao Kirolak, en relación a las actividades deportivas para la población adolescente.

A pesar de ello, se ha podido llevar a cabo la evaluación del impacto de género en los Gaztegunes municipales.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Nerabeentzako aisialdi eta kirol programaren funtsezko ekintzen ezarpenean izandako aurrerapen-maila.: %10
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha realizado la edición 2019 de los premios BBH Sariak y convocada la edición 2020. En relación a Udala Martxan, se está trabajando con las áreas municipales en la definición de al menos una acción vinculada al proyecto BBH. En cuanto a BBH Eskola, el plazo de ejecución del proyecto dirigido a jóvenes se ha ampliado hasta abril de 2021 como consecuencia de la pandemia.

Del programa BBH Guztiona, se desarrolló un “panel Covid” durante el confinamiento, para analizar la influencia de la pandemia en la percepción de los valores a trabajar; y del BBH Agiria, se ha realizado el proyecto de Red Estatal de Ciudades Educadoras. Asimismo, también se ha realizado el relato vínculo de los BBH con los ODS, y se está trabajando en la proyección internacional del proyecto.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • “Bilbo balioen hiria” proiektuaren ardatz estrategikoen hedapenean izandako aurrerapen-maila.: %48
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Participación activa en las Redes Estatales sobre Ciudades Inclusivas liderada por Vitoria por una parte, y por otra en la Red sobre Ciudades igualitarias libres de violencia de género liderada por Sevilla.

Además, se ha participado en las Redes Temáticas de Ciudades Educadoras.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Hiri hezitzaileak" proiektuaren ekintzen aurrerapen-maila.: %25
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

En el año 2020 se ha llegado a la cifra de 13.000 desplazamientos en dias laborables (Informe LEBER seguimiento PMUS).

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Bilbaobizi bizikleta publikoaren erabileraren aurrerapen-maila.: %100
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han identificado las cuestiones principales relativas a la evaluación del “III Plan Director de Cooperación al Desarrollo”, que ofrezcan datos y perspectivas claves para la mejor actuación a la hora del diseño de redacción del IV Plan Director.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Garapenerako Lankidetzaren Gidaplana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %5
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha definido, presentado y difundido el primer Plan Municipal de Salud en los Consejos de Distrito y ante las entidades sin ánimo de lucro más relevantes en salud.

Asimismo, se ha llevado a cabo la elaboración del Informe de Seguimiento de las actuaciones junto con el resto de áreas implicadas.

Se han llevado a cabo 6 encuentros dentro de los procesos participativos en los que han formado parte 51 personas, así como una actividad de formación interna con 29 participantes, así como 16 encuentros inter-áreas, en los que han participado 32 personas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Udalaren I. Osasun Planeko jarduketen aurrerapen-maila.: %80
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha diseñado y aprobado por Junta de Gobierno el “V Plan Municipal para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2020-2023)”, a través de la participación de todas las áreas y entidades municipales, así como de la comisión política e interáreas, y del movimiento asociativo por medio del Consejo de las Mujeres de Bilbao por la Igualdad.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako V. Udal Plana abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %35
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha diseñado y puesto en marcha el 100% de las campañas de sensibilización, las cuales han sido 2, en las que han participado 10 asociaciones.

Además, se ha puesto en marcha el Foro de participación de asociaciones de colectivos LGTBI, consiguiendo 10 asociaciones participantes, y realizando dos reuniones y llevando a cabo una iniciativa.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Aniztasun sexualaren aldeko ekintzak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %85
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Diseño de los talleres formativos para el alumnado y profesorado, y reuniones con familiares.

La puesta en marcha de los talleres ha quedado pendiente como consecuencia de la pandemia. No obstante, se ha mantenido el programa en formato no presencial.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Indarkeria matxistari aurrea hartzeko programa indartzeko ekintzen aurrerapen-maila.: %75
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Finalización de la elaboración del “Diagnóstico de viabilidad de estructura de participación”. Asimismo, se han llevado a cabo 3 reuniones para la devolución de dicho Diagnóstico, en las que han participado 11 de las 69 asociaciones contactadas.

Se ha comenzado el proceso de elaboración de un nuevo “Reglamento de Participación”.

También se ha iniciado el proceso participativo para el diseño del V Plan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Emakumeen parte-hartze soziopolitikorako egiturak abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %30
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han finalizado 11 de las 46 medidas definidas para mejorar la calidad de vida de las personas que precisan mayor apoyo, y 31 de ellas se han empezado a desarrollar, quedando 4 medidas no iniciadas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gizarte Politiken aldeko Ituneko ekintzak gauzatzean izandako aurrerapen-maila.: %91
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha desarrollado el “Proyecto de Mirada Activa Berria” donde además de activar los recursos que se venían ofreciendo, se han incorporado todos los recursos y prestaciones públicas que ofrece el Ayuntamiento de Bilbao, junto con una metodología de gestión compartida con un equipo multidisciplinar.

Se han podido detectar a 900 personas, se han visitado más de 400 domicilios, y se han derivado a los SSB a 117 personas.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • "Begirada Aktiboa" programa udaleko 8 barrutietara hedatzeko prozesuan izandako aurrerapen-maila.: %50
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se ha llevado a cabo la evaluación del “II Plan de Ciudad Amigable con las personas mayores (2016-2019)” y la elaboración del “III Plan de Ciudad Amigable con las personas mayores”.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Talde eragileak udal-politikei proposamenen ekarpenetan parte-hartzean izandako aurrerapen-maila.: %80
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

A pesar de la crisis sanitaria se han llevado a cabo 4 comisiones de trabajo, 2 de forma presencial con las 46 niñas y niños juntos, y otras dos online en 3 grupos reducidos. Asimismo, se han llevado a cabo también 2 consejos.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Haurtzaroko eta Nerabezaroko Udal Kontseiluaren funtzionamenduan izandako aurrerapen-maila.: %100
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

La licitación del Programa de Intervención socioeducativa y comunitaria saldrá en el año 2022 o 2023.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gurasotasun positiboaren programa abian jartzean izandako aurrerapen-maila.: %0
2020ko abenduaren 31ko egindako jardueren jarraipena.
Eguneratze-data: 2020/12/31

Se han desarrollado 32 proyectos Smart (19 de alto impacto en la ciudadanía).

Asimismo, se han implantado soluciones y modelos tecnológicos de mejora de los servicios municipales, que permiten aplicar analítica avanzada de datos, principalmente en los ámbitos de la sensorización y los sistemas de control a tiempo real.

Además, se ha elaborado el “Manifiesto de Datos”.

Se ha definido el borrador de “Principios TIC”.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Hiriko Smart proiektuen garapenean izandako aurrerapen-maila.: %50