1. Estatuarekin akordioa lortu, 2007-2011 bosturtekoari dagozkion kupoetan egiteke dauden likidazioak egiteko, eta 2012-2016 aldiari dagozkion behin-behineko kupoak behin betiko likidatzeko.

xx

Helburua
50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Kupoaren likidazioa erregularizatzea (2012-2016)

Amaituta

Jarraipena

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak 2011-2016 urteetako behin-behineko kupoak eta politika aktiboak erregularizatzea eta behin betiko likidatzea onartu du, 1.400 milioi euro ingururekin.
Eguneratze-data: 2017/05/17


 

Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak 2011-2016 urteetako behin-behineko kupoak eta politika aktiboak behin betiko erregularizatzea eta likidatzea onartu du, 1.400 milioi euro ingururekin; ondoren, Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak administrazioen artean akordio hori erregularizatzeari ekin dio, Eusko Jaurlaritzak lurralde historikoei 91,56 milioi euroko konpentsazioa ordainduta, batez ere toki-erakundeei zuzenduta, Akordio horren finantza-eragina neutralizatzeko, bai eta foru-aldundiei 325 milioi euroko diru-sarrera espezifiko bat egiteko ere, akordio hori Euskal Autonomia Erkidegoko ekitaldiko baliabideen banaketa-ereduan sar dezaten.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Kupoaren likidazioa erregularizatzea (2012-2016): Amaituta