Zerga-sistema

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

3. Sektore publikoa osatzen duten entitate guztiek kontu publikoak emateko eskura jartzen dituzten aurrekontu- eta ekonomia-gaietako informazioa areagotu
Azken eguneratzea: 2020/12/31

xx

Helburua
51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEko Administrazio Orokorraren ekonomia-, finantza- eta aurrekontu-jarduerari buruzko txostenak egitea eta argitaratzea

Egungo balioa:80 Txostenak

Helburua:80 Txostenak

3. Halaber, euskal Ekonomia ltuna errespetatu gabe eta beronen bitariko batzordeen bilera deialdirik egin gabe...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Halaber, euskal Ekonomia ltuna errespetatu gabe eta beronen bitariko batzordeen bilera deialdirik egin gabe eta, kasua bada, bertan arlo ekonomiko-finantzarioko jarduera publiko orotarako neurri egokiak adostu gabe euskal finantza eta zerga politikaren gainean esku hartzea bilatzen duten Estatuaren ekintzak salatu eta errefusatu

Helburua
172. Lortutako autogobernuaren aldeko ekimenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema, Eskumen-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Estatuaren jarduerak salatzea eta gaitzestea.

Egungo balioa:1 Salaketak

Helburua:2 Salaketak

4. Diru-laguntzen, pizgarri fiskalen eta neurri eraginkorren sistema hobetu erantzunkidetasunari eta familia eta lana bateragarriak egiteari dagokionez, hala lan munduan, nola zainketen eta etxebizitzaren eremuan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
139. Familien eta haurren aldeko ituna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Zerga-sistema, Familia, Etxebizitza, Haurrak eta adingabeak
Eremu geografikoak
Guztiak
Erantzunkidetasunaren eta familia-kontziliazioaren arloa hobetzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

4. Finantza-tresna publikoak arrazionalizatu
Azken eguneratzea: 2020/05/19

xx

Helburua
52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Finantza-tresna publikoen arrazionalizazio-maila egokia lortzea.

Prozesatzen

1. Kontratazio publikoko prozesuetan klausula sozialak txertatu, kontratazio publikorako ingurumen-irizpideen euskal araudian xedatutakoaren arabera.
Azken eguneratzea: 2020/03/27

xx

Helburua
55. Gizarte-erantzukizuna zaindu kontratazio publikoan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Kontratazio publikoko prozesuetan klausula sozialak txertatzeko arauak onestea.

Egungo balioa:4 Arauak

Helburua:5 Arauak

2. Euskal zor publikoaren maila egonkortu gizarte-politikei eta funtsezko zerbitzu publikoei eragin gabe
Azken eguneratzea: 2020/03/26

xx

Helburua
51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Zor publikoa murriztea.

Prozesatzen

Bonu jasangarrien jaulkipenak

Egungo balioa:3 emisioak

Helburua:3 emisioak

3. Zerga- eta sustapen-tresna egokien bidez, inbertsioak erakarri
Azken eguneratzea: 2020/03/24

xx

Helburua
52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Hazkundea eta elkartasuna sustatzeko jarduerak sustatzea

Prozesatzen

4. Gastu arruntari eusteko politikarekin jarraitu
Azken eguneratzea: 2020/03/17

xx

Helburua
51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEko Aurrekontu Orokorren lege-proiektuak egiteko jarraibide ekonomikoak onestea

Egungo balioa:4 Jarraibideak

Helburua:4 Jarraibideak

Aurrekontu arloko jarduketak sustatzea, aparteko gertakariek eragindako zailtasunak arintzeko.

Prozesatzen

1. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskualdatzeko eskatu Estatuari, eta eskualdatze hori arautzeko behar diren hitzarmenak negoziatu...
Azken eguneratzea: 2020/02/20

1. Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskualdatzeko eskatu Estatuari, eta eskualdatze hori arautzeko behar diren hitzarmenak negoziatu Transferentzien Batzorde Mistoan, elkartasun-printzipioa eta sistemaren batasuna errespetatuz

Helburua
8. Enplegu-politika pasiboen eta Gizarte Segurantzaren araubide ekonomikoaren kudeaketa eskatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Segurantzaren Araubide Ekonomikoaren transferentzia.

Egungo balioa:1 Jarduera

Helburua:1 Jarduera

2. Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2017-2021...
Azken eguneratzea: 2020/02/13

2. Baliabideen banaketarako eta foru-aldundiek Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuak finantzatzeko egin beharreko ekarpenak zehazteko 2017-2021 aldian aplikatuko den metodologiari buruzko lege-proiektu berri bat onartu

Helburua
53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekarpenen Legea onartzea

Hasi gabe

5. Teknologian eta nazioartekotzen gaitasuna duten euskal enpresen hazkundea eta sustraitzea bermatzeko 250 milioiko funts publiko-pribatu bat bultzatu
Azken eguneratzea: 2019/12/26

xx

Helburua
52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Enpresen erosketa publikoak

Prozesatzen

250 milioi euroko funts publiko pribatua sortzea.

Prozesatzen

5. Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei aplikatzeko araudia garatu
Azken eguneratzea: 2019/12/26

xx

Helburua
53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Borondatezko Gizarte Aurreikuspeneko Erakundeei aplika dakizkiekeen arauak onartzea

Egungo balioa:1 Arauak

Helburua:1 Arauak

2. Laneko ikuskaritza-zerbitzuak indartu, eta kontratazio arloko irregulartasunak eta lan-iruzurra...
Azken eguneratzea: 2019/12/20

2. Laneko ikuskaritza-zerbitzuak indartu, eta kontratazio arloko irregulartasunak eta lan-iruzurra aurkitzeko ikuskaritza-kanpainak sustatu

Helburua
11. Lan-iruzurrari aurre egin. Lan-ikuskaritza
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Elaborar los planes de las campañas de inspección de trabajo y seguridad social.

Egungo balioa:3 Planes

Helburua:4 Planes

1. Euskadiren defizit publikoaren muga erabaki eta beteko dela bermatu
Azken eguneratzea: 2019/10/22

xx

Helburua
51. Aurrekontu-politika zorroztasunean eta jasangarritasunean oinarritzen dela eta defizit publikoaren helburua betetzen duela zaindu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko defizit publikoaren mugari buruzko akordioa lortzea.

Egungo balioa:8 akordioak

Helburua:4 akordioak

1. Foru‑aldundiekin izan beharreko lankidetza eta koordinazioa bultzatu
Azken eguneratzea: 2019/05/29

xx

Helburua
54. Zerga-iruzurraren aurkako borroka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Foru-aldundiekin zerga-iruzurraren aurka borrokatzeko akordioak bultzatzea.

Prozesatzen

3. Erakunde arteko informazioa trukatzeko sistemekin jarraitu eta optimizatu
Azken eguneratzea: 2019/05/29

xx

Helburua
54. Zerga-iruzurraren aurkako borroka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakunde-mailako akordioak sustatzea, informazio-trukeak sustatzeko

Prozesatzen

6. Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (EGEP) 2014‑2020ren Euskadiko Programa Operatiboaren kudeaketa eraginkorra egin
Azken eguneratzea: 2019/05/26

xx

Helburua
52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Autonomia Erkidegoko EGEF Programa Eragilearen Jarraipen Batzordearen urteko bilerak

Egungo balioa:3 Lan-saioak

Helburua:4 Lan-saioak

2. Urtero, Zerga Koordinaziorako Organoan, Zerga-iruzurrari aurreko egiteko Plan Integral Bateratua egin
Azken eguneratzea: 2019/03/22

xx

Helburua
54. Zerga-iruzurraren aurkako borroka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Iruzur fiskalaren aurka borrokatzeko plan integral bateratu bat egitea urtero, aldundiekin lankidetzan eta koordinatuta.

Egungo balioa:3 Planak

Helburua:4 Planak

3. Diru Laguntzen Legea eta ordenamendu juridikoa etengabe eguneratzen jarraitu ekonomia- eta finantza-arloko gaietan
Azken eguneratzea: 2019/02/19

xx

Helburua
53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Lege-proiektuak eta arauzko nomak onetsi dira, ondasunen arloko ordenamendu juridikoa etengabe eguneratzeko.

Egungo balioa:4 Arauak

Helburua:4 Arauak

7. Euskal enpresen sarean produktu berritzaileak garatzea eta energetikoki efizienteak diren ekipamenduak erostea bultzatzen duten erosketa publikoen programak sustatu
Azken eguneratzea: 2019/02/19

xx

Helburua
52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Energetikoki eraginkorrak diren ekipamenduak hornitzeko arauak onestea eta erabakiak hartzea.

Egungo balioa:1 Arauak eta erabakiak

Helburua:1 Arauak eta erabakiak

1. Zerga Koordinazioko Organoak zerga-araudian beharrezkoak diren eguneratzeak egitea
Azken eguneratzea: 2018/12/31

xx

Helburua
52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Araudi fiskalaren eguneratzea bultzatzea

Amaituta

6. Estatistikaren Euskal Plana 2014-2017 bukatuta eta Estatistikaren Euskal Plana 2018-2021 onartzeko Legearen bidez
Azken eguneratzea: 2018/11/27

xx

Helburua
53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
2018-2022 Euskal Estatistika Plana onartzea

Egungo balioa:1 Lege Proiektuak

Helburua:1 Lege Proiektuak

1. Finantza Publikoen Euskal Kontseiluan, Euskadiko Tokiko Erakundeen Legearen garatzeko beharrezkoak diren akordioak bultzatu
Azken eguneratzea: 2018/06/21

xx

Helburua
53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apirilaren 7ko 2/2016 Legea garatzeko Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren erabakiak.

Egungo balioa:1 Akordioak

Helburua:1 Akordioak

2. Edozein zerga-aldaketa onartu aurretik zerga-sistemari buruzko osoko bilkura monografiko bat egitea bultzatu
Azken eguneratzea: 2018/02/14

xx

Helburua
52. Zerga eta finantza-politika hazkundearen eta elkartasunaren zerbitzura jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Zerga-arloari buruzko osoko bilkura monografikoa egitea Legebiltzarrean.

Egungo balioa:1 Parlamentuko osoko bilkura

Helburua:1 Parlamentuko osoko bilkura

2. Kupoa Zehazteko Metodologiaren Bosturteko Legea (2017‑2021) onartzea bultzatu.
Azken eguneratzea: 2017/07/19

xx

Helburua
50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Kupoa seinaleztatzeko metodologiari buruzko Bosturteko Lege berria onartzea (2017-2021)

Egungo balioa:1 Legea

Helburua:1 Legea

3. Ekonomia Ituna eguneratu.
Azken eguneratzea: 2017/07/17

xx

Helburua
50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekonomia Ituna eguneratzeko akordioa

Egungo balioa:1 akordioak

Helburua:1 akordioak

4. Apurka-apurka, zerga-heziketa ezarri unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan, Hezkuntza Sailarekin eta Foru Ogasunekin elkarlanean.
Azken eguneratzea: 2017/07/07

xx

Helburua
54. Zerga-iruzurraren aurkako borroka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Zerga hezkuntza ezartzea unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan

Egungo balioa:1 Programa

1. Estatuarekin akordioa lortu, 2007-2011 bosturtekoari dagozkion kupoetan egiteke dauden likidazioak egiteko, eta 2012-2016 aldiari dagozkion behin-behineko kupoak behin betiko likidatzeko.
Azken eguneratzea: 2017/05/17

xx

Helburua
50. Ekonomia Ituna eguneratu eta defendatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Kupoaren likidazioa erregularizatzea (2012-2016)

Amaituta

3. Sindikazio maila baxuko taldeen ikuskaritza egiteko lagungarri diren neurriak garatu
Azken eguneratzea: 2017/03/17

xx

Helburua
11. Lan-iruzurrari aurre egin. Lan-ikuskaritza
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Lan-ikuskaritzako plana

Amaituta

4. Aurrezki-kutxen eta banku‑fundazioen esparru juridikoa egokitu eta arautu
Azken eguneratzea: 2017/02/28

xx

Helburua
53. Ekonomi- eta finantza-ordenamendua eguneratuta eduki
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zerga-sistema
Eremu geografikoak
Guztiak
Aurrezki Kutxen eta Banku Fundazioen lege-proiektua onartzea.

Egungo balioa:0 Lege-proiektuak

Helburua:1 Lege-proiektuak