104. Euskal unibertsitate-sistema garatzen jarraitu, emaitzetara bideratutako kudeaketaz eta inguru global berrira egokitzeko gaitasunaz, euskal gizartearen etorkizuneko erronkei erantzuteko

xx

Ekintzak

1. Euskadiko Unibertsitate IV. Plana egin. 2019-2022
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Unibertsitate Sistemaren IV. Plana onartzea

Amaituta

Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin programa-kontratuak sinatzea

Amaituta

2. Euskal Unibertsitate Sistema bultzatzeko arau-eremua garatu, nazioarteko bikaintasuna lortzeko eta haren inpaktu soziala bultzatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Unibertsitateko prestakuntza dualaren ziurtagiria

Amaituta

3. Gizartearekin elkarreraginean eta gizarteak dituen erronkentzat irtenbideak emango dituen Euskal Unibertsitate Sistema bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Unibertsitatea-Enpresa Estrategia eta Agenda aurkeztea

Amaituta

Unibertsitatearen eta Enpresaren arteko Euskal Estrategia inplementatzea

Amaituta

Construcción de la Facultad de Medicina y Enfermería

Prozesatzen

Unibertsitate-ikasketak amaitu eta 3 urtera lanean ari diren pertsonen ehunekoa

Egungo balioa:86,90 %

Helburua:74,30 %

Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako unibertsitate-prestakuntzako lehen klusterra sortzea

Amaituta

4. On-line prestakuntza irekia bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Capus Birtualaren Finantzaketa

Egungo balioa:961.515 euro

Helburua:800.000.000 euro