2. Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2017-2021...

2. Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2017-2021 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko lege-proiektu berri bat onartu

Helburua
53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekarpenen Legea onartzea

Hasi gabe

Jarraipena

Euskal Dirubideen Kontseiluak aparteko funts bat eratzea erabaki du. Funts hori formulatzea aurrerapena izan daiteke Ekarpenen Legearen metodologia berria zehazteko. (2019/02/14)
Eguneratze-data: 2020/02/13

Euskal Dirubideen Kontseiluak aparteko funts bat eratzea erabaki du. Funts hori formulatzea aurrerapena izan daiteke Ekarpenen Legearen metodologia berria zehazteko. Funtsa aktibatuko da baldin eta lurralde historiko batek edo gehiagok ez badu lortzen bere koefiziente horizontalaren %99, Egokitzapenerako Funts Orokorraren egungo mugarekin, eta, hala badagokio, dagokion ekitaldiko likidazioan aplikatuko da. (2019/02/14). Herri-Dirubideen Euskal Kontseiluak gai hauei buruzko erabakiak hartu ditu: ekarpenen likidazioa 2019; Egokitzapenerako Funts Orokorraren likidazioa 2019; aparteko funtsaren aktibazioa, 2019an eratua; Larrialdietarako Erakundearteko Funtsa eta lantalde bat sortzea, zein kasuistikatan aktibatu litekeen zehazteko, eta zenbatekoa zehaztea

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Ekarpenen Legea onartzea: Hasi gabe