Ekintzen jarraipena

Estación TAV Abando
Eguneratze-data: 2020/12/31

Gobierno Vasco, Ayuntamiento de Bilbao y Fomento cierran el proyecto de nueva estación del TAV de Abando.

ESTUDIO INFORMATIVO: BILBAO ABANDO (26 marzo 2019) Información Pública del Estudio Informativo de Accesos y Estación de Bilbao. Expediente enviado al MITECO en septiembre 2019 por parte de la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del Ministerio de Fomento. Podría obtenerse la DIA en el primer semestre de 2020 y en paralelo licitar los Proyectos Constructivos (El PC de Accesos ya ha sido licitado en 2019). 

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Estación TAV Abando: Prozesatzen
Arabako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu orokorren eraikina eraikitzea
Eguneratze-data: 2020/12/01

2017ko apirilaren 27an hasi ziren Txagorritxuko AUOren zati bat eraisteko lanak, eta urte bereko uztailaren 17an hasi ziren laguntza-zerbitzu orokorretarako eraikin berria egiten. 30 hilabete iraungo du eraikin horrek, eta 50 milioi eurotik gorako inbertsioa izango du. 2018ko ekainean, obrak abian jarraitzen du, aurreikusitakoaren arabera, eta eraikinaren egitura ikusteko modukoa da; obrak direla eta, emaitza hau lortu da: Aparkalekuetarako bi lurzati egokitu behar dira, bata 180 plazarekin eta bestea 182 plazarekin; Bulevard Euskalerria eta Wellingtongo Dukearen izkinan dagoen lurzatia uztailaren 3an jarri zen martxan; 2019ko ekainean, obran amaitu zen fatxada, eta larrialdietara sartzeko markesina osatzeke geratu zen; barruko banaketak amaitzen ari ziren, eta instalazioak jarri ziren aurrera; horrez gain, erantsitako eraikinaren aztarnaren indusketa egin zen energia sortzeko eta beste erabilera batzuetarako, eta geotermia instalatzeko lanak hasi ziren. 2019ko abenduan, Ospitaleetako Zerbitzu Orokorren eraikin berria itxita dago, eta barruko banaketak eta instalazioak azken faseetan daude, eta larrialdietara sartzeko markesinaren egitura ere eraiki da; energia sortzeko eraikinari eta tailerrei dagokienez, egitura osoa altxatu da eta fatxadak ixten ari dira.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Arabako Unibertsitate Ospitalea eraikitzea: Prozesatzen
Diru-laguntza programak ezartzen dira (biomasa, geotermia eta autokontsumo elektrikoa)
Eguneratze-data: 2020/10/29
 • Biomasaren energia aprobetxatzeko instalazioetan inbertitzeko laguntzen programa – 2017. urtea (0,50 m €) (17/06/05) – (17/06/26) - 2017
 • Ekoizpen elektrikorako energia berriztagarrien instalazioak sustatzeko inbertsioetarako laguntza-programa – 2017. urtea (0,25 m €) (17/06/05) – (17/06/26) - 2017
 • Aprobetxamendu geotermikoko instalazioetan inbertitzeko laguntzen programa – 2017. urtea (0,25 m €) (17/06/05) – (17/06/26) - 2017
 • Biomasaren energia aprobetxatzeko instalazioetan inbertitzeko laguntza-programa – 2018. urtea (0,45 m €) (18/05/29) – (18/06/13) - 2018
 • Ekoizpen elektrikorako energia berriztagarrien instalazioak sustatzeko inbertsioetarako laguntza-programa – 2018. urtea (0,60 m €) (18/05/29) – (18/06/13) - 2018
 • Aprobetxamendu geotermikoko instalazioetan inbertitzeko laguntzen programa – 2018. urtea (0,45 m €) (18/05/29) – (18/06/13) – 2018
 • Biomasaren energia aprobetxatzeko instalazioetan inbertitzeko laguntza-programa - 2019. urtea (0,80 m €) (19/04/29) - (19/05/20) - 2019
 • Energia berriztagarrien instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa, argindarra ekoizteko (2019. urtea, 1,10 m €) (19/04/29) – (19/05/20) - 2019
 • Aprobetxamendu geotermikoko instalazioetan inbertitzeko laguntza-programa - 2019. urtea (0,85 m €) (19/04/29) - (19/05/20) - 2019
 • Biomasaren energia aprobetxatzeko instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa - 2020. urtea (1M.- €) (2020/01/29)
 • Aprobetxamendu geotermikoko instalazioetan inbertsioak egiteko laguntza-programa-2020. urtean. (1M.-. €) (2020/01/29)
 • Energia berriztagarrien instalazioetan autokontsumo elektrikorako inbertsioak egiteko laguntzen programa, 2020. urtea. (6M.- €) (2020/01/29)
Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
 • Eguzki-energia fotovoltaikoaren parke baten sorrera sustatzea: Amaituta
 • Urteko deialdiak (biomasa, geotermia eta autokontsumoa): 4 deialdi
 • Euskadin proiektu berriztagarriak sustatzeko sozietate bat sortzea: Amaituta
Haurreskolak Partzuergoaren doako zerbitzua
Eguneratze-data: 2020/10/18

Haurreskolak Partzuergoaren zerbitzua doakoa izango da urtean 18.000 eurotik beherako errentak dituzten familientzat, bai eta haurreskoletan aldi berean matrikulatutako bigarren eta hurrengo anaia-arrebentzat ere.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Gratuidad del servicio haueskolak: Amaituta
Lankidetza-hitzarmen bat sinatzea Gestamp-ekin, Euskadin I+G+b jarduerak garatzeko
Eguneratze-data: 2020/09/21

Gestampekin lankidetza-hitzarmen bat sinatzea, Euskadin automobilgintzarekin lotutako I+G+b jarduerak lau urtez garatzeko. Gestampek konpromisoa hartzen du Euskadin bere ikerketa- eta garapen-unitatea erreferentzia bihurtzeko pisua arintzearen, ibilgailu elektrikoaren, txassiaren eta beroko estanpazioaren arloetan.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
 • Lankidetza-hitzarmenak sinatzea: 1 lankidetza-hitzarmen
 • Basque Culinary Center sortzea: Amaituta
 • Bizkaiko Parke Teknologikoa inauguratzea: Amaituta
 • Euskadiko Teknologia Parkeen Sarea sortzea: Amaituta
 • Enpresa berritzaileak: 17,80 %
 • Berrikuntza teknologikoa egiten duten establezimenduak: 11,40 %
Udaletan eta toki-erakundeetan tokiko iraunkortasuneko proiektuak babesteko diru-laguntzen programa.2020 urtea.
Eguneratze-data: 2020/07/31

2020 deialdia, garapen jasangarria sustatzeko ekintzak egiten dituzten udalei, mankomunitateei, tokiko beste erakunde batzuei, tokiko erakunde autonomoei, tokiko garapen-agentziei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak emateko: lurzoru kutsatuak, klima-aldaketa, natura-ondarea, ekonomia zirkularra eta iraunkortasunerako hezkuntza. Zenbatekoa: 3.400.000.- €

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Udaletan eta toki-erakundeetan tokiko jasangarritasun-proiektuak laguntzeko diru-laguntzen programa: 4 Programak
Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Lanbideren arteko lankidetza-hitzarmena.
Eguneratze-data: 2020/07/28

Akordioa, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Lanbideren arteko lankidetza-hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena, Euskal Autonomia Erkidegoan gutxieneko bizi-sarreraren prestazioaren kudeaketa administratiboa egiteko.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioa)
 • Diru-sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko prozesuak sinplifikatzeko jarduketak.: 4 Jarduerak
Immigrazioko teknikariak kontratatzen jarraitzeko eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak emateko deialdiak.
Eguneratze-data: 2020/07/28

2020ko deialdia, toki-erakundeei, tokiko erakunde autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak emateko, immigrazioko teknikariak kontratatzen jarrai dezaten eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jarduerak gara ditzaten. Zenbatekoa: 498.080.- €. 2017ko deialdia. Zenbatekoa: 830.000.- €. 2018ko deialdia Zenbatekoa: 830.000 €. 2019ko deialdia. Zenbatekoa: 880.000 €.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
 • Erakunde barruko eta erakunde arteko lankidetza antolatzeko jarduerak.: 3 Jarduerak
 • Immigrazioko teknikariak kontratatzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jarduerak garatzeko laguntzen deialdiak: 4 Deialdiak
Europako Iceberg proiektua.
Eguneratze-data: 2020/07/27

Eraikuntzako eta eraispeneko hondakinak berrerabiltzeari buruzko Europako Iceberg proiektua aurkeztea. Proiektuaren helburua da berrerabiltzeko sistema eta teknologia berritzaileak diseinatzea, garatzea eta balidatzea, balio handiko material berreskuratuak – Ezpurutasun-maila txikia ( % 8 baino gutxiago) – Eta fidagarriak sortzeko. Proiektuak, lau urtez luzatuko denak, 15.667.498.- €-ko aurrekontua du, eta Europar Batasunak Horizonte 2020 Ikerketa eta Berrikuntzako Esparru Programako 12.997.935 €-ko ekarpena egin du.

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
 • Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020rako Plana garatzeko jarduketak: 5 Jarduketak
 • Biztanleko sortutako hiri-hondakinak. 2018. urtea (S28a).: 535 Kilogramoak pertsonako
 • Zabortegian utzitako hiri-hondakinak, biztanleko. 2018. urtea (S28b).: 168 Kilogramoak pertsonako
Aparteko laguntzen deialdia-Pandemia Covid-19.
Eguneratze-data: 2020/07/27

COVID-19tik eratorritako aldi baterako enplegu-erregulazioko espedienteek eragindako langileentzako ezohiko laguntzen 2020ko deialdia, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak abian jarria. Zenbatekoa: 15.466.500.- €

Adierazleak (jarraipen hau egiterakoan balioak)
 • 2017-2020ko Enplegu Plan Estrategikoa onartzea: %100
 • Langabezia-tasa (BJA) Biztanleria jardueraren arabera. 2019 urtea.: %10