Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Onartu, 2017ko lehen seihilekoan, Enplegurako eta Ekonomia Erreaktibaziorako Esparru Programa.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Programak Enplegu Plan Estrategikoa barne hartuko du eta, modu osagarrian, Inbertsio, Berrikuntza, Nazioartekotzea eta industria eta energiaren Garapenaren arloetan erreaktibazio ekonomikorako lau plan sartuko ditu.

Helburua
1. Ekonomiaren Susperraldiaren eta Enpleguaren Aldeko Esparru Programa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2017/06/30 (aurreikusitakoa 2017/06/30)
Gai sektorialak
Industria, Ekonomiaren Garapena, Gazteria, Obrak eta azpiegiturak, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Etxebizitza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekonomiaren Susperraldian eta Enpleguaren aldeko Esparru Programa

Amaituta

Langabezia-tasa (Biztanleria Aktiboaren Inkesta). 2019 Urtea. (E2a)

%9,20

Langabezia-tasa (BJA) Biztanleria jardueraren arabera. 2019 Urtea.

Egungo balioa:9,90 % Langabezia-tasa

Helburua:10 % Langabezia-tasa

1. Foru-aldundiekin elkarlanean, Ekintzailetzaren Euskal Sistema sustatu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Foru-aldundiekin elkarlanean, Ekintzailetzaren Euskal Sistema sustatu, gizartean ekintzailetzaren kultura aktibatzeko eta atzerriko talentu ekintzailea erakartzeko –batez ere gazteen artean–, hartara Euskadi ekintzaileen lurraldea izan dadin

Helburua
15. Ekintzailetzari lagundu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekintzaile deialdiak

Egungo balioa:4 deialdi

Helburua:4 deialdi

Jarduera ekintzailearen indizea

Egungo balioa:5,10 %

Helburua:3,30 %

1. Ekintzailetza sustatu, indartzen ari den sektore ekonomiko honetan, enpresa eta enplegu berriak sortzeko aukera-iturri bihur dadin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
44. Enplegu berdea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Ingurumena, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu berdea sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

2. Ekintzaileei Laguntzeko 2017-2020 Plana egin eta ezarri...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

2. Ekintzaileei Laguntzeko 2017-2020 Plana egin eta ezarri. Neurri fiskalak eta pizgarri ekonomikoak bilduko ditu, bai eta "leihatila bakarra" sortzea ere, enpresak sortzeko izapideak sinplifikatzeaz arduratzeko, ekintzaile izateko ekintza eta aholkularitza-zerbitzu guztien berri emateko, eta gazteen ekintzailetzari, emakume ekintzaileei eta autonomoei arreta eta laguntza berezia emateko

Helburua
15. Ekintzailetzari lagundu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekintzailetzaren Erakundearteko Plana onartzea

Amaituta

2. Enplegu berdea sustatu, sinergiak bultzatuz euskal enpresekin, elkarteekin, erakundeekin eta klusterrekin, eta I+G+b-ren aldeko apustu sendoa eginez.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
44. Enplegu berdea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu berdea sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:2 Jarduerak

4. Euskadi lurralde ekintzaile gisa jartzea Industria 4.0 esparruan, Bind 4.0 nazioarteko ekimenaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
15. Ekintzailetzari lagundu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Industria 4.0 proiektu kopurua

Egungo balioa:173 4.0 industria proiektu

Helburua:200 4.0 industria proiektu

4. Gizarte-laguntzen eraginkortasuna hobetu, gizarteratzea erraztuz eta bazterketa kroniko bihurtzea saihestuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Laguntzen deialdiak

Egungo balioa:4 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

5. Gizarte-zerbitzuak ematen diharduten langileen gaitasun profesionala hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten langileen lanbide-gaitasuna hobetzea, batez ere mendekotasunaren eta diskrezioaren kontingentziei dagokienez, bai egoitzetan, bai etxeko arretan.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Enplegua eta talentua, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Langileen lanbide-gaikuntza hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

6. Euskal enpresa berrien hazkundea, sendotzea eta, hala badagokio, transmisioa bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
15. Ekintzailetzari lagundu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Lagundutako enpresa kopurua Basque Fondoren bitartez

Egungo balioa:19 lagundutako enpresa

Helburua:20 lagundutako enpresa

7. Enpresa berriak finantzatzeko formulak garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
15. Ekintzailetzari lagundu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
ETEak epe luzera finantzatzeko finantza-tresna

Egungo balioa:10.000.000 euro

Helburua:10.000.000 euro

3. Ikerketa eta berrikuntza bultzatu, Ekoberrikuntzaren proiektuen bidez, Ekodiseinua sustatuta, eta Unibertsitatearekin elkarlanean
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
44. Enplegu berdea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu berdearen arloko ikerketa- eta berrikuntza-proiektuak sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

3. Ekintzailetzaren eta ekintzaileen balioa aitortu eta azpimarratu gizartean
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
15. Ekintzailetzari lagundu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Starups-ari ikusgarritasuna ematea eta teknologia bezero posibleengana hurbiltzea

Prozesatzen

1. Gazteentzako enplegu-plan bat sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/02

Gazteentzako Enplegu Plan bat sustatzea, gazteentzako bermea aplikatzean enplegu- eta prestakuntza-aukerak erraztuko dituena. Plan horrek honako hauek jasoko ditu: prestakuntza dualeko programa bat abian jartzea, kontratatzeko konpromisoarekin; hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizio-bekak; gazteak itzultzeko programak; eta kultura ekintzailea sustatzea, 20.000 gaztek legegintzaldi honetan lehen lan-aukera eta -esperientzia izan dezaten.

Helburua
5. Gazteen laneratzea sustatu
Hasiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gazteria
Eremu geografikoak
Guztiak
Gazteen langabezia-tasa (16-29 urte) (Biztanleria jardueraren arabera - BJA)(E6a)

%19

Gazteen enplegu-tasa (15-29 urte). Eurostat. 2019. urtea. (S7a)

%38,30

20.000 gaztek lehen aukera eta lan-esperientzia izan dezakete. (S8)

Egungo balioa:37.103 Pertsonak

Helburua:20.000 Pertsonak

2. Lan-munduan eragina duten gaiei buruz –gaur-gaurkoez zein gerora begirakoez– jarduteko, gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko jarduerak garatu
Azken eguneratzea: 2020/06/16

xx

Helburua
7. Enpresen gizarte-erantzukizuna sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Lan-munduko gai garrantzitsuei buruzko topaketa-jarduerak sustatzea.

Prozesatzen

4. Gizarte-eragileen parte-hartze instituzionala sustatu eta elkarrizketa sozialaren protagonista gisa duten zeregina gauzatu.
Azken eguneratzea: 2020/06/16

xx

Helburua
6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-eragileek erakunde-organoetan parte hartzea.

Prozesatzen

1. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskualdatzeko eskatu Estatuari, eta eskualdatze hori arautzeko behar diren hitzarmenak negoziatu...
Azken eguneratzea: 2020/02/20

1. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskualdatzeko eskatu Estatuari, eta eskualdatze hori arautzeko behar diren hitzarmenak negoziatu Transferentzien Batzorde Mistoan, elkartasun-printzipioa eta sistemaren batasuna errespetatuz

Helburua
8. Enplegu-politika pasiboen eta Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Segurantzaren Araubide Ekonomikoaren transferentzia.

Egungo balioa:1 Jarduera

Helburua:1 Jarduera

1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira...
Azken eguneratzea: 2019/11/14

1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira. Ildo horretatik, konpromisoa hartzen dugu enpresetako prebentzio-ordezkariekin prestakuntza-ekintzak bultzatzeko, lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa modernizatzeko –ikerketari argitasun handiagoa emate aldera–, eta gaixotasun profesionalak detektatu eta aitortzeko protokoloak garatzeko.

Helburua
10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEko enpresetako edo lantokietako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten erakunde publiko edo pribatuentzako laguntzak.

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

6. Langile autonomoei bultzada emateko politika sustatu
Azken eguneratzea: 2019/09/17

xx

Helburua
6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Langile autonomoak ordezkatzen dituzten erakundeen funtzionamendua sustatzea, laguntza ekonomikoen bidez.

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

3. Negoziazio kolektiboa sustatu, lan-kalitatea eta egonkortasuna eta enpresa-lehiakortasuna hobetzeko.
Azken eguneratzea: 2019/09/02

xx

Helburua
6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Deialdi publikoen bidez, erakunde sindikalei laguntza ekonomikoa ematea, erakunde horien egiturak finantzatzeko.

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

1. Enpresen gizarte-erantzukizunaren kultura sustatu gure enpresetan. Horretarako, gardentasuna azpimarratuko da, gizarte-erantzukizuna garatze bidean enpresako estamentu guztien inplikazioa lortzeko tresna baita
Azken eguneratzea: 2019/06/11

xx

Helburua
7. Enpresen gizarte-erantzukizuna sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Enpresei laguntzea, Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzeko

Egungo balioa:2 Dirulaguntza

Helburua:3 Dirulaguntza

5. Langileek enpresetan parte hartzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2019/06/11

xx

Helburua
6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Langileentzako laguntza ekonomikoa ', enpresetan parte har dezaten bultzatzeko.

Egungo balioa:2 Dirulaguntza

Helburua:3 Dirulaguntza

1. Lan Harremanen Euskal Sistema indartu
Azken eguneratzea: 2019/04/11

xx

Helburua
6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Lan-harremanen euskal sistema sustatzen duten estrategiak eta egiturak sustatzea.

Prozesatzen

2. Elkarrizketa soziala sustatu, Elkarrizketa Sozialaren Organo Iraunkorra sortuta eta bultzatuta. Eusko Jaurlaritzaren ordezkariek eta ordezkaritza zabalena duten sindikatu eta enpresaburu antolakundeen ordezkariek osatuko dute
Azken eguneratzea: 2019/01/18

xx

Helburua
6. Elkarrizketa soziala, langileek enpresetan duten parte-hartzea eta langile autonomoen arteko lankidetza sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Hitzarmen soziala indartzeko akordioa lortzea

Amaituta

Lan-harremanen euskal sistema sustatzen duten estrategiak eta egiturak sustatzea.

Onartzea

2. Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren 2015-2020 Euskal Estrategiaren garapena sustatu
Azken eguneratzea: 2018/11/09

xx

Helburua
10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza, Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
2015-2020 aldirako Laneko Osasun eta Segurtasunerako Euskal Estrategiaren aurreikuspenak betetzeko jarduerak garatzea.

Prozesatzen

. Soldata-diskriminazioari aurre egin, eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna...
Azken eguneratzea: 2017/11/14

3. Soldata-diskriminazioari aurre egin, eta gizonen eta emakumeen arteko benetako berdintasuna bultzatu lan-eremuan

Helburua
10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorra sustatzeko ekintzak garatzea.

Prozesatzen