26. Desarrollo del sector primario vasco

desarrollar el sector primario

Ekintzak

1. Nekazaritza-sektoreari laguntza integrala emateko Planaren edukiak gauzatu (Landa Garatzeko Osoa Programa, 2015-2020 ),...
Azken eguneratzea: 2020/05/12

1. Nekazaritza-sektoreari laguntza integrala emateko Planaren edukiak gauzatu (Landa Garatzeko Osoa Programa, 2015-2020 ), sektore hori lehiakorragoa eta jasangarriagoa izan dadin, eta, hala, balioetsi eta gizartera dadin

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Araba
Lehiatu berria programa deialdia

Egungo balioa:0 deialdi

Helburua:4 deialdi

Ekoizpen- eta merkataritza-jarduerari eusteko laguntzak (Covid 19)

Amaituta

NPB laguntza deialdia

Egungo balioa:0 deialdi

Helburua:4 deialdi

Nekazaritzako produktuak bildu eta merkaturatzeko zerbitzua

Amaituta

Lehen sektorea/BPG (guztizko enpleguaren gaineko ehunekoa banakatzen du)

Egungo balioa:0,95 %

Helburua:0,79 %

9. Desarrollar el Plan de Agricultura Ecológico como apoyo al desarrollo de la Agricultura ecológica y su industria transformadora
Azken eguneratzea: 2019/07/25

desarrollar las actuaciones de
agricultura ecológica

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2017/12/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Araba
hectareas de agricultura ecológica

Egungo balioa:10,50 hectareas

Helburua:10,20 hectareas

2. Landa Ingurunearen Garapeneko apirilaren 8ko 10/1998 Legea aldatzeko lege-proiektua izapidetu eta onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Landaren eta Itsasertzaren Garapenari buruzko lege-proiektua

Prozesatzen

3. Landako eta kostako eremuak azpiegitura eta zerbitzu egokiz hornitu, hiri-inguruneko bizi-baldintza bertsuak bermatzeko modukoak eta populazioari eutsiko zaiola ziurtatzeko modukoak
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Sustapen- eta garapen-laguntzen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

Garapenerako eta dibertsifikaziorako laguntzen deialdia

Egungo balioa:4 deialdi

Helburua:4 deialdi

4. Elikaduraren sektorean, basogintzan eta arrantzan ekintzailetza bultzatu, eta bertako nekazaritza-elikagaiak eta baso-produktuak merkaturatzea sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Food Bind 4.0

Amaituta

5. “Sendotu” finantza-erreminta zabaldu, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagaigintza eta landa-garapeneko...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. “Sendotu” finantza-erreminta zabaldu, nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagaigintza eta landa-garapeneko ekintzetan inbertsio-proiektuak garatzea bultzatzeko xedez

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Sendotu programa deialdiak

Egungo balioa:2 deialdi

Helburua:2 deialdi

6. Lehen sektorea gaztetu, etorkizuneko bermea izan dezan;...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

6. Lehen sektorea gaztetu, etorkizuneko bermea izan dezan; horretarako, Nekazari Gazteentzako Gaztenek 2020 Plana ezarriko dugu, eta gazteak arrantza-sektorean sartzeko “Itsasoratu” ekimena

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Itsas arrantzako beken deialdiak

Egungo balioa:2 deialdi

Helburua:2 deialdi

7. Azpisektore guztien lehiakortasuna hobetzeko berrikuntza eta ikerketa-estrategia integral bat bultzatu: nekazaritza, arrantza, basogintza eta abeltzaintza
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ejecución polígono marino de producción acuícola

Prozesatzen

8. Sasoikako Lanaren Arretarako IV. Plan Integrala (2017-2021) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Sasoikako Lanaren Arretarako IV. Plan Integrala (2017-2021) onartzea

Amaituta

9. Nekazaritza Ekologikoaren Plana aurrera eraman, nekazaritza ekologikoa eta bere industria eraldatzailea garatzeko laguntza gisa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Aurrerapenak labore ekologikoen ikerketan

Prozesatzen

10. Egurraren sektorea egituratu Euskadin, osoa, lehiakorra eta teknologikoki aurreratua, eta Europan eredugarri izango dena
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Pinuen gaixotasunaren aurkako Plana

Prozesatzen

11. Euskadiko Arrantza eta Akuikulturako 2020 Plana garatu
Azken eguneratzea: 2020/04/29

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Arrantza- eta akuikultura-sektorerako laguntzen deialdia

Egungo balioa:2 deialdi

Helburua:4 deialdi

Europako Itsas eta Arrantza Funtsaren (FEMP) laguntzen deialdiak

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

12. Arrantzako Erakunde Ordaintzailea eratu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Arrantzako Erakunde Ordaintzailea sortzea

Hasi gabe

13. Arrantza-kuotak kudeaketa propio batetik abiatuta finkatu eta banatu, euskal flotak arrantza jasangarria eta lehiakorra egiteko aukera izan dezan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
26. Desarrollo del sector primario vasco
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioarekin negoziatzea arrantza-kuotak banatzeko

Prozesatzen