2. Gizarte-larrialdiko laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitu

GLLen aurrekontu-zuzkidura handitzea, Jaurlaritzak eta inplikatutako gainerako erakundeek erantzun egokia eman ahal izan diezaieten gizarte-larrialdiko egoera pertsonal eta familiar larrienei.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

Jarraipena

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) programako kreditua handitzeko aparteko partidaren gehikuntza
Eguneratze-data: 2020/04/07

2020. urterako, gizarte-larrialdietarako laguntzetan aurreikusitako gastu espezifiko bakoitzerako gehieneko zenbatekoak ezartzen dira, laguntza horiek estaltzeko esleitutako kredituak banatzeko irizpideak adierazten dira, eta lurralde historiko eta udal bakoitzari 2020. urterako dagokion aurrekontu-muga ezartzen da. Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Programako (GLL) kreditua handitzeko aparteko partida, 2020. urtean, aurrekontu-programa (12291), "Covid-19ak eragindako krisiaren aurkako neurriak". Gizarte Larrialdietarako Laguntzen aurrekontua 27,5 milioi €-tik 43,5 milioi €-ra igo da. Zenbatekoa. 16.000.000.- €

Cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de Emergencia Social. Año 2020.
Eguneratze-data: 2020/02/18

Gizarte-larrialdietarako laguntzetan aurreikusitako gastu espezifiko bakoitzerako 2020rako gehieneko zenbatekoak ezartzen dira, laguntza horiek estaltzeko esleitutako kredituak banatzeko irizpideak ezartzen dira, eta 2020rako Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde historiko eta udal bakoitzari dagokion aurrekontu-muga ezartzen da. 2019/12/19ko Aginduan ezarritako gehieneko zenbatekoak aldat

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Gizarte-larrialdietarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitzeko jarduketak.: 3 Jarduketak
Gizarte-larrialdietarako laguntzetan aurreikusitako gastu espezifiko bakoitzerako gehieneko zenbatekoak. 2018. urtea.
Eguneratze-data: 2018/03/13

Gizarte-larrialdietarako laguntzetan aurreikusitako gastu espezifiko bakoitzerako gehieneko zenbatekoak ezartzen dira, horiek estaltzeko esleitutako kredituak banatzeko irizpideak ezartzen dira eta 2018. urterako EAEko lurralde historiko eta udal bakoitzari dagokion aurrekontu-muga finkatzen da.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Gizarte-larrialdietarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitzeko jarduketak.: 2 Jarduketak