172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak

Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak. Mekanismo politikoak, juridikoak eta instituzionalak.

Ekintzak

1. Estatuaren jarduerak salatzea eta saihestea
Azken eguneratzea: 2020/06/09

Legebiltzarrak edo Eusko Jaurlaritzak beren eskumenak baliatuz onartutako politika publiko sozialetan sartzea, baldintzatzea edo murriztea dakarten Estatuaren jarduerak salatzea eta saihestea

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Eskumen-sistema
Estatuaren jarduketei buruzko atzipenak/salaketak.

Egungo balioa:2 Atzipenak/salaketak.

Helburua:4 Atzipenak/salaketak.

2. Estatuaren esku-hartze politikak salatzeko eta baztertzeko lan egitea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Zeharkako tituluen pean soilik garatzen diren eta Estatuari esleitutako eskumen sektorial batean estaldura espresu eta argirik ez duten estatu-mailako esku-hartze politika guztiak salatzea eta baztertzeko lan egitea. Espainiako Konstituzioaren 149.1 artikulua

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Eskumen-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Estatuari egindako eskumenik ezaren errekerimenduak.

Egungo balioa:2 Errekerimenduak

Helburua:3 Errekerimenduak

3. Halaber, euskal Ekonomia ltuna errespetatu gabe eta beronen bitariko batzordeen bilera deialdirik egin gabe...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Halaber, euskal Ekonomia ltuna errespetatu gabe eta beronen bitariko batzordeen bilera deialdirik egin gabe eta, kasua bada, bertan arlo ekonomiko-finantzarioko jarduera publiko orotarako neurri egokiak adostu gabe euskal finantza eta zerga politikaren gainean esku hartzea bilatzen duten Estatuaren ekintzak salatu eta errefusatu

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema, Eskumen-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Estatuaren jarduerak salatzea eta gaitzestea.

Egungo balioa:1 Salaketak

Helburua:2 Salaketak

4. Estatuaren arau-ekimenen legalitate konstituzionalari eta Gernikako Estatutuarekiko errespetuari buruzko txostenak egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Eskumen-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Konstituzioaren legezkotasunari eta Gernikako Estatutuarekiko errespetuari buruzko txostenak.

Egungo balioa:3 Txostenak

Helburua:3 Txostenak

5. Azterlan bat egin, Estatuaren araugintzak eta Konstituzio Auzitegiaren doktrinak gai edo eskumen-titulu jakin batzuetan autonomia-erkidegoko eskumenei eragindako urraketen balorazio bat jasotzeko.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Eskumen-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskumen autonomikoen higadurari buruzko azterlana egitea.

Amaituta

6. Autogobernuaren defentsaren arloan eskumena duen sailak, eraginpeko sektorearen sailari galdetu ondoren, Gobernu Kontseilura eramango ditu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Autogobernuaren defentsaren arloan eskumena duen sailak, eraginpeko sektorearen sailari galdetu ondoren, Gobernu Kontseilura eramango ditu, legezkotasun txostenekin batera, mota guztietako konstituzio- edo auzi-prozesuetara jotzeko proposamenak euskal autogobernuaren, Euskadiri esleitutako eskumenen eta Autonomia Erkidegoko erakunde antolakuntzaren defentsarako

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Eskumen-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Autogobernua defendatzeko prozesu konstituzionalak edo judizialak aurkezteko proposamenei buruzko erabakiak.

Egungo balioa:5 Erabakiak

Helburua:5 Erabakiak

7. Lehentasunezko sustapena negoziazioak egiteko, ukitutako sektore-sailak lagunduta, Aldebiko Lankidetza Batzordearen aurrean.
Azken eguneratzea: 2020/07/21

Bai Eusko Jaurlaritzak auzi-jartzaile gisa esku hartzen duen prozesuetan, bai EAEk emandako arau eta egintzen aurka Estatuak jarritako errekurtsoen ondorio diren prozesuetan, lehentasunez sustatuko da autogobernuaren defentsaren arloan eskumena duen sailak negoziazioak egitea, ukitutako sektore-sailaren laguntzarekin, Lankidetzarako Bitariko Batzordearen aurrean, euskal autogobernua eta autogobernua ahalik eta baldintza onenetan babesteko. Komeni denean, konstituzioaren judizializazioa saihestea, bai eta autogobernua interpretatzeko hutsegiteak eragiteko arriskuak ere, gure eremurako ondorio txikiagoen doktrina sendotuz doazenak.

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aldebiko Lankidetza Batzordearen aurreko negoziazioei buruzko jarduketak

Egungo balioa:6 Jarduerak

Helburua:6 Jarduerak