Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco: Agintaldiko plana

Ingurumenarekin loturarik ez duten garapen ekonomikoan eragina duten enplegu-politika espezifikoak eta politikak modu harmoniatsu batean integratzea bilatzen duen programa.

Onartzea 2017-2020 Enplegu Plan Estrategikoa Enpleguaren eta Erreaktibazio Ekonomikorako Esparru Programaren funtsezko ardatz gisa.

desarrollar el sector primario