1. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetzaren baliabide guztietan

xx

Helburua
75. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua sendotu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Informazio klinikoko sistema bateratu bat garatzea.

Prozesatzen

Jarraipena

Informazio klinikoko sistema eta aplikazio berriak prestatu, ezarri eta/edo garatzen dira.
Eguneratze-data: 2020/07/02

Informazio klinikoko sistema eta aplikazio hauek prestatu, ezarri eta/edo garatzen dira: Osabide Global Primaria (OGP), eremu guztietako informazio asistentzialeko sistemen integratzailea; TAOnet, pazientearen informazio klinikoa eskaintzen duena, bai eta diagnostiko nagusia eta sekundarioa, ohar klinikoak, bilakaeraren grafikoak, tratamenduaren erregistroa eta trazabilitatea, pazienteen profil kategorizatua, ikastaro kliniko xehatua, tratamenduaren hasiera eta amaiera, arau klinikoak, denbora Laborategien kudeaketa (Geslab), laborategiko eskaeren eta emaitzen kudeaketa programa bakar baten bidez bateratzeko aukera ematen duena, Gurutzetako Estatu ESIan, Barrualde Galdakao ESItik, Bilbo-Basurto ESItik eta Donostialdea ESItik hasita, funtzionalitate hori Osabide Globalen barruan integratuz; prozedura kirurgikoak kodetzea GNS 10ekin Goierriko ESIan, Goi eta Behe ESIan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Informazio klinikoko sistema bateratu bat garatzea.: Prozesatzen