129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu

xx

Ekintzak

1. Adostasun handiko gizarte-ituna bultzatu, Euskal Gizarte Sistemaren finantzazioa finkatzeko eta haren jasangarritasuna bermatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasunari buruzko itun soziala sustatzea.

Prozesatzen

2. Gizarte Zerbitzuen Prestazioen eta Zerbitzuen Zorroa eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2016-2019) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestazio eta Gizarte Zerbitzuen Zorroa garatzeko jarduerak

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak

3. Gizarte Zerbitzuen Erakundeen arteko Organoa garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoa bultzatzea.

Prozesatzen

4. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren jasangarritasuna bermatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzea behar diren baliabideekin, lankidetza publiko-pribatuko eredu misto batean aurrera eginez.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Per capita gizarte-babeseko gastua. 2017. urtea. (E39

Egungo balioa:8.615 Euroak x bizt. (PPC)

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

5. Gizarte-zerbitzuak ematen diharduten langileen gaitasun profesionala hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten langileen lanbide-gaitasuna hobetzea, batez ere mendekotasunaren eta diskrezioaren kontingentziei dagokienez, bai egoitzetan, bai etxeko arretan.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Langileen lanbide-gaikuntza hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

6. Ezagutza eta berrikuntza kudeatzeko I+G+b-ren arloko jarduerak sustatu, atentzio- eta gizarte-zerbitzuak emateko ereduetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Kudeaketa aurreratua, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatzeko jarduerak bultzatzeko laguntzen deialdia.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

7. Ebaluazioa eta etengabeko hobekuntzako praktika onak bultzatu gizarte-zerbitzuen eremuan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ebaluazioa eta jardunbide egokiak sustatzea gizarte-zerbitzuen arloan.

Prozesatzen