71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko

xx

Ekintzak

1. 2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman
Azken eguneratzea: 2019/06/19

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun Sailaren eta Osakidetzaren oinarrizko jarduera-ildoak diseinatzea, 2013-2020 Osasun Planetik eratorritako ekintzak inplementatzeko

Amaituta

Emandako giza esnearen bankua sortzea

Amaituta

2. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzen jarraitu, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren lidergotik abiatuta...
Azken eguneratzea: 2018/02/09

2. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzen jarraitu, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren lidergotik abiatuta eta 2017-2020rako Ildo Estrategiko Soziosanitarioen testuinguruan

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta soziosanitarioko lehentasun estrategikoen aurkezpena 2017-2020

Amaituta

3. Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu
Azken eguneratzea: 2019/05/07

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun Planaren eraginari buruzko urteko txostenak egitea

Egungo balioa:3 Txostenak

Helburua:4 Txostenak

4. Osasun-sistemako eta osasun publikoko profesionalen artean sarean lan egin
Azken eguneratzea: 2020/06/30

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun sistemako eta osasun publikoko profesionalen arteko sareko lana

Prozesatzen

5. Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiteko elkarteen proiektuei lagundu
Azken eguneratzea: 2020/05/20

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaixoen eta haien familien arloko elkartegintzarako diru-laguntzen deialdiak.

Egungo balioa:4 Dirulaguntzak

Helburua:4 Dirulaguntzak