45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu

xx

Ekintzak

1. Indarrean dagoen IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 garatu eta ebaluatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990)

%91

IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Euskal Ingurumen Estrategia berria egiten hasi, non ingurumena oparotasunaren eta ongizatearen faktoretzat hartuko den
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Ingurumen Estrategia berria egitea abian jartzea.

Prozesatzen

3. Ingurumenaren arloan eredugarria izango den administrazioa eratzeko urratsak egin, EAEko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa zabalduta
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa hedatzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

4. lngurumen-kudeaketako prozedurak eta izapideak sinplifikatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingurumen-kudeaketako prozedurak eta izapideak sinplifikatzeko eta bizkortzeko prozesua.

Amaituta

5. Foru-aldundiekin elkarlanean, nekazaritza- eta basogintza‑politikan ingurumen-aldagaiak erantsi, bereziki Natura 2000 Sarea.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Lehen sektorea/landa-garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Nekazaritza- eta basogintza-politikan ingurumen-aldagaiak txertatzeko jarduketak.

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak