2. Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak % 50 handitu

Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak% 50 handitzea, eta bigarren semeagatiko edo alabagatiko diru-laguntzak pixkanaka bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia
Eremu geografikoak
Guztiak
Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44)

%25

Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Prozesatzen

Jarraipena

Aprobación de las dotaciones presupuestarias para las ayudas a las familias con hijos e hijas. Año 2020.
Eguneratze-data: 2020/04/02

Seme-alabak dituzten familien onurarako diru-laguntzen aurrekontu-zuzkiduraren berri eman da. Zenbatekoa: 28.599.600.- €.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44): %25
  • Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.: Prozesatzen
Seme-alabak dituzten familientzako laguntzetarako aurrekontu-zuzkidurak onartzea. 2019 urtea.
Eguneratze-data: 2019/04/26

Seme-alabak dituzten familientzako laguntzetarako aurrekontu-zuzkidurak onartzea. Zenbatekoa: 36.549.000.- €

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44): %25
  • Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.: Prozesatzen
Seme-alabak dituzten familientzako laguntzetarako aurrekontu-zuzkidurak eguneratzea. 2018. urtea.
Eguneratze-data: 2018/10/23

Seme-alabak dituzten familien aldeko diru-laguntzen 2018ko aurrekontu-zuzkidura jakinarazi da. (Martxoaren hasieran, Gobernu Kontseiluak 29.007.850 euroko partida onartu zuen. Zortzigarrenean, partida hori 34.571.814.- €uroraino hazten da. Zenbatekoa: 5.514.200.- € gehiago)

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44): %25
  • Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.: Prozesatzen
121/2018 Dekretua, uztailaren 30ekoa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.
Eguneratze-data: 2018/08/04

121/2018 Dekretua, uztailaren 30ekoa, seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak arautzen dituen Dekretua aldatzen duena.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44): %25
  • Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.: Amaituta