Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

3. Bizikidetzako ezagutzarako eta aniztasunaren pedagogiarako tokiko giden eredu bat egitea.
Azken eguneratzea: 2020/09/03

Bizikidetzan aniztasuna ezagutzeko eta horren pedagogia egiteko tokiko giden eredu bat egitea, udalerri edo eskualde bakoitzean arrazakeria, xenofobia eta gorroto-delituak prebenitzeko

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2020/09/03 (aurreikusitakoa 2016/01/02)
Gai sektorialak
Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
4. Herritarren eta elkarteen inplikazioa sustatzea
Azken eguneratzea: 2020/09/03

Herritarren eta elkarteen inplikazioa sustatzea, giza eskubideen aldeko diru-laguntzen deialdietan aniztasunaren sustapena eta arrazakeriaren eta gorroto-delituen prebentzioa txertatuz.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2016/12/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/09/03 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
1. Honelako Justizia-eredu baten alde egin: aukera-berdintasunean eta gatazka sozialaren prebentzioan oinarritua,
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Honelako Justizia-eredu baten alde egin: aukera-berdintasunean eta gatazka sozialaren prebentzioan oinarritua, arreta eta zerbitzu efikaza eta efizientea ematen duena, teknologia berri guztiak sartuz, eta benetako babes judiziala bermatzen duena

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Promoción de acciones para la inclusión socio-laboral de personas penadas y presas.

Egungo balioa:3 Subvenciones

Helburua:4 Subvenciones

1. Xedapen Orokorrak egiteko Prozedura aldatzeko Lege‑proiektua onar dadin bultzatu, prozeduren digitalizazioa jaso dezan eta Estatuaren oinarrizko araudiari egokitu dakion
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Xedapen Orokorrak egiteko Prozedura aldatzeko Lege‑proiektua onar dadin bultzatu, prozeduren digitalizazioa jaso dezan eta Estatuaren oinarrizko araudiari egokitu dakion

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Araugintza-jarduera, Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko Legea aldatzeko lege-proiektua onartzea

Onartzea

1. Euskal Sektore Publikoaren Gardentasuna, Herri Partaidetza eta Gobernu Oneko Legea onar dadin bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia, Araugintza-jarduera
Eremu geografikoak
Guztiak
Gardentasunari, herritarren parte-hartzeari eta gobernu onari buruzko Legea onartzea

Onartzea

1. Erlijioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako programa bat bultzatzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Erlijioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako programa bat bultzatzea, hiru ekintzaren bidez: erlijioen ezarpen-mapa bat egitea, erlijio-erakundeen erregistro bat sortzea eta erlijioen arteko kontseilu bat antolatzea.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Balioak, Giza eskubideak, Bizikidetza, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Erlijioen arteko elkarrizketa eta lankidetza sustatzeko ekintzak

Egungo balioa:4 Ekintzak

Helburua:4 Ekintzak

1. Desagertutakoen eta haien senideen aldeko programa bat hasi, Segurtasun Sailarekin lankidetzan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
160. Desagertutako pertsonen inguruneari lagundu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover un programa de apoyo a las familias de las personas desaparecidas.

Prozesatzen

1. Gatazka judizialak ebazteko sistema alternatiboen protokolo berri bat abiarazi, Biktimaren Estatututik eratorritako errekerimenduetara egokitutakoa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
159. Gatazkak ebazteko sistema alternatiboak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Poner en marcha el servicio de justicia restaurativa

Amaituta

1. Behar adina plaza eskuragarri egotea sustatu, Zigor Legearekiko gatazkan sartu diren adingabeei judizialki ezarritako neurriei erantzuteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Incremento del número de plazas disponibles en centros especializados para la atención de menores de edad.

Prozesatzen

1. Erakundeen arteko estrategia sustatu, euskal gizartea demografikoki aldatzeko eta gaztetzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Euskal gizartearen aldaketa demografikorako eta gaztetzeko erakunde arteko estrategia sustatzea, familiei eta haurrei laguntzeko politiken bidez.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Familia, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Familiei Laguntzeko Erakunde arteko IV. Plana onartzea

Onartzea

Familiak eta haurrek ituna sinatzea

Egungo balioa:1 Ituna

Helburua:1 Ituna

2. Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea aldatzeko lege bat onar dadin bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Araugintza-jarduera, Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Zehatzeko Ahalmenaren Legea aldatzeko proiektua onartzea.

Onartzea

2. Gardentasunaren Sail arteko Batzordea eratu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
Gardentasunaren Sailarteko Batzordea eratzea.

Amaituta

2. Adineko pertsonek komunitateko edo auzoko jardueretan lankidetzan aritzea eta parte hartzea erraztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Adinekoak, Bizikidetza, Espazio publikoa, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Adinekoen lankidetza eta parte-hartze aktiboa errazteko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

2. Herritar guztiek Justiziarako bidea eskuratzea bermatu, eta, behar denean, doako Justiziarako bidea eskuratzea ziurtatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación del Decreto sobre asistencia jurídica gratuita

Amaituta

Financiar a los Colegios de Abogados de la CAE para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Prozesatzen

2. Bitartekaritza behin betiko sustatu, gatazkak ebazteko modu gisa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
159. Gatazkak ebazteko sistema alternatiboak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Incrementar el número de Puntos de Encuentro Familiar.

Egungo balioa:4 Número de centros

Helburua:4 Número de centros

2. Kanpoko adituek arau-hausle adingabeentzako hezkuntza‑zentroetako langile- eta funtzionamendu-sistemak aldizka ikuska ditzaten bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Hezkuntza, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Elaboración de informes anuales sobre el funcionamiento de los centros educativos de internamiento.

Prozesatzen

3. Gazte Justiziaren V. Plana (2019-2020) bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobar el V Plan de Justicia Juvenil 2019-2020

Prozesatzen

3. Bulego Judiziala behar beste giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzearen alde egin, Justizia Administrazioaren eta herritarren interkonexio elektronikoaren gaikuntza sustatuz,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Bulego Judiziala behar beste giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzearen alde egin, Justizia Administrazioaren eta herritarren interkonexio elektronikoaren gaikuntza sustatuz, bai eta prozedura judizialaren informatizazio integrala ere

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Segurtasuna eta bizikidetza, Herritarrentzako arreta
Eremu geografikoak
Guztiak
Implantación de la Nueva Oficina Judicial

Prozesatzen

3. Gardentasunaren arloko jardunbide egokiak elkarrekin landu eta horien berri eman elkarri, erakunde publiko autonomiko, lokal eta nazioartekoen eta gobernuz kanpoko erakundeen artean
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
Gardentasunaren arloko erakundeen arteko lankidetzarako jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

3. Paperik gabeko administrazioa eta administrazioen arteko benetako elkarreragingarritasuna burutu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Paperik gabeko administrazioa eta administrazioen arteko benetako elkarreragingarritasuna burutu, plataforma eta izapidetze‑sistema elektronikoen bidez, eta NISAE plataforma hedatu. Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailarekin elkarlanean, Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integraleko Lege bat bultzatuko da, EAEko administrazio elektronikoa erabat gauzatzea arautuko duena.

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Araugintza-jarduera, Espazio publikoa, Herritarrentzako arreta, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Izapideak egiteko plataforma eta sistema elektronikoak abian jartzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integralari buruzko Legearen proiektua egitea.

Kontsulta eta informazioa

4. Epaitegiei, bereziki espezializatuei, eman beharreko laguntza ekonomikoa eta materiala bermatu...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. Epaitegiei, bereziki espezializatuei, eman beharreko laguntza ekonomikoa eta materiala bermatu. Orobat, behar diren neurriak hartuko ditugu plantilla judiziala eta ez judiziala egonkortzeko, Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen laneko osasuna eta segurtasuna bermatzeko lan egingo dugu, eta arian-arian berrituko dugu egoitza judizialen ekipamendua

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Alcanzar un adecuado nivel de sostenibilidad energética en las sedes de los órganos judiciales.

Prozesatzen

4. “Konbergentzia Plan Orokorra IKTen arloan” ekintza‑planaren neurriak ezarri...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. “Konbergentzia Plan Orokorra IKTen arloan” ekintza‑planaren neurriak ezarri. Halaber, egokitu egingo da informazio- eta telekomunikazio-sistemen egitekoak eta kudeaketa-modalitateen planifikazioa, eraketa eta banaketa arautzen dituen otsailaren 18ko 35/1997 Dekretua.

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
IKTen arloko Konbergentzia Plan Orokorraren ekintza-planaren neurriak

Egungo balioa:1 Neurriak

Helburua:3 Neurriak

4. “Demokraziari eta herritarren parte-hartzeari buruzko Euskadiko Liburu Zurian” jasotako konpromisoak bete
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
"Demokraziari eta Herritarren Parte-hartzeari buruzko Euskadiko Liburu Zuriaren" konpromisoak.

Egungo balioa:3 Konpromisoak

Helburua:3 Konpromisoak

5. Justizia elebidunaren garapena bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Euskara, Herritarrentzako arreta
Eremu geografikoak
Guztiak
Garantizar el uso del euskera en al ámbito de las actuaciones judiciales.

Prozesatzen

5. Gobernu digitalaren estrategia sustatu, horretarako, EAEko administrazioen arteko elkarlana eta plataforma digital konpartituak garatzea bultzatuko da,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. Gobernu digitalaren estrategia sustatu, horretarako, EAEko administrazioen arteko elkarlana eta plataforma digital konpartituak garatzea bultzatuko da, eta ekintza publiko-pribatuan sortutako datu digitalek sortutako aukerak aprobetxatuko dira zerbitzu publiko berriak optimizatu, aldatu edo sortzeko. (Digital Moments).

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Gobernu digitalaren estrategia sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:7 Jarduerak

Helburua:6 Jarduerak

5. Elkartasuna sustatzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Elkartasuna sustatzea, giza eskubideetan kalteberatasun handiko egoerak antzemateko mekanismoak sustatuz, herritarren eta elkarteen inplikazioa erraztuz eta errefuxiatuei eta migratzaileei harrera eta elkartasuna ahalbidetuz.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Balioak, Giza eskubideak, Bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elkartasuna sustatzeko jarduerak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

6. ZUZENEAN Herritarrentzako Arreta Zerbitzua garatu eta hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
Zuzenean herritarrentzako zerbitzua garatzea eta hobetzea.

Prozesatzen

6. Epaileen, fiskalen, letratuen eta Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen prestakuntzaren kalitatea indartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Establecimiento de mecanismos formativos en colaboración con Universidades e instituciones públicas y privadas.

Prozesatzen

7. "Open data" datu irekien plan operatiboa garatu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Zientzia eta teknologia
Eremu geografikoak
Guztiak
"Open data" datu irekien plan operatiboa garatzeko proiektuak.

Egungo balioa:3 Proiektuak

Helburua:4 Proiektuak

7. Euskadiko sistema judizialaren auditoretza eta ebaluazio publikoa egiteko prozesu bat bultzatu, haren efizientzian, efikazian eta jasangarritasunean oinarritutako irizpideak eta parametroak erabilita
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Llevar a cabo procesos evaluatorios de las políticas públicas relacionadas con el sistema judicial en Euskadi.

Prozesatzen

7. Jaurlaritzaren informazio osoaren publizitate aktiboa sustatu modu proaktiboan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
Jaurlaritzaren informazioaren publizitate aktiboa sustatzea.

Prozesatzen

8. Euskadiko Administrazio Orokorreko maila anitzeko erakundez osatuta dauden kontseiluak aztertu, eta identifikatu horietatik zeinen zereginak bete ditzakeen “Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak”.
Azken eguneratzea: 2020/07/07

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua eratzea.

Amaituta

2. Herritarrekiko arreta eta zuzeneko komunikazioa hobetu
Azken eguneratzea: 2019/06/21

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Segurtasun Sailaren zentroak kontserbatzeko, konpontzeko eta mantentzeko obren plana

Prozesatzen

4. Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra (2020) onartu
Azken eguneratzea: 2019/06/10

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra onartzea

Prozesatzen

1. Ertzaintzak ematen dituen asistentzia-zerbitzuen garrantziaren balioa azpimarratu eta balio hori gizarteratu
Azken eguneratzea: 2019/06/06

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Polizia-bulegoetan atxilotutako pertsonen oinarrizko eskubideak errespetatzearekin lotutako protokoloak ezartzea eta egokitzea.

Prozesatzen

3. Euskal Segurtasun Sistemaren Informazio eta Telekomunikazio Sistemak modernizatzeko programan aurrera egin
Azken eguneratzea: 2017/04/21

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Zientzia eta teknologia, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Segurtasunaren Euskal Sistema kudeatzeko administrazio-egiturak hornitzea

Prozesatzen