Ingurumena

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

6. Udalekin lankidetzan aritu, klima-aldaketara egokitzeko politikak eta neurriak ezartzeko, Udalsarea 21 sarearen esparruan.
Azken eguneratzea: 2020/07/31

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Udaletan eta toki-erakundeetan tokiko jasangarritasun-proiektuak laguntzeko diru-laguntzen programa

Egungo balioa:4 Programak

Helburua:4 Programak

3. Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Plana 2020 garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/27

xx

Helburua
42. Ekonomia zirkularra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020rako Plana garatzeko jarduketak

Egungo balioa:5 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

Zabortegian utzitako hiri-hondakinak, biztanleko. 2018. urtea (S28b).

Egungo balioa:168 Kilogramoak pertsonako

Biztanleko sortutako hiri-hondakinak. 2018. urtea (S28a).

Egungo balioa:535 Kilogramoak pertsonako

1. Europako 27/12 Zuzentaraua betez, eraikita dagoen parkean esku hartzeko epe luzerako estrategia bat zehaztu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Europako 27/12 Zuzentaraua betez, eraikita dagoen parkean esku hartzeko epe luzerako estrategia bat zehaztu, bide emango duena egoerak zehaztu eta dagokion ekintza-planak hiri-garapen jasangarriaren ikuspegitik egiteko (hiri-habitata)

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekintza-planak hiri-garapen iraunkorraren ikuspegitik garatzeko jarduketak

Egungo balioa:2 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

1. Indarrean dagoen IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 garatu eta ebaluatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
IV. Ingurumen Esparru Programa 2020 ezartzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

Berotegi-efektuko gasen emisioen indizea (Oinarri-urtea 1990)

%91

1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak-Lurraldea 2040 berrikusi, berariaz bultzatuz...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak-Lurraldea 2040 berrikusi, berariaz bultzatuz degradatutako guneak berroneratzea eta ekosistemen galera mugatuz, populazio-dentsitate handiagoak nagusitzeko, eta lurzoruaren erabilera-konbinazioa eta berrerabilera indartzeko

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2019/07/30 (aurreikusitakoa 2020/07/10)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurraldearen Antolamendurako Gidalerroak berrikusteko Dekretua.

Onartzea

1. Klima Aldaketaren Estrategia 2050-Klima 2050 ezarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/12 (aurreikusitakoa 2020/07/12)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Berotegi-efektuko gas-isurketen indizea (oinarri-urtea 2005). 2018. urtea. (E20a)

%74,30

Klima Aldaketaren Estrategia 2050-Klima 2050 Inplementatzea

Prozesatzen

Berotegi-efektuko gasen isurketa lausoen indizea. Oinarri-urtea 2005 = % 100. 2018ko datua (E20c)

%89,40

1. lngurumenari, Klima Aldaketari eta Natura Zaintzeari buruzko Lege Orokor baten proiektua onartu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. lngurumenari, Klima Aldaketari eta Natura Zaintzeari buruzko Lege Orokor baten proiektua onartu, arlo honetan dagoen legedia integratu eta eguneratuko duena, isurketen murrizketa-helburuak jarriko dituena eta klima-aldaketaren aurkako borroka bultzatzeko neurri arautzaileak ezarriko dituena

Helburua
43. Ingurumenari, Klima Aldaketari eta Natura Zaintzeari buruzko Legea
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingurumenari, Klima Aldaketari eta Natura Kontserbatzeari buruzko Lege Orokorraren proiektua onartzea.

Prozesatzen

1. Erakundeen artean behar diren akordioen bitartez, Pasaiako badiaren berroneratze progresiboa garatzen jarraitu eta bere ingurunea berreskuratu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
49. Pasaiako badia berroneratu
Hasiera-data
2020/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Akordio instituzionalak

Egungo balioa:1 Akordioak

Helburua:2 Akordioak

1. Foru-aldundiekin koordinatuta, zerga-sistema berdearen tresnak proposatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
42. Ekonomia zirkularra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Fiskalitate berdeko tresnak planteatzeari buruzko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

1. Uraren kalitatea bermatzeko eta xahutzea, espekulatzea eta kutsatzea eragozteko ur politika bultzatu, URA-Uraren Euskal Agentziaren bidez.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Uraren kalitateari buruzko politika garatzeko jarduketak

Egungo balioa:2 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

Azaleko ur-masen kalitatea (S29a)

%61

Ibaietako ur-masen kalitatea (S29b)

%61

1. Ekintzailetza sustatu, indartzen ari den sektore ekonomiko honetan, enpresa eta enplegu berriak sortzeko aukera-iturri bihur dadin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
44. Enplegu berdea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu berdea sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

2. Plan Hidrologikoa 2015-2021 eta Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana 2015-2021 berrikusi
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
2015-2021 Plan Hidrologikoa eta 2015-2021 Uholde Arriskua Kudeatzeko Plana berrikusteko prozesua.

Prozesatzen

2. Lurralde-plangintza, partziala zein sektoriala, Lurralde-antolamenduaren gidalerro berrien joerara egokitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-plangintza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurralde-plangintza Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetara egokitzeko jarduketak

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

2. Aurrezte eta efizientzia energetikoa sustatzeko programak egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Azken intentsitate energetikoa. 2018. urtea. (E22)

Egungo balioa:71 Unitatea: tep/M€ 2010

Helburua:0 Unitatea: tep/M€ 2010

Energia primarioaren kontsumoa (2005 oinarri-urtearekiko Indizea = 100). 2018. urtea (S32a)

Egungo balioa:84 2005=100

Energia-aurrezpena eta eraginkortasuna sustatzeko programak.

Egungo balioa:1 Programak

Helburua:2 Programak

Energiaren azken kontsumoa (2005eko oinarri-urtearekiko indizea). 2018. urtea (S32b)

Egungo balioa:91 2005 oinarri-urtearekiko=100

2. Euskal Ingurumen Estrategia berria egiten hasi, non ingurumena oparotasunaren eta ongizatearen faktoretzat hartuko den
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Ingurumen Estrategia berria egitea abian jartzea.

Prozesatzen

2. Enplegu berdea sustatu, sinergiak bultzatuz euskal enpresekin, elkarteekin, erakundeekin eta klusterrekin, eta I+G+b-ren aldeko apustu sendoa eginez.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
44. Enplegu berdea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ekonomiaren Garapena, Enplegua eta talentua, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu berdea sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:2 Jarduerak

3. Energia berriztagarrien erabilera bultzatu, % 20ra iritsi arte
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Energia berriztagarrien kuota energiaren azken kontsumo gordinean

%20

3. Ingurumenaren arloan eredugarria izango den administrazioa eratzeko urratsak egin, EAEko Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa zabalduta
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen Programa hedatzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

3. Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio guztien koordinazioa sustatu lurralde-antolamenduaren gaian, Lurralde Antolamendurako Batzordearen bidez.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-plangintza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurraldearen antolamenduaren arloan erakundeen arteko koordinazioa sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

3. Birgaitze Integratuko Eremuak, Eremu Degradatuak edo Europar Batasuneko Eskualdeetako Laguntzen Mapan sartutako eremuak berroneratzea sustatu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Birgaitze Integratuko Eremuak, Eremu Degradatuak edo Europar Batasuneko Eskualdeetako Laguntzen Mapan sartutako eremuak berroneratzea sustatu, eta lurzoru industrialak berreskuratzea bultzatu, berriz ere Industria Aurriak Eraisteko Programa sustatuta.

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Hiri-berroneratzea bultzatzeko jarduketak Birgaitze Integratuko Eremuetan.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

3. Ura hornitzeko, saneatzeko eta arazteko azpiegitura hidraulikoak garatu eta eraiki, dagoen plangintzaren arabera
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Obrak eta azpiegiturak
Eremu geografikoak
Guztiak
Azpiegitura hidraulikoak gauzatzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

4. Udal-plangintzaren informazio geografikoa eta lurralde-informazioa kudeatzen jarraitu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Hiri-plangintza, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Informazio geografikoa eta udalerrietako mapak hobetzeko deialdiak

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Genero-ikuspegia txertatzeko deialdiak.

Egungo balioa:2 Deialdiak

Helburua:3 Deialdiak

4. Airearen kalitatea hobetzen jarraitu, Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) emandako gomendioei jarraituz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Airearen kalitatearen indizea. 2018. urtea (S30).

%99,70

Airearen kalitatea hobetzeko jarduerak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

AAirearen kutsadurarekiko esposizioan dagoen hiriko biztanleriaren indizea (PM 10 kontzentrazioa hirietan). 2018. urtea (S31)

%15,60

4. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean, tokiko ekonomia eta enplegua sustatu, hiri-berroneratzearen esparruan,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin elkarlanean, tokiko ekonomia eta enplegua sustatu, hiri-berroneratzearen esparruan, Ekintza Plan Integralaren bidez. Jarduera/enplegua sortzera, guztion ona eta jasangarritasuna lortzera bideratutako ekimenei emango zaie lehentasuna, auzo edo distritu mailako ekonomia-jarduerak bultzatuko dira, eta, aldi berean, hiri-birgaitzea eta -berroneratzea sustatuko dira.
Diziplinazko eta zeharkako lurraldeetako esku-hartze prozesu horietan, azken urteetan Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren (ZTBP) barruan egindako lana RIS3ren esparruan txertatuko da, eta Eraikuntza Jasangarriaren Ibilbide Orria (Bultzatu 2025) eguneratuko da, eta berrikusi, eguneratu eta eguneratuko da, 2050. urterako helburuak eta a tarteko urratsak zehazteko.

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Etxebizitza, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea, Hiri-plangintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eraikuntza jasangarriaren ibilbide-orria eguneratzea, Bultzatu 2025

Prozesatzen

4. Eraikuntza jasangarria, ekodiseinua sustatzea eta garraio publikoa erabiltzea sustatu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Etxebizitza, Trafikoa eta mugikortasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ekodiseinua sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

4. lngurumen-kudeaketako prozedurak eta izapideak sinplifikatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingurumen-kudeaketako prozedurak eta izapideak sinplifikatzeko eta bizkortzeko prozesua.

Amaituta

4. Enpresen gizarte-erantzukizun korporatiboko politiken barruan ingurumen-protokoloak txertatzea sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
42. Ekonomia zirkularra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingurumena babesteko inbertsioak egiteko enpresei diru-laguntzak emateko programa

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Euskadiko Ekonomia Zirkularraren Estrategia egitea

Amaituta

5. Foru-aldundiekin elkarlanean, nekazaritza- eta basogintza‑politikan ingurumen-aldagaiak erantsi, bereziki Natura 2000 Sarea.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
45. Politika publikoetan ingurumenaren aldagaia txertatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Lehen sektorea/landa-garapena, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Nekazaritza- eta basogintza-politikan ingurumen-aldagaiak txertatzeko jarduketak.

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:3 Jarduketak

5. Hiri-zaurgarritasunaren inbentarioa eta eraikita dagoen parkean esku hartzeko beharren diagnostikoa eguneratu, bizitegi-parkearen ezaugarriak zehaztuta,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. Hiri-zaurgarritasunaren inbentarioa eta eraikita dagoen parkean esku hartzeko beharren diagnostikoa eguneratu, bizitegi-parkearen ezaugarriak zehaztuta, eta, horrekin batera, kontsumoen ebaluazioa eta herritarren baldintza sozioekonomikoen azterketa ere eguneratu.

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-plangintza, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea
Eremu geografikoak
Guztiak
Hiri-kalteberatasunaren inbentarioa eguneratzeko jarduketak.

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

5. Lurzoruaren legedia eta hirigintza egokitu, jasangarritasunaren eta hiri-berroneratzearen eta -berritzearen helburuen zerbitzura...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. Lurzoruaren legedia eta hirigintza egokitu, jasangarritasunaren eta hiri-berroneratzearen eta -berritzearen helburuen zerbitzura. Horretarako, erregelamendu bidez garatuko dira Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea eta Etxebizitzaren 3/2015 Legea, eta Hirigintza eta Eraikuntza Ordenantzak egingo dira

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Araugintza-jarduera
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legea eta Etxebizitzari buruzko 3/2015 Legea erregelamendu bidez garatzea

Prozesatzen

5. Lurzoru kutsatuak babesteko Plana egin, eta lurzoru horiek ikertzeko eta berroneratzeko proiektuak berariaz sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Lurzoru kutsatuak babesteko plana egitea

Prozesatzen

6. Paisaiaren balioa azpimarratu, herritarren bizi-kalitatean elementu garrantzitsua baita, eta LAG eta gainerako lurralde-planetan txertatu, paisaiaren balioak kontserbatuko direla bermatzeko moduan.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/02/11 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Paisaiaren ekintza-planak egiteko diru-laguntzen deialdiak.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

6. Finantza-mekanismo eta -bitarteko berri eta berritzaileak bultzatu eta garatu, elkarlanean jardunez tokiko, lurraldeko, autonomiako, Estatuko eta Europako entitate eta erakundeekin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Mekanismo eta finantza-tresna berritzaile berrien kopurua.

Egungo balioa:2 Mekanismoak

Helburua:2 Mekanismoak

7. Euskal Herriko Unibertsitatearen “Kultur paisaiak eta ondarea” UNESCO Katedrarekiko lankidetza indartu eta berritu, eta paisaiaren garrantzia sustatu eskoletan.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
47. Lurraldearen oreka. Lurralde-plangintza eta estrategia
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
7. Ingurumen-hezkuntzako politikak indartu, eta aurrera egin herritarrek ingurumena babesteko eta zaintzeko duten benetako erantzukidetasunean, Ekoetxeen zeregin aktiboaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Herritarren parte-hartzea eta gobernu irekia, Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Ingurumen-hezkuntzako politikak indartzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

8. EAEren Biodibertsitate Estrategia 2030 garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
2030erako EAEko Biodibertsitate Estrategia garatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

9. Euskadin Natura 2000 Sarea osatzen duten espazioak antolatzeko planak egin, eta sinergiak indartu beste politika batzuekin besteak beste, basogintza, nekazaritza, arrantzakoak, etab.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Natura 2000 Sareko guneak antolatzeko planak garatzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Hondakinak berrerabiltzea, birziklatzea eta balorizatzea sustatuko duten tresna ekonomikoak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
42. Ekonomia zirkularra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Hondakinak berrerabiltzea, birziklatzea eta balioztatzea sustatzen duten tresnak

Prozesatzen

3. Ikerketa eta berrikuntza bultzatu, Ekoberrikuntzaren proiektuen bidez, Ekodiseinua sustatuta, eta Unibertsitatearekin elkarlanean
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
44. Enplegu berdea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Zientzia eta teknologia
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu berdearen arloko ikerketa- eta berrikuntza-proiektuak sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

5. Klima-aldaketara egokitzeko ikuspegia txertatu Lurralde Antolamenduaren Gidalerroak onartzeko prozesuetan eta lurralde- eta hiri-plangintza antolatzeko bitartekoetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
41. Karbono gutxiko ekonomia lehiakorra bultzatu
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-plangintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Klima-aldaketari buruzko ikuspegia Lurralde Antolamenduaren Gidalerroetan txertatzeko jarduketak

Egungo balioa:1 Jarduketak

Helburua:2 Jarduketak

6. Txinbadia+ Europako proiektua sustatu. INTERREG V-A Espainia-Frantzia-Andorra Europako Programaren esparruan sartzen da, lurraldeen arteko elkarlanean gauzatzen da, eta lurralde mugakideen garapen jasangarria sustatzeko sortu zen.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
46. Ingurune naturalaren kalitatea hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena
Eremu geografikoak
Guztiak
Txindabia+ proiektu europarra sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:3 Jarduerak

2. Hirietan eta auzoetan esku hartzeko programa berri bat sustatu, beharrezkoa den erakunde arteko lankidetzarekin...
Azken eguneratzea: 2020/07/07

2. Hirietan eta auzoetan esku hartzeko programa berri bat sustatu, beharrezkoa den erakunde arteko lankidetzarekin. Horrela, batetik, hiri-birgaitze, -berritze eta -berroneratzeari lotutako esku-hartzeak planifikatu ahal izango dira (“Hiri-birgaitzearen eta -berroneratzearen aldeko udalerriak” programa) eta, bestetik, Euskadi lurralde orekatu eta jasangarri batean antolatu ahal izango da, gune degradatuak murriztuta

Helburua
48. Hiri-birgaitzea, -berroneratzea eta -berritzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Ingurumena, Hiri-plangintza, Hiri-birgaitzea eta -berroneratzea
Eremu geografikoak
Guztiak
Hiria birgaitzeko, berritzeko eta berroneratzeko esku-hartzeetarako diru-laguntzen deialdiak.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

Erakundeen arteko lankidetza sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak