41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu

xx

Ekintzak

1. Klima Aldaketaren Estrategia 2050-Klima 2050 ezarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/12 (aurreikusitakoa 2020/07/12)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Berotegi-efektuko gas-isurketen indizea (oinarri-urtea 2005). 2018. urtea. (E20a)

%74,30

Klima Aldaketaren Estrategia 2050-Klima 2050 Inplementatzea

Prozesatzen

Berotegi-efektuko gasen isurketa lausoen indizea. Oinarri-urtea 2005 = % 100. 2018ko datua (E20c)

%89,40

2. Aurrezte eta efizientzia energetikoa sustatzeko programak egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Energia primarioaren kontsumoa (2005 oinarri-urtearekiko Indizea = 100). 2018. urtea (S32a)

Egungo balioa:84 2005=100

Azken intentsitate energetikoa. 2018. urtea. (E22)

Egungo balioa:71 Unitatea: tep/M€ 2010

Helburua:0 Unitatea: tep/M€ 2010

Energiaren azken kontsumoa (2005eko oinarri-urtearekiko indizea). 2018. urtea (S32b)

Egungo balioa:91 2005 oinarri-urtearekiko=100

Energia-aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzeko programak.

Egungo balioa:1 Programak

Helburua:2 Programak

3. Energia berriztagarrien erabilera bultzatu, % 20ra iritsi arte
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Energia berriztagarrien kuota energiaren azken kontsumo gordinean

%20

4. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinua sustatzea eta garraio publikoa erabiltzea sustatu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Trafikoa eta mugikortasuna, Etxebizitza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekodiseinua sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

5. Klima-aldaketara egokitzeko ikuspegia txertatu Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak onartzeko prozesuetan eta lurralde- eta hiri-plangintza antolatzeko bitartekoetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-plangintza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Klima-aldaketari buruzko ikuspegia Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan txertatzeko jarduketak

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

6. Udalekin lankidetzan aritu, klima-aldaketara egokitzeko politikak eta neurriak ezartzeko, Udalsarea 21 sarearen esparruan.
Azken eguneratzea: 2020/07/31

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Udaletan eta toki-erakundeetan tokiko jasangarritasun-proiektuak laguntzeko diru-laguntzen programa

Egungo balioa:4 Programak

Helburua:4 Programak