Osasuna

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

4. Arabako Unibertsitate Ospitaleko zerbitzu orokorretako eraikin berria eraiki, Gasteizko Txagorritxu auzoan
Azken eguneratzea: 2020/12/01

xx

Helburua
83. Pazienteen premietara egokitutako osasun-azpiegiturak bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arabako Unibertsitate Ospitalea eraikitzea

Prozesatzen

1. Zainketa aringarria orokortu. Horretarako, Euskadiko Zainketa Aringarrien Planean (2020) jasotako lan-lerroak garatuko ditugu eta bertan proposatutako ekintza guztiak ezarriko ditugu
Azken eguneratzea: 2020/07/17

xx

Helburua
80. Zainketa aringarria bultzatu. Zainketa Aringarrien Plana zabaldu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Zainketa aringarrietako unitate espezifikoak abian jartzea

Prozesatzen

5. Osasun-sistemari, haren antolamenduari eta pazienteekin egiten den praktika klinikoari emaitzak transferitzea eta aplikatzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/16

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasuneko profesionalek parte hartzen duten ikerketen emaitzak praktika klinikoan aplikatzea.

Prozesatzen

2. Informazio Klinikoko Sistema erabiltzea bultzatu egoitza‑baliabide guztietan, gizarte- zein osasun-sektorekoetan
Azken eguneratzea: 2020/07/15

xx

Helburua
75. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua sendotu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Utilizar el Sistema de Información Clínica en los dispositivos de los servicios socionasintarios.

Prozesatzen

5. Erizaintzako profesionalen birbideratzea bultzatu, bereziki ospitale-loturako eta lehen mailako praktika aurreratuetako profiletan
Azken eguneratzea: 2020/07/14

xx

Helburua
88. Osasun-arloko profesionalen inplikazioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Erizaintzako profesionalak espezializatzeko prestakuntza-prozesuak sustatzea, garrantzi bereziko lanpostuetan kokatzea ahalbidetzeko.

Prozesatzen

1. Osasun-arloko profesionalen lidergo partekatua bultzatu eta profesional horiek zentroen eta zerbitzuen kudeaketan parte-hartzeko bide eraginkorrak ezarri,...
Azken eguneratzea: 2020/07/13

1. Osasun-arloko profesionalen lidergo partekatua bultzatu eta profesional horiek zentroen eta zerbitzuen kudeaketan parte-hartzeko bide eraginkorrak ezarri, erabakiak hartzeko eta sistema eraldatzeko prozesuetan gehiago inplika daitezen

Helburua
88. Osasun-arloko profesionalen inplikazioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun-arloko profesionalek zentroen kudeaketan parte hartzeko mekanismoak sustatzea.

Prozesatzen

1. Ohiko ospitaleratzearen alternatibak bultzatu, telemedikuntza sustatuz, bereziki paziente kronikoentzat
Azken eguneratzea: 2020/07/13

xx

Helburua
85. Osasun-sistemari eutsi, metodoak eta baliabideak optimizatuz
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Paziente kronikoen tratamenduen jarraipena egiteko prozedura telematikoak sustatzea.

Prozesatzen

2. Herritarren Partaidetzaren Praktika Onen Behatokia sortu, Euskadiko Osasun Sistema Publikoaren barruan. Horretarako, nazioartean arrakastatsuak izan diren kasuak antzeman eta aplikatuko ditugu
Azken eguneratzea: 2020/07/13

xx

Helburua
87. Herritarren partaidetza eta Osasun Sistema Publikoaren gardentasuna bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Herritarren Partaidetzako Jardunbide Egokien Behatokia sortzea Euskal Osasun Sistema Publikoan.

Prozesatzen

3. xxxAurrez aurrekoak ez diren zerbitzuen zerrenda zabaldu, pazienteen eta osasun-arloko profesionalen premiak aintzat hartuta
Azken eguneratzea: 2020/07/13

xx

Helburua
85. Osasun-sistemari eutsi, metodoak eta baliabideak optimizatuz
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Zerbitzu ez-presentzialak ematea errazteko prozedurak ezarri eta garatzea.

Prozesatzen

5. Gaixotasun neurodegeneratiboen arreta-programa garatu: alboko esklerosi amiotrofikoa (ELA); esklerosi anizkoitza; Parkinson eta Alzheimer
Azken eguneratzea: 2020/07/13

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover la participación de los agentes sociales y de los y las profesionales en el desarrollo de programas asistenciales.

Prozesatzen

1. Eredu integral baten barruan egituratu baliabide soziosanitarioak.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Baliabide soziosanitarioak eredu koordinatu batean egituratzea, finantzaketa-eredu integratu eta koordinatu bat ezarriz, gizarte-zerbitzuen zorroa eta prestazio soziosanitarioak kontuan hartuta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Baliabide soziosanitarioen eredu koordinatua egituratzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Zahartzeari, gaixotasun kronikoei eta mendekotasunari arreta integrala emateko politika berritzaileak sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Adinekoak, Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta integraleko politika berritzaileak sustatzeko jarduerak.

Prozesatzen

1. Telelaguntzako Plan bat sustatu, BetiON Telelaguntzako Zerbitzu Publikoaren eremuaren barruan, zaintzaileak babesteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

BetiON Telelaguntza Zerbitzu Publikoaren esparruan, zaintzaileei laguntzeko telelaguntza-plan bat sustatzea, zaintzailearen bizi-kalitatea hobetzen laguntzeko, mendekotasuna duen pertsonaren zaintzak hobetzeko eta sistema ekonomikoki jasangarriagoa izateko.

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Familia, Adinekoak, Gizarte-ekintza, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Zaintzaileei laguntzeko jarduerak.

Prozesatzen

2. Jakiten telefono bidezko zerbitzua bultzatu, zaintzaileei orientazioa eta entzuketa aktiboa eskaintzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Gizarte-ekintza, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Jakiten telefono-zerbitzua bultzatzeko jarduketak.

Prozesatzen

3. Adindunen egoitzen informazio- eta kudeaketa-sistema garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Adinekoen egoitzetan informazio- eta kudeaketa-sistema garatzea, historia elektronikoaren eta preskripzio farmazeutikoaren tresnak ezarriz.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Adinekoak, Osasuna, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Historia elektronikoko eta preskripzio farmazeutikoko tresnak ezartzea.

Prozesatzen

3. Osasun mentaleko programa espezifikoen garapena bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobación de planes y programas específicos en el ámbito de la salud mental

Prozesatzen

4. Laguntza etikoko batzordeen komite koordinatzailearen lana bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etika asistentzialeko batzordeak koordinatzeko batzordearen lana sustatzea, kolektibo ahulenentzako politikak formulatzera bideratuta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etika asistentzialeko batzordeen Koordinazio Batzordearen lana sustatzeko jarduerak.

Prozesatzen

4. Adindunekin zerikusia duten estereotipo negatiboen kontra gizartea sentikortzea bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
135. Zahartzea aktiboa eta belaunaldien arteko elkartasuna
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Gizarte-ekintza, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
Adinekoen artean estereotipo negatiboen aurkako gizarte-sentsibilizazioa sustatzea.

Prozesatzen

5. BetiON telelaguntza-zerbitzu publikoaren mailakako garapena sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Osasuna, Adinekoak
Eremu geografikoak
Guztiak
BetiON Telelaguntza Zerbitzuaren garapena sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

2. Arreta soziosanitarioko ekipoak sendotu eta bultzatu, historia
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Arreta soziosanitarioko taldeak sendotzea eta sustatzea, historia soziosanitarioa hedatuz, eragile sanitario eta sozialen arteko informazio komun eta elkarreragilean oinarrituta.

Helburua
134. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza estua finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta soziosanitarioko taldeak sendotzeko eta indartzeko prozesua.

Prozesatzen

2. Osasun-arloko profesionalen gaikuntza eta etengabeko prestakuntza erraztu, profesional horiei zuzendutako prestakuntza ziurtatuz, haien kualifikazioa ziurtatzeko eta garapen profesionala bultzatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/07

xx

Helburua
88. Osasun-arloko profesionalen inplikazioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun-langileentzako etengabeko prestakuntzako prozesu arautuak abian jartzea.

Prozesatzen

1. Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes
Azken eguneratzea: 2020/07/02

1. Crear equipos profesionales multidisciplinares para la atención integral de los pacientes

Diziplina anitzeko talde profesionalak sortzea.

Prozesatzen

1. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua zabaldu Osakidetzaren baliabide guztietan
Azken eguneratzea: 2020/07/02

xx

Helburua
75. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua sendotu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Informazio klinikoko sistema bateratu bat garatzea.

Prozesatzen

2. Kasuak kontzentratzeko eta profesional adituen jakintza baliatzeko bide ematen duten erreferentziazko unitateak sendotu
Azken eguneratzea: 2020/07/02

xx

Helburua
77. Espezializazio altua eta bikaintasun klinikoa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEko ospitaleak, beren baliabideen arabera, patologia jakin batzuk artatzeko bikaintasun-zentro bihurtzen dira.

Prozesatzen

3. Osasunaren eta Asistentzia Zerbitzuen Behatokia sortu, zerbitzuen erabilera eta erabilera horren emaitzak hobeto ezagutzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/02

xx

Helburua
75. Informazio Klinikoko Sistema Bateratua sendotu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasunaren eta Laguntza Zerbitzuen Behatokia sortzea.

Prozesatzen

4. Impulso a la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes crónicos
Azken eguneratzea: 2020/07/02

4. Impulso a la creación de Unidades de Hospitalización para pacientes crónicos

Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea.

Prozesatzen

3. Gazteen artean alkoholaren kontsumoa prebenitzeko ekintza instituzionala indartu, ingurune komunitarioan, hezkuntzan, osasunean arau-esparruan..
Azken eguneratzea: 2020/06/30

3. Gazteen artean alkoholaren kontsumoa prebenitzeko ekintza instituzionala indartu, ingurune komunitarioan, hezkuntzan, osasunean arau-esparruan eta gizartearen sentsibilizazioan neurriak hartuta. “Adingabeak eta alkohola” programa.

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gazteen artean alkohol-kontsumoa prebenitzeko programak eta protokoloak garatzea.

Prozesatzen

4. Osasun-sistemako eta osasun publikoko profesionalen artean sarean lan egin
Azken eguneratzea: 2020/06/30

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun sistemako eta osasun publikoko profesionalen arteko sareko lana

Prozesatzen

3. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei “Paziente Bizia “ Programaren bidez lagundu, dauzkaten osasun-arazoen kontrol handiagoa izan dezaten
Azken eguneratzea: 2020/06/24

xx

Helburua
66. Osasunaren zainketan pertsonen erantzukidetasuna sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
"Paziente Bizia" programaren esparruan ekintzak garatzea.

Prozesatzen

3. Osasun Karpetaren bidez, osasun-sistemetara sarbide pertsonala izatea sustatu, segurtasun eta konfidentzialtasun osoa bermatuta
Azken eguneratzea: 2020/06/24

xx

Helburua
68. Pazienteari informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
"Osasun-karpeta" garatzea, erabiltzaileek informazio-sistemetarako sarbidea izan dezaten.

Prozesatzen

5. Osasun-sistemaren prestazioetan izandako atzerapenei buruzko aldizkako informazioa eman, eta prozedura kirurgikoei buruzko informazioa eskuratzeko gardentasuna sustatu, osasun-karpetaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/06/24

xx

Helburua
68. Pazienteari informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun-prestazioen atzerapenak eta atzerapen horien arrazoiak ezagutzeko mekanismoak ezartzea.

Prozesatzen

1. "Osasun Eskola" ekimena indartuko da, haurtzarotik bizitza‑estilo osasuntsuagoak sustatzeko, baita osasun-zerbitzuen erabilera egokia ere
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
66. Osasunaren zainketan pertsonen erantzukidetasuna sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
"Osasun Eskola" programa bultzatu eta garatzea

Prozesatzen

1. Herritarrak osasun-sistemara gerturatzea eta iristea errazten duten zerbitzu telematikoak bultzatu eta aurrez aurrekoak ez diren harreman-bideak finkatu
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Mekanismo telematikoak ahalbidetzea, erabiltzaileek osasun-informazioa eskura izan dezaten.

Prozesatzen

1. Abian jarritako neurrietan sakondu, arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko itxaron beharreko denbora laburtuta
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
65. ltxarote-zerrendak ezarritako ratioen azpitik mantendu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta espezializatuko kontsultetara eta proba osagarrietara iristeko denbora murriztea.

Prozesatzen

2. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen etxez etxeko arretaren zerbitzu telematikoak sustatzen jarraitu; Osakidetzako erakundeen zerbitzu-eskaintzan sartuko dira.
Azken eguneratzea: 2020/06/23

xx

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteei arreta emateko zerbitzu telematikoak garatzea eta ezartzea.

Prozesatzen

2. Teknologia berriak sistematikoki ebaluatu, Osakidetzaren ekipamendu teknologikoa eguneratuta egon dadin etengabe...
Azken eguneratzea: 2020/06/01

2. Teknologia berriak sistematikoki ebaluatu, Osakidetzaren ekipamendu teknologikoa eguneratuta egon dadin etengabe. Horretarako, haren finantzazioa bultzatzeko hitzarmenak egingo ditugu Osteba-Ebaluazio Teknologikoko Zerbitzuarekin lankidetzan

Helburua
85. Osasun-sistemari eutsi, metodoak eta baliabideak optimizatuz
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osteba Ebaluazio Teknologikoko Zerbitzuak urteko txostenak egitea.

Egungo balioa:27 Txostenak

Helburua:25 Txostenak

2. Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales
Azken eguneratzea: 2020/05/22

2. Fomentar la cultura de la evaluación, orientando a las Organizaciones Sanitarias Integradas hacia la mejora continua en la gestión y en los resultados asistenciales

Kudeaketa-prozesuak hobetzea.

Prozesatzen

5. Gaixoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak egiteko elkarteen proiektuei lagundu
Azken eguneratzea: 2020/05/20

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaixoen eta haien familien arloko elkartegintzarako diru-laguntzen deialdiak.

Egungo balioa:4 Dirulaguntzak

Helburua:4 Dirulaguntzak

3. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa mailaka handitu
Azken eguneratzea: 2020/05/04

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun arloko ikerketa proiektuetarako laguntzen deialdiak

Egungo balioa:4 Dirulaguntzak

Helburua:4 Dirulaguntzak

2. GIBa ez kutsatzeko prebentzio-programak sustatu arrisku‑taldeetan.
Azken eguneratzea: 2020/04/21

xx

Helburua
73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
GIBaren prebentzioan parte hartzen duten gizarte-eragileentzako urteko laguntza-programak sustatzea, prebentzio-programak garatzeko.

Egungo balioa:4 Dirulaguntzak

Helburua:4 Dirulaguntzak

1. Zaintza-sistema integral bat abian jarri, hobeto erantzun ahal izateko gaixotasun-agerraldien, gaixotasun berrien eta osasun publikoko alerten aurrean.
Azken eguneratzea: 2020/04/14

xx

Helburua
70. Osasun publikoa sustatu, eta zaintza-sistema integral bat abian jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun publikoko arrisku egoeretan jarduteko protokoloak prestatzea

Prozesatzen

2. Hainbat eragileren eta mailaren artean koordinatzeko eta lankidetzan aritzeko formula berriak jarri
Azken eguneratzea: 2020/03/09

xx

Helburua
70. Osasun publikoa sustatu, eta zaintza-sistema integral bat abian jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakundeen arteko koordinazio organoak eratzea.

Prozesatzen

4. Gaixotasun arraroei berariazko arreta eman. Horretarako, informazio-jarioak eta epidemiologien erregistroa bizkortzeaz gain,...
Azken eguneratzea: 2020/02/28

4. Gaixotasun arraroei berariazko arreta eman. Horretarako, informazio-jarioak eta epidemiologien erregistroa bizkortzeaz gain, asistentziaren koordinazioa, diagnostikoa eta tratamendua areagotuko ditugu, eta gizarte-zerbitzuekiko eta hezkuntza-sistemarekiko koordinazioa hobetuko

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover la actualización y el funcionamiento del Consejo Asesor y del Registro de Enfermedades Raras.

Prozesatzen

1. Elikadura osasuntsua, ohiko ariketa fisikoa eta bizitza-estilo osasuntsuak sustatu. Elikadurari dagokionez, Elikadura Osasuntsuaren Estrategia egingo da
Azken eguneratzea: 2020/02/24

xx

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Elikadura osasungarria lortzeko programak eta protokoloak garatzea.

Prozesatzen

4. Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon aztertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak;...
Azken eguneratzea: 2020/02/10

4. Gai hauek guztiak zorrotz eta sakon aztertu: dauden prestazioak; teknikak eta prozedurak; eta horiek guztiek biztanleen osasun-egoeran duten benetako inpaktua. Horrela, lehentasunak ezarri ahal izango ditugu, eta erabilpen desegokiak saihestu

Helburua
85. Osasun-sistemari eutsi, metodoak eta baliabideak optimizatuz
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Dauden prestazioak, teknikak eta prozedurak eta horiek biztanleriaren osasun-egoeran duten benetako eragina aztertzeko jarduerak garatzea.

Prozesatzen

3. Gardentasuna areagotu aplika daitezkeen tratamenduei buruzko informazioari dagokionez, bai eta kalitateari buruzko adierazleei eta osasun-emaitzei dagokienez ere
Azken eguneratzea: 2020/01/31

xx

Helburua
87. Herritarren partaidetza eta Osasun Sistema Publikoaren gardentasuna bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Aplikatu beharreko tratamenduei buruzko informazioa ematea.

Prozesatzen

4. C hepatitisa duten paziente guztiei kasu egin, gaixotasuna sendatzeko tratamenduak emateko; eta gaixotasun hori goiz detektatzeko eta ez zabaltzeko plan bat ezarri
Azken eguneratzea: 2020/01/22

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
C hepatitisa duten pazienteei tratamenduak aplikatzea

Prozesatzen

6. Osasun-arloko profesionalen eta bikaintasun-zentroen arteko harremanak bultzatu, eta profesional horiek diziplina eta erdigune askoko ikerkuntza-sareetan parte hartzea sustatu
Azken eguneratzea: 2020/01/21

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun-profesionalek nazioarteko ikerketa-proiektuetan parte hartzea

Prozesatzen

6. Lege-esparru egokia sustatu, zentro publikoetako eta pribatuetako erizainek agindu eta erabili ahal izateko osasun-produktu eta medikamentu ohikoenak
Azken eguneratzea: 2020/01/08

xx

Helburua
88. Osasun-arloko profesionalen inplikazioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Erizainek sendagaien erabileran eta banaketan dituzten eskumenak eta erantzukizunak sustatuko dituen xedapen orokor bat onartzea.

Onartzea

1. Euskadiko Plan Onkologiko Integrala garatu...
Azken eguneratzea: 2020/01/02

1. Euskadiko Plan Onkologiko Integrala garatu. Euskadik onkologian dituen baliabide guztiak bildu eta antolatuko dira bertan, eta hurrengo urteetarako helburu eta estrategia asistentzialak ezarriko dira, oraingo egoeraren azterketatik abiatuta eta Euskadiko onkologiaren bikaintasun-helmuga definituz

Helburua
79. Asistentzia onkologikoa berrantolatu. Plan Onkologiko Integrala
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
2018-2023 Euskadiko Plan Onkologikoaren aurkezpena

Amaituta

Onkologikoa Osakidetzan integratzea

Amaituta

Cervix minbiziaren populazio-baheketako programa ezartzea

Prozesatzen

3. Desgaitasun fisikoa edo sentsoriala dutenen irisgarritasuna bermatzeko beharrezkoak diren jarduerak egin euskal osasun-sistemaren zentro, instalazio, baliabide eta zerbitzu guztietan.
Azken eguneratzea: 2019/12/31

xx

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Oztopo arkitektonikoak kentzea

Prozesatzen

3. Neurri berriak hartu gaixotasun horiek eta, batik bat, C hepatitisa goiz detektatzeko
Azken eguneratzea: 2019/11/25

xx

Helburua
73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Sexu-transmisiozko gaixotasunen diagnostiko goiztiarrerako prozeduretan farmaziak sartzea.

Prozesatzen

1. Espezializazio altuko baliabideak erreferentziazko ospitale jakin batzuetan bildu, jarduera bikaintasun klinikoaren arabera garatu ahal izateko
Azken eguneratzea: 2019/10/21

xx

Helburua
77. Espezializazio altua eta bikaintasun klinikoa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEko ospitaleak, beren baliabideen arabera, patologia jakin batzuk artatzeko bikaintasun-zentro bihurtzen dira.

Prozesatzen

1. Osasun-zientziekin zerikusia duten lanbideak garatu, hezkuntza-sare publikoan zein pribatuan
Azken eguneratzea: 2019/10/14

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osakidetzaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen arteko ituna eguneratzea, osasun-erakundeak ikerketan eta irakaskuntzan erabiltzeko

Amaituta

5. Gazteen aho-hortzetako osasuna sustatu, Haurrentzako Hortz Arreta Programak eskaintzen dituen zerbitzuen irisgarritasuna eta erabilera hobetuta
Azken eguneratzea: 2019/09/25

xx

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Haurren aho-hortzetako osasunaren indize handien irismena.

Amaituta

1. Lehen mailako arretarako zentro berriak zabaldu (sei)
Azken eguneratzea: 2019/09/11

xx

Helburua
84. Lehen mailako arreta eta hark sistema sanitarioan jokatzen duen eginkizun nagusia bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Lehen mailako arretako zentro berriak martxan jartzea

Egungo balioa:5 Zentro berriak

Helburua:6 Zentro berriak

4. Txertaketa-egutegiak etengabe berrikusi eta eguneratu, irizpide zientifikoak eta datu epidemiologikoak kontuan hartuta
Azken eguneratzea: 2019/09/02

xx

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Txertaketen urteko kanpainak. Onespena

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Sexu-transmisiozko infekzioen prebentzioari buruz kontzientziatu gizartea, talde zaurgarrienengan arreta berezia jarrita
Azken eguneratzea: 2019/07/18

xx

Helburua
73. HIESaren eta beste gaixotasun infekzioso batzuen prebentzioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Sexu bidezko infekzioen bilakaeraren jarraipenari buruzko urteko txostenak prestatzea.

Egungo balioa:2 Txostenak

Helburua:3 Txostenak

5. Genero-ikuspegia sustatu osasun-arloko jarduketa guztietan, desberdintasunik egon ez dadin
Azken eguneratzea: 2019/06/24

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun Departamentuaren plan eta programetan genero ikuspegia sartzea, osasun arloko langileen prestakuntza moduluak barne.

Prozesatzen

1. 2013-2020rako Osasun Planetik eratorritako ekintzak ezarri, eta tokiko osasun-sareei bultzada eman
Azken eguneratzea: 2019/06/19

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Emandako giza esnearen bankua sortzea

Amaituta

Osasun Sailaren eta Osakidetzaren oinarrizko jarduera-ildoak diseinatzea, 2013-2020 Osasun Planetik eratorritako ekintzak inplementatzeko

Amaituta

3. Euskadiko Osasun Sisteman euskararen erabilpenaren normalizazioan aurrera egin...
Azken eguneratzea: 2019/05/29

3. Euskadiko Osasun Sisteman euskararen erabilpenaren normalizazioan aurrera egin. Horretarako, Euskararen erabilpena normalizatzeko II. Plana ezarriko dugu Osakidetzan, pazienteak aukeratzen duen hizkuntzan eskaintzeko osasun-prestazio guztiak

Helburua
88. Osasun-arloko profesionalen inplikazioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskararen erabilera normalizatzeko mekanismoak sustatzea.

Prozesatzen

2. Graduaren aurreko eta graduaren osteko prestakuntza bultzatu, osasun-arloko lanbideen premiak ebaluatuz
Azken eguneratzea: 2019/05/21

xx

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover convocatorias de becas y ayudas para la formación de profesionales.

Egungo balioa:3 Subvenciones

Helburua:4 Subvenciones

4. Erizaintzako profesionalen gaitasunak eta funtzioak bultzatu, erizainen eginkizun eta autonomia profesionala sustatuz
Azken eguneratzea: 2019/05/16

xx

Helburua
88. Osasun-arloko profesionalen inplikazioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Erizaintzako langileen artean sustapen tekniko-sanitarioa ahalbidetuko duten prestakuntza- eta antolaketa-jarduerak sustatzea.

Prozesatzen

2. “Iktus kodea" modu homogeneoan eta orekatuan garatu EAE osoan
Azken eguneratzea: 2019/05/14

xx

Helburua
78. Morbimortalitatean eraginik handiena duten arazoentzako prozesu asistentzialak berrantolatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Iktusa prebenitzeko protokoloak eguneratzea.

Prozesatzen

3. Historia Soziosanitarioa zabaldu, osasun- eta gizarte‑eragileen artean elkarreragiteko informazio komunaren oinarri gisa
Azken eguneratzea: 2019/05/09

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren esparruan, historia soziosanitarioa hedatzeko lan-ildoak sustatzea.

Prozesatzen

2. Minbiziaren Aholku Batzordearen bidez, minbizia bahetzeko egungo programak ebaluatu eta beste programa batzuen ebidentzia zientifikoa aztertu, ezar daitezkeen ikusteko
Azken eguneratzea: 2019/05/08

xx

Helburua
79. Asistentzia onkologikoa berrantolatu. Plan Onkologiko Integrala
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Minbiziaren Aholku Batzordearen osaera haren funtzionaltasunetara egokitzea.

Prozesatzen

3. Politika eta plan sektorial guztiek osasunean duten eragina ebaluatu
Azken eguneratzea: 2019/05/07

xx

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun Planaren eraginari buruzko urteko txostenak egitea

Egungo balioa:3 Txostenak

Helburua:4 Txostenak

2. Koordinazio soziosanitarioa bultzatu, pertsonak modu integralean ebaluatuko dituzten lehen mailako arreta soziosanitarioko taldeak ezarriz eta hedatuz.
Azken eguneratzea: 2019/05/06

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Koordinazio Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren funtzionaltasunak hedatzea

Prozesatzen

2. Euskadiko zahar-egoitzetan eta zentro soziosanitarioetan artatutako pertsona guztiei farmazia-arreta egokia ematea bultzatu
Azken eguneratzea: 2019/04/30

xx

Helburua
82. Arreta farmazeutikoa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEko adineko pertsonentzako egoitzetan farmaziako zerbitzuak eta sendagai-gordailuak arautzea.

Onartzea

4. Gaixotasun neurodegeneratiboei heltzeko estrategia bat ezarri
Azken eguneratzea: 2019/04/11

xx

Helburua
78. Morbimortalitatean eraginik handiena duten arazoentzako prozesu asistentzialak berrantolatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaixotasun neurodegeneratiboak dituzten pertsonentzako laguntza programa eta protokoloak onestea.

Prozesatzen

7. Osasun-arloko langileen lan-baldintzak hobetu. Horretarako, Euskadiko Osasun Sistemako langileen lana eta familia bateragarriak egiteko neurriak garatuko ditugu
Azken eguneratzea: 2019/04/10

xx

Helburua
88. Osasun-arloko profesionalen inplikazioa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun-langileen lan-baldintzak hobetzeko akordioak lortzea eta protokoloak garatzea.

Prozesatzen

2. Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana egin. Informazioan, osasun-heziketan, jarduera fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarritutako neurriak bilduko ditu,...
Azken eguneratzea: 2019/02/28

2. Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana egin. Informazioan, osasun-heziketan, jarduera fisikoan eta elikadura osasuntsuan oinarritutako neurriak bilduko ditu, gizartea kontzientziatzeko eta obesitatea prebenitzeko jardunbideak ezartzeko

Helburua
69. Osasuna sustatu ingurune komunitarioan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Haurren Obesitatea Prebenitzeko Plana onartzea.

Amaituta

2. Osasun maila baxuagoak dituzten pertsonei bideratutako jarduketa espezifikoak garatu, desberdintasunak saihesteko...
Azken eguneratzea: 2019/02/11

2. Osasun maila baxuagoak dituzten pertsonei bideratutako jarduketa espezifikoak garatu, desberdintasunak saihesteko. Hala, arreta berezia jarriko da adineko pertsonengan, desgaitasunen bat duten pertsonengan, immigranteengan, gaixotasun mentalak dituzten pertsonengan eta askatasunik ez duten pertsonengan

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arau-esparrua eguneratzea (farmazia-koordainketa)

Amaituta

2. Diagnostiko-, terapia- eta segimendu-baliabide teknikoak hornitu, osasun-arazo gehienak konpontzeko gaitasun handiagoa egon dadin
Azken eguneratzea: 2019/02/09

xx

Helburua
84. Lehen mailako arreta eta hark sistema sanitarioan jokatzen duen eginkizun nagusia bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun laguntza gaur egungo errealitatera egokitzeko estrategia prestatzea.

Amaituta

Diagnostikorako baliabide teknikoen erabileran aurrera egitea.

Prozesatzen

4. Jarduketa-protokoloak sinatu tokiko erakundeekin, koordinazio sozial eta sanitarioa sustatzeko
Azken eguneratzea: 2019/01/31

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Toki-erakundeekin jarduteko mekanismoak ezartzea, koordinazio soziosanitarioa sustatzeko.

Prozesatzen

1. “Infartu kodearen” sareko lana sustatu, jarduketa-denborak hobetzeko eta, ondorioz, miokardioko infartu akutuaren morbimortalitatea jaisteko
Azken eguneratzea: 2019/01/18

xx

Helburua
78. Morbimortalitatean eraginik handiena duten arazoentzako prozesu asistentzialak berrantolatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Miokardioko infartu akutuaren kasuetan jarduteko denborak hobetzea.

Prozesatzen

3. Osasunaren Tokiko Sareak finkatu eta zabaldu, Lehen Mailako Arretako zerbitzuen, Osasun Publikoko zerbitzuen, udalen eta tokiko sektore eta elkarteen artean lankidetzan aritzeko egitura gisa.
Azken eguneratzea: 2018/12/18

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Toki administrazioko entitateekin lankidetza ekintzak sustatzea.

Prozesatzen

2. Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteen errehabilitazioa sustatu
Azken eguneratzea: 2018/12/10

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Gaixotasun kronikoak dituzten pazienteak errehabilitatzen laguntzeko berariazko zerbitzuak ezartzea.

Prozesatzen

1. Eibarreko Ospitalea eraikitzen amaitu eta zabaldu
Azken eguneratzea: 2018/10/22

xx

Helburua
83. Pazienteen premietara egokitutako osasun-azpiegiturak bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Eibarko Ospitalearen inaugurazioa

Amaituta

1. Euskadiko Osasun Sistema Publikoan Herritarren Partaidetza Programa zabaldu
Azken eguneratzea: 2018/07/11

xx

Helburua
87. Herritarren partaidetza eta Osasun Sistema Publikoaren gardentasuna bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun Erakunde Integratuetako (ESI) Gizarte Kontseiluaren eginkizunak zehaztea.

Onartzea

1. Erakunde Sanitario Integratuetako Batzorde Soziosanitarioak sustatu
Azken eguneratzea: 2018/07/11

xx

Helburua
76. Koordinazio soziosanitarioa sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakunde sanitario integratuetako batzorde soziosanitarioen funtzionamendua sustatzea

Prozesatzen

3. Mejorar la coordinación de las estructuras de Salud Pública comarcales y/o territoriales con funciones de epidemiología y de promoción de la salud en las OSIs
Azken eguneratzea: 2018/07/11

3. Mejorar la coordinación de las estructuras de Salud Pública comarcales y/o territoriales con funciones de epidemiología y de promoción de la salud en las OSIs

Erakunde Sanitario Integratuak (ESI) arautzen dituen Dekretua onartzea

Amaituta

4. Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan,...
Azken eguneratzea: 2018/07/11

4. Herritarren parte-hartzeari leku handiagoa eman osasun-zerbitzuen antolaketan eta erabakiguneetan, eta pazienteen elkarteekin lankidetza izatea sustatu, gaixotasuna hobeto ezagutzeko eta bizi-kalitatea hobetzeko tresnak garatzeko xedez

Helburua
64. Osasun-sistemaren estaldura unibertsala eta irisgarritasuna bermatu
Hasiera-data
2017/12/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Xedapen orokorren bidez arautzea herritarrek Erakunde Sanitario Integratuen (ESI) egituretan duten parte-hartzea

Onartzea

3. Prozesu onkologikoetarako eta morbilmortalitate garrantzitsua duten beste gaixotasun batzuetarako irispide azkarrak jartzea sustatu
Azken eguneratzea: 2018/07/02

xx

Helburua
78. Morbimortalitatean eraginik handiena duten arazoentzako prozesu asistentzialak berrantolatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko 2018-2022 Plan Onkologikoa onartzea

Onartzea

3. Bio-Cruces Osasun Ikerketa Institutua jasoko duen eraikin berria amaitu
Azken eguneratzea: 2018/06/06

xx

Helburua
83. Pazienteen premietara egokitutako osasun-azpiegiturak bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Bio-Gurutzeta Ikerketa Instituturako eraikin berria inauguratzea.

Amaituta

4. Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri...
Azken eguneratzea: 2018/06/06

4. Osasun-arloko Ikerketa eta Berrikuntza Estrategian (2020) jasotako ekintzak ezarri. Haien bidez, ikerketa-zentroen eta entitateen sarearen jarduera indartuko dugu, bereziki biozeanikoen eta osasunaren eremuan

Helburua
89. Osasun-arloko ikerkuntzarako eta berrikuntzarako inbertsioa handitu. Jakintzaren kudeaketa sustatu, bai eta osasun-arloko ikerketan parte hartzen duten eragileekiko lankidetza ere
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Biogurutzeta Bizkaiko instalazioak martxan jartzea

Amaituta

1. Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari,...
Azken eguneratzea: 2018/05/09

1. Informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman pazienteari, osasun-sistemaren baliabideak eta funtzionamendua hobeto ezagutu ditzan, eta, horrela, osasun-arreta pertsonal eta indibidualizatua bultza dadin

Helburua
68. Pazienteari informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Borondate Aurreratuen Euskal Erregistroa arautzen duen dekretua onartzea.

Amaituta

3. Farmazia-gastua arrazionaltasunez kudeatu, preskripzio efizientea eta kalitatezkoa eginez, farmazia komunitarioaren balioa azpimarratuz, farmazia-arretaren programa garatuz, eta haren etengabeko segimendua eginez
Azken eguneratzea: 2018/04/11

xx

Helburua
82. Arreta farmazeutikoa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Farmaziako gastua kontrolatzeko mekanismoak sustatzea.

Prozesatzen

1. Pazientearen Segurtasun Estrategia ezarri, haren segurtasun-kulturaren sustapena lehenetsiz
Azken eguneratzea: 2018/03/05

xx

Helburua
86. Pazientearen Segurtasun Estrategia garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
2017-2020 Pazientearen Segurtasun Estrategia onartzea.

Onartzea

2. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko Legea garatzeko dekretu bat onartu...
Azken eguneratzea: 2018/03/05

2. Adikzioen eta Droga Mendekotasunen gaineko Arreta Integralari buruzko apirilaren 7ko Legea garatzeko dekretu bat onartu. Besteak beste, honako hauek jasoko ditu: koordinaziorako eta parte hartzeko bitartekoen antolaketa eta funtzionamendua; tabakoaren, zigarro elektronikoaren eta alkoholaren eskaintza murrizteko neurriak, eta Mendekotasunen Behatokiaren arauketa

Helburua
72. Arreta berezia eman mendekotasun-arazoak dituzten pertsonei
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Drogamenpekotasunen eta Mendekotasunen Arreta Integralari buruzko Legean jasotako erakunde-egituraren garapena arautzen duen dekretua onestea.

Egungo balioa:1 Dekretua

Helburua:1 Dekretua

2. Sistemek eta esku-hartzeek pazientearen segurtasunean duten eraginkortasuna baloratu, bereziki gizarteari eta pertsonen bizi-kalitateari balioa eransten dietenak
Azken eguneratzea: 2018/03/03

xx

Helburua
86. Pazientearen Segurtasun Estrategia garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Pazientearen segurtasunaren kontrola erraztuko duten mekanismoak ezartzea.

Prozesatzen

1. Farmazia-bulegoak Euskadiko Osasun Sistema Publikoan eragile gisa sartzea sendotu
Azken eguneratzea: 2018/02/12

xx

Helburua
82. Arreta farmazeutikoa
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Establecer mecanismos de colaboración con las oficinas de farmacia y sus organizaciones representativas.

Prozesatzen

2. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzen jarraitu, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren lidergotik abiatuta...
Azken eguneratzea: 2018/02/09

2. Osasun-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa hobetzen jarraitu, Arreta Soziosanitarioko Euskal Kontseiluaren lidergotik abiatuta eta 2017-2020rako Ildo Estrategiko Soziosanitarioen testuinguruan

Helburua
71. Koordinazioa bultzatu, osasuna hobetzeko
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Arreta soziosanitarioko lehentasun estrategikoen aurkezpena 2017-2020

Amaituta

2. Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak sartu, herritarrek harreman arinagoa izan dezaten osasun-sistemarekin egiten dituzten kudeaketetan, ahalik eta segurtasun eta konfidentzialtasun handiena bermatuz
Azken eguneratzea: 2018/01/11

xx

Helburua
68. Pazienteari informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Errezeta elektronikoaren elkarreragingarritasuna lortzea

Amaituta

1. Osasun-zerbitzuen ekitatea bultzatu, eta herritarren osasunari arreta egokia ematen zaiola bermatu, prestazioak eta horien iraupena homogeneizatuz.
Azken eguneratzea: 2017/11/27

xx

Helburua
67. Ekitatea babestea osasun-arretan, arreta berezia jarriz genero-ikuspegian eta giza talde ahulenetan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Xedapen orokorrak onestea, osasun zerbitzuen ekitatea sustatzeko.

Prozesatzen

2. Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu;...
Azken eguneratzea: 2017/11/15

2. Prozedura kirurgikoetarako batez besteko itxarote-denbora martxoaren 21eko 65/2006 Dekretuak ezarritako ratioen azpitik mantentzea bermatu; dekretu horren bidez, Euskadiko Osasun Sistemaren konturako prozedura kirurgiko programatuetara eta urgenteak ez direnetara iristeko gehienezko epeak ezarri ziren

Helburua
65. ltxarote-zerrendak ezarritako ratioen azpitik mantendu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Itxaron zerrendak hobetzeko ekintza-plana

Amaituta

2. Herritarrak gaixotasuna ezagutu, prebenitu eta kudeatzen inplikazio handiagoa edukitzea erraztu
Azken eguneratzea: 2017/11/10

xx

Helburua
66. Osasunaren zainketan pertsonen erantzukidetasuna sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Prozedura telematikoak garatzea, zerbitzua erabiltzen duten pertsonek haien adinari buruzko informazioa eskura izan dezaten.

Prozesatzen

2. Urdulizeko Ospitale berriaren zerbitzu eta ekipamendu mediko guztiak zabaldu
Azken eguneratzea: 2017/07/07

xx

Helburua
83. Pazienteen premietara egokitutako osasun-azpiegiturak bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Urdulizko Ospitaleko zerbitzu guztiak irekitzea

Amaituta

5. Basurtoko Unibertsitate Ospitaleko Kirurgia eta Bizkorketa Bloke berria abian jarri
Azken eguneratzea: 2017/07/05

xx

Helburua
83. Pazienteen premietara egokitutako osasun-azpiegiturak bermatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Basurtuko Unibertsitate Ospitaleko kirurgia- eta bizkortze-bloke berria inauguratzea.

Amaituta

1. Mendekotasunen Euskal Autonomia Erkidegoko VII. Plana egin; mendekotasunak prebenitzeko programak eta ekintzak bilduko ditu, bereziki familia-, hezkuntza-, erkidego- eta lan-eremuetara bideratutakoak
Azken eguneratzea: 2017/07/04

xx

Helburua
72. Arreta berezia eman mendekotasun-arazoak dituzten pertsonei
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Mendekotasunen Plana onartzea

Amaituta

1. Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea bultzatu, paziente horiei tratamendu globala emateko, eta egonaldi ertaineko eta egonaldi luzeko ospitaletako antolamenduari eta baliabideei ekin
Azken eguneratzea: 2017/02/13

xx

Helburua
81. Gaixotasun kronikoei, gaixotasun mentalei eta gaixotasun arraroei berariazko arreta eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Paziente kronikoentzako ospitaleratze-unitateak sortzea

Prozesatzen

4. Herritar guztiei osasun-arreta bere lehentasunezko hizkuntzan, euskaraz ala gaztelaniaz, emango zaiela bermatu
Azken eguneratzea: 2017/02/02

xx

Helburua
68. Pazienteari informazio eta arreta pertsonalizatu osoa eta kalitatezkoa eman
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Osasun laguntza euskaraz nahiz gaztelaniaz izaten saiatuko diren mekanismoak ezartzea.

Prozesatzen