Espazio publikoa

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Gobernantzaren eta Berrikuntza Publikoaren 2020 Plan Estrategikoa onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoa onartzea, Gobernu Programaren konpromisoen lan-plangintza gisa, administrazio publiko berritzaile, ireki eta parte-hartzailea eraikitzeko.

Helburua
62. Gobernantza publikoan berritzailea den Europako eskualde gisa sendotu Euskadi
Hasiera-data
2017/12/12 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia, Kudeaketa aurreratua, Herritarrentzako arreta
Eremu geografikoak
Guztiak
2020ko Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoa onartzea.

Onartzea

1. Euskal Enplegu Publikoaren Legea onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Euskal administrazio guztietako langile publikoentzat eredu komun bat ezarriko duen Euskal Enplegu Publikoaren Legea onartzea. Araudi berri hori enplegu publikoaren erakunde-kalitatea hobetzera bideratuko da, sindikatuen eta enplegatu publikoen parte-hartzea, profesionalizazioa, lanpostuak betetzeko mekanismoen eguneratzea, bitartekotasuna murriztea eta enplegu publikoa sendotzea sustatzen duten elementuak txertatuz, administrazio publikoaren funtzionamendu egokia kaltetu gabe eta akordio sindikala bilatuz, Administrazio Orokorraren Enplegu Planak emandako baldintzen arabera.

Helburua
56. Enplegu publikoaren arau-esparrua zerbitzu publiko gehiago eta hobeak eskatzen dituen gizartearen beharretara egokitu. Euskal Enplegu Publikoaren Legea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kidegoen eta eskalen lege-proiektua onartzea

Onartzea

Euskal Enplegu Publikoaren Lege Proiektua onartzea.

Onartzea

1. Gasteizen hiriburutza-kanona areagotu, erakunde komunen egoitzak izateagatik hiriak duen zama konpentsatzeko elementua baita
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
63. konpromisoa: Hiriburutza dela-eta Gasteizekin hartutako erantzukidetasun konpromisoari eutsi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Gasteizko hiriburutza kanona.

Egungo balioa:3 Kanon

Helburua:4 Kanon

1. Euskadi-Nafarroa-Akitania euroeskualdea finkatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
23. Euskal euroeskualdearen lurralde-antolaketa indartu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadi-Nafarroa-Akitania euroeskualdea sendotzeko jarduketak

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak

1. Enpresa-sektore publikoa berrantolatzeko hasitako prozesuarekin jarraitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
59. Sektore publikoa sinplifikatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Enpresa-sektore publikoa berrantolatzeko jarduketak.

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

1. Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren Enplegu Plana garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
58. Euskal enplegu publikoa erronka berrietara egokitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Enplegua eta talentua
Eremu geografikoak
Guztiak
Plantillak berritu eta gaztetzeko jarduerak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Xedapen Orokorrak egiteko Prozedura aldatzeko Lege‑proiektua onar dadin bultzatu, prozeduren digitalizazioa jaso dezan eta Estatuaren oinarrizko araudiari egokitu dakion
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Xedapen Orokorrak egiteko Prozedura aldatzeko Lege‑proiektua onar dadin bultzatu, prozeduren digitalizazioa jaso dezan eta Estatuaren oinarrizko araudiari egokitu dakion

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Araugintza-jarduera
Eremu geografikoak
Guztiak
Xedapen orokorrak egiteko prozedurari buruzko Legea aldatzeko lege-proiektua onartzea

Onartzea

1. EITB zerbitzu publikoa izatea sustatu eta haren balioa azpimarratu, entearen erreforma integralari ekiteko zabaldutako prozesuan lagunduz.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
121. EITB zerbitzu publikoa izatea bermatu eta bikaintasunezko kudeaketa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kontratu-programaren ejekuzioa

Amaituta

1. EAEko sektore publikoko kargu publikodunek “Etika eta jokabide onaren kodean” jasotako estandar etikoak beteko dituztela zaindu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
57. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kargu publikodunen integritate etikoa ziurtatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
"Etika eta Jokabide Onaren Kodearen" estandarrak betetzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

2. 1/2014 Legeak ezartzen dituen betebeharren jarraipena eta kontrola egiteko “Langileen Erregistro Zerbitzua” bultzatu, Kargu publikodunen Jokabide Kodea eta haien interes gatazkak arautzen ditu 1/2014 Legeak
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
57. Euskal Autonomia Erkidegoko sektore publikoko kargu publikodunen integritate etikoa ziurtatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kargu publikoen katalogoa onartzeko dekretuak

Egungo balioa:2 Dekretuak

Helburua:3 Dekretuak

2. Euskal Autonomia Erkidegoko herri-administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko otsailaren 20ko 2/1998 Legea aldatzeko lege bat onar dadin bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Araugintza-jarduera
Eremu geografikoak
Guztiak
Zehatzeko Ahalmenaren Legea aldatzeko proiektua onartzea.

Onartzea

2. Administrazio Orokorreko Berdintasunerako I. Plana garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
58. Euskal enplegu publikoa erronka berrietara egokitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Administrazio orokorreko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako I. Plana garatzeko jarduketak

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Adineko pertsonek komunitateko edo auzoko jardueretan lankidetzan aritzea eta parte hartzea erraztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Adinekoak, Bizikidetza, Espazio publikoa, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Adinekoen lankidetza eta parte-hartze aktiboa errazteko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

2. Euskal Sektore Publikoaren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Legea onar dadin bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
59. Sektore publikoa sinplifikatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Sektore Publikoaren Antolaketa eta Funtzionamenduari buruzko Legearen onarpena bultzatzea.

Amaituta

2. Bikaintasun-kudeaketako eredua sustatu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
121. EITB zerbitzu publikoa izatea bermatu eta bikaintasunezko kudeaketa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Lerro Estrategikoak eta proiektuak onartzea

Amaituta

2. Euskal Etxeen sare fisikoa indartu eta zabaldu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
24. Euskal komunitate globala sustatzea, atzerriko euskal komunitateekiko harremanak estututa
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Etxeen sare fisikoa indartzeko eta zabaltzeko jarduerak.

Prozesatzen

3. “Basque Global Network” sare birtuala sendotu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
24. Euskal komunitate globala sustatzea, atzerriko euskal komunitateekiko harremanak estututa
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
"Basque Global Network" sare birtuala sendotzeko jarduketak.

Prozesatzen

3. Paperik gabeko administrazioa eta administrazioen arteko benetako elkarreragingarritasuna burutu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Paperik gabeko administrazioa eta administrazioen arteko benetako elkarreragingarritasuna burutu, plataforma eta izapidetze‑sistema elektronikoen bidez, eta NISAE plataforma hedatu. Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailarekin elkarlanean, Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integraleko Lege bat bultzatuko da, EAEko administrazio elektronikoa erabat gauzatzea arautuko duena.

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Espazio publikoa, Araugintza-jarduera, Zientzia eta teknologia, Herritarrentzako arreta
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integralari buruzko Legearen proiektua egitea.

Kontsulta eta informazioa

Izapideak egiteko plataforma eta sistema elektronikoak abian jartzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

3. Lanpostu-zerrendaren beste balorazio bat egin, euskal administrazio moderno, telematiko, zero papereko eta gardenari egokitzeko, eta hizkuntza-eskakizunak egokitzen eta eguneratzen jarraitzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
58. Euskal enplegu publikoa erronka berrietara egokitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Lanpostuen zerrenda eguneratzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

4. “Konbergentzia Plan Orokorra IKTen arloan” ekintza‑planaren neurriak ezarri...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. “Konbergentzia Plan Orokorra IKTen arloan” ekintza‑planaren neurriak ezarri. Halaber, egokitu egingo da informazio- eta telekomunikazio-sistemen egitekoak eta kudeaketa-modalitateen planifikazioa, eraketa eta banaketa arautzen dituen otsailaren 18ko 35/1997 Dekretua.

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
IKTen arloko Konbergentzia Plan Orokorraren ekintza-planaren neurriak

Egungo balioa:1 Neurriak

Helburua:3 Neurriak

5. Politika eta zerbitzu publikoen ebaluazioa sustatu, elkarlanaren ikuspegitik eta kontuak emate aldera
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Politika eta zerbitzu publikoen ebaluazioa bultzatzea.

Prozesatzen

7. Jaurlaritzaren informazio osoaren publizitate aktiboa sustatu modu proaktiboan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
61. Gardentasuna eta herritarren partaidetza sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia, Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Jaurlaritzaren informazioaren publizitate aktiboa sustatzea.

Prozesatzen

9. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea eta EAEko Fundazioei buruzko ekainaren 2ko 9/2016 Legea erregelamendu bidez garatzeari ekin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa
Eremu geografikoak
Guztiak
2/2016 Legearen eta 9/2016 Legearen erregelamendu bidezko garapenak

Egungo balioa:2 Erregelamendu bidezko garapena

Helburua:2 Erregelamendu bidezko garapena

8. Euskadiko Administrazio Orokorreko maila anitzeko erakundez osatuta dauden kontseiluak aztertu, eta identifikatu horietatik zeinen zereginak bete ditzakeen “Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak”.
Azken eguneratzea: 2020/07/07

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua eratzea.

Amaituta