Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Etxebizitzak birgaitzen laguntzeko 2017a eta 2020a bitarteko programa egin eta garatu, eraikinak behar bezala mantentzeko eta kontserbatzeko premisarekin,
Azken eguneratzea: 2020/07/21

1. Etxebizitzak birgaitzen laguntzeko 2017a eta 2020a bitarteko programa egin eta garatu, eraikinak behar bezala mantentzeko eta kontserbatzeko premisarekin, Europar Batasunek Horizon 2020 programatik ondorioztatzen diren eraginkortasun energetikoko eta irisgarritasuneko baldintzak beteta

Helburua
144. Eraikita dagoen parkea birgaitzen lagundu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxebizitzak birgaitzen laguntzeko diru-laguntzen deialdiak.

Egungo balioa:4 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Irisgarritasun unibertsalaren euskal estrategia egitea.

Onartzea

3. Euskadin, hiri-birgaitzeari, zaharberritzeari eta berrenoratzeari dagokienez, eragile publikoek eta pribatuek egiten dituzten jarduerak koordinatu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/14

3. Euskadin, hiri-birgaitzeari, zaharberritzeari eta berrenoratzeari dagokienez, eragile publikoek eta pribatuek egiten dituzten jarduerak koordinatu, Europatik eutsitako eta orain dela gutxi indartutako ildoan, eta Etxebizitza arlotik erakarritako FEDER egiturazko finantziazioko mekanismoak erabilita

Helburua
144. Eraikita dagoen parkea birgaitzen lagundu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eragile publiko eta pribatuen arteko jarduerak koordinatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

1. Promover el uso del euskera en tiempo de ocio
Azken eguneratzea: 2020/07/12

xxx

Helburua
117. Extender el uso del euskera en el ocio y en los ámbitos funcionales no formales
Hasiera-data
2017/12/31 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Euskara
Tokiko erakundeen Euskara Sustatzeko Ekintza Plana deialdia (2017-2018)

Amaituta

4. Promover la utilización del euskera en los medios de comunicación y en la acción cultural, fortaleciendo al mismo tiempo su atractividad y prestigio social
Azken eguneratzea: 2020/07/12

xx

Helburua
117. Extender el uso del euskera en el ocio y en los ámbitos funcionales no formales
Hasiera-data
2017/12/31 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Euskara
Hedabideak deialdia

Egungo balioa:2 deialdi

Helburua:2 deialdi

1. Europako 27/12 Zuzentaraua betez, eraikita dagoen parkean esku hartzeko epe luzerako estrategia bat zehaztu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Europako 27/12 Zuzentaraua betez, eraikita dagoen parkean esku hartzeko epe luzerako estrategia bat zehaztu, bide emango duena egoerak zehaztu eta dagokion ekintza-planak hiri-garapen jasangarriaren ikuspegitik egiteko (hiri-habitata)

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekintza-planak hiri-garapen iraunkorraren ikuspegitik garatzeko jarduketak

Egungo balioa:2 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

1. Etxegabeen Euskal Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategia (2017-2020) egitea, etxerik gabeko pertsonei etxebizitza bat izateko eskubidea eta autonomia, bizi-kalitatea eta gizarteratzea bermatzeko.

Helburua
132. Etxegabeak artatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2018/10/11 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxerik Gabeko Pertsonen 2017-2020 Estrategia egitea

Onartzea

1. “Kultura 2020” Plana, hau da, Kulturaren Euskal Plana onartu, estrategia bakar batean sustapen-, kontserbazio-, ikerkuntza-, sorkuntza‑, produkzio-, merkaturatze- eta zabalkunde kulturaleko politika publiko guztiak batzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
108. Kultura dinamizatzeko eta sustatzeko estrategia sustatu, 2020. urteari begira
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kultura eta aisia, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
19/22 Kulturaren Plana onartzea

Amaituta

1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak-Lurraldea 2040 berrikusi, berariaz bultzatuz...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak-Lurraldea 2040 berrikusi, berariaz bultzatuz degradatutako guneak berroneratzea eta ekosistemen galera mugatuz, populazio-dentsitate handiagoak nagusitzeko, eta lurzoruaren erabilera-konbinazioa eta berrerabilera indartzeko

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2019/07/30 (aurreikusitakoa 2020/07/10)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak berrikusteko Dekretua.

Onartzea

1. Alokairu sozialeko etxebizitza-parkea handitu, zenbait formularen bitartez, baina etxebizitza hutsen merkatua mugitzea lehenetsiz, Bizigune eta Asap programen bidez (merkatuan bitartekaritza egitekoak)
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
143. Alokairu-erregimena lehenetsi, baita gazteen emantzipazioa ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Etxebizitza, Gazteria
Eremu geografikoak
Guztiak
Alokairu sozialeko etxebizitzen parkea handitzeko jarduketak.

Egungo balioa:7 Jarduketak

Helburua:6 Jarduketak

1. Euskadiko ondare kulturalaren babesaren eta baloratzearen ikuspegi integrala areagotu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
113. Ondare kulturala babesteko politikak gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Kultura-ondasun kalifikazioak

Egungo balioa:17 Kultura-ondasun kalifikazioak

Helburua:20 Kultura-ondasun kalifikazioak

1. Helduen euskalduntzea sustatu eta babestu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
116. Euskararen gizarte-hazkundea finkatu, euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza-gaitasuna hobetuz
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Euskara, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Ikasbil ataria sustatzea

Prozesatzen

1. Mugikortasun Jasangarriaren Lege Proiektua
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
34. Mugikortasun jasangarriaren estrategia
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Trafikoa eta mugikortasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Mugikortasun iraunkorraren lege-proiektua onartzea

Amaituta

2. Etxebizitzaren (ekainaren 18ko 3/2015) Legea erregelamendu bidez garatu, garapen operatibo efektiboa lortze aldera
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Gizarte-ekintza, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxebizitzari buruzko 3/2005 Legea arauz garatzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Lurralde-plangintza, partziala zein sektoriala, Lurralde-antolamenduaren gidalerro berrien joerara egokitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-plangintza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurralde-plangintza Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetara egokitzeko jarduketak

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

2. Kultur Ondarearen Euskal Legearen proiektua egin eta onartu, babesaren ikuspegi integrala areagotzeko eta euskal kultur ondarearen balioa azpimarratzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
113. Ondare kulturala babesteko politikak gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Kultur Ondareari buruzko Lege Proiektua onartzea

Amaituta

2. Helduen euskalduntzea kudeatzeko sistema bakar bat bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
116. Euskararen gizarte-hazkundea finkatu, euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza-gaitasuna hobetuz
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskaltegientzako dirulaguntza deialdia

Egungo balioa:8 deialdi

Helburua:8 deialdi

2. Eraikinen Ikuskaritza Teknikoak egitea bultzatu, arau bidez garatuz eta ekintza pizgarriak eginez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
144. Eraikita dagoen parkea birgaitzen lagundu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eraikinen ikuskapen teknikoak (EITak) sustatzeko jarduketak

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

Eraikinen Ikuskapen Teknikoa (EIT) egin duten eraikinen kopurua. 2019 Urtea. (D05-11)

Egungo balioa:44.891 Eraikinak

2. Euskal Ingurumen Estrategia berria egiten hasi, non ingurumena oparotasunaren eta ongizatearen faktoretzat hartuko den
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Ingurumen Estrategia berria egitea abian jartzea.

Prozesatzen

3. Helduek B2 maila lortu arte euskara-ikaskuntza doakoa izateko prozesua amaitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
116. Euskararen gizarte-hazkundea finkatu, euskal hiztunen kopurua handituz eta haien hizkuntza-gaitasuna hobetuz
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskara ikastea B2 mailara arte doakoa

Amaituta

3. Euskadiko Kudeaketa Dokumental Integralaren Legea egin eta onartu, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailarekin lankidetzan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
113. Ondare kulturala babesteko politikak gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Kudeaketa Dokumental Integralaren Lege Proiektua

Prozesatzen

3. Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala egin eta ezarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
33. Garraio publikoa eta intermodalitatea sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Trafikoa eta mugikortasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Mugikortasun Elektrikoko Plan Integrala (PIME) onartzea 2018-2020 urteetarako

Amaituta

3. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio guztien koordinazioa sustatu lurralde-antolamenduaren gaian, Lurralde Antolamendurako Batzordearen bidez.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-plangintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurraldearen antolamenduaren arloan erakundeen arteko koordinazioa sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

3. Birgaitze Integratuko Eremuak, Eremu Degradatuak edo Europar Batasuneko Eskualdeetako Laguntzen Mapan sartutako eremuak berroneratzea sustatu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Birgaitze Integratuko Eremuak, Eremu Degradatuak edo Europar Batasuneko Eskualdeetako Laguntzen Mapan sartutako eremuak berroneratzea sustatu, eta lurzoru industrialak berreskuratzea bultzatu, berriz ere Industria Aurriak Eraisteko Programa sustatuta.

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea
Eremu geografikoak
Guztiak
Hiri-berroneratzea bultzatzeko jarduketak Birgaitze Integratuko Eremuetan.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

3. Euskal produkzio kulturalaren kontsumoa eta irisgarritasun ekonomikoa pizteko neurriak bultzatu...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Euskal produkzio kulturalaren kontsumoa eta irisgarritasun ekonomikoa pizteko neurriak bultzatu. Horretarako, prezio sozialen politika indartuko dugu, eta, aldi berean, Kultur Auzolanean estrategiaren barruan foru-aldundiek abian jarritako kultura-bonoen inguruko politikak bultzatuko ditugu

Helburua
108. Kultura dinamizatzeko eta sustatzeko estrategia sustatu, 2020. urteari begira
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
kultur kontsumoari buruzko ikerketa

Amaituta

4. Etxebizitza Plan Zuzentzailea (2018-2020) egin eta gauzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Etxebizitza, Giza eskubideak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailea egitea.

Onartzea

Euskadiko etxebizitzen batez besteko prezioa. 2019 Urtea. (S46)

Egungo balioa:2.706 Euroak

4. Udal-plangintzaren informazio geografikoa eta lurralde-informazioa kudeatzen jarraitu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Hiri-plangintza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Informazio geografikoa eta udalerrietako mapak hobetzeko deialdiak

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Genero-ikuspegia txertatzeko deialdiak.

Egungo balioa:2 Deialdiak

Helburua:3 Deialdiak

4. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean, tokiko ekonomia eta enplegua sustatu, hiri-berroneratzearen esparruan,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean, tokiko ekonomia eta enplegua sustatu, hiri-berroneratzearen esparruan, Ekintza Plan Integralaren bidez. Jarduera/enplegua sortzera, guztion ona eta jasangarritasuna lortzera bideratutako ekimenei emango zaie lehentasuna, auzo edo distritu mailako ekonomia-jarduerak bultzatuko dira, eta, aldi berean, hiri-birgaitzea eta -berroneratzea sustatuko dira.
Diziplinazko eta zeharkako lurraldeetako esku-hartze prozesu horietan, azken urteetan Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren (ZTBP) barruan egindako lana RIS3ren esparruan txertatuko da, eta Eraikuntza Jasangarriaren Ibilbide Orria (Bultzatu 2025) eguneratuko da, eta berrikusi, eguneratu eta eguneratuko da, 2050. urterako helburuak eta a tarteko urratsak zehazteko.

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-plangintza, Etxebizitza, Ingurumena, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea
Eremu geografikoak
Guztiak
Eraikuntza jasangarriaren ibilbide-orria eguneratzea, Bultzatu 2025

Prozesatzen

4. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinua sustatzea eta garraio publikoa erabiltzea sustatu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Trafikoa eta mugikortasuna, Etxebizitza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekodiseinua sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

4. Euskadiko Liburutegien Sarea berritzea eta dinamizatzea sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
113. Ondare kulturala babesteko politikak gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Liburu-funtsak berritzeko dirulaguntza deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

5. Hiri-zaurgarritasunaren inbentarioa eta eraikita dagoen parkean esku hartzeko beharren diagnostikoa eguneratu, bizitegi-parkearen ezaugarriak zehaztuta,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. Hiri-zaurgarritasunaren inbentarioa eta eraikita dagoen parkean esku hartzeko beharren diagnostikoa eguneratu, bizitegi-parkearen ezaugarriak zehaztuta, eta, horrekin batera, kontsumoen ebaluazioa eta herritarren baldintza sozioekonomikoen azterketa ere eguneratu.

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Hiri-plangintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Hiri-kalteberatasunaren inbentarioa eguneratzeko jarduketak.

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

5. Klima-aldaketara egokitzeko ikuspegia txertatu Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak onartzeko prozesuetan eta lurralde- eta hiri-plangintza antolatzeko bitartekoetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-plangintza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Klima-aldaketari buruzko ikuspegia Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan txertatzeko jarduketak

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

1. Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatu baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei,..
Azken eguneratzea: 2020/07/08

Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatu baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei, edo, hala badagokio, etxebizitza hori eskuratzea bermatzen duen prestazio ekonomiko bat aitortu, Eusko Legebiltzarrak 2016ko apirilean onetsitako moduan

Helburua
142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Gizarte-ekintza, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxebizitza duin eta egoki baterako sarbide egonkorra bermatzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

Familien finantza-ahalegina etxebizitza erosteko. 2019 Urtea. (S47)

%27,80

2. Hirietan eta auzoetan esku hartzeko programa berri bat sustatu, beharrezkoa den erakunde arteko lankidetzarekin...
Azken eguneratzea: 2020/07/07

2. Hirietan eta auzoetan esku hartzeko programa berri bat sustatu, beharrezkoa den erakunde arteko lankidetzarekin. Horrela, batetik, hiri-birgaitze, -berritze eta -berroneratzeari lotutako esku-hartzeak planifikatu ahal izango dira (“Hiri-birgaitzearen eta -berroneratzearen aldeko udalerriak” programa) eta, bestetik, Euskadi lurralde orekatu eta jasangarri batean antolatu ahal izango da, gune degradatuak murriztuta

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Hiri-plangintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Hiria birgaitzeko, berritzeko eta berroneratzeko esku-hartzeetarako diru-laguntzen deialdiak.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Erakundeen arteko lankidetza sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak

4. Larrialdiko kudeaketa koordinatua sustatu, ukitutako administrazioekin lankidetza- eta koordinazio- protokoloak ezarriz
Azken eguneratzea: 2020/06/18

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Herritarrentzako arreta
Eremu geografikoak
Guztiak
Larrialdi-zerbitzuen instalazioak beren jarduerak garatzeko eskatzen diren beharretara egokitzea.

Prozesatzen

Baso-suteen arriskuagatiko Larrialdi Plan Berezia onartzea

Prozesatzen

Larrialdien aurreko prebentzio-sistemak indartzeko administrazio publiko eskudunekin lankidetza-protokoloak egitea.

Prozesatzen

3. Gerta daitezkeen egoera arriskutsuei buruzko etengabeko informazio-sistema bat ezarri, autobabesa bermatu ahal izateko informazio erreal, arin eta osoaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/06/11

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Herritarrentzako arreta
Eremu geografikoak
Guztiak
Herritarrei etengabeko informazioa emateko egiturak eta zerbitzuak sortzea, arrisku-egoerei dagokienez.

Prozesatzen

1. Itsas Salbamenduaren gaineko eskumen osoa transferitzeko erreklamatu, bai eta Meteorologiaren gainekoa ere
Azken eguneratzea: 2019/11/20

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Trafikoa eta mugikortasuna, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Itsas salbamenduko eskumenak erabat eskualdatzea eta meteorologiako materialaren transferentzia erreklamatzea

Prozesatzen

3. Fomentar la generación e integración de contenidos en euskera en Internet y en herramientas digitales, en colaboración con universidades, entidades y personas que generan contenidos educativos, culturales y de ocio
Azken eguneratzea: 2019/10/16

xx

Helburua
117. Extender el uso del euskera en el ocio y en los ámbitos funcionales no formales
Hasiera-data
2017/12/31 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Euskara
Itzultzaile neuronal baten esku jartzea

Amaituta

2. Herritarrentzako ohartarazpenak egiteko prozedura pertsonalizatua gaitu, "112" zenbakiaren eta teknologia berrien bidez
Azken eguneratzea: 2019/03/21

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Herritarrentzako arreta
Eremu geografikoak
Guztiak
Herritarrei abisuak emateko prozedura abian jartzea, "112" zenbakiaren bidez.

Prozesatzen

2. Impulsar la Agenda Estratégica del Euskera 2017-2020
Azken eguneratzea: 2017/12/29

xx

Helburua
117. Extender el uso del euskera en el ocio y en los ámbitos funcionales no formales
Hasiera-data
2017/12/31 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Euskara
Euskararen Agenda Estrategikoa onartzea

Amaituta