5. Klima-aldaketara egokitzeko ikuspegia txertatu Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak onartzeko prozesuetan eta lurralde- eta hiri-plangintza antolatzeko bitartekoetan

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-plangintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Klima-aldaketari buruzko ikuspegia Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan txertatzeko jarduketak

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

Jarraipena

Klima 2050erako Klima Aldaketaren Estrategiaren edukiak Lurraldearen Antolamendurako Artezpideetan (LAG) sartzea
Eguneratze-data: 2018/05/30

Klima 2050, Euskal Autonomia Erkidegoko Klima Aldaketaren Estrategiaren edukiak sartu dira Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan (LAG), Euskadin klima-aldaketaren agertokiak eta proiekzioak txertatuz, klima-aldaketaren kausak eta ondorioak barne, baita lurralde-eremuan egokitzapena eta hiri-plangintza ere, inpaktuen eta kalteberatasunaren kartografia tematiko baten bidez.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Klima-aldaketari buruzko ikuspegia Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan txertatzeko jarduketak: 1 Jarduketak