Kudeaketa aurreratua

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

4. Errendimendu handiko Lanbide Heziketa diseinatu eta garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/12

xx

Helburua
101. Lanbide Heziketako V. Euskal Plana egin
Hasiera-data
2016/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Errendimendu Handiko Lanbide Heziketa egiten ari diren ikasleak

Egungo balioa:0 ikasle

Helburua:24.325 ikasle

1. Euskadiko Unibertsitate IV. Plana egin. 2019-2022
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateekin programa-kontratuak sinatzea

Amaituta

Unibertsitate Sistemaren IV. Plana onartzea

Amaituta

1. Gobernantzaren eta Berrikuntza Publikoaren 2020 Plan Estrategikoa onartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoa onartzea, Gobernu Programaren konpromisoen lan-plangintza gisa, administrazio publiko berritzaile, ireki eta parte-hartzailea eraikitzeko.

Helburua
62. Gobernantza publikoan berritzailea den Europako eskualde gisa sendotu Euskadi
Hasiera-data
2017/12/12 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Herritarrentzako arreta, Kudeaketa aurreratua, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia
Eremu geografikoak
Guztiak
2020ko Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko Plan Estrategikoa onartzea.

Onartzea

1. Prestakuntza- eta jakintza-klusterrak sortzea bultzatu, Zientzia, Teknologia eta Ikerkuntzako 2020ko Euskal Planarekin bat etorrita
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
107. Unibertsitate-enpresako programak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako Unibertsitate Prestakuntzako Klusterra eratzea

Amaituta

1. Herritarrek hizkuntza-eskubideak baliatzeko orduan aurrera egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
118. Eraginkortasunez egin aurrera, herritarren hizkuntza eskubideak eremu publikoan eta pribatuan gauzatze aldera
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Esparru sozioekonomikoan euskarari buruzko plan bat onartzea

Amaituta

1. Etxepare Institutuaren rola indartu, Euskadiren esanetara dagoen kutura-arloko diplomaziazko tresna gisa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
120. Euskal kulturaren eta euskararen nazioarteko proiekzioa sustatu, Etxepare Institutuaren bidez
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Lehendakariak harrera egingo die atzerriko ordezkariei, kultura-arloko lankidetza sustatzeko

Egungo balioa:2 harrera

Helburua:2 harrera

1. Elkarrizketa bateratu zuzena eta erraza ahalbidetu epaitegien, auzitegien eta fiskaltzaren...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Elkarrizketa bateratu zuzena eta erraza ahalbidetu epaitegien, auzitegien eta fiskaltzaren eta Politika Sozialeko arloaren eta beste erakunde publiko batzuen artean, gizarte-larrialdiei berehalako erantzun eraginkorra emateko

Helburua
157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elaborar y evaluar programas de atención a situaciones de emergencia social.

Prozesatzen

1. Nafarroako Gobernuaren eta Euskararen Erakunde Publikoaren (EEP) arteko lankidetza indartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
119. Euskararen hiru lurraldeen erakundeen arteko lankidetza antolatu eta indartu, eta euskararen nazioarteko aitormena bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
fondos de colaboración

Egungo balioa:7.720.000 euros

Helburua:7.720.000 euros

1. Euskal Unibertsitate Sistemari lotutako nazioarteko bikaintasunezko campusak sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskampus fundazioarekin hitzarmena

Amaituta

1. Unibertsitate-prestakuntzan eta ikerkuntza-karreran beka- eta laguntza-programen alde egiten jarraitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
106. Beken politika indartu ikertzaileen karreran
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Unibertsitateko, garraioko eta bikaintasuneko beken deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

2. Euskadiko Liburutegi Digital Nazionala definitu eta abian jarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Euskadiko Liburutegi Digital Nazionala abian jarri

Prozesatzen

2. Euskal Unibertsitate Sistema bultzatzeko arau-eremua garatu, nazioarteko bikaintasuna lortzeko eta haren inpaktu soziala bultzatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Unibertsitateko prestakuntza dualaren ziurtagiria

Amaituta

2. Euskal unibertsitateetan eta bikaintasunezko ikerkuntza zentroetan diharduten langileen eta ikasleen nazioarteko mugikortasuna erraztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Nazioarteko mugikortasunerako unibertsitateen diru-laguntzen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

2. lkerbasquen lana sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
103. Unibertsitate-mailako oinarrizko politika zientifikoa eta ikertzailea garatu eta talentua sustatu, bikaintasunaren bila
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Ikerbasqueren 2018-2021eko Plan Estrategikoa onartzea

Amaituta

2. Hautaketa-, prestakuntza- eta segimendu-prozesuak hobetu, eta irakaskuntza-arloan teknologia berriak sartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover módulos de formación "on line"

Prozesatzen

2. Kanpoan euskararen irakaskuntza sustatu, irakurlegoen bidez, euskararen eta euskal kulturaren katedren eta Euskara Munduan programaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
120. Euskal kulturaren eta euskararen nazioarteko proiekzioa sustatu, Etxepare Institutuaren bidez
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
programa euskara munduan

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:3 deialdi

2. Prestakuntza-ziklo hirueledunak ezartzen jarraitu, ingelesa lehenetsiz, eta, hala badagokio, frantsesa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
102. Euskarazko prestakuntza-zikloak ezartzen aurrera egin eta Lanbide Heziketan eleaniztasuna bultzatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
LH hirueleduna egiten ari diren ikasleak

Egungo balioa:2.388 ikasle

Helburua:2.388 ikasle

2. Letratuen asistentzia-zerbitzuak indartzen jarraitu, deklarazioak atzeratzea eta luzatzea saihesteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Refuerzo de los servicios especializados en violencia de género de asistencia letrada, en el ámbito de la Justicia Gratuita.

Prozesatzen

3. Seguir desarrollando la atención bilingüe en los Servicios Públicos e impulsar el VI Plan de uso del euskera de Gobierno Vasco (2018-2022)
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
118. Eraginkortasunez egin aurrera, herritarren hizkuntza eskubideak eremu publikoan eta pribatuan gauzatze aldera
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Europako esparruarekin parekatzea euskararen ezagutza egiaztatzen duten tituluak

Amaituta

Euskararen VI. Erabilera Plana onartzea

Prozesatzen

3. Akademiaren barruko kudeaketa egokitu, segurtasun publikoko sistemaren premiei hobeto erantzuteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Impulso de canales telemáticos de información para el alumnado de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Prozesatzen

3. Behar diren aretoez hornitu, zentzuzko pribatutasuna eta erosotasuna ziurtatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Las dependencias judiciales están dotadas de instalaciones que permitan privacidad y confortabilidad a las vístimas de la violencia de género.

Prozesatzen

3. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren garapena bultzatu unibertsitate-eremuan eta bikaintasunezko oinarrizko ikerketa‑zentroetan,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren garapena bultzatu unibertsitate-eremuan eta bikaintasunezko oinarrizko ikerketa‑zentroetan, urtero handituz % 5 politika zientifikoari eta oinarrizko unibertsitate-ikerkuntzari zuzendutako baliabideak

Helburua
103. Unibertsitate-mailako oinarrizko politika zientifikoa eta ikertzailea garatu eta talentua sustatu, bikaintasunaren bila
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Ikerketa zentroen inaugurazioa

Egungo balioa:4 Ikerketa zentroak

Helburua:4 Ikerketa zentroak

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileei laguntzeko laguntzen deialdia

Egungo balioa:42.000.000 euro

Helburua:40.000.000 euro

ERC laguntzak

Egungo balioa:27.000.000 euro

Helburua:25.000.000 euro

3. Euskadiko sektore kulturalekiko koordinazioa bultzatu, haren presentzia nazioartean sustatze aldera
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
120. Euskal kulturaren eta euskararen nazioarteko proiekzioa sustatu, Etxepare Institutuaren bidez
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Hitzarmenak Cervantes Institutuarekin

Egungo balioa:2 hitzarmen

Helburua:2 hitzarmen

3. Nazioartean ere lankidetza areagotzea ahalbidetzen duten irakasteko ereduak eta prestakuntzaren eta ikerkuntzaren kalitatea ebaluatzeko ereduak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Araudia eguneratzea Gradu eta Masterreko Titulazio ofizialen kategorizazioa

Amaituta

3. Gizartearekin elkarreraginean eta gizarteak dituen erronkentzat irtenbideak emango dituen Euskal Unibertsitate Sistema bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Unibertsitatea-Enpresa Estrategia eta Agenda aurkeztea

Amaituta

Unibertsitate-ikasketak amaitu eta 3 urtera lanean ari diren pertsonen ehunekoa

Egungo balioa:86,90 %

Helburua:74,30 %

Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako unibertsitate-prestakuntzako lehen klusterra sortzea

Amaituta

Construcción de la Facultad de Medicina y Enfermería

Prozesatzen

Unibertsitatearen eta Enpresaren arteko Euskal Estrategia inplementatzea

Amaituta

4. Nazioarteko lankidetza babestu Euskal Unibertsitate Sistema osatzen duten unibertsitateen artean, bai eta haien eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Euskal Sareko gainerako eragileen artean ere
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
105. Euskal Unibertsitate Sistemaren nazioartekotzearen alde egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Hezkuntza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Erronka programa inplementatzea

Amaituta

4. On-line prestakuntza irekia bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Capus Birtualaren Finantzaketa

Egungo balioa:961.515 euro

Helburua:800.000.000 euro

4. Euskararen corpusaren garapena areagotu eta haren adierazteko gaitasuna aberastu, gazteen eta hiztun berrien premiei erantzuteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
118. Eraginkortasunez egin aurrera, herritarren hizkuntza eskubideak eremu publikoan eta pribatuan gauzatze aldera
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskalterm eta hiztegi terminologikoak

Prozesatzen

5. Gobernu digitalaren estrategia sustatu, horretarako, EAEko administrazioen arteko elkarlana eta plataforma digital konpartituak garatzea bultzatuko da,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. Gobernu digitalaren estrategia sustatu, horretarako, EAEko administrazioen arteko elkarlana eta plataforma digital konpartituak garatzea bultzatuko da, eta ekintza publiko-pribatuan sortutako datu digitalek sortutako aukerak aprobetxatuko dira zerbitzu publiko berriak optimizatu, aldatu edo sortzeko. (Digital Moments).

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Gobernu digitalaren estrategia sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:7 Jarduerak

Helburua:6 Jarduerak

6. Eusko Jaurlaritzaren azpiegitura teknologikoak prestatu, IoT‑tik datozen aukerak aprobetxatzeko moduan. (Gauzen Internet).
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Eusko Jaurlaritzak eragindako azpiegiturak.

Egungo balioa:2 Azpiegiturak

Helburua:3 Azpiegiturak

6. Ezagutza eta berrikuntza kudeatzeko I+G+b-ren arloko jarduerak sustatu, atentzio- eta gizarte-zerbitzuak emateko ereduetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatzeko jarduerak bultzatzeko laguntzen deialdia.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

6. Epaileen, fiskalen, letratuen eta Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen prestakuntzaren kalitatea indartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Establecimiento de mecanismos formativos en colaboración con Universidades e instituciones públicas y privadas.

Prozesatzen

7. Euskadiko sistema judizialaren auditoretza eta ebaluazio publikoa egiteko prozesu bat bultzatu, haren efizientzian, efikazian eta jasangarritasunean oinarritutako irizpideak eta parametroak erabilita
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Llevar a cabo procesos evaluatorios de las políticas públicas relacionadas con el sistema judicial en Euskadi.

Prozesatzen

2. Nagusiki euskara erabiltzen duten eremu geografikoak indartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
118. Eraginkortasunez egin aurrera, herritarren hizkuntza eskubideak eremu publikoan eta pribatuan gauzatze aldera
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kultura eta aisia, Euskara, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskara hutsezko harremanak udalekin

Egungo balioa:117 ayuntamientos

Helburua:100 ayuntamientos

8. Euskadiko Administrazio Orokorreko maila anitzeko erakundez osatuta dauden kontseiluak aztertu, eta identifikatu horietatik zeinen zereginak bete ditzakeen “Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseiluak”.
Azken eguneratzea: 2020/07/07

xx

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Espazio publikoa, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Tokiko Politika Publikoen Euskal Kontseilua eratzea.

Amaituta

1. Etengabeko prestakuntza-programak garatu, Ertzaintzako kideen ezagupen teknikoak eta juridikoak gaurkotzeko,...
Azken eguneratzea: 2019/05/09

1. Etengabeko prestakuntza-programak garatu, Ertzaintzako kideen ezagupen teknikoak eta juridikoak gaurkotzeko, segurtasun-arloko mehatxu berriei aurre egiteko

Helburua
149. Ertzaintzaren prestakuntza eta egokitzapen profesionala bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestakuntza-ikastaroak sustatzea eta antolatzea

Prozesatzen

2. Delitu espezifikoak ikuskatzen, ikertzen eta jazartzen diharduten Ertzaintzako unitateetara zuzendutako baliabideak hobetu
Azken eguneratzea: 2019/01/11

xx

Helburua
149. Ertzaintzaren prestakuntza eta egokitzapen profesionala bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Enplegua eta talentua, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ertzaintzaren ibilgailuen berrikuntza

Prozesatzen

Sindikatuekin akordioa Brigada mugikorra modernizatzeko baldintzei buruz

Amaituta

3. Euskal Segurtasun Sistemaren Informazio eta Telekomunikazio Sistemak modernizatzeko programan aurrera egin
Azken eguneratzea: 2017/04/21

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Segurtasunaren Euskal Sistema kudeatzeko administrazio-egiturak hornitzea

Prozesatzen