1. Indarrean dagoen IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 garatu eta ebaluatu

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990)

%91

Jarraipena

Garapen Iraunkorraren aldeko Eskualdeko Gobernuen Nazioarteko Sarea-Eskualdeak4.
Eguneratze-data: 2020/06/22

Euskadik bere gain hartzen du Garapen Iraunkorraren aldeko Eskualdeko Gobernuen Nazioarteko Sarearen lehendakaritza4 2020-2023 aldirako. Agenda 2030 eta Garapen Jasangarriko Helburuak izango dira eskualdearentzako ibilbide-orririk anbiziotsuena4, Covid-19 pandemiari eta haren inpaktu zabalei erantzuteko, eta, aldi berean, lurralde inklusibo, jasangarri eta erresilienteetarantz aurrera egiteko.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.: 4 Jarduketak
  • Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990): %91
Udalei, mankomunitateei eta bestelako toki-erakundeei laguntzak emateko deialdia.
Eguneratze-data: 2018/06/14

Garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, beste toki-erakunde batzuei, tokiko erakunde autonomoei, toki-garapeneko agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta diru-laguntzen deialdia egiten da. 2017ko Agindua, 2018ko Agindua.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.: 4 Jarduketak
  • Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990): %91
Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeentzako laguntzen deialdia, Eskolako Agenda 21 programa garatzek.
Eguneratze-data: 2018/06/12

EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira eta deialdia egiten da, dagokion ikasturtean Eskolako Agenda 21 programa garatzeko. 2017ko Agindua, 2018 Agindua.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.: 1 Jarduketak
  • Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990): %17
2030erako EAEko Jasangarritasunerako Hezkuntzaren Estrategia.
Eguneratze-data: 2018/06/05

"2030erako EAEko Jasangarritasunerako Hezkuntzaren Estrategia" aurkeztu da. Estrategia horren bidez, hezkuntza eraldatzailea garatzeko oinarriak finkatu nahi dira, euskal gizartea justuagoa eta iraunkorragoa izan dadin, eta eragile guztien artean jarduteko gida praktikoa eta lankidetzakoa izan dadin, euskal herritarrak iraunkortasunaren kulturaren eraikuntzan inplikatzeko. Aurrekontua: 4,16 M€.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.: 4 Jarduketak
  • Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990): %91
Europar Batasuneko Ingurumeneko Ministroen Kontseiluetan esku hartzea.
Eguneratze-data: 2018/01/30

2018ko urtarriletik ekainera bitartean, Euskadi autonomia-erkidegoen ordezkaritzaren buru izan zen Europar Batasuneko Ingurumen Ministroen Kontseiluetan. Ordezkaritza hori Komunikazio Zentroen partaidetza-mekanismoen barruan sartzen da. AA. Europar Batasuneko gaietan, erkidegoko xedapen eta araudien prestaketan, aplikazioan eta jarraipenean presentzia handiagoa duten eskualdeen eskariari erantzuteko.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.: 3 Jarduketak
  • Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990): %91