139. Familien eta haurren aldeko ituna

xx

Ekintzak

1. Erakundeen arteko estrategia sustatu, euskal gizartea demografikoki aldatzeko eta gaztetzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Euskal gizartearen aldaketa demografikorako eta gaztetzeko erakunde arteko estrategia sustatzea, familiei eta haurrei laguntzeko politiken bidez.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia
Eremu geografikoak
Guztiak
Familiei Laguntzeko Erakunde arteko IV. Plana onartzea

Onartzea

Familiak eta haurrek ituna sinatzea

Egungo balioa:1 Ituna

Helburua:1 Ituna

2. Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak % 50 handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak% 50 handitzea, eta bigarren semeagatiko edo alabagatiko diru-laguntzak pixkanaka bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia
Eremu geografikoak
Guztiak
Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44)

%25

Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Prozesatzen

3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei:..
Azken eguneratzea: 2019/12/02

3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei: uztailaren 28ko 26/2015 Legeari uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoari

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Araugintza-jarduera, Gizarte-ekintza, Familia, Haurrak eta adingabeak
Haurrak eta nerabeak babesteko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

4. Diru-laguntzen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetu erantzunkidetasunari eta familia eta lana bateragarriak egiteari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eta etxebizitzaren eremuan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Etxebizitza, Familia, Gizarte-ekintza, Zerga-sistema, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Erantzunkidetasunaren eta familia-kontziliazioaren arloa hobetzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

5. Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatu, sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, etxeko lanak eta zaintzeko lanak gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatzea, etxeko lanak eta zaintza gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetuko duten sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, eta kontziliaziorako eta adingabeen zaintzarako beste laguntza-sistema batzuk aztertzea.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Familia, Gizarte-ekintza, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxeko eta zaintzako lanak banatzeko sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurriak.

Prozesatzen

6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko, eta 2 urteko umeen eskolaratzeko demanda guztiari erantzunez

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Gizarte-ekintza, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Haur-arreta eta Haurreskolen zerbitzuak hobetzeko jarduerak.

Prozesatzen

Haurren eskolatze-tasa.- 2 urte. 2017 Urtea. (E33)

%94

7. Eskolaz kanpoko laguntza eta erkidego-aisialdiko programen hedapena sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eskolaz kanpoko laguntza-programen eta aisialdi komunitarioaren hedapena sustatzea, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia, Hezkuntza, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskolaz kanpoko laguntza-programak eta aisialdi komunitarioa.

Prozesatzen

8. Lana eta familia bateragarriak egiten laguntzen duten neurriak enpresen negoziazio kolektiboan sartzea sustatu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Haurrak eta adingabeak, Gizarte-ekintza, Familia
Eremu geografikoak
Guztiak
Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak.

Prozesatzen

9. Enpresei sariak emateko eta aitorpenak egiteko sistema bat aztertu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

9. Enpresei sariak emateko eta aitorpenak egiteko sistema bat aztertu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan, lan-ordutegiak malgutzeko planak susta ditzaten eta haien antolakuntza-ereduan telelana sar dezaten

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lan-ordutegiak malgutzeko planak eta telelana barne hartzen dituzten jarduerak.

Prozesatzen