Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Zainketa aringarria orokortu. Horretarako, Euskadiko Zainketa Aringarrien Planean (2020) jasotako lan-lerroak garatuko ditugu eta bertan proposatutako ekintza guztiak ezarriko ditugu
Azken eguneratzea: 2020/07/17

xx

Helburua
80. Zainketa aringarria bultzatu. Zainketa Aringarrien Plana zabaldu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Zainketa aringarrietako unitate espezifikoak abian jartzea

Prozesatzen

5. Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/16

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasuneko profesionalek parte hartzen duten ikerketen emaitzak praktika klinikoan aplikatzea.

Prozesatzen

5. Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer
Azken eguneratzea: 2020/07/13

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover la participación de los agentes sociales y de los y las profesionales en el desarrollo de programas asistenciales.

Prozesatzen

1. Berdindu 2016-2020 lan-plana sustatu, joera sexualak eta genero identitatea dela-eta diskriminaziorik ez egoteko.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Berdindu 2016-2020 lan-planaren gauzatzeari buruzko urteko memoriak.

Egungo balioa:3 Memoriak

Helburua:4 Memoriak

1. IV. Gazte Plana- Gazteplana 2020 bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

IV. Gazte Plana 2020 bultzatzea. Plan horretan, Eusko Jaurlaritzak, aldundiek, udalek eta hainbat gizarte-eragilek parte hartzen dute, euskal gazteek honako arlo hauetan dituzten premia nagusiei erantzuteko: laneratzea, etxebizitza eskuratzea, balioetan heztea, osasuna, gizarte-ekintza, aisialdia eta kultura, mugikortasuna eta parte-hartzea.

Helburua
125. IV Gazte Plana onartu (Gazteplana 2020)
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Gazteria
Eremu geografikoak
Guztiak
IV. Gazte Plana - Gazteplana 2020 onartzea

Onartzea

Gazteen emantzipazio-tasa. 2018. urtea (E37a)

%37

Emantzipatzeko batez besteko adina. 2017. urtea (E37b)

Egungo balioa:29,60 Batez besteko adina

Gazteriaren Euskal Legearen proiektua onartzea.

Onartzea

1. Elkarrizketa Zibilerako Mahaia finkatu, eta estutu harremana Sareen Sarearekin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Elkarrizketa Zibilerako Mahaia sendotzea eta Sareen Sarea Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko sareak agutatzen dituen elkartearekiko harremana estutzea.

Helburua
138. Hirugarren Sektore Soziala babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elkarrizketa Zibilerako Mahaia sendotzea.

Prozesatzen

1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Baliabide soziosanitarioak eredu koordinatu batean egituratzea, finantzaketa-eredu integratu eta koordinatu bat ezarriz, gizarte-zerbitzuen zorroa eta prestazio soziosanitarioak kontuan hartuta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Baliabide soziosanitarioen eredu koordinatua egituratzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Immigrazioari buruzko Itun Soziala bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Gizarte-ekintza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Immigrazioaren aldeko Itun Soziala

Amaituta

1. Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta integraleko politika berritzaileak sustatzeko jarduerak.

Prozesatzen

1. Telelaguntzako Plan bat sustatu, BetiON Telelaguntzako Zerbitzu Publikoaren eremuaren barruan, zaintzaileak babesteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

BetiON Telelaguntza Zerbitzu Publikoaren esparruan, zaintzaileei laguntzeko telelaguntza-plan bat sustatzea, zaintzailearen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko, mendekotasuna duen pertsonaren zaintzak hobetzeko eta sistema ekonomikoki jasangarriagoa izateko.

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Zientzia eta teknologia, Familia, Adinekoak, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Zaintzaileei laguntzeko jarduerak.

Prozesatzen

1. Adostasun handiko gizarte-ituna bultzatu, Euskal Gizarte Sistemaren finantzazioa finkatzeko eta haren jasangarritasuna bermatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasunari buruzko itun soziala sustatzea.

Prozesatzen

1. Erakundeen arteko estrategia sustatu, euskal gizartea demografikoki aldatzeko eta gaztetzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Euskal gizartearen aldaketa demografikorako eta gaztetzeko erakunde arteko estrategia sustatzea, familiei eta haurrei laguntzeko politiken bidez.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia
Eremu geografikoak
Guztiak
Familiei Laguntzeko Erakunde arteko IV. Plana onartzea

Onartzea

Familiak eta haurrek ituna sinatzea

Egungo balioa:1 Ituna

Helburua:1 Ituna

2. Hirugarren Sektorea Sustatzeko Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko Estrategia 2017-2020 prestatzea, euskal gizartean gizarte-sarea, gizarte-partaidetza eta elkartasun antolatua asetzen laguntzeko.

Helburua
138. Hirugarren Sektore Soziala babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Estrategia egitea

Onartzea

2. Immigraziorako Euskal Estrategia gaurkotu, 2020. urteari begira
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan jarduteko V. Plana 2020 onartzea.

Onartzea

Immigrazio-tasa. 2018. urtea (E45).

Egungo balioa:13,30 Immigrazio-kopuruax1.000 bizt.

2. Era Berean (Tratu-berdintasuneko eta Diskriminaziorik gabeko Sarea) programaren lan-plana diseinatu, ezarri eta ebaluatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Tratu Berdintasunaren eta Diskriminazioaren aurkako Era Berean- Sarea programaren lan-plana diseinatu, inplementatu eta ebaluatzea. Plan horrek, besteak beste, lesbiana, gay, transexual eta bisexualei gorroto- edo diskriminazio-delituekin lotutako prozesuetan arreta eta aholkularitza ematea jasoko du, bai eta dibulgazio-materialak eta sentsibilizazio-kanpainak diseinatzea ere.

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eraberean Programaren lan-plana ezartzea.

Prozesatzen

2. Adineko pertsonek komunitateko edo auzoko jardueretan lankidetzan aritzea eta parte hartzea erraztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Bizikidetza, Espazio publikoa, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Adinekoen lankidetza eta parte-hartze aktiboa errazteko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

2. Jakiten telefono bidezko zerbitzua bultzatu, zaintzaileei orientazioa eta entzuketa aktiboa eskaintzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Adinekoak, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Jakiten telefono-zerbitzua bultzatzeko jarduketak.

Prozesatzen

3. Transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko (ekainaren 28ko 14/2012) Legearen garapena amaitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2019/06/27 (aurreikusitakoa 2020/07/10)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Hezkuntza, Araugintza-jarduera
Eremu geografikoak
Guztiak
Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko lege-proiektuak onartzea.

Onartzea

3. Zahartze Aktiboko Euskal Estrategia (2015-2020) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Zahartze Aktiboaren Euskal Estrategia 2015-2020 garatzea, bereziki Euskadi lagunkoia sustraietik ekimenei buruzkoa, udalerri lagunkoien sarea ehuntzen duena, eta Gobenanza +65 ekimenari buruzkoa, gobernantza partekatua bultzatzen duena.

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Zahartze aktiborako Euskal Estrategia garatzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

3. Adindunen egoitzen informazio- eta kudeaketa-sistema garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Adinekoen egoitzetan informazio- eta kudeaketa-sistema garatzea, historia elektronikoaren eta preskripzio farmazeutikoaren tresnak ezarriz.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Historia elektronikoko eta preskripzio farmazeutikoko tresnak ezartzea.

Prozesatzen

3. Osasun mentaleko programa espezifikoen garapena bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación de planes y programas específicos en el ámbito de la salud mental

Prozesatzen

3. Zaintzaileei laguntzeko estrategia bat abian jarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Adinekoak, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Zaintzaileei laguntzeko estrategia bat abian jartzea.

Prozesatzen

4. Immigranteei haien inklusio sozialeko ibilbideetan laguntzeko sistemak indartu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2010/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etorkinei laguntzeko sistemak

Egungo balioa:4 Laguntzeko sistemak

Helburua:4 Laguntzeko sistemak

4. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren jasangarritasuna bermatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzea behar diren baliabideekin, lankidetza publiko-pribatuko eredu misto batean aurrera eginez.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Per capita gizarte-babeseko gastua. 2017. urtea. (E39

Egungo balioa:8.615 Euroak x bizt. (PPC)

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

4. Laguntza etikoko batzordeen komite koordinatzailearen lana bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etika asistentzialeko batzordeak koordinatzeko batzordearen lana sustatzea, kolektibo ahulenentzako politikak formulatzera bideratuta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Etika asistentzialeko batzordeen Koordinazio Batzordearen lana sustatzeko jarduerak.

Prozesatzen

4. Diru-laguntzen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetu erantzunkidetasunari eta familia eta lana bateragarriak egiteari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eta etxebizitzaren eremuan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Zerga-sistema, Familia, Haurrak eta adingabeak, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Erantzunkidetasunaren eta familia-kontziliazioaren arloa hobetzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

4. Adindunekin zerikusia duten estereotipo negatiboen kontra gizartea sentikortzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Adinekoen artean estereotipo negatiboen aurkako gizarte-sentsibilizazioa sustatzea.

Prozesatzen

5. Immigranteek zerbitzu publikoak berdintasunez eskuratzeko behar diren neurriak bultzatu, osasun- eta gizarte-zerbitzuetara, etxebizitzetara, justiziara eta segurtasunera sarbide normalizatua eta ekitatiboa izan dezaten bermatuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etorkinei zerbitzu publikoetara berdintasun-baldintzetan iristea erraztera bideratutako neurriak bultzatzea, osasun-, gizarte-, etxebizitza-, justizia- eta segurtasun-zerbitzuetarako sarbide normalizatua eta ekitatiboa bermatuz.

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etorkinei zerbitzu publikoak berdintasun-baldintzetan eskuratzeko erraztasunak emateko neurriak.

Egungo balioa:3 Neurriak

Helburua:4 Neurriak

5. BetiON telelaguntza-zerbitzu publikoaren mailakako garapena sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
BetiON Telelaguntza Zerbitzuaren garapena sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

5. Gizarte-zerbitzuak ematen diharduten langileen gaitasun profesionala hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten langileen lanbide-gaitasuna hobetzea, batez ere mendekotasunaren eta diskrezioaren kontingentziei dagokienez, bai egoitzetan, bai etxeko arretan.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Langileen lanbide-gaikuntza hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

5. Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatu, sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, etxeko lanak eta zaintzeko lanak gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatzea, etxeko lanak eta zaintza gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetuko duten sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, eta kontziliaziorako eta adingabeen zaintzarako beste laguntza-sistema batzuk aztertzea.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxeko eta zaintzako lanak banatzeko sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurriak.

Prozesatzen

6. Herri ijitoaren sustapena lagundu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ijito herria sustatzen laguntzea.

Prozesatzen

6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko, eta 2 urteko umeen eskolaratzeko demanda guztiari erantzunez

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Haurrak eta adingabeak, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Haur-arreta eta Haurreskolen zerbitzuak hobetzeko jarduerak.

Prozesatzen

Haurren eskolatze-tasa.- 2 urte. 2017 Urtea. (E33)

%94

6. Ezagutza eta berrikuntza kudeatzeko I+G+b-ren arloko jarduerak sustatu, atentzio- eta gizarte-zerbitzuak emateko ereduetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatzeko jarduerak bultzatzeko laguntzen deialdia.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

7. Aniztasun kulturala eta arrazismoa eta xenofobia prebenitzeko balio positiboei buruz sentikortzeko programak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Sentsibilizazio-programak bultzatzea

Prozesatzen

8. Lana eta familia bateragarriak egiten laguntzen duten neurriak enpresen negoziazio kolektiboan sartzea sustatu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak.

Prozesatzen

2. Arreta soziosanitarioko ekipoak sendotu eta bultzatu, historia
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Arreta soziosanitarioko taldeak sendotzea eta sustatzea, historia soziosanitarioa hedatuz, eragile sanitario eta sozialen arteko informazio komun eta elkarreragilean oinarrituta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta soziosanitarioko taldeak sendotzeko eta indartzeko prozesua.

Prozesatzen

2. Gizarte Zerbitzuen Prestazioen eta Zerbitzuen Zorroa eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2016-2019) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestazio eta Gizarte Zerbitzuen Zorroa garatzeko jarduerak

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak

7. Eskolaz kanpoko laguntza eta erkidego-aisialdiko programen hedapena sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eskolaz kanpoko laguntza-programen eta aisialdi komunitarioaren hedapena sustatzea, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza, Familia, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskolaz kanpoko laguntza-programak eta aisialdi komunitarioa.

Prozesatzen

1. Gazteentzako enplegu-plan bat sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/02

Gazteentzako Enplegu Plan bat sustatzea, gazteentzako bermea aplikatzean enplegu- eta prestakuntza-aukerak erraztuko dituena. Plan horrek honako hauek jasoko ditu: prestakuntza dualeko programa bat abian jartzea, kontratatzeko konpromisoarekin; hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizio-bekak; gazteak itzultzeko programak; eta kultura ekintzailea sustatzea, 20.000 gaztek legegintzaldi honetan lehen lan-aukera eta -esperientzia izan dezaten.

Helburua
5. Gazteen laneratzea sustatu
Hasiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gazteria
Eremu geografikoak
Guztiak
Gazteen langabezia-tasa (16-29 urte) (Biztanleria jardueraren arabera - BJA)(E6a)

%19

20.000 gaztek lehen aukera eta lan-esperientzia izan dezakete. (S8)

Egungo balioa:37.103 Pertsonak

Helburua:20.000 Pertsonak

Gazteen enplegu-tasa (15-29 urte). Eurostat. 2019. urtea. (S7a)

%38,30

3. Gazteen artean alkoholaren kontsumoa prebenitzeko ekintza instituzionala indartu, ingurune komunitarioan, hezkuntzan, osasunean arau-esparruan..
Azken eguneratzea: 2020/06/30

3. Gazteen artean alkoholaren kontsumoa prebenitzeko ekintza instituzionala indartu, ingurune komunitarioan, hezkuntzan, osasunean arau-esparruan eta gizartearen sentsibilizazioan neurriak hartuta. “Adingabeak eta alkohola” programa.

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gazteen artean alkohol-kontsumoa prebenitzeko programak eta protokoloak garatzea.

Prozesatzen

3. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei “Paziente Bizia “ Programaren bidez lagundu, dauzkaten osasun-arazoen kontrol handiagoa izan dezaten
Azken eguneratzea: 2020/06/24

xx

Helburua
66. Osasunaren zainketan pertsonen erantzukidetasuna sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
"Paziente Bizia" programaren esparruan ekintzak garatzea.

Prozesatzen

1. "Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza‑estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
66. Osasunaren zainketan pertsonen erantzukidetasuna sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
"Osasun Eskola" programa bultzatu eta garatzea

Prozesatzen

1. Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Mekanismo telematikoak ahalbidetzea, erabiltzaileek osasun-informazioa eskura izan dezaten.

Prozesatzen

1. Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
65. ltxarote-zerrendak ezarritako ratioen azpitik mantendu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko denbora murriztea.

Prozesatzen

2. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen etxez etxeko arretaren zerbitzu telematikoak sustatzen jarraitu; Osakidetzako erakundeen zerbitzu-eskaintzan sartuko dira.
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei arreta emateko zerbitzu telematikoak garatzea eta ezartzea.

Prozesatzen

3. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa mailaka handitu
Azken eguneratzea: 2020/05/04

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun arloko ikerketa proiektuetarako laguntzen deialdiak

Egungo balioa:4 Dirulaguntzak

Helburua:4 Dirulaguntzak

2. GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku‑taldeetan.
Azken eguneratzea: 2020/04/21

xx

Helburua
73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
GIBaren prebentzioan parte hartzen duten gizarte-eragileentzako urteko laguntza-programak sustatzea, prebentzio-programak garatzeko.

Egungo balioa:4 Dirulaguntzak

Helburua:4 Dirulaguntzak

1. Zaintza-sistema integral bat abian jarri, hobeto erantzun ahal izateko gaixotasun-agerraldien, gaixotasun berrien eta osasun publikoko alerten aurrean.
Azken eguneratzea: 2020/04/14

xx

Helburua
70. Osasun publikoa sustatu, eta zaintza-sistema integral bat abian jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun publikoko arrisku egoeretan jarduteko protokoloak prestatzea

Prozesatzen

2. Hainbat eragileren eta mailaren artean koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko formula berriak jarri
Azken eguneratzea: 2020/03/09

xx

Helburua
70. Osasun publikoa sustatu, eta zaintza-sistema integral bat abian jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakundeen arteko koordinazio organoak eratzea.

Prozesatzen

4. Gaixotasun arraroei berariazko arreta eman. Horretarako, informazio-jarioak eta epidemiologien erregistroa bizkortzeaz gain,...
Azken eguneratzea: 2020/02/28

4. Gaixotasun arraroei berariazko arreta eman. Horretarako, informazio-jarioak eta epidemiologien erregistroa bizkortzeaz gain, asistentziaren koordinazioa, diagnostikoa eta tratamendua areagotuko ditugu, eta gizarte-zerbitzuekiko eta hezkuntza-sistemarekiko koordinazioa hobetuko

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover la actualización y el funcionamiento del Consejo Asesor y del Registro de Enfermedades Raras.

Prozesatzen

1. Elikadura osasuntsua, ohiko ariketa fisikoa eta bizitza-estilo osasuntsuak sustatu. Elikadurari dagokionez, Elikadura Osasuntsuaren Estrategia egingo da
Azken eguneratzea: 2020/02/24

xx

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Elikadura osasungarria lortzeko programak eta protokoloak garatzea.

Prozesatzen

4. C hepatitisa duten paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri
Azken eguneratzea: 2020/01/22

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
C hepatitisa duten pazienteei tratamenduak aplikatzea

Prozesatzen

6. Osasun-arloko profesionalen eta bikaintasun-zentroen arteko harremanak bultzatu, eta profesional horiek diziplina eta erdigune askoko ikerkuntza-sareetan parte hartzea sustatu
Azken eguneratzea: 2020/01/21

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun-profesionalek nazioarteko ikerketa-proiektuetan parte hartzea

Prozesatzen

3. Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.
Azken eguneratzea: 2019/12/31

xx

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Oztopo arkitektonikoak kentzea

Prozesatzen

3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei:..
Azken eguneratzea: 2019/12/02

3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei: uztailaren 28ko 26/2015 Legeari uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoari

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Familia, Haurrak eta adingabeak, Araugintza-jarduera
Haurrak eta nerabeak babesteko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

3. Neurri berriak hartu gaixotasun horiek eta, batik bat, C hepatitisa goiz detektatzeko
Azken eguneratzea: 2019/11/25

xx

Helburua
73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Sexu-transmisiozko gaixotasunen diagnostiko goiztiarrerako prozeduretan farmaziak sartzea.

Prozesatzen

1. Osasun-zientziekin zerikusia duten lanbideak garatu, hezkuntza-sare publikoan zein pribatuan
Azken eguneratzea: 2019/10/14

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osakidetzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko ituna eguneratzea, osasun-erakundeak ikerketan eta irakaskuntzan erabiltzeko

Amaituta

5. Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta
Azken eguneratzea: 2019/09/25

xx

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Haurren aho-hortzetako osasunaren indize handien irismena.

Amaituta

4. Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta
Azken eguneratzea: 2019/09/02

xx

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Txertaketen urteko kanpainak. Onespena

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita
Azken eguneratzea: 2019/07/18

xx

Helburua
73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Sexu bidezko infekzioen bilakaeraren jarraipenari buruzko urteko txostenak prestatzea.

Egungo balioa:2 Txostenak

Helburua:3 Txostenak

5. Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egon ez dadin
Azken eguneratzea: 2019/06/24

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun Departamentuaren plan eta programetan genero ikuspegia sartzea, osasun arloko langileen prestakuntza moduluak barne.

Prozesatzen

2. Graduaren aurreko eta graduaren osteko prestakuntza bultzatu, osasun-arloko lanbideen premiak ebaluatuz
Azken eguneratzea: 2019/05/21

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover convocatorias de becas y ayudas para la formación de profesionales.

Egungo balioa:3 Subvenciones

Helburua:4 Subvenciones

3. Historia Soziosanitarioa zabaldu, osasun- eta gizarte‑eragileen artean elkarreragiteko informazio komunaren oinarri gisa
Azken eguneratzea: 2019/05/09

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren esparruan, historia soziosanitarioa hedatzeko lan-ildoak sustatzea.

Prozesatzen

2. Koordinazio soziosanitarioa bultzatu, pertsonak modu integralean ebaluatuko dituzten lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak ezarriz eta hedatuz.
Azken eguneratzea: 2019/05/06

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Koordinazio Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren funtzionaltasunak hedatzea

Prozesatzen

2. Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana egin. Informazioan, osasun-heziketan, jarduera fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarritutako neurriak bilduko ditu,...
Azken eguneratzea: 2019/02/28

2. Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana egin. Informazioan, osasun-heziketan, jarduera fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarritutako neurriak bilduko ditu, gizartea kontzientziatzeko eta obesitatea prebenitzeko jardunbideak ezartzeko

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana onartzea.

Amaituta

2. Osasun maila baxuagoak dituzten pertsonei bideratutako jarduketa espezifikoak garatu, desberdintasunak saihesteko...
Azken eguneratzea: 2019/02/11

2. Osasun maila baxuagoak dituzten pertsonei bideratutako jarduketa espezifikoak garatu, desberdintasunak saihesteko. Hala, arreta berezia jarriko da adineko pertsonengan, desgaitasunen bat duten pertsonengan, immigranteengan, gaixotasun mentalak dituzten pertsonengan eta askatasunik ez duten pertsonengan

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arau-esparrua eguneratzea (farmazia-koordainketa)

Amaituta

4. Jarduketa-protokoloak sinatu tokiko erakundeekin, koordinazio sozial eta sanitarioa sustatzeko
Azken eguneratzea: 2019/01/31

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Toki-erakundeekin jarduteko mekanismoak ezartzea, koordinazio soziosanitarioa sustatzeko.

Prozesatzen

3. Osasunaren Tokiko Sareak finkatu eta zabaldu, Lehen Mailako Arretako zerbitzuen, Osasun Publikoko zerbitzuen, udalen eta tokiko sektore eta elkarteen artean lankidetzan aritzeko egitura gisa.
Azken eguneratzea: 2018/12/18

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Toki administrazioko entitateekin lankidetza ekintzak sustatzea.

Prozesatzen

2. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen errehabilitazioa sustatu
Azken eguneratzea: 2018/12/10

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteak errehabilitatzen laguntzeko berariazko zerbitzuak ezartzea.

Prozesatzen

1. Erakunde Sanitario Integratuetako Batzorde Soziosanitarioak sustatu
Azken eguneratzea: 2018/07/11

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakunde sanitario integratuetako batzorde soziosanitarioen funtzionamendua sustatzea

Prozesatzen

4. Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan,...
Azken eguneratzea: 2018/07/11

4. Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetza izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/12/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Xedapen orokorren bidez arautzea herritarrek Erakunde Sanitario Integratuen (ESI) egituretan duten parte-hartzea

Onartzea

4. Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri...
Azken eguneratzea: 2018/06/06

4. Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jarduera indartuko dugu, bereziki biozeanikoen eta osasunaren eremuan

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Biogurutzeta Bizkaiko instalazioak martxan jartzea

Amaituta

2. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko Legea garatzeko dekretu bat onartu...
Azken eguneratzea: 2018/03/05

2. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko Legea garatzeko dekretu bat onartu. Besteak beste, honako hauek jasoko ditu: koordinaziorako eta parte hartzeko bitartekoen antolaketa eta funtzionamendua; tabakoaren, zigarro elektronikoaren eta alkoholaren eskaintza murrizteko neurriak, eta Mendekotasunen Behatokiaren arauketa

Helburua
72. Arreta berezia eman mendekotasun-arazoak dituzten pertsonei
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Drogamenpekotasunen eta Mendekotasunen Arreta Integralari buruzko Legean jasotako erakunde-egituraren garapena arautzen duen dekretua onestea.

Egungo balioa:1 Dekretua

Helburua:1 Dekretua

1. Osasun-zerbitzuen ekitatea bultzatu, eta herritarren osasunari arreta egokia ematen zaiola bermatu, prestazioak eta horien iraupena homogeneizatuz.
Azken eguneratzea: 2017/11/27

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Xedapen orokorrak onestea, osasun zerbitzuen ekitatea sustatzeko.

Prozesatzen

2. Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu;...
Azken eguneratzea: 2017/11/15

2. Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren

Helburua
65. ltxarote-zerrendak ezarritako ratioen azpitik mantendu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Itxaron zerrendak hobetzeko ekintza-plana

Amaituta

2. Herritarrak gaixotasuna ezagutu, prebenitu eta kudeatzen inplikazio handiagoa edukitzea erraztu
Azken eguneratzea: 2017/11/10

xx

Helburua
66. Osasunaren zainketan pertsonen erantzukidetasuna sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Prozedura telematikoak garatzea, zerbitzua erabiltzen duten pertsonek haien adinari buruzko informazioa eskura izan dezaten.

Prozesatzen

1. Mendekotasunen Euskal Autonomia Erkidegoko VII. Plana egin; mendekotasunak prebenitzeko programak eta ekintzak bilduko ditu, bereziki familia-, hezkuntza-, erkidego- eta lan-eremuetara bideratutakoak
Azken eguneratzea: 2017/07/04

xx

Helburua
72. Arreta berezia eman mendekotasun-arazoak dituzten pertsonei
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Mendekotasunen Plana onartzea

Amaituta

1. Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideei ekin
Azken eguneratzea: 2017/02/13

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea

Prozesatzen