Ekintzen jarraipena

16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena.
Eguneratze-data: 2017/01/17

16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena. Dekretu horrek hiru helburu ditu: prestazio horren banaketa hobetzeko neurriak ezartzea, pobrezia-mota berriei erantzuteko; GLLetarako sarbidea modulatu ahal izatea, laguntzaren egokitasunari buruzko balorazio profesionala kontuan hartuta; eta dirua transferitzeko eta Eusko Jaurlaritzaren eta toki-erakundeen artean informazioa bidaltzeko prozedura arrazionalizatzea, kudeaketa egin dadin. Ez dakar administrazio-karga handiagorik eta ez dakar administrazioen antolaketa-funtzionamendua aldatzea.

Halaber, 16/2017 Dekretuak pobrezia energetikoaren ondoriozko egoeren tratamendua jasotzen du.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzea.: Amaituta
Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto de Ayudas de  Emergencia Social.
Eguneratze-data: 2017/01/17

16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena. Dekretu horrek hiru helburu ditu: prestazio horren banaketa hobetzeko neurriak ezartzea, pobrezia-mota berriei erantzuteko; GLLetarako sarbidea modulatu ahal izatea, laguntzaren egokitasunari buruzko balorazio profesionala kontuan hartuta; eta dirua transferitzeko eta Eusko Jaurlaritzaren eta toki-erakundeen artean informazioa bidaltzeko prozedura arrazionalizatzea, kudeaketa egin dadin. Ez dakar administrazio-karga handiagorik eta ez dakar administrazioen antolaketa-funtzionamendua aldatzea

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Berariazko araudia egitea eta onartzea: Onartzea
16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa
Eguneratze-data: 2017/01/17

16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, gizarte-larrialdietarako laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena. Laguntzen araubidearen erregulazio berria, pobrezia- eta gizarte-bazterketako egoera berrietara zabaltzeko (AES) programak hiru helburu ditu: prestazio horren banaketa hobetzea ahalbidetuko duten neurriak ezartzea, pobrezia-mota berriei erantzuteko; GLLetarako sarbidea modulatu ahal izatea, laguntzaren egokitasunari buruzko balorazio profesionala kontuan hartuta; eta dirua transferitzeko eta informazioa Eusko Jaurlaritzaren eta toki-erakundeen artean bidaltzeko prozedura arrazionalizatzea, kudeaketa horrek administrazio-karga handiagorik eragin ez dezan eta Administrazioak

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzeko jarduketak.: 1 Jarduerak
3/2017 Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, Armañongo Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren zati arauemailea onartzen duena.
Eguneratze-data: 2017/01/10

3/2017 Dekretua, urtarrilaren 10ekoa, Armañongo Parke Naturalaren Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Planaren zati arauemailea onartzen duena eta Parke Naturalaren eta Kontserbazio Bereziko Eremuaren (KBE) Erabilera eta Kudeaketa Zuzentzeko Plana osorik argitaratzeko agintzen duena.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Natura 2000 Sareko guneak antolatzeko planak garatzeko jarduketak.: 1 Jarduketak
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legera jotzea saihesteko akordioa.
Eguneratze-data: 2017/01/10

Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legera jotzea saihesteko akordioa.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Aldebiko Lankidetza Batzordearen aurreko negoziazioei buruzko jarduketak: 1 Jarduerak
Incau-2016. Nazioarteko Gardentasuna
Eguneratze-data: 2016/12/16

Espainiako Nazioarteko Gardentasunak emaitzak argitara eman ondoren, erorketak 100etik 100 puntu lortu zituen ebaluazio kuantitatiboan, eta, horrela, lidergoa bakarrik lortu zuen autonomia-erkidegoetako sailkapeneko lehen postuarekin.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Jaurlaritzaren informazioaren publizitate aktiboa sustatzea.: Prozesatzen
Primer punto de recarga rápida para vehículos eléctricos en Bilbao
Eguneratze-data: 2016/10/16

Inauguración del primer punto de recarga rápida para vehículos eléctricos  en Bilbao y prueba piloto del taxi 100% eléctrico en Donostia

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
  • convocatorias anuales (transporte y movilidad eficiente, vehículos eficientes y alternativos) : 1 convocatorias
  • Puntos de recargas rápida: 1 puntos
Se destinan en 2018 trece (13) millones de euros para la asistencia jurídica gratuita (13/03/2018) y quince (15) millones de euros, en 2019.
Eguneratze-data: 209/01/21

Se destinan en 2018 trece (13) millones de euros para la asistencia jurídica gratuita (13/03/2018) y quince (15) millones de euros, en 2019, con el siguiente reparto: tres (3) millones para Álava, siete (7) millones para Bizkaia y cinco (5) millones para Gipuzkoa. (21/01/2019). Importe total 2018 y 2019: 28.000.000 €.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
  • Financiar a los Colegios de Abogados de la CAE para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.: Prozesatzen