Kontsumo eta ekoizpen modalitate jasangarriak bermatzea.

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

3. Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020 garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/27

xx

Helburua
42. Ekonomia zirkularra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020rako Plana garatzeko jarduketak

Egungo balioa:5 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

Zabortegian utzitako hiri-hondakinak, biztanleko. 2018. urtea (S28b).

Egungo balioa:168 Kilogramoak pertsonako

Biztanleko sortutako hiri-hondakinak. 2018. urtea (S28a).

Egungo balioa:535 Kilogramoak pertsonako

1. 2017-2020 urteetarako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Planaren esparruan, Turismoaren Plan Gidaria egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Turismo Plan Zuzentzailea burutzea

Amaituta

Turismoaren sektorea/BPG (guztizko enpleguaren gaineko ehunekoa)

Egungo balioa:6,10 %

Helburua:6 %

1. Herritarrei informazio eta prestakuntza arina eta eraginkorra eman, talde bakoitzaren beharrei eta kontsumo-joera berriei zuzendutakoa, hartara kontsumitzaile konprometituagoak eta arduratsuagoak lortzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
aprobación de la Carta de Servicios de Kontsumobide

Amaituta

Kontsumitzaileen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

2. Produktu turistiko lehiakorrak sortzea bultzatu, eta turismo-jardueraren esparruan ekimen berritzaileak sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Turismoa merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzen deialdia

Egungo balioa:2 deialdi

Helburua:3 deialdi

Turismo-enpresen lehiakortasunerako laguntzen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzen deialdia

Egungo balioa:4 deialdi

Helburua:4 deialdi

2. Aurrezte eta efizientzia energetikoa sustatzeko programak egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Energia primarioaren kontsumoa (2005 oinarri-urtearekiko Indizea = 100). 2018. urtea (S32a)

Egungo balioa:84 2005=100

Azken intentsitate energetikoa. 2018. urtea. (E22)

Egungo balioa:71 Unitatea: tep/M€ 2010

Helburua:0 Unitatea: tep/M€ 2010

Energiaren azken kontsumoa (2005eko oinarri-urtearekiko indizea). 2018. urtea (S32b)

Egungo balioa:91 2005 oinarri-urtearekiko=100

Energia-aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzeko programak.

Egungo balioa:1 Programak

Helburua:2 Programak

2. Euskal Ingurumen Estrategia berria egiten hasi, non ingurumena oparotasunaren eta ongizatearen faktoretzat hartuko den
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Ingurumen Estrategia berria egitea abian jartzea.

Prozesatzen

2. Kontsumo-gatazkak modu eraginkor eta efizientean konpondu, eta erreklamazioak kudeatzeko...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

2. Kontsumo-gatazkak modu eraginkor eta efizientean konpondu, eta erreklamazioak kudeatzeko eta ebazteko prozedura erraztu. Horretarako, bitartekaritza sustatuko da gatazkak konpontzeko bide gisa, baita Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxikitzea ere, eta hobetu egingo da erreklamazioen eta arbitraje-eskaeren izapidetze telematikoa

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kontsumoko arbitrajeari atxikitzea

Egungo balioa:15.500 atxikitako negozioak

Helburua:15.000 atxikitako negozioak

3. Sektorearen pertsonalizazioa bultzatu, eta turismo-lanbideak babestu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxebizitza turistikoen iruzurraren aurkako postontzia

Amaituta

Turismoaren Euskal Sarea sortzea

Amaituta

4. Sail arteko eta erakunde arteko lankidetza-sare bat sendotu; batetik, kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. Sail arteko eta erakunde arteko lankidetza-sare bat sendotu; batetik, kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko ekintza eraginkorragoak bermatzeko, eta, bestetik, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak defendatzeko entitateekin sinergiak sortzeko

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kontsumitzaileen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

4. Euskadiren turismo-baliabideen sustapena bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekitaldi esanguratsuak antolatzea eta aurkeztea

Egungo balioa:5 ekitaldi

Helburua:5 ekitaldi

5. Turismo-eskaintzaren merkaturatzea sustatu, bai formatu konbentzionaletan, bai proposamen berritzaileetan;...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. Turismo-eskaintzaren merkaturatzea sustatu, bai formatu konbentzionaletan, bai proposamen berritzaileetan; teknologia berriak erabiltzea sustatuko dugu, eskaintza turistikoan proposamen berri baliotsuak prestatzeko

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Turismo Ataria mantentzea

Prozesatzen

7. Hainbat turismo-eskaintza sustatu, bikaintasunezko tartean dagoen turistaren “target”-aren arabera dagoen eskaera espezializatuari kasu eginez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Azoka espezializatuetara joatea

Egungo balioa:2 azoka

Helburua:2 azoka

Sustapen-jarduerak bikaintasuneko turista kosmopolitaren targeta erakartzeko

Prozesatzen

Fitur Gay azokan parte hartzea

Amaituta

8. Arau-esparrua eguneratu, Turismoaren Lurralde Antolamenduko Plana idatzi,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

8. Arau-esparrua eguneratu, Turismoaren Lurralde Antolamenduko Plana idatzi, eta neurketa-sistemak ezarri, sektoreko estrategia publikoen eta pribatuen ikuspegi egokia izateko

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Turismo-erabilerarako etxebizitzen dekretua

Amaituta

9. Euskal turismoaren, merkataritzaren eta sukaldaritzaren arteko sinergiak sustatu, eta ekimen arrakastatsuen balioa azpimarratu (Basque Culinary Center, kasurako)
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Munduko gastronomia-foroa

Egungo balioa:2 foro

Helburua:2 foro

10. Turismo-sektoreko laguntzak egokitu, jasangarritasunaren irizpidea sartuta
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
EEErekin lankidetzan aritzea eraginkortasun energetikoa sustatzeko

Prozesatzen

11. Euskadiren turismo-irisgarritasunaren eredua eguneratu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Turismoko Irisgarritasun Eredua berrikusi eta eguneratzea

Prozesatzen

12. Herri osoaren seinaletika moderno, ulergarri eta integratua ezarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Seinaleztapen turistikoaren eredu berria

Amaituta

13. Turismo-arloan inguruko lurraldeekin edo gure herriaren antzekoak direnekin lankidetza-harremanak izatea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
28. Bikaintasuna eta jasangarritasuna sustatu euskal turismo jardueran
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Turismoa
Eremu geografikoak
Guztiak
GATURI proiektuaren exekuzioa

Prozesatzen

2. Hondakinak berrerabiltzea, birziklatzea eta balorizatzea sustatuko duten tresna ekonomikoak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
42. Ekonomia zirkularra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Hondakinak berrerabiltzea, birziklatzea eta balioztatzea sustatzen duten tresnak

Prozesatzen

3. Enpresek kontsumo-ekintzetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetu...
Azken eguneratzea: 2020/07/06

3. Enpresek kontsumo-ekintzetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetu handiagoa izan dezaten sustatu. Horretarako, Kontsumobideren kontrol-ekintzek aitorpen handiagoa eduki dezaten sustatuko da, eta alertak arinago kudea daitezen bultzatuko da

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Ikuskapen-kanpainak

Egungo balioa:21 kanpaina

Helburua:20 kanpaina