1. Euskadiren defizit publikoaren muga erabaki eta beteko dela bermatu

xx

Helburua
51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko defizit publikoaren mugari buruzko akordioa lortzea.

Egungo balioa:8 akordioak

Helburua:4 akordioak

Jarraipena

Gobernuak 2017rako (2017/02/21), 2018rako (2017/10/24), 2019rako (2018/10/23) eta 2020rako (2019/10/22) EAEko Aurrekontu Orokorren Legearen proiektuak onartu ditu.
Eguneratze-data: 2019/10/22

Onetsi egin dira 2017rako (2017/02/21), 2018rako (2017/10/24), 2019rako (2018/10/23) eta 2020rako (2019/10/22) EAEko Aurrekontu Orokorren Legearen proiektuak, eta, dagokien izapidetzea egin ondoren, Eusko Legebiltzarrak onartu zituen: apirilaren 11ko 2/2017 Legea, abenduaren 22ko 5/2017 Legea eta abenduaren 27ko 13/2019 Legea, hurrenez hurren, aldaketa onartu da. 2012ko abenduko aparteko ordainsarian oraindik berreskuratu ez diren kopuruetatik, halaber, 2019rako premiazko aurrekontu-neurriei buruzko hiru lege-proiektu onartu dira (2019/02/05). Proiektu horiek, Legebiltzarrean izapidetu ondoren, diru-sarrerak bermatzeko errentari dagokionez 2019ko ekitaldirako premiazko aurrekontu-neurriei buruzko otsailaren 14ko 1/2019 Lege gisa onartu ziren (2/2019 Legea, otsailaren 14koa, premiazko aurrekontu-neurriei buruzkoa). Luzapena; eta 3/2019 Legea, otsailaren 14koa, 2019ko ekitaldirako premiazko aurrekontu-neurriei buruzkoa

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Euskadiko defizit publikoaren mugari buruzko akordioa lortzea.: 8 akordioak
Estatuarekin akordioak lortu dira 2016-2020 bosturtekorako Euskadiren defizit publikoari dagokionez
Eguneratze-data: 2017/07/13

Akordio bat lortu da Ogasun Ministerioarekin aurrekontu-egonkortasunaren arloan, eta horrek 2016rako defizit-helburua aldatzea dakar: % 0,7 eta 2017-2019 hirurtekorako helburuak (2016/12/05); akordio hori Ekonomia Itunaren Batzorde Mistoak berretsi du (2018/05/17); beste akordio bat lortu da Ogasun Ministerioarekin, 2018-2020 hirurtekorako defizit-helburuak ezarriz: % 0,4 2019an; % 0,1 2019an.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Euskadiko defizit publikoaren mugari buruzko akordioa lortzea.: 8 akordioak