Segurtasuna eta bizikidetza

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Gaur egungo Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legeak Emakumeen aurkako biolentziari dagokionez jasotzen duen esparru juridikoa gaurkotu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Gaur egungo Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako Legeak Emakumeen aurkako biolentziari dagokionez jasotzen duen esparru juridikoa gaurkotu, eta, Emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko lege proiektu bat egitea komeni den baloratu

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Berdintasunerako Legea aldatzeko lege-proiektua onartzea

Onartzea

1. Honelako Justizia-eredu baten alde egin: aukera-berdintasunean eta gatazka sozialaren prebentzioan oinarritua,
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Honelako Justizia-eredu baten alde egin: aukera-berdintasunean eta gatazka sozialaren prebentzioan oinarritua, arreta eta zerbitzu efikaza eta efizientea ematen duena, teknologia berri guztiak sartuz, eta benetako babes judiziala bermatzen duena

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Promoción de acciones para la inclusión socio-laboral de personas penadas y presas.

Egungo balioa:3 Subvenciones

Helburua:4 Subvenciones

1. Bake-justizia babestu, arinago tratatzen diren konplexutasun gutxiko gatazkak konpontzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
156. Hurbiltasunezko Justiziaren eta koordinazio judizialaren eredua indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Apoyo económico a las administraciones municipales para el funcionamiento de la justicia de paz.

Egungo balioa:3 Subvenciones

Helburua:4 Subvenciones

1. Lankidetza autoobernuari buruzko Legebiltzarreko batzorde txostengilearekin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eusko Jaurlaritzak modu aktiboan lan egingo du Legebiltzarreko autogobernuari buruzko lantaldean, modu adostuan susta dadin berezko "barne-errealizazioko" eta "kanpo-harremaneko" jarduna eguneratzea eta berrikustea, Euskadiko erakunde-eredua hobetuz eta euskal autogobernuak eskatzen duen egoera ekonomiko, sozial eta politiko berrira egokituz.
Erakunde-antolaketa eguneratzeko eta berrikusteko prozesu hori EAE osatzen duten lurraldeetako bakoitzaren nortasun bereiziaren aitorpenean oinarrituko da. Aldi berean, lurralde historikoetako erakunde komunen arteko artikulazio orekatuagoa bermatuko da, eta udalak ere sartuko dira Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea onartu berri denean. Hori guztia, erkidego modernoago, iraunkorrago eta berdintasunezkoago baterantz aurrera egiten jarraitzeko.

Helburua
174. Hobetu barrura begirako Autogobernua. Egungo erakunde-esparruari instituzionalari buruzko proposamenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Autogobernua barrurantz hobetzeko jarduerak.

Egungo balioa:7 Jarduerak

Helburua:7 Jarduerak

1. Segurtasun publikoko sisteman parte hartzen duten erakunde eta organismo guztiekiko lankidetza- eta erantzukizun partekatuko kultura bultzatzen duten prestakuntza-programak egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Articular programas de colaboración y formación conjunta con entidades del ámbito universitario.

Prozesatzen

1. Elkarrizketa bateratu zuzena eta erraza ahalbidetu epaitegien, auzitegien eta fiskaltzaren...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

1. Elkarrizketa bateratu zuzena eta erraza ahalbidetu epaitegien, auzitegien eta fiskaltzaren eta Politika Sozialeko arloaren eta beste erakunde publiko batzuen artean, gizarte-larrialdiei berehalako erantzun eraginkorra emateko

Helburua
157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elaborar y evaluar programas de atención a situaciones de emergencia social.

Prozesatzen

1. Desagertutakoen eta haien senideen aldeko programa bat hasi, Segurtasun Sailarekin lankidetzan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
160. Desagertutako pertsonen inguruneari lagundu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover un programa de apoyo a las familias de las personas desaparecidas.

Prozesatzen

1. Gatazka judizialak ebazteko sistema alternatiboen protokolo berri bat abiarazi, Biktimaren Estatututik eratorritako errekerimenduetara egokitutakoa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
159. Gatazkak ebazteko sistema alternatiboak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Poner en marcha el servicio de justicia restaurativa

Amaituta

1. Behar adina plaza eskuragarri egotea sustatu, Zigor Legearekiko gatazkan sartu diren adingabeei judizialki ezarritako neurriei erantzuteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Incremento del número de plazas disponibles en centros especializados para la atención de menores de edad.

Prozesatzen

2. ETAren armagabetzea eta desegitea. Behin betiko armagabetzeko egutegia ziurtatzea babestu...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

2. ETAren armagabetzea eta desegitea. Behin betiko armagabetzeko egutegia ziurtatzea babestu. Aldez arretik ETAk adierazpen bat egin behar du, non azaldu behar baitu armagabetzea atzeraezina eta baldintzarik gabekoa dela, desegiteko borondatearen seinale

Helburua
161. Indarkeriaren amaiera ordenatua
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Eta armagabetzea eta desegitea

Amaituta

2. Herritar guztiek Justiziarako bidea eskuratzea bermatu, eta, behar denean, doako Justiziarako bidea eskuratzea ziurtatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Financiar a los Colegios de Abogados de la CAE para la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita.

Prozesatzen

Aprobación del Decreto sobre asistencia jurídica gratuita

Amaituta

2. Euskal Autonomia Erkidegoko justizia-sistemen eta Estatuan diharduten prozesu-kudeaketako gainerako sistemen arteko elkarreragingarritasuna ezarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
156. Hurbiltasunezko Justiziaren eta koordinazio judizialaren eredua indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Alcanzar la interoperabilidad entre el sistema judicial en el País Vasco y el resto de sistemas que operan en el Estado.

Prozesatzen

2. Bitartekaritza behin betiko sustatu, gatazkak ebazteko modu gisa
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
159. Gatazkak ebazteko sistema alternatiboak sustatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Incrementar el número de Puntos de Encuentro Familiar.

Egungo balioa:4 Número de centros

Helburua:4 Número de centros

2. Kanpoko adituek arau-hausle adingabeentzako hezkuntza‑zentroetako langile- eta funtzionamendu-sistemak aldizka ikuska ditzaten bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Hezkuntza, Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Elaboración de informes anuales sobre el funcionamiento de los centros educativos de internamiento.

Prozesatzen

2. Hautaketa-, prestakuntza- eta segimendu-prozesuak hobetu, eta irakaskuntza-arloan teknologia berriak sartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Promover módulos de formación "on line"

Prozesatzen

2. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazteko gizarte osoari zuzendutako prebentzio- eta sentsibilizazio-jarduerak indartu, batez ere gazteei begira
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Gazteria, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
2. Letratuen asistentzia-zerbitzuak indartzen jarraitu, deklarazioak atzeratzea eta luzatzea saihesteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Refuerzo de los servicios especializados en violencia de género de asistencia letrada, en el ámbito de la Justicia Gratuita.

Prozesatzen

3. Gazte Justiziaren V. Plana (2019-2020) bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
158. Adingabeentzako arreta judiziala garatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Aprobar el V Plan de Justicia Juvenil 2019-2020

Prozesatzen

3. Akademiaren barruko kudeaketa egokitu, segurtasun publikoko sistemaren premiei hobeto erantzuteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
154. Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademia, segurtasun publikoaren bermea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Impulso de canales telemáticos de información para el alumnado de la Academia Vasca de Policía y Emergencias.

Prozesatzen

3. Bulego Judiziala behar beste giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzearen alde egin, Justizia Administrazioaren eta herritarren interkonexio elektronikoaren gaikuntza sustatuz,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Bulego Judiziala behar beste giza baliabidez eta baliabide materialez hornitzearen alde egin, Justizia Administrazioaren eta herritarren interkonexio elektronikoaren gaikuntza sustatuz, bai eta prozedura judizialaren informatizazio integrala ere

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Zientzia eta teknologia, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Implantación de la Nueva Oficina Judicial

Prozesatzen

3. Behar diren aretoez hornitu, zentzuzko pribatutasuna eta erosotasuna ziurtatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
157. Genero-indarkeriaren biktimei zuzendutako arreta judiziala hobetu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Las dependencias judiciales están dotadas de instalaciones que permitan privacidad y confortabilidad a las vístimas de la violencia de género.

Prozesatzen

4. Iragana argitu, 1960a eta 2010a bitartean gertatutako giza eskubideen urraketei eta haien biktimei dagokienez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
161. Indarkeriaren amaiera ordenatua
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Segurtasuna eta bizikidetza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Giza eskubideen urraketaren arloko iragana argitzeari buruzko txostenak

Egungo balioa:1 Txostenak

Helburua:4 Txostenak

4. Epaitegiei, bereziki espezializatuei, eman beharreko laguntza ekonomikoa eta materiala bermatu...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. Epaitegiei, bereziki espezializatuei, eman beharreko laguntza ekonomikoa eta materiala bermatu. Orobat, behar diren neurriak hartuko ditugu plantilla judiziala eta ez judiziala egonkortzeko, Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen laneko osasuna eta segurtasuna bermatzeko lan egingo dugu, eta arian-arian berrituko dugu egoitza judizialen ekipamendua

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Alcanzar un adecuado nivel de sostenibilidad energética en las sedes de los órganos judiciales.

Prozesatzen

5. Emakumeen aurkako indarkeria goiz antzemateko planak ezarri, gaitz sozial hori aldez aurretik prebenitzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
5. Justizia elebidunaren garapena bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Euskara, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Garantizar el uso del euskera en al ámbito de las actuaciones judiciales.

Prozesatzen

6. Epaileen, fiskalen, letratuen eta Justizia Administrazioaren zerbitzupean lan egiten duten langileen prestakuntzaren kalitatea indartu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Establecimiento de mecanismos formativos en colaboración con Universidades e instituciones públicas y privadas.

Prozesatzen

7. Euskadiko sistema judizialaren auditoretza eta ebaluazio publikoa egiteko prozesu bat bultzatu, haren efizientzian, efikazian eta jasangarritasunean oinarritutako irizpideak eta parametroak erabilita
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
155. Sistema judizial modernoa, azkarra eta eraginkorra
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Llevar a cabo procesos evaluatorios de las políticas públicas relacionadas con el sistema judicial en Euskadi.

Prozesatzen

4. Emakumeen aurkako indarkeriaren biktimentzako arretaren efizientzia eta efikazia bultzatu, erakundeen arteko koordinazioaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
7. Plan integral bat abiarazi, adingabekoen aurkako genero‑ indarkeria prebenitzeko eta haren kontra babesteko eta genero‑ indarkeriaren biktima adingabeko horiei eragindako kaltea konpontzeko.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
147. Emakumeen kontrako biolentzia desagerrarazi
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Berdintasuna, Haurrak eta adingabeak, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
4. Larrialdiko kudeaketa koordinatua sustatu, ukitutako administrazioekin lankidetza- eta koordinazio- protokoloak ezarriz
Azken eguneratzea: 2020/06/18

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Larrialdi-zerbitzuen instalazioak beren jarduerak garatzeko eskatzen diren beharretara egokitzea.

Prozesatzen

Baso-suteen arriskuagatiko Larrialdi Plan Berezia onartzea

Prozesatzen

Larrialdien aurreko prebentzio-sistemak indartzeko administrazio publiko eskudunekin lankidetza-protokoloak egitea.

Prozesatzen

3. Gerta daitezkeen egoera arriskutsuei buruzko etengabeko informazio-sistema bat ezarri, autobabesa bermatu ahal izateko informazio erreal, arin eta osoaren bidez
Azken eguneratzea: 2020/06/11

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Herritarrei etengabeko informazioa emateko egiturak eta zerbitzuak sortzea, arrisku-egoerei dagokienez.

Prozesatzen

1. Terrorismoaren biktimei dagokienez, jarraitu bultzatzen, indarrean dauden arauei eta bereziki 4/2008 Legeari jarraikiz, azken legegintzaldiko politikak, asistentzia-, aitorpen- eta erreparazio-gaietan
Azken eguneratzea: 2020/05/15

xx

Helburua
162. Egia-, justizia- eta erreparazioa- eta elkartasun-politika publikoak ezarri biktima guztiekin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Segurtasuna eta bizikidetza, Balioak
Ez dago jarraipenik oraindik.
1. Euskadiko Segurtasun Sistema osatzen duten polizia-kidego guztiekin eta eragile guztiekin lankidetzan aritzeko eta koordinatzeko mekanismoak ezarri
Azken eguneratzea: 2020/01/28

xx

Helburua
150. Beste polizia-kidego batzuekiko koordinazioa eta lankidetza indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Hitzarmena Eudelekin polizia-lankidetza eta -koordinaziorako

Amaituta

1. Itsas Salbamenduaren gaineko eskumen osoa transferitzeko erreklamatu, bai eta Meteorologiaren gainekoa ere
Azken eguneratzea: 2019/11/20

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Trafikoa eta mugikortasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Itsas salbamenduko eskumenak erabat eskualdatzea eta meteorologiako materialaren transferentzia erreklamatzea

Prozesatzen

2. Polizia-inteligentziaren gaineko metodologia definituan oinarritu polizia-eredua
Azken eguneratzea: 2019/10/09

xx

Helburua
151. Ertzaintza, polizia integrala eta esklusiboa Euskadin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Polizia-inteligentziaren metodologia zehatz batean oinarritutako polizia-eredua lortzea

Prozesatzen

3. Ertzaintzako plantillak behar duen belaunaldi-berritzea bermatu, eta karrera profesional horizontalaren proiektua garatu
Azken eguneratzea: 2019/06/27

xx

Helburua
149. Ertzaintzaren prestakuntza eta egokitzapen profesionala bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ertzaintzako funtzionarioen karrera profesionala arautzen duten xedapen orokorrak onartzea.

Prozesatzen

2. Herritarrekiko arreta eta zuzeneko komunikazioa hobetu
Azken eguneratzea: 2019/06/21

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Segurtasun Sailaren zentroak kontserbatzeko, konpontzeko eta mantentzeko obren plana

Prozesatzen

4. Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra (2020) onartu
Azken eguneratzea: 2019/06/10

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Segurtasun Publikoaren Plan Orokorra onartzea

Prozesatzen

1. Ertzaintzak ematen dituen asistentzia-zerbitzuen garrantziaren balioa azpimarratu eta balio hori gizarteratu
Azken eguneratzea: 2019/06/06

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Polizia-bulegoetan atxilotutako pertsonen oinarrizko eskubideak errespetatzearekin lotutako protokoloak ezartzea eta egokitzea.

Prozesatzen

1. Etengabeko prestakuntza-programak garatu, Ertzaintzako kideen ezagupen teknikoak eta juridikoak gaurkotzeko,...
Azken eguneratzea: 2019/05/09

1. Etengabeko prestakuntza-programak garatu, Ertzaintzako kideen ezagupen teknikoak eta juridikoak gaurkotzeko, segurtasun-arloko mehatxu berriei aurre egiteko

Helburua
149. Ertzaintzaren prestakuntza eta egokitzapen profesionala bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestakuntza-ikastaroak sustatzea eta antolatzea

Prozesatzen

2. Herritarrentzako ohartarazpenak egiteko prozedura pertsonalizatua gaitu, "112" zenbakiaren eta teknologia berrien bidez
Azken eguneratzea: 2019/03/21

xx

Helburua
153. Larrialdiak prebenitzeko eta ohartarazteko sistema eta herritarren autobabesa indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Herritarrei abisuak emateko prozedura abian jartzea, "112" zenbakiaren bidez.

Prozesatzen

2. Delitu espezifikoak ikuskatzen, ikertzen eta jazartzen diharduten Ertzaintzako unitateetara zuzendutako baliabideak hobetu
Azken eguneratzea: 2019/01/11

xx

Helburua
149. Ertzaintzaren prestakuntza eta egokitzapen profesionala bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Herritarrentzako arreta, Enplegua eta talentua, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Sindikatuekin akordioa Brigada mugikorra modernizatzeko baldintzei buruz

Amaituta

Ertzaintzaren ibilgailuen berrikuntza

Prozesatzen

3. Euskal Poliziaren Legea aldatzeko lege-proiektua onartu, herritarren eskaerei eta gizartean planteatzen diren segurtasun-erronka berriei erantzuteko
Azken eguneratzea: 2018/06/26

xx

Helburua
151. Ertzaintza, polizia integrala eta esklusiboa Euskadin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal Poliziaren Legea aldatzeko lege-proiektua onartzea

Onartzea

2. Beste polizia-kidego batzuekin informazioa trukatzeko eta datuak finkatzeko lanak egiten jarraitu
Azken eguneratzea: 2018/01/24

xx

Helburua
150. Beste polizia-kidego batzuekiko koordinazioa eta lankidetza indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Europako informazioa eskuratzeko akordioa

Amaituta

1. Autogobernua defendatu segurtasun-kontuetan
Azken eguneratzea: 2017/06/14

xx

Helburua
151. Ertzaintza, polizia integrala eta esklusiboa Euskadin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
EAEk segurtasunaren arloan dituen eskumenak isilbidez edo berariaz aitortzeko akordioak lortzea.

Prozesatzen

3. Leialtasun instituzionalean abiatuta lan egin, Segurtasun Batzarrari bultzada politikoa emateko berriz ere
Azken eguneratzea: 2017/06/14

xx

Helburua
150. Beste polizia-kidego batzuekiko koordinazioa eta lankidetza indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Segurtasun Batzordearen aldizkako bilkurak egitea

Prozesatzen

3. Euskal Segurtasun Sistemaren Informazio eta Telekomunikazio Sistemak modernizatzeko programan aurrera egin
Azken eguneratzea: 2017/04/21

xx

Helburua
148. Segurtasun-zerbitzuak eta Ertzaintza herritarrengana gerturatzen jarraitu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Zientzia eta teknologia, Kudeaketa aurreratua, Segurtasuna eta bizikidetza
Eremu geografikoak
Guztiak
Segurtasunaren Euskal Sistema kudeatzeko administrazio-egiturak hornitzea

Prozesatzen