155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra

xx

Ekintzak

1. Honelako Justizia-eredu baten alde egin: aukera-berdintasunean eta gatazka sozialaren prebentzioan oinarritua,
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Honelako Justizia-eredu baten alde egin: aukera-berdintasunean eta gatazka sozialaren prebentzioan oinarritua, arreta eta zerbitzu efikaza eta efizientea ematen duena, teknologia berri guztiak sartuz, eta benetako babes judiziala bermatzen duena

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Promoción de acciones para la inclusión socio-laboral de personas penadas y presas.

Egungo balioa:3 Subvenciones

Helburua:4 Subvenciones

2. Herritar guztiek Justiziarako bidea eskuratzea bermatu, eta, behar denean, doako Justiziarako bidea eskuratzea ziurtatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación del Decreto sobre asistencia jurídica gratuita

Amaituta

Financiar a los Colegios de Abogados de la CAE para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Prozesatzen

3. Bulego Judiziala behar beste giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzearen alde egin, Justizia Administrazioaren eta herritarren interkonexio elektronikoaren gaikuntza sustatuz,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Bulego Judiziala behar beste giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzearen alde egin, Justizia Administrazioaren eta herritarren interkonexio elektronikoaren gaikuntza sustatuz, bai eta prozedura judizialaren informatizazio integrala ere

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Zientzia eta teknologia, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Implantación de la Nueva Oficina Judicial

Prozesatzen

4. Epaitegiei, bereziki espezializatuei, eman beharreko laguntza ekonomikoa eta materiala bermatu...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. Epaitegiei, bereziki espezializatuei, eman beharreko laguntza ekonomikoa eta materiala bermatu. Orobat, behar diren neurriak hartuko ditugu plantilla judiziala eta ez judiziala egonkortzeko, Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen laneko osasuna eta segurtasuna bermatzeko lan egingo dugu, eta arian-arian berrituko dugu egoitza judizialen ekipamendua

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Alcanzar un adecuado nivel de sostenibilidad energética en las sedes de los órganos judiciales.

Prozesatzen

5. Justizia elebidunaren garapena bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Euskara, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Garantizar el uso del euskera en al ámbito de las actuaciones judiciales.

Prozesatzen

6. Epaileen, fiskalen, letratuen eta Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen prestakuntzaren kalitatea indartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Establecimiento de mecanismos formativos en colaboración con Universidades e instituciones públicas y privadas.

Prozesatzen

7. Euskadiko sistema judizialaren auditoretza eta ebaluazio publikoa egiteko prozesu bat bultzatu, haren efizientzian, efikazian eta jasangarritasunean oinarritutako irizpideak eta parametroak erabilita
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Llevar a cabo procesos evaluatorios de las políticas públicas relacionadas con el sistema judicial en Euskadi.

Prozesatzen