Hezkuntza

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Enpleguaren 2017-2020 Plan Estrategikoa onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/27

Plan horrek honako hauen aldeko neurriak jasoko ditu: gazteen enplegua, emakumea ekonomia- eta lan-jardueran bete-betean sartzea, tokiko eta eskualdeko enplegu-planen bidez laneratzea, enplegurako prestakuntza, ekintzailetza, ETEei eta autonomoei laguntzea, tokiko merkataritza sendotzea eta Renove programak eraikuntzan. Era berean, zailtasun handienak dituzten kolektiboen laneratzea sustatuko du.

Helburua
2. 2017-2020 Enplegu Plan Estrategikoa onartzea.
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Tokiko merkataritza, Hezkuntza, Enplegua eta talentua, Gazteria, Obrak eta azpiegiturak, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Etxebizitza
Eremu geografikoak
Guztiak
2017-2020ko Enplegu Plan Estrategikoa onartzea

%100

Langabezia-tasa (BJA) Biztanleria jardueraren arabera. 2019 urtea.

%10

4. Errendimendu handiko Lanbide Heziketa diseinatu eta garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/12

xx

Helburua
101. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin
Hasiera-data
2016/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Errendimendu Handiko Lanbide Heziketa egiten ari diren ikasleak

Egungo balioa:0 ikasle

Helburua:24.325 ikasle

1. Berdindu 2016-2020 lan-plana sustatu, joera sexualak eta genero identitatea dela-eta diskriminaziorik ez egoteko.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Berdindu 2016-2020 lan-planaren gauzatzeari buruzko urteko memoriak.

Egungo balioa:3 Memoriak

Helburua:4 Memoriak

1. Euskadiko Unibertsitate IV. Plana egin. 2019-2022
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin programa-kontratuak sinatzea

Amaituta

Unibertsitate Sistemaren IV. Plana onartzea

Amaituta

1. 2020rako Lanbide Heziketako ikasleen % 50k ikasketak euskaraz egin ditzaten lortu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
102. Euskarazko prestakuntza-zikloak ezartzen aurrera egin eta Lanbide Heziketan eleaniztasuna bultzatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Euskara
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskaraz ikasten ari diren LHko ikasleen ehunekoa

%41,21

1. Prestakuntza- eta jakintza-klusterrak sortzea bultzatu, Zientzia, Teknologia eta Ikerkuntzako 2020ko Euskal Planarekin bat etorrita
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
107. Unibertsitate-enpresako programak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako Unibertsitate Prestakuntzako Klusterra eratzea

Amaituta

1. Hezkuntza-ituna lortu, hezkuntza-eragile guztien arteko gogoeta bateratua bilatuz euskal hezkuntza-sistema osatzen duten kontuen inguruan, eta guztien arteko akordioak eta adostasunak lortze aldera
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
90. Hezkuntza Ituna bultzatu, Hezkuntzaren Euskal Lege berri bat sortzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación de las Bases para el Acuerdo (Acuerdo por la Educación)

Amaituta

1. Lanbide Heziketaren eremuan, Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Esparrua garatu...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Lanbide Heziketaren eremuan, Kualifikazioen eta Espezializazioen Euskal Esparrua garatu. Eremu horren barruan, espezializatzeko programa berriak diseinatzeari ekingo diegu, garatzeko bidean dauden enpresen eta jardueren premia berrien arabera, bereziki landuz Euskadiko Espezializazio Adimentsuaren Estrategian (RIS 3) definitutako eremuak

Helburua
98. Euskadik Bikaintasunezko Lanbide Heziketan duen lidergoari eutsi. Euskal Lanbide Heziketaren Legea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Neurrira egindako espezializazio-programak

Egungo balioa:20 programa

Helburua:20 programa

1. Ikertzaileen karrera profesionalaren euskal eredua eta ikertzaileak unibertsitate sisteman eta euskal bikaintasun-zentroetan integratzea babesteko behar den arau-esparrua garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
103. Unibertsitate-mailako oinarrizko politika zientifikoa eta ikertzailea garatu eta talentua sustatu, bikaintasunaren bila
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programaren deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

Ikertzaile doktoreak prestatzeko doktoratu ondoko programaren deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

1. Hezkuntza-azpiegitura berriez hornitu, eta daudenak handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
96. Hezkuntza-azpiegiturak sortu, berritu eta egokitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Hezkuntza Azpiegituren Plana onartzea

Amaituta

1. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
101. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Goi-mailako LHko graduazio-tasa gordina

Egungo balioa:45 %

Helburua:41,10 %

LHko plana onartzea

Amaituta

1. Elebitasuna bultzatu hezkuntza eleanitzaren barruan, zona bakoitzaren errealitate soziolinguistikoa kontuan hartuta
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
93. Eleaniztasuna bultzatu eskolan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ulibarri proiektuaren erregulazioa eguneratzea

Amaituta

Euskara komunikazio-hizkuntza gisa erabiltzen duten 16 urte edo gehiagoko pertsonen ehunekoa

Egungo balioa:20,50 %

Helburua:21,50 %

1. Lanbide Heziketako Euskal Campusa bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
100. Lanbide Heziketako euskal ereduaren nazioartekotzea bultzatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Proiektuak beste herrialde batzuekin

Egungo balioa:70 herrialde

Helburua:70 herrialde

1. Lanbide-heziketako ikastetxeetan, berrikuntzaren kultura bultzatu. Horretarako, ikastetxe horietan enpresa txiki eta ertainei berrikuntza aplikaturako ematen zaien laguntza indartu eta bultzatuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
99. Berrikuntza Aplikatua eta Ekintzailetza babestu, Lanbide Heziketako ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Berrikuntza aplikatuko proiektuak

Egungo balioa:1.134 proiektu

Helburua:1.000 proiektu

1. Irakaskuntzaren eraldaketa teknologikoa eta pedagogikoa bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
97. lrakaskuntzaren modernizazio teknologikoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gailu digitalak erosteko diru-laguntzen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

1. Euskal Unibertsitate Sistemari lotutako nazioarteko bikaintasunezko campusak sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskampus fundazioarekin hitzarmena

Amaituta

1. Hezkuntza-kalitatea eta gizarte-berdintasuna integratzen dituzten politikak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ikasle bakoitzeko gastu publikoa unibertsitatez kanpoko irakaskuntza publikoan (sare publikoa)

Egungo balioa:9.298 euro

Helburua:8.973 euro

Plan educativo fin de curso (Covid 19)

Amaituta

Aprobación del decreto sobre admisión y escolarización

Amaituta

1. Hezkuntza-sistemak oztopo sozioekonomikoak gainditzen laguntzea eta kohesioa bermatzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
94. Hezkuntza-sisteman sartzean berdintasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskolatzeko bekak eta laguntzak

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

Gratuidad del servicio haueskolak

Amaituta

1. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Plan de Atención al Alumnado Inmigrante

Amaituta

Eskola uztearen tasa

Egungo balioa:6,70 %

Helburua:8 %

1. Prestakuntza eta birziklatze profesionala sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Kualifikazio eta birziklatze profesionala sustatzea enpresekin, unibertsitate-zentroekin eta lanbide-heziketako zentroekin lankidetza estuan, prestakuntza duala eta enpresetako eta erakundeetako praktikak bultzatuz.

Helburua
4. Prestakuntza eta birziklatze profesionala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Hezkuntza, Gazteria, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Iraupen luzeko 30 urtetik gorako langabeak kontratatzeko laguntzen 2020ko deialdia.

Egungo balioa:2 Deialdiak

Helburua:2 Deialdiak

Gaitasun profesionalak egiaztatzeko deialdia. Profesionaltasun-ziurtagiria.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

1. Komunitate hezitzailearen prestakuntza bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
95. Irakasleen eginkizuna sustatu, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Hezkuntza bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

1. Unibertsitate-prestakuntzan eta ikerkuntza-karreran beka- eta laguntza-programen alde egiten jarraitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
106. Beken politika indartu ikertzaileen karreran
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Unibertsitateko, garraioko eta bikaintasuneko beken deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

2. Hezkidetzarako eta Hezkuntza Sisteman Genero Biolentziaren Prebentziorako Plan Zuzentzailea (2017-2020) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación del II Plan de coeducación

Amaituta

2. Atzerrian egoitzak dituzten euskal enpresei lagundu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
100. Lanbide Heziketako euskal ereduaren nazioartekotzea bultzatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Atzerriko langileen birkualifikazioa

Egungo balioa:55 langile

Helburua:50 langile

2. Hezkuntzaren Euskal Legearen proiektu berri bat onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
90. Hezkuntza Ituna bultzatu, Hezkuntzaren Euskal Lege berri bat sortzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Hezkuntzaren Legearen aurreproiektua onartzea

Prozesatzen

2. Ikastetxeen sare bidezko ikaskuntzako komunitate birtual bat sortzen jarraitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
97. lrakaskuntzaren modernizazio teknologikoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzen deialdiak

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

2. Irakasleen gaitasunen mapa definitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
95. Irakasleen eginkizuna sustatu, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lanpostuen zerrendak eguneratzea

Prozesatzen

2. Euskal Unibertsitate Sistema bultzatzeko arau-eremua garatu, nazioarteko bikaintasuna lortzeko eta haren inpaktu soziala bultzatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Unibertsitateko prestakuntza dualaren ziurtagiria

Amaituta

2. Era Berean (Tratu-berdintasuneko eta Diskriminaziorik gabeko Sarea) programaren lan-plana diseinatu, ezarri eta ebaluatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Tratu Berdintasunaren eta Diskriminazioaren aurkako Era Berean- Sarea programaren lan-plana diseinatu, inplementatu eta ebaluatzea. Plan horrek, besteak beste, lesbiana, gay, transexual eta bisexualei gorroto- edo diskriminazio-delituekin lotutako prozesuetan arreta eta aholkularitza ematea jasoko du, bai eta dibulgazio-materialak eta sentsibilizazio-kanpainak diseinatzea ere.

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eraberean Programaren lan-plana ezartzea.

Prozesatzen

2. Euskal unibertsitateetan eta bikaintasunezko ikerkuntza zentroetan diharduten langileen eta ikasleen nazioarteko mugikortasuna erraztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Nazioarteko mugikortasunerako unibertsitateen diru-laguntzen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

2. Irakasleak hizkuntzetan egunean jartzea bultzatu, bai eta hizkuntzen didaktikaren gaineko prestakuntzan ere,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

2. Irakasleak hizkuntzetan egunean jartzea bultzatu, bai eta hizkuntzen didaktikaren gaineko prestakuntzan ere, batez ere hizkuntzen tratamendu integratuarekin eta integralarekin lotuta, eta irakasleen Hizkuntza Prestakuntzarako eta Metodologiarako Plana sustatuz

Helburua
93. Eleaniztasuna bultzatu eskolan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prest_gara deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

2. lkerbasquen lana sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
103. Unibertsitate-mailako oinarrizko politika zientifikoa eta ikertzailea garatu eta talentua sustatu, bikaintasunaren bila
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Ikerbasqueren 2018-2021eko Plan Estrategikoa onartzea

Amaituta

2. Hezkuntza-sisteman berdintasunaren sustapena bultzatu, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
2. Euskal Unibertsitate Sistemaren barruko unibertsitateen eta Euskadiko administrazio publikoen, enpresen eta bestelako eragile ekonomiko eta sozialen arteko harremanak bultzatu, prestakuntzan eta ezagupenaren transferentzian
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
107. Unibertsitate-enpresako programak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Unibertsitatea-Enpresa Euskal Estrategiaren aurkezpena

Amaituta

2. Hezkuntza-maila guztietan kalitatezko kirol-eredua bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia, Kirola, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Mugiment programa inplementatzea

Prozesatzen

2. Kanpoko adituek arau-hausle adingabeentzako hezkuntza‑zentroetako langile- eta funtzionamendu-sistemak aldizka ikuska ditzaten bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elaboración de informes anuales sobre el funcionamiento de los centros educativos de internamiento.

Prozesatzen

2. Prestakuntza-zikloetan ikuspegi eta metodologia berriak sartu, ikasleen gaitasunak hedatzeko eta hobetzeko...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

2. Prestakuntza-zikloetan ikuspegi eta metodologia berriak sartu, ikasleen gaitasunak hedatzeko eta hobetzeko. Era berean, prestakuntza-eskaintza malguago gehiago eskainiko dugu, eta ikaskuntza erdipresentziala eta urrutiko ikaskuntza indartuko ditugu online prestakuntzaren bidez

Helburua
98. Euskadik Bikaintasunezko Lanbide Heziketan duen lidergoari eutsi. Euskal Lanbide Heziketaren Legea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Modulu bidezko garapen malgua (kredituak)

Egungo balioa:2.443 kreditu

Helburua:2.400 kreditu

2. Azpiegituretarako sarbidea hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
96. Hezkuntza-azpiegiturak sortu, berritu eta egokitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Obrak eta azpiegiturak
Eremu geografikoak
Guztiak
Irisgarritasun-obrak egitea

Egungo balioa:7 obrak

Helburua:8 obrak

2. Berrikuntza-arloan irakasleen prestakuntza indartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
99. Berrikuntza Aplikatua eta Ekintzailetza babestu, Lanbide Heziketako ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestakuntza-ikastaroak

Egungo balioa:1.347 ikastaro

Helburua:1.347 ikastaro

2. Prestakuntza-ziklo hirueledunak ezartzen jarraitu, ingelesa lehenetsiz, eta, hala badagokio, frantsesa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
102. Euskarazko prestakuntza-zikloak ezartzen aurrera egin eta Lanbide Heziketan eleaniztasuna bultzatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
LH hirueleduna egiten ari diren ikasleak

Egungo balioa:2.388 ikasle

Helburua:2.388 ikasle

2. Lanbide Heziketako ikastetxe integratuak, enpresarekiko harremanak eta prestakuntza duala, berrikuntza teknologiko aplikatua eta ekintzailetza bultzatzen jarraitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
101. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
LH dualeko ikasleak

Egungo balioa:8.200 ikasle

Helburua:8.000 ikasle

LE-ikasketak amaitu eta 3 urtera lanean ari diren pertsonen ehunekoa

Egungo balioa:52,70 %

Helburua:52,10 %

2. Enplegurako lanbide-heziketaren kudeaketa osoa Lanbiden bateratu, Hobetuzen funtzioak ere sartuz.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Lanbiden enplegurako lanbide-heziketaren kudeaketa osoa bateratzea, Hobetuz integratuzx.

Helburua
4. Prestakuntza eta birziklatze profesionala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2019/11/14 (aurreikusitakoa 2019/12/31)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Hezkuntza, Gazteria
Eremu geografikoak
Guztiak
Hobetuzen funtzioak Lanbiden sartzea

Amaituta

3. Transexualak genero-nortasunagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko (ekainaren 28ko 14/2012) Legearen garapena amaitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
141. Aniztasun afektibo-sexualaren errespetua sustatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2019/06/27 (aurreikusitakoa 2020/07/10)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Hezkuntza, Araugintza-jarduera
Eremu geografikoak
Guztiak
Transexualak genero-identitateagatik ez baztertzeari eta haien eskubideak aitortzeari buruzko lege-proiektuak onartzea.

Onartzea

3. Irakasleen egonkortasunaren alde egin, urtero enpleguko eskaintza publikoen deialdiak eginez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
95. Irakasleen eginkizuna sustatu, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lan-baldintzak hobetzeko Hezkuntza Mahaiaren akordioa

Amaituta

LEPen urteko deialdiak

Egungo balioa:5.316 deitutako plazak

Helburua:4.000 deitutako plazak

3. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren garapena bultzatu unibertsitate-eremuan eta bikaintasunezko oinarrizko ikerketa‑zentroetan,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren garapena bultzatu unibertsitate-eremuan eta bikaintasunezko oinarrizko ikerketa‑zentroetan, urtero handituz % 5 politika zientifikoari eta oinarrizko unibertsitate-ikerkuntzari zuzendutako baliabideak

Helburua
103. Unibertsitate-mailako oinarrizko politika zientifikoa eta ikertzailea garatu eta talentua sustatu, bikaintasunaren bila
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
ERC laguntzak

Egungo balioa:27.000.000 euro

Helburua:25.000.000 euro

Ikerketa zentroen inaugurazioa

Egungo balioa:4 Ikerketa zentroak

Helburua:4 Ikerketa zentroak

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileei laguntzeko laguntzen deialdia

Egungo balioa:42.000.000 euro

Helburua:40.000.000 euro

3. Egitura arinagoak eta gertuagoak bultzatu, Hezkuntza Administrazio berritzailea optimizatu ahal izateko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
90. Hezkuntza Ituna bultzatu, Hezkuntzaren Euskal Lege berri bat sortzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Plazen esleipen telematikoa

Prozesatzen

Familien eta zentroen arteko komunikazioa errazteko plataforma

Prozesatzen

3. Lanbide Heziketako ikastetxeetan, berrikuntzaren kultura bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
99. Berrikuntza Aplikatua eta Ekintzailetza babestu, Lanbide Heziketako ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Kultura ekintzailean parte hartzen duten ikastetxeak

Egungo balioa:82 ikastetxe

Helburua:75 ikastetxe

3. Ingelesaren prestakuntza zabaltzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
93. Eleaniztasuna bultzatu eskolan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingelesaren ezagutza-indizea

Egungo balioa:58,06 %

Helburua:59,29 %

Eleaniztasunerantz deialdia

Prozesatzen

3. Balioen oinarritako heziketa, inklusiboa, eta aniztasuna errespetatzen duena bultzatu, pertsonen garapen integrala lortzen laguntzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
implementar el programa "Herenegun"

Prozesatzen

Iniciativa acoso escolar

Amaituta

3. Bokazio zientifikoak eta bokazio artistikoak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
PISA txostena: matematikarako gaitasuna

Egungo balioa:499 puntu

Helburua:492 puntu

STEAM estrategia egitea eta ezartzea

Prozesatzen

PISA-TXOSTENA: hizkuntza-gaitasuna

Egungo balioa:487 puntu

Helburua:483 puntu

3. Azpiegiturak modernizatu, baliabide digitalak gehiago eta hobeto aprobetxatzera zuzendutako komunikazio bizkorrak eta seguruak errazteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
97. lrakaskuntzaren modernizazio teknologikoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/01/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Material informatikoaren hornidurarako esparru-akordioak

Egungo balioa:31.100.000 euro

Helburua:31.000.000 euro

3. Ikasle-ohien kolektiboa lan-merkatuan sartzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
107. Unibertsitate-enpresako programak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizio-beken deialdia (beka kopurua)

Egungo balioa:2.666 beka

Helburua:2.500 beka

3. Gizartearekin elkarreraginean eta gizarteak dituen erronkentzat irtenbideak emango dituen Euskal Unibertsitate Sistema bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako unibertsitate-prestakuntzako lehen klusterra sortzea

Amaituta

Construcción de la Facultad de Medicina y Enfermería

Prozesatzen

Unibertsitatearen eta Enpresaren arteko Euskal Estrategia inplementatzea

Amaituta

Unibertsitatea-Enpresa Estrategia eta Agenda aurkeztea

Amaituta

Unibertsitate-ikasketak amaitu eta 3 urtera lanean ari diren pertsonen ehunekoa

Egungo balioa:86,90 %

Helburua:74,30 %

3. Udalekin lankidetzan aritzeko mekanismoak indartu eta erakundeen arteko lankidetzako beste tresna batzuetan aurrera egin, dauden premiak antzemateko eta baliabideak optimizatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
96. Hezkuntza-azpiegiturak sortu, berritu eta egokitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Obrak eta azpiegiturak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
3. Lanbide Heziketa eraldatu, beste eredu bat lortze aldera, non planteatzen diren premia berriei erantzungo baitzaie, teknologia aurreratuetan eta ingurune konplexuetan oinarritutako enplegagarritasunari eta lehiakortasunari ekiteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
101. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Errendimendu handiko gelak

Egungo balioa:61 Eerrendimendu handiko gelak

Helburua:50 Eerrendimendu handiko gelak

4. Nazioarteko lankidetza babestu Euskal Unibertsitate Sistema osatzen duten unibertsitateen artean, bai eta haien eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Euskal Sareko gainerako eragileen artean ere
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Erronka programa inplementatzea

Amaituta

4. Euskal Lanbide Heziketaren Legearen proiektua onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
98. Euskadik Bikaintasunezko Lanbide Heziketan duen lidergoari eutsi. Euskal Lanbide Heziketaren Legea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
LHko lege-proiektua onartzea

Amaituta

4. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako lehenengo zikloan bigarren kanpoko hizkuntzaren ikaskuntza bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
93. Eleaniztasuna bultzatu eskolan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Atzerriko bigarren hizkuntzaren hautazko eskaintza

Prozesatzen

4. Ebaluazio-kultura eta emaitzen hobekuntza bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Hezkuntza-sistemaren ebaluazioari buruzko ekintzak eta prozesuak ezartzea

Prozesatzen

4. Zuzendaritza-taldeen lidergoa, egonkortasuna eta jarraitutasuna sustatu, eta ikastetxe autonomian irmoki aurrera egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
95. Irakasleen eginkizuna sustatu, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Zuzendaria hautatzeko prozedurari buruzko Dekretua eguneratzea

Amaituta

4. On-line prestakuntza irekia bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Capus Birtualaren Finantzaketa

Egungo balioa:961.515 euro

Helburua:800.000.000 euro

5. Bizitza osoan zehar ikasteko (urriaren 10ko 1/2013) Legea garatu, helduen etengabeko heziketa bultzatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
98. Euskadik Bikaintasunezko Lanbide Heziketan duen lidergoari eutsi. Euskal Lanbide Heziketaren Legea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Bizitza osoko prestakuntza-ekintzak

Egungo balioa:85 ekintza

Helburua:75 ekintza

Bizitza osoko ikaskuntza-prozesuan parte hartzen duten helduen ehunekoa

Egungo balioa:13 %

Helburua:15 %

5. Irakasle-lanbideak gizartean duen prestigioa sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
95. Irakasleen eginkizuna sustatu, Hezkuntzaren hobekuntzaren eta aldaketaren eragile nagusiak diren aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Autoebaluazio- eta ebaluazio-sistema bat ezartzea

Amaituta

5. Tratamendu espezifikoa eskaini ikasteko zailtasun handiagoak dituzten ikasleei, eta programa espezifikoak garatu gaitasun handiak dituzten ikasleei behar bezalako arreta emateko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaitasun handiko ikasleentzako plan bat onartzea

Hasi gabe

Eskola inklusiboa garatzeko plana onartzea

Amaituta

5. TKNIKA eraldatu eta berregituratu, Lanbide Heziketari aplikatutako ikerketaren eta berrikuntzaren garapenean liderra den aldetik
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
101. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Teknika hainbat arlotan berregituratzea

Amaituta

6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

6. Haurren zainketa eta haur-eskolen zerbitzuak hobetu Hezkuntza Sailarekin lankidetzan, zerbitzu horiek aiten eta amen lan‑ordutegietara egokitzeko, eta 2 urteko umeen eskolaratzeko demanda guztiari erantzunez

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Haurrak eta adingabeak, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Haurren eskolatze-tasa.- 2 urte. 2017 Urtea. (E33)

%94

Haur-arreta eta Haurreskolen zerbitzuak hobetzeko jarduerak.

Prozesatzen

7. Ingurumen-hezkuntzako politikak indartu, eta aurrera egin herritarrek ingurumena babesteko eta zaintzeko duten benetako erantzukidetasunean, Ekoetxeen zeregin aktiboaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hezkuntza, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingurumen-hezkuntzako politikak indartzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

2. Euskal Hezkuntzako Eredu Pedagogikoa garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
91. Eskola inklusiboaren, ekitatiboaren eta berritzailearen alde egin, bikaintasunerantz aurrera egiteko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestakuntza Ekimen Orokorra

Amaituta

3. Ikas-ekinezko erregimeneko Lanbide Heziketa duala bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
98. Euskadik Bikaintasunezko Lanbide Heziketan duen lidergoari eutsi. Euskal Lanbide Heziketaren Legea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
LH dualeko ikasleen kopurua

Egungo balioa:8.200 ikasle

Helburua:8.000 ikasle

7. Eskolaz kanpoko laguntza eta erkidego-aisialdiko programen hedapena sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eskolaz kanpoko laguntza-programen eta aisialdi komunitarioaren hedapena sustatzea, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan.

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Hezkuntza, Familia, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Eskolaz kanpoko laguntza-programak eta aisialdi komunitarioa.

Prozesatzen

4. Enplegurako zeharkako trebetasunak eskuratzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2018/04/16

Enplegurako zeharkako gaitasunak eta trebetasunak eskuratzea erraztea, batez ere talde-lanarekin, problemak konpontzearekin, errealitate berrietara egokitzeko gaitasunarekin, trebetasun digitalekin eta ingelesa bezalako hizkuntza-gaitasunekin zerikusia dutenak.

Helburua
4. Prestakuntza eta birziklatze profesionala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Hezkuntza
Enplegurako zeharkako gaitasunak eta trebetasunak eskuratzea erraztea.

Prozesatzen