Berdintasuna

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Kiroleko dopinaren aurkako ekainaren 21eko 12/2012 Legearen aldaketa bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kirola, Berdintasuna, Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Kiroleko Dopinaren aurkako Lege-proiektua onartzea

Amaituta

1. Gaur egungo Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legeak Emakumeen aurkako biolentziari dagokionez jasotzen duen esparru juridikoa gaurkotu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Gaur egungo Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legeak Emakumeen aurkako biolentziari dagokionez jasotzen duen esparru juridikoa gaurkotu, eta, Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege proiektu bat egitea komeni den baloratu

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Berdintasunerako Legea aldatzeko lege-proiektua onartzea

Onartzea

1. Enpresetan, organizazioetan eta eragile sozialetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Enpresetan, organizazioetan eta eragile sozialetan emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, berdintasun‑programen bidez, Euskadi genero-berdintasunari dagokionez Europako lehenengo lau herrialdeen artean kokatzea lortu arte

Helburua
146. Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
1. Balioak aldatzea bultzatu, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna lortzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
2. Hezkidetzarako eta Hezkuntza Sisteman Genero Biolentziaren Prebentziorako Plan Zuzentzailea (2017-2020) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
92. Oreka, gizarte-kohesio, kulturartekotasun eta bizikidetza handiagoa lortu gure ikastetxeetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Gizarte-ekintza, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación del II Plan de coeducación

Amaituta

2. Hezkuntza-sisteman berdintasunaren sustapena bultzatu, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Hezkuntza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
2. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazteko gizarte osoari zuzendutako prebentzio- eta sentsibilizazio-jarduerak indartu, batez ere gazteei begira
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gazteria, Berdintasuna, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
3. Euskadin, soldata arrakala murrizteko Ekintza Plana eta Estrategia diseinatu abiarazi eta ebaluatzea.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
146. Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadin soldata-arrakala murrizteko estrategia eta ekintza-plan operatiboa ezartzea.

Prozesatzen

Euskadin soldata-arrakala murrizteko estrategia eta ekintza-plan operatiboa diseinatzea

Onartzea

3. Neurri zehatzak ezarri emakumeen aurkako indarkeriaren biktimei ordain ekonomikoa eta morala eta aitorpen soziala emateko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
3. Berdintasunerako gobernantza hobetu, genero-politikak bultzatzeko eta koordinatzeko mekanismoak indartuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
4. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Plana (2018‑2021) egin eta ezarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
145. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatu, garapen jasangarria lortzeko funtsezko zutabea den aldetik
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Autonomia Erkidegoko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana onartzea.

Onartzea

4. Udal-plangintzaren informazio geografikoa eta lurralde-informazioa kudeatzen jarraitu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Ingurumena, Hiri-plangintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Informazio geografikoa eta udalerrietako mapak hobetzeko deialdiak

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Genero-ikuspegia txertatzeko deialdiak.

Egungo balioa:2 Deialdiak

Helburua:3 Deialdiak

4. Bizitza pertsonala, familia-bizitza eta lan-bizitza bateragarriak egitea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
146. Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Familia, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
5. Emakumeen aurkako indarkeria goiz antzemateko planak ezarri, gaitz sozial hori aldez aurretik prebenitzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
5. Berariaz bultzatu emakumezkoen kirola
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
123. Kirola maila guztietan babestu eta kirola egitea sustatu, osasuna, integrazio soziala eta berdintasuna bultzatzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kirola, Berdintasuna, Gizarte-ekintza, Kultura eta aisia
Eremu geografikoak
Guztiak
Emakumeen kirolari dirulaguntzak

Prozesatzen

6. Gizarteratze-laneratze programa espezifikoak garatu, biktimek indarkeriarik gabeko bizitza askea hastea izan dezaten.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
2. Neurri ekonomikoak eta sozialak sustatu, ordainsariei dagokienez berdintasunean aurrera egiteko, enpresetan soldata‑gardentasuna sustatzeko eta soldata-diskriminazioari aurre egiteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
146. Lan-eremuan emakumeen eta gizonen berdintasuna bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Neurri ekonomikoak eta sozialak, ordainsari-berdintasunean aurrera egiteko.

Egungo balioa:1 Neurriak

Helburua:2 Neurriak

4. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzako arretaren efizientzia eta efikazia bultzatu, erakundeen arteko koordinazioaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
7. Plan integral bat abiarazi, adingabekoen aurkako genero‑ indarkeria prebenitzeko eta haren kontra babesteko eta genero‑ indarkeriaren biktima adingabeko horiei eragindako kaltea konpontzeko.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.