Pobrezia mota guztiak desagertzea mundu osoan.

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta tramitatzeko prozesuak sinplifikatu eta normalizatu
Azken eguneratzea: 2020/07/28

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Diru-sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko prozesuak sinplifikatzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Etxegabeen Euskal Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategia (2017-2020) egitea, etxerik gabeko pertsonei etxebizitza bat izateko eskubidea eta autonomia, bizi-kalitatea eta gizarteratzea bermatzeko.

Helburua
132. Etxegabeak artatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2018/10/11 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxerik Gabeko Pertsonen 2017-2020 Estrategia egitea

Onartzea

1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Baliabide soziosanitarioak eredu koordinatu batean egituratzea, finantzaketa-eredu integratu eta koordinatu bat ezarriz, gizarte-zerbitzuen zorroa eta prestazio soziosanitarioak kontuan hartuta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Baliabide soziosanitarioen eredu koordinatua egituratzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Koordinazioa eta lankidetza sustatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren artean
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Lanbideren eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arteko koordinazioa eta lankidetza sustatzea, enplegagarritasun zaileko pertsonei arreta emateko jarduera-protokoloak eginez. Era berean, laneratzeko hitzarmenak indartuko dira.

Helburua
133. Gizarte-zerbitzuen eta enplegu‑zerbitzuen arteko koordinazioa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lanbideren eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arteko koordinazioa sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

1. Gizarte-larrialdiko laguntzak (GLL) hobeto banatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) banaketa hobetzea, laguntzaren egokitasunari buruzko balorazio profesionala aintzat hartuta eta toki-erakundeen eta Eusko Jaurlaritzaren artean dirua transferitzeko eta informazioa bidaltzeko prozedura arrazionalizatuta.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Sustatu arau espezifiko bat pobrezia energetikoari aurre egiteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Pobrezia energetikoari aurre egingo dion araudi espezifiko bat sustatzea, egoera ahulean edo gizarte-bazterketako arriskuan dauden familien berehalako beharrak arintzeko.

Helburua
131. Pobrezia energetikoari aurre egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Araugintza-jarduera, Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Berariazko araudia egitea eta onartzea

Onartzea

1. Krisi ekonomikoak eragindako txirotasun-egoera berriei erantzun
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Krisi ekonomikoak eragindako pobrezia-egoera berriei erantzutea, bizikidetza-unitatearen eta haren kide bakoitzaren izaera berrikusiz, haren babesa hobetzeko eta gizarte-bazterketako egoerak kroniko bihur ez daitezen.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Pobrezia-arriskuaren tasa (Arope- % biztanleria osoaren gainean. 2018. urtea)

%12,10

Pobrezia-egoerei erantzuteko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

Pobrezia ekonomikoaren indizea (Arope-Año 2018))

%8,60

2. Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak % 50 handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak% 50 handitzea, eta bigarren semeagatiko edo alabagatiko diru-laguntzak pixkanaka bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Familia, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44)

%25

Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Prozesatzen

2. Erakundeen arteko Batzorde Tekniko bat eratu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakunde arteko Batzorde Teknikoa eratzea

Amaituta

2. Gizarte-larrialdiko laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

GLLen aurrekontu-zuzkidura handitzea, Jaurlaritzak eta inplikatutako gainerako erakundeek erantzun egokia eman ahal izan diezaieten gizarte-larrialdiko egoera pertsonal eta familiar larrienei.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Gizarte-larrialdiko laguntzen banaketa hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzea, pobrezia energetikoa pobrezia-modu berritzat hartzeko.

Helburua
131. Pobrezia energetikoari aurre egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzea.

Amaituta

4. Gizarte-laguntzen eraginkortasuna hobetu, gizarteratzea erraztuz eta bazterketa kroniko bihurtzea saihestuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Laguntzen deialdiak

Egungo balioa:4 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

5. Gizarte-laguntzen erabilera egokia bermatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzea, gehien behar dituzten pertsonengana irits daitezen, laguntza-porgramak fiskalizatuz, erakundeen arteko lankidetza eta datuen interkonexioa bultzatuz, eta egungo ikuskapen- eta kontrol-mekanismoak indartuz, gerta daitezkeen abusuak saihesteko eta behar ez bezala erabil ez daitezen.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzeko neurriak.

Prozesatzen

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradunak. 2019. urtea (E46).

Egungo balioa:52.455 Pertsona-kopurua

6. Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integrala aurkeztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integral bat aurkeztea, iraunkorra eta eraginkorra, muturreko egoerak dituztenen beharrei erantzuten jarraituko duena eta egoera hori kroniko bihurtzea saihestuko duena.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2018/04/27 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko proposamen integrala Legebiltzarrean aurkeztea

Onartzea