Gizarte-ekintza

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

3. Erakundeen barruko eta erakundeen arteko lankidetza antolatu, integrazioaren, bizikidetzaren eta aniztasunaren ildotik berdintasunaren alde egiten den lanean
Azken eguneratzea: 2020/07/28

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakunde barruko eta erakunde arteko lankidetza antolatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

Immigrazioko teknikariak kontratatzeko eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko jarduerak garatzeko laguntzen deialdiak

Egungo balioa:4 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta tramitatzeko prozesuak sinplifikatu eta normalizatu
Azken eguneratzea: 2020/07/28

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Diru-sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko prozesuak sinplifikatzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Enpleguaren 2017-2020 Plan Estrategikoa onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/27

Plan horrek honako hauen aldeko neurriak jasoko ditu: gazteen enplegua, emakumea ekonomia- eta lan-jardueran bete-betean sartzea, tokiko eta eskualdeko enplegu-planen bidez laneratzea, enplegurako prestakuntza, ekintzailetza, ETEei eta autonomoei laguntzea, tokiko merkataritza sendotzea eta Renove programak eraikuntzan. Era berean, zailtasun handienak dituzten kolektiboen laneratzea sustatuko du.

Helburua
2. 2017-2020 Enplegu Plan Estrategikoa onartzea.
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Tokiko merkataritza, Enplegua eta talentua, Gazteria, Obrak eta azpiegiturak, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Etxebizitza, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Langabezia-tasa (BJA) Biztanleria jardueraren arabera. 2019 urtea.

%10

2017-2020ko Enplegu Plan Estrategikoa onartzea

%100

7. Lehentasunezko sustapena negoziazioak egiteko, ukitutako sektore-sailak lagunduta, Aldebiko Lankidetza Batzordearen aurrean.
Azken eguneratzea: 2020/07/21

Bai Eusko Jaurlaritzak auzi-jartzaile gisa esku hartzen duen prozesuetan, bai EAEk emandako arau eta egintzen aurka Estatuak jarritako errekurtsoen ondorio diren prozesuetan, lehentasunez sustatuko da autogobernuaren defentsaren arloan eskumena duen sailak negoziazioak egitea, ukitutako sektore-sailaren laguntzarekin, Lankidetzarako Bitariko Batzordearen aurrean, euskal autogobernua eta autogobernua ahalik eta baldintza onenetan babesteko. Komeni denean, konstituzioaren judizializazioa saihestea, bai eta autogobernua interpretatzeko hutsegiteak eragiteko arriskuak ere, gure eremurako ondorio txikiagoen doktrina sendotuz doazenak.

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aldebiko Lankidetza Batzordearen aurreko negoziazioei buruzko jarduketak

Egungo balioa:6 Jarduerak

Helburua:6 Jarduerak

1. Kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen aldaketa bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia, Kirola, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Kiroleko Dopinaren aurkako Lege-proiektua onartzea

Amaituta

1. Berdindu 2016-2020 lan-plana sustatu, joera sexualak eta genero identitatea dela-eta diskriminaziorik ez egoteko.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Berdindu 2016-2020 lan-planaren gauzatzeari buruzko urteko memoriak.

Egungo balioa:3 Memoriak

Helburua:4 Memoriak

1. Etxegabeen Euskal Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategia (2017-2020) egitea, etxerik gabeko pertsonei etxebizitza bat izateko eskubidea eta autonomia, bizi-kalitatea eta gizarteratzea bermatzeko.

Helburua
132. Etxegabeak artatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2018/10/11 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxerik Gabeko Pertsonen 2017-2020 Estrategia egitea

Onartzea

1. Boluntariotzako Euskal Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Boluntariotzaren Euskal Estrategia (2017-2020) prestatzea, parte-hartze altruista, antolatu eta solidarioak betetzen duen ezinbesteko rol soziala balioesteko, Boluntariotzaren Euskal Kontseiluarekin lankidetza estuan jardunda.

Helburua
137. Boluntarioen lana bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Boluntariotzaren Euskal Estrategia (2017-2020) egitea.

Onartzea

1. Inklusio Plana (2017/2021) egin eta abian jarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
127. Inklusio Plana (2017/2021) egin eta abian jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
2017-2021 Gizarteratzeko IV. Plana inplementatzea.

Prozesatzen

2017-2021 aldiko Gizarteratze Aktiboko IV. Euskal Plana onartzea.

Onartzea

1. IV. Gazte Plana- Gazteplana 2020 bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

IV. Gazte Plana 2020 bultzatzea. Plan horretan, Eusko Jaurlaritzak, aldundiek, udalek eta hainbat gizarte-eragilek parte hartzen dute, euskal gazteek honako arlo hauetan dituzten premia nagusiei erantzuteko: laneratzea, etxebizitza eskuratzea, balioetan heztea, osasuna, gizarte-ekintza, aisialdia eta kultura, mugikortasuna eta parte-hartzea.

Helburua
125. IV Gazte Plana onartu (Gazteplana 2020)
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Gazteria
Eremu geografikoak
Guztiak
IV. Gazte Plana - Gazteplana 2020 onartzea

Onartzea

Gazteriaren Euskal Legearen proiektua onartzea.

Onartzea

Gazteen emantzipazio-tasa. 2018. urtea (E37a)

%37

Emantzipatzeko batez besteko adina. 2017. urtea (E37b)

Egungo balioa:29,60 Batez besteko adina

1. Alokairu sozialeko etxebizitza-parkea handitu, zenbait formularen bitartez, baina etxebizitza hutsen merkatua mugitzea lehenetsiz, Bizigune eta Asap programen bidez (merkatuan bitartekaritza egitekoak)
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
143. Alokairu-erregimena lehenetsi, baita gazteen emantzipazioa ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gazteria, Gizarte-ekintza, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Alokairu sozialeko etxebizitzen parkea handitzeko jarduketak.

Egungo balioa:7 Jarduketak

Helburua:6 Jarduketak

1. Elkarrizketa Zibilerako Mahaia finkatu, eta estutu harremana Sareen Sarearekin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Elkarrizketa Zibilerako Mahaia sendotzea eta Sareen Sarea Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialeko sareak agutatzen dituen elkartearekiko harremana estutzea.

Helburua
138. Hirugarren Sektore Soziala babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elkarrizketa Zibilerako Mahaia sendotzea.

Prozesatzen

1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Baliabide soziosanitarioak eredu koordinatu batean egituratzea, finantzaketa-eredu integratu eta koordinatu bat ezarriz, gizarte-zerbitzuen zorroa eta prestazio soziosanitarioak kontuan hartuta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Baliabide soziosanitarioen eredu koordinatua egituratzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Koordinazioa eta lankidetza sustatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren artean
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Lanbideren eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arteko koordinazioa eta lankidetza sustatzea, enplegagarritasun zaileko pertsonei arreta emateko jarduera-protokoloak eginez. Era berean, laneratzeko hitzarmenak indartuko dira.

Helburua
133. Gizarte-zerbitzuen eta enplegu‑zerbitzuen arteko koordinazioa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lanbideren eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arteko koordinazioa sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

1. Immigrazioari buruzko Itun Soziala bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Balioak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Immigrazioaren aldeko Itun Soziala

Amaituta

1. Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Adinekoak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta integraleko politika berritzaileak sustatzeko jarduerak.

Prozesatzen

1. Hezkuntza-kalitatea eta gizarte-berdintasuna integratzen dituzten politikak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación del decreto sobre admisión y escolarización

Amaituta

Ikasle bakoitzeko gastu publikoa unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoan (sare publikoa)

Egungo balioa:9.298 euro

Helburua:8.973 euro

Plan educativo fin de curso (Covid 19)

Amaituta

1. Erlijioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako programa bat bultzatzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Erlijioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako programa bat bultzatzea, hiru ekintzaren bidez: erlijioen ezarpen-mapa bat egitea, erlijio-erakundeen erregistro bat sortzea eta erlijioen arteko kontseilu bat antolatzea.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Balioak, Giza eskubideak, Bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Erlijioen arteko elkarrizketa eta lankidetza sustatzeko ekintzak

Egungo balioa:4 Ekintzak

Helburua:4 Ekintzak

1. Hezkuntza-sistemak oztopo sozioekonomikoak gainditzen laguntzea eta kohesioa bermatzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
94. Hezkuntza-sisteman sartzean berdintasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskolatzeko bekak eta laguntzak

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

Gratuidad del servicio haueskolak

Amaituta

1. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskola uztearen tasa

Egungo balioa:6,70 %

Helburua:8 %

Plan de Atención al Alumnado Inmigrante

Amaituta

1. Gizarte-larrialdiko laguntzak (GLL) hobeto banatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) banaketa hobetzea, laguntzaren egokitasunari buruzko balorazio profesionala aintzat hartuta eta toki-erakundeen eta Eusko Jaurlaritzaren artean dirua transferitzeko eta informazioa bidaltzeko prozedura arrazionalizatuta.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Lanbide-Enplegu Zerbitzu Publikoa berritu eta modernizatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Lanbide eraberritzea eta modernizatzea, orientazio-, prestakuntza- eta laneratze-funtzioak indartzea ahalbidetuko dioten herraminetoak emanez, eta lehentasuna emanez zailtasun handienak dituen kolektiboari enplegua bilatzen laguntzeari eta laneratzeko banakako ibilbideak diseinatzeari.

Helburua
3. Lanbide berritu eta modernizatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gazteria, Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lanbide Eraberritzea eta Modernizatzea.

Amaituta

1. Euskadiko ondare kulturalaren babesaren eta baloratzearen ikuspegi integrala areagotu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
113. Ondare kulturala babesteko politikak gehiago zabaldu, bai eta haien eragin soziala ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Kultura-ondasun kalifikazioak

Egungo balioa:17 Kultura-ondasun kalifikazioak

Helburua:20 Kultura-ondasun kalifikazioak

1. Telelaguntzako Plan bat sustatu, BetiON Telelaguntzako Zerbitzu Publikoaren eremuaren barruan, zaintzaileak babesteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

BetiON Telelaguntza Zerbitzu Publikoaren esparruan, zaintzaileei laguntzeko telelaguntza-plan bat sustatzea, zaintzailearen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko, mendekotasuna duen pertsonaren zaintzak hobetzeko eta sistema ekonomikoki jasangarriagoa izateko.

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Adinekoak, Osasuna, Zientzia eta teknologia, Gizarte-ekintza, Familia
Eremu geografikoak
Guztiak
Zaintzaileei laguntzeko jarduerak.

Prozesatzen

1. Prestakuntza eta birziklatze profesionala sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Kualifikazio eta birziklatze profesionala sustatzea enpresekin, unibertsitate-zentroekin eta lanbide-heziketako zentroekin lankidetza estuan, prestakuntza duala eta enpresetako eta erakundeetako praktikak bultzatuz.

Helburua
4. Prestakuntza eta birziklatze profesionala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza, Gazteria, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaitasun profesionalak egiaztatzeko deialdia. Profesionaltasun-ziurtagiria.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Iraupen luzeko 30 urtetik gorako langabeak kontratatzeko laguntzen 2020ko deialdia.

Egungo balioa:2 Deialdiak

Helburua:2 Deialdiak

1. Adostasun handiko gizarte-ituna bultzatu, Euskal Gizarte Sistemaren finantzazioa finkatzeko eta haren jasangarritasuna bermatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasunari buruzko itun soziala sustatzea.

Prozesatzen

1. Erakundeen arteko estrategia sustatu, euskal gizartea demografikoki aldatzeko eta gaztetzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Euskal gizartearen aldaketa demografikorako eta gaztetzeko erakunde arteko estrategia sustatzea, familiei eta haurrei laguntzeko politiken bidez.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Familia, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Familiak eta haurrek ituna sinatzea

Egungo balioa:1 Ituna

Helburua:1 Ituna

Familiei Laguntzeko Erakunde arteko IV. Plana onartzea

Onartzea

1. Sustatu arau espezifiko bat pobrezia energetikoari aurre egiteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Pobrezia energetikoari aurre egingo dion araudi espezifiko bat sustatzea, egoera ahulean edo gizarte-bazterketako arriskuan dauden familien berehalako beharrak arintzeko.

Helburua
131. Pobrezia energetikoari aurre egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Araugintza-jarduera, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Berariazko araudia egitea eta onartzea

Onartzea

1. Estatuak kudeatzen dituen kontribuziozkoak ez diren prestazio, subsidio eta pentsio guztien kudeaketa eta eskumena aldarrikatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
128. Gizarte-prestazioen eta politiken kudeaketa osoa aldarrikatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestazio, subsidio eta pentsio ez-kontributiboen kudeaketa eta eskumena erreklamatzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Krisi ekonomikoak eragindako txirotasun-egoera berriei erantzun
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Krisi ekonomikoak eragindako pobrezia-egoera berriei erantzutea, bizikidetza-unitatearen eta haren kide bakoitzaren izaera berrikusiz, haren babesa hobetzeko eta gizarte-bazterketako egoerak kroniko bihur ez daitezen.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Pobrezia ekonomikoaren indizea (Arope-Año 2018))

%8,60

Pobrezia-arriskuaren tasa (Arope- % biztanleria osoaren gainean. 2018. urtea)

%12,10

Pobrezia-egoerei erantzuteko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

2. Etxebizitzaren (ekainaren 18ko 3/2015) Legea erregelamendu bidez garatu, garapen operatibo efektiboa lortze aldera
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Etxebizitza, Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxebizitzari buruzko 3/2005 Legea arauz garatzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Seme-alabak dituzten familientzako diru-laguntzak % 50 handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Seme-alabak dituzten familientzako laguntzak% 50 handitzea, eta bigarren semeagatiko edo alabagatiko diru-laguntzak pixkanaka bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Familia, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Seme-alabengatik familientzako laguntzen gehikuntza. 2019 urtea. (E44)

%25

Laguntzen aldia bi urtetik hiru urtera luzatzea.

Prozesatzen

2. Hezkidetzarako eta Hezkuntza Sisteman Genero Biolentziaren Prebentziorako Plan Zuzentzailea (2017-2020) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación del II Plan de coeducación

Amaituta

2. Hirugarren Sektorea Sustatzeko Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko Estrategia 2017-2020 prestatzea, euskal gizartean gizarte-sarea, gizarte-partaidetza eta elkartasun antolatua asetzen laguntzeko.

Helburua
138. Hirugarren Sektore Soziala babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Estrategia egitea

Onartzea

2. Immigraziorako Euskal Estrategia gaurkotu, 2020. urteari begira
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Bizikidetza, Giza eskubideak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Immigrazio-tasa. 2018. urtea (E45).

Egungo balioa:13,30 Immigrazio-kopuruax1.000 bizt.

Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren eremuan jarduteko V. Plana 2020 onartzea.

Onartzea

2. Kultu-zentroen lege-proiektua onartzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Kultu-zentroen lege-proiektua onartzea, aurreko bi legegintzaldietan egindako lanetan oinarrituta.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2019/06/25 (aurreikusitakoa 2019/06/30)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Balioak, Giza eskubideak, Bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Kultu-zentroen lege-proiektua onartzea

Onartzea

2. Erakundeen arteko Batzorde Tekniko bat eratu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakunde arteko Batzorde Teknikoa eratzea

Amaituta

2. Era Berean (Tratu-berdintasuneko eta Diskriminaziorik gabeko Sarea) programaren lan-plana diseinatu, ezarri eta ebaluatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Tratu Berdintasunaren eta Diskriminazioaren aurkako Era Berean- Sarea programaren lan-plana diseinatu, inplementatu eta ebaluatzea. Plan horrek, besteak beste, lesbiana, gay, transexual eta bisexualei gorroto- edo diskriminazio-delituekin lotutako prozesuetan arreta eta aholkularitza ematea jasoko du, bai eta dibulgazio-materialak eta sentsibilizazio-kanpainak diseinatzea ere.

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
Eraberean Programaren lan-plana ezartzea.

Prozesatzen

2. Adineko pertsonek komunitateko edo auzoko jardueretan lankidetzan aritzea eta parte hartzea erraztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Gizarte-ekintza, Bizikidetza, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Adinekoen lankidetza eta parte-hartze aktiboa errazteko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

2. Jakiten telefono bidezko zerbitzua bultzatu, zaintzaileei orientazioa eta entzuketa aktiboa eskaintzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Adinekoak, Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Jakiten telefono-zerbitzua bultzatzeko jarduketak.

Prozesatzen

2. Hezkuntza-maila guztietan kalitatezko kirol-eredua bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia, Kirola, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Mugiment programa inplementatzea

Prozesatzen

2. Gizarte-larrialdiko laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

GLLen aurrekontu-zuzkidura handitzea, Jaurlaritzak eta inplikatutako gainerako erakundeek erantzun egokia eman ahal izan diezaieten gizarte-larrialdiko egoera pertsonal eta familiar larrienei.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Balioak, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Gizarte-larrialdiko laguntzen banaketa hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzea, pobrezia energetikoa pobrezia-modu berritzat hartzeko.

Helburua
131. Pobrezia energetikoari aurre egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzea.

Amaituta

2. Alokairurako etxebizitzen eraikuntza edota birgaikuntza finantzatzea ahalbidetzen duten sistema berriak bultzatu, eragile pribatuei bermeak eskainiz, baita lankidetza¬ eredu berriak ere lurzoruen lagapenaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
143. Alokairu-erregimena lehenetsi, baita gazteen emantzipazioa ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lankidetza-hitzarmenak udalerriekin.

Egungo balioa:4 Hitzarmenak

Helburua:4 Hitzarmenak

2. Eusko Jaurlaritzak, berori eusten dioten alderdi politikoen babesaz eta adostasunez, lehentasuna emango die transferentzia hauek erreklamatzeari eta negoziatzeari: a) Espetxeak...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

2. Eusko Jaurlaritzak, berori eusten dioten alderdi politikoen babesaz eta adostasunez, lehentasuna emango die transferentzia hauek erreklamatzeari eta negoziatzeari: a) Espetxeak b) Gizarte Segurantzaren erregimen ekonomikoaren kudeaketa, Gernikako Estatutuak aldi baterako bosgarren xedapenean xedatzen duen moduan

Helburua
173. Eskuratzeke dauden Gernikako Estatutuko eskumenen transferentzia burutzeko eskatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Espetxeen transferentzia eta gizarte-jarraipenaren kudeaketa erreklamatzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

3. Transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko (ekainaren 28ko 14/2012) Legearen garapena amaitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2019/06/27 (aurreikusitakoa 2020/07/10)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Araugintza-jarduera, Giza eskubideak, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko lege-proiektuak onartzea.

Onartzea

3. Zahartze Aktiboko Euskal Estrategia (2015-2020) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Zahartze Aktiboaren Euskal Estrategia 2015-2020 garatzea, bereziki Euskadi lagunkoia sustraietik ekimenei buruzkoa, udalerri lagunkoien sarea ehuntzen duena, eta Gobenanza +65 ekimenari buruzkoa, gobernantza partekatua bultzatzen duena.

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Adinekoak, Gizarte-ekintza, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
Zahartze aktiborako Euskal Estrategia garatzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

3. Euskal kirol-sisteman kirol egokitua sartzea babestu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kirola, Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Programa Gaituzsport

Prozesatzen

3. Etxebizitzan eskumena duten administrazioen eta haren menpeko erakundeen arteko koordinazioan aurrera egin.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxebizitzaren arloko erakunde arteko koordinaziorako jarduerak

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

3. Hirugarren Sektore Sozialaren Behatokia sortu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
138. Hirugarren Sektore Soziala babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Behatokia sortzea.

Prozesatzen

3. Adindunen egoitzen informazio- eta kudeaketa-sistema garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Adinekoen egoitzetan informazio- eta kudeaketa-sistema garatzea, historia elektronikoaren eta preskripzio farmazeutikoaren tresnak ezarriz.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Adinekoak, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Historia elektronikoko eta preskripzio farmazeutikoko tresnak ezartzea.

Prozesatzen

3. Gazteak etxebizitza eskuratzea bultzatu, zuzkidura-bizitokien eta alokairuko etxebizitza babestuen bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
143. Alokairu-erregimena lehenetsi, baita gazteen emantzipazioa ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Gazteria, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Zuzkidura-bizitokietarako lankidetza-hitzarmenak.

Egungo balioa:4 Hitzarmenak

Helburua:4 Hitzarmenak

Etxebizitza librea alokairuan hartzeko finantza-ahalegina (18-34 urte). 2018 urtea. Hileko soldata garbiaren gaineko ehunekoa (S48)

%77

3. Gizarte Zerbitzuen Erakundeen arteko Organoa garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoa bultzatzea.

Prozesatzen

3. Euskal produkzio kulturalaren kontsumoa eta irisgarritasun ekonomikoa pizteko neurriak bultzatu...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Euskal produkzio kulturalaren kontsumoa eta irisgarritasun ekonomikoa pizteko neurriak bultzatu. Horretarako, prezio sozialen politika indartuko dugu, eta, aldi berean, Kultur Auzolanean estrategiaren barruan foru-aldundiek abian jarritako kultura-bonoen inguruko politikak bultzatuko ditugu

Helburua
108. Kultura dinamizatzeko eta sustatzeko estrategia sustatu, 2020. urteari begira
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
kultur kontsumoari buruzko ikerketa

Amaituta

3. Balioen oinarritako heziketa, inklusiboa, eta aniztasuna errespetatzen duena bultzatu, pertsonen garapen integrala lortzen laguntzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
implementar el programa "Herenegun"

Prozesatzen

Iniciativa acoso escolar

Amaituta

3. Bokazio zientifikoak eta bokazio artistikoak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
STEAM estrategia egitea eta ezartzea

Prozesatzen

PISA txostena: matematikarako gaitasuna

Egungo balioa:499 puntu

Helburua:492 puntu

PISA-TXOSTENA: hizkuntza-gaitasuna

Egungo balioa:487 puntu

Helburua:483 puntu

3. Neurri zehatzak ezarri emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ordain ekonomikoa eta morala eta aitorpen soziala emateko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
3. Zaintzaileei laguntzeko estrategia bat abian jarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Zaintzaileei laguntzeko estrategia bat abian jartzea.

Prozesatzen

4. Etxebizitza Plan Zuzentzailea (2018-2020) egin eta gauzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Etxebizitza, Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
2018-2020 Etxebizitza Plan Zuzentzailea egitea.

Onartzea

Euskadiko etxebizitzen batez besteko prezioa. 2019 Urtea. (S46)

Egungo balioa:2.706 Euroak

4. Immigranteei haien inklusio sozialeko ibilbideetan laguntzeko sistemak indartu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2010/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Gizarte-ekintza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etorkinei laguntzeko sistemak

Egungo balioa:4 Laguntzeko sistemak

Helburua:4 Laguntzeko sistemak

4. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren jasangarritasuna bermatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzea behar diren baliabideekin, lankidetza publiko-pribatuko eredu misto batean aurrera eginez.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

Per capita gizarte-babeseko gastua. 2017. urtea. (E39

Egungo balioa:8.615 Euroak x bizt. (PPC)

4. Laguntza etikoko batzordeen komite koordinatzailearen lana bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etika asistentzialeko batzordeak koordinatzeko batzordearen lana sustatzea, kolektibo ahulenentzako politikak formulatzera bideratuta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Etika asistentzialeko batzordeen Koordinazio Batzordearen lana sustatzeko jarduerak.

Prozesatzen

4. Kirol-federazioei eta errendimendu handiko kirolari ematen zaien laguntza hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kirola, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Subvención anual a la Fundación Basqueteam

Egungo balioa:5.676.000 euro

Helburua:4.000.000 euro

4. Diru-laguntzen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetu erantzunkidetasunari eta familia eta lana bateragarriak egiteari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eta etxebizitzaren eremuan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema, Gizarte-ekintza, Familia, Haurrak eta adingabeak, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
Erantzunkidetasunaren eta familia-kontziliazioaren arloa hobetzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

4. Gizarte-laguntzen eraginkortasuna hobetu, gizarteratzea erraztuz eta bazterketa kroniko bihurtzea saihestuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Laguntzen deialdiak

Egungo balioa:4 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

4. Adindunekin zerikusia duten estereotipo negatiboen kontra gizartea sentikortzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Adinekoak, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Adinekoen artean estereotipo negatiboen aurkako gizarte-sentsibilizazioa sustatzea.

Prozesatzen

5. Immigranteek zerbitzu publikoak berdintasunez eskuratzeko behar diren neurriak bultzatu, osasun- eta gizarte-zerbitzuetara, etxebizitzetara, justiziara eta segurtasunera sarbide normalizatua eta ekitatiboa izan dezaten bermatuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etorkinei zerbitzu publikoetara berdintasun-baldintzetan iristea erraztera bideratutako neurriak bultzatzea, osasun-, gizarte-, etxebizitza-, justizia- eta segurtasun-zerbitzuetarako sarbide normalizatua eta ekitatiboa bermatuz.

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Balioak, Giza eskubideak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etorkinei zerbitzu publikoak berdintasun-baldintzetan eskuratzeko erraztasunak emateko neurriak.

Egungo balioa:3 Neurriak

Helburua:4 Neurriak

5. BetiON telelaguntza-zerbitzu publikoaren mailakako garapena sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Gizarte-ekintza, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
BetiON Telelaguntza Zerbitzuaren garapena sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

5. Gizarte-laguntzen erabilera egokia bermatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzea, gehien behar dituzten pertsonengana irits daitezen, laguntza-porgramak fiskalizatuz, erakundeen arteko lankidetza eta datuen interkonexioa bultzatuz, eta egungo ikuskapen- eta kontrol-mekanismoak indartuz, gerta daitezkeen abusuak saihesteko eta behar ez bezala erabil ez daitezen.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzeko neurriak.

Prozesatzen

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradunak. 2019. urtea (E46).

Egungo balioa:52.455 Pertsona-kopurua

5. Gizarte-zerbitzuak ematen diharduten langileen gaitasun profesionala hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten langileen lanbide-gaitasuna hobetzea, batez ere mendekotasunaren eta diskrezioaren kontingentziei dagokienez, bai egoitzetan, bai etxeko arretan.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Langileen lanbide-gaikuntza hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

5. Elkartasuna sustatzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Elkartasuna sustatzea, giza eskubideetan kalteberatasun handiko egoerak antzemateko mekanismoak sustatuz, herritarren eta elkarteen inplikazioa erraztuz eta errefuxiatuei eta migratzaileei harrera eta elkartasuna ahalbidetuz.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Balioak, Giza eskubideak, Bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elkartasuna sustatzeko jarduerak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

5. Berariaz bultzatu emakumezkoen kirola
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kirola, Berdintasuna, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Emakumeen kirolari dirulaguntzak

Prozesatzen

5. Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatu, sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, etxeko lanak eta zaintzeko lanak gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Erantzunkidetasunaren aldeko politika publiko eraginkorrak aplikatzea, etxeko lanak eta zaintza gizonen eta emakumeen artean banatzea ahalbidetuko duten sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurrien bidez, eta kontziliaziorako eta adingabeen zaintzarako beste laguntza-sistema batzuk aztertzea.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Haurrak eta adingabeak, Gizarte-ekintza, Familia
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxeko eta zaintzako lanak banatzeko sentsibilizazio- eta prestakuntza-neurriak.

Prozesatzen

6. Herri ijitoaren sustapena lagundu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ijito herria sustatzen laguntzea.

Prozesatzen

6. Gizarteratze-laneratze programa espezifikoak garatu, biktimek indarkeriarik gabeko bizitza askea hastea izan dezaten.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko, eta 2 urteko umeen eskolaratzeko demanda guztiari erantzunez

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Haurrak eta adingabeak, Hezkuntza, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Haur-arreta eta Haurreskolen zerbitzuak hobetzeko jarduerak.

Prozesatzen

Haurren eskolatze-tasa.- 2 urte. 2017 Urtea. (E33)

%94

6. Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integrala aurkeztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integral bat aurkeztea, iraunkorra eta eraginkorra, muturreko egoerak dituztenen beharrei erantzuten jarraituko duena eta egoera hori kroniko bihurtzea saihestuko duena.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2018/04/27 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko proposamen integrala Legebiltzarrean aurkeztea

Onartzea

6. Ezagutza eta berrikuntza kudeatzeko I+G+b-ren arloko jarduerak sustatu, atentzio- eta gizarte-zerbitzuak emateko ereduetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatzeko jarduerak bultzatzeko laguntzen deialdia.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

7. Ebaluazioa eta etengabeko hobekuntzako praktika onak bultzatu gizarte-zerbitzuen eremuan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ebaluazioa eta jardunbide egokiak sustatzea gizarte-zerbitzuen arloan.

Prozesatzen

7. Aniztasun kulturala eta arrazismoa eta xenofobia prebenitzeko balio positiboei buruz sentikortzeko programak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Sentsibilizazio-programak bultzatzea

Prozesatzen

8. Lana eta familia bateragarriak egiten laguntzen duten neurriak enpresen negoziazio kolektiboan sartzea sustatu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Familia, Gizarte-ekintza, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Lana eta familia bateragarri egiteko neurriak.

Prozesatzen

9. Enpresei sariak emateko eta aitorpenak egiteko sistema bat aztertu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

9. Enpresei sariak emateko eta aitorpenak egiteko sistema bat aztertu, Lan eta Justizia Sailarekin lankidetzan, lan-ordutegiak malgutzeko planak susta ditzaten eta haien antolakuntza-ereduan telelana sar dezaten

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lan-ordutegiak malgutzeko planak eta telelana barne hartzen dituzten jarduerak.

Prozesatzen

2. Arreta soziosanitarioko ekipoak sendotu eta bultzatu, historia
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Arreta soziosanitarioko taldeak sendotzea eta sustatzea, historia soziosanitarioa hedatuz, eragile sanitario eta sozialen arteko informazio komun eta elkarreragilean oinarrituta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta soziosanitarioko taldeak sendotzeko eta indartzeko prozesua.

Prozesatzen

2. Gizarte Zerbitzuen Prestazioen eta Zerbitzuen Zorroa eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2016-2019) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestazio eta Gizarte Zerbitzuen Zorroa garatzeko jarduerak

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak

2. Hobarien sistemaren ebaluazioa, segimendua eta kontrola egin ahal izateko behar beste informazio emateko eskatu Estatuko gobernuari, modu horretan, enpleguko politika aktiboen kalitatea eta efizientzia sustatu ahal izateko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
128. Gizarte-prestazioen eta politiken kudeaketa osoa aldarrikatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu-politika aktiboak hobetzeko hobari-sistemari buruzko beharrezko informazioa lortzea.

Prozesatzen

7. Eskolaz kanpoko laguntza eta erkidego-aisialdiko programen hedapena sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eskolaz kanpoko laguntza-programen eta aisialdi komunitarioaren hedapena sustatzea, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Gizarte-ekintza, Familia, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskolaz kanpoko laguntza-programak eta aisialdi komunitarioa.

Prozesatzen

1. Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatu baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei,..
Azken eguneratzea: 2020/07/08

Etxebizitza duin eta egoki bat eskuratzeko bide egonkorra bermatu baliabide ekonomikorik ez duten pertsonei, edo, hala badagokio, etxebizitza hori eskuratzea bermatzen duen prestazio ekonomiko bat aitortu, Eusko Legebiltzarrak 2016ko apirilean onetsitako moduan

Helburua
142. Etxebizitzaren Legean aitortutako etxebizitza bat izateko eskubide subjektiboa garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Etxebizitza, Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
Familien finantza-ahalegina etxebizitza erosteko. 2019 Urtea. (S47)

%27,80

Etxebizitza duin eta egoki baterako sarbide egonkorra bermatzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

7. Gizarte-ekonomiako enpresen gobernu ona eta enpresa horietako bazkideen prestakuntza sustatu
Azken eguneratzea: 2020/06/22

xx

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-ekonomiako enpresetako bazkideen prestakuntza sustatzeko foroak eta topaketak egitea.

Prozesatzen

9. Erakunde arteko eta eremu publiko eta pribatuaren arteko adostasuna eta lankidetza,..
Azken eguneratzea: 2020/06/19

9. Erakunde arteko eta eremu publiko eta pribatuaren arteko adostasuna eta lankidetza, Euskadin gizarte-ekonomia bultzatzeko eta sustatzeko politikak diseinatu eta gauzatu daitezen

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-ekonomiako enpresen lurralde-sustapen planifikaturako laguntzak

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

2. Lan-munduan eragina duten gaiei buruz –gaur-gaurkoez zein gerora begirakoez– jarduteko, gogoeta egiteko eta eztabaidatzeko jarduerak garatu
Azken eguneratzea: 2020/06/16

xx

Helburua
7. Enpresen gizarte-erantzukizuna sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lan-munduko gai garrantzitsuei buruzko topaketa-jarduerak sustatzea.

Prozesatzen

1. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskualdatzeko eskatu Estatuari, eta eskualdatze hori arautzeko behar diren hitzarmenak negoziatu...
Azken eguneratzea: 2020/02/20

1. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskualdatzeko eskatu Estatuari, eta eskualdatze hori arautzeko behar diren hitzarmenak negoziatu Transferentzien Batzorde Mistoan, elkartasun-printzipioa eta sistemaren batasuna errespetatuz

Helburua
8. Enplegu-politika pasiboen eta Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Segurantzaren Araubide Ekonomikoaren transferentzia.

Egungo balioa:1 Jarduera

Helburua:1 Jarduera

3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei:..
Azken eguneratzea: 2019/12/02

3. Haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babesteko (otsailaren 18ko 3/2005) Legea egokitu haur eta nerabeen babes-sistema aldatzekoak diren bi lege hauei: uztailaren 28ko 26/2015 Legeari uztailaren 22ko 8/2015 Lege Organikoari

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Familia, Araugintza-jarduera, Haurrak eta adingabeak, Gizarte-ekintza
Haurrak eta nerabeak babesteko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira...
Azken eguneratzea: 2019/11/14

1. Gizarte-eragileekin batera lan egin, lan-baldintzak hobetzeari begira. Ildo horretatik, konpromisoa hartzen dugu enpresetako prebentzio-ordezkariekin prestakuntza-ekintzak bultzatzeko, lan-istripuei buruzko erregistroak eta informazioa modernizatzeko –ikerketari argitasun handiagoa emate aldera–, eta gaixotasun profesionalak detektatu eta aitortzeko protokoloak garatzeko.

Helburua
10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEko enpresetako edo lantokietako prebentzio-ordezkariak trebatzeko oinarrizko prestakuntza ematen duten erakunde publiko edo pribatuentzako laguntzak.

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

5. Lan Merkatuari buruzko Informazio Sistema Integrala bultzatu
Azken eguneratzea: 2019/10/10

Lan Merkatuaren Informazio Sistema Integrala bultzatzea, enpleguko eta prestakuntzako joerak, aukerak eta beharrak aurrerapen handiagoz detektatzeko.

Helburua
3. Lanbide berritu eta modernizatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza
Lan Merkatuaren Informazio Sistema Integrala bultzatzea.

Prozesatzen

6. Elkartegintza sustatu, sektorea ordezkatzen duten elkarteekin harremana indartu eta sendotuta
Azken eguneratzea: 2019/07/17

xx

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-ekonomiako enpresen esparruan asoziazionismoa sustatzeko laguntzak.

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

8. Gizarte-ekonomiaren balioak eta printzipioak hedatu esparru guztietan
Azken eguneratzea: 2019/07/11

xx

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-ekonomiaren balioak eta printzipioak zabaltzeko ekintzak garatzea.

Prozesatzen

2. Gaur egungo gizarte-ekonomiako sarea indartu eta garatu ekonomia-sektore guztietan
Azken eguneratzea: 2019/06/25

xx

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2020/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-ekonomiako enpresetan langileak gizarte-pertsona gisa sartzeko laguntza.

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

1. Gizarte-ekonomiako enpresa berriak sortzea sustatu
Azken eguneratzea: 2019/06/19

xx

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-ekonomiako enpresa berriak sortzeko laguntza

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

3. Partzuergoak eta lankidetza-sareak eratzeari laguntza eman, jarduera-ahalmen handiagoa izan dezaten
Azken eguneratzea: 2019/06/19

xx

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Enpresen arteko lankidetzarako laguntzak

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

1. Enpresen gizarte-erantzukizunaren kultura sustatu gure enpresetan. Horretarako, gardentasuna azpimarratuko da, gizarte-erantzukizuna garatze bidean enpresako estamentu guztien inplikazioa lortzeko tresna baita
Azken eguneratzea: 2019/06/11

xx

Helburua
7. Enpresen gizarte-erantzukizuna sustatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Enpresei laguntzea, Enpresen Gizarte Erantzukizuna sustatzeko

Egungo balioa:2 Dirulaguntza

Helburua:3 Dirulaguntza

4. Gizarte-ekonomiaren sektoreari lagundu berrikuntzan, kalitatean, transferentzia teknologikoan...
Azken eguneratzea: 2019/06/11

4. Gizarte-ekonomiaren sektoreari lagundu berrikuntzan, kalitatean, transferentzia teknologikoan eta informazioaren teknologiak

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Gizarte-ekonomiako enpresen kudeaketa hobetzeko yudak.

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

5. Gizarte-ekonomiaren prestakuntza eta informazioa zabaldu hezkuntzaren maila eta eremu guztietan,...
Azken eguneratzea: 2019/06/07

5. Gizarte-ekonomiaren prestakuntza eta informazioa zabaldu hezkuntzaren maila eta eremu guztietan, helburu horretara bideratutako programei laguntza ekonomikoa emanez. Bereziki, 3 euskal unibertsitateetan eta lanbide-heziketan sustatuko da gizarte-ekonomiako prestakuntza

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntzarako laguntzak

Egungo balioa:3 Dirulaguntza

Helburua:4 Dirulaguntza

10. Kooperatiben Lege-aurreproiektua sustatu.
Azken eguneratzea: 2018/12/18

xx

Helburua
9. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Garapenerako lankidetza, Ekonomiaren Garapena
Kooperatiben lege-proiektua onartzea.

Onartzea

2. Laneko Osasunaren eta Segurtasunaren 2015-2020 Euskal Estrategiaren garapena sustatu
Azken eguneratzea: 2018/11/09

xx

Helburua
10. Osasuna eta segurtasuna sustatu lanean eta berdintasuna
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Gizarte-ekintza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
2015-2020 aldirako Laneko Osasun eta Segurtasunerako Euskal Estrategiaren aurreikuspenak betetzeko jarduerak garatzea.

Prozesatzen