50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu

xx

Ekintzak

1. Estatuarekin akordioa lortu, 2007-2011 bosturtekoari dagozkion kupoetan egiteke dauden likidazioak egiteko, eta 2012-2016 aldiari dagozkion behin-behineko kupoak behin betiko likidatzeko.
Azken eguneratzea: 2017/05/17

xx

Helburua
50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Kupoaren likidazioa erregularizatzea (2012-2016)

Amaituta

2. Kupoa Zehazteko Metodologiaren Bosturteko Legea (2017‑2021) onartzea bultzatu.
Azken eguneratzea: 2017/07/19

xx

Helburua
50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Kupoa seinaleztatzeko metodologiari buruzko Bosturteko Lege berria onartzea (2017-2021)

Egungo balioa:1 Legea

Helburua:1 Legea

3. Ekonomia Ituna eguneratu.
Azken eguneratzea: 2017/07/17

xx

Helburua
50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekonomia Ituna eguneratzeko akordioa

Egungo balioa:1 akordioak

Helburua:1 akordioak