Oinarrizko zerbitzuak

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

3. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta tramitatzeko prozesuak sinplifikatu eta normalizatu
Azken eguneratzea: 2020/07/28

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Diru-sarrerak bermatzeko errenta izapidetzeko prozesuak sinplifikatzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Etxegabeen Euskal Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etxerik Gabeko Pertsonen Euskal Estrategia (2017-2020) egitea, etxerik gabeko pertsonei etxebizitza bat izateko eskubidea eta autonomia, bizi-kalitatea eta gizarteratzea bermatzeko.

Helburua
132. Etxegabeak artatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2018/10/11 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etxerik Gabeko Pertsonen 2017-2020 Estrategia egitea

Onartzea

1. Inklusio Plana (2017/2021) egin eta abian jarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
127. Inklusio Plana (2017/2021) egin eta abian jarri
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
2017-2021 aldiko Gizarteratze Aktiboko IV. Euskal Plana onartzea.

Onartzea

2017-2021 Gizarteratzeko IV. Plana inplementatzea.

Prozesatzen

1. Koordinazioa eta lankidetza sustatu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren eta Gizarte-zerbitzuen Euskal Sistemaren artean
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Lanbideren eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arteko koordinazioa eta lankidetza sustatzea, enplegagarritasun zaileko pertsonei arreta emateko jarduera-protokoloak eginez. Era berean, laneratzeko hitzarmenak indartuko dira.

Helburua
133. Gizarte-zerbitzuen eta enplegu‑zerbitzuen arteko koordinazioa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Lanbideren eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren arteko koordinazioa sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

1. Gizarte-larrialdiko laguntzak (GLL) hobeto banatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte Larrialdietarako Laguntzen (GLL) banaketa hobetzea, laguntzaren egokitasunari buruzko balorazio profesionala aintzat hartuta eta toki-erakundeen eta Eusko Jaurlaritzaren artean dirua transferitzeko eta informazioa bidaltzeko prozedura arrazionalizatuta.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Adostasun handiko gizarte-ituna bultzatu, Euskal Gizarte Sistemaren finantzazioa finkatzeko eta haren jasangarritasuna bermatzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasunari buruzko itun soziala sustatzea.

Prozesatzen

1. Sustatu arau espezifiko bat pobrezia energetikoari aurre egiteko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Pobrezia energetikoari aurre egingo dion araudi espezifiko bat sustatzea, egoera ahulean edo gizarte-bazterketako arriskuan dauden familien berehalako beharrak arintzeko.

Helburua
131. Pobrezia energetikoari aurre egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Araugintza-jarduera, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Berariazko araudia egitea eta onartzea

Onartzea

1. Estatuak kudeatzen dituen kontribuziozkoak ez diren prestazio, subsidio eta pentsio guztien kudeaketa eta eskumena aldarrikatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
128. Gizarte-prestazioen eta politiken kudeaketa osoa aldarrikatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestazio, subsidio eta pentsio ez-kontributiboen kudeaketa eta eskumena erreklamatzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

1. Krisi ekonomikoak eragindako txirotasun-egoera berriei erantzun
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Krisi ekonomikoak eragindako pobrezia-egoera berriei erantzutea, bizikidetza-unitatearen eta haren kide bakoitzaren izaera berrikusiz, haren babesa hobetzeko eta gizarte-bazterketako egoerak kroniko bihur ez daitezen.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Pobrezia-egoerei erantzuteko jarduerak.

Egungo balioa:3 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

Pobrezia ekonomikoaren indizea (Arope-Año 2018))

%8,60

Pobrezia-arriskuaren tasa (Arope- % biztanleria osoaren gainean. 2018. urtea)

%12,10

2. Hirugarren Sektorea Sustatzeko Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Hirugarren Sektore Soziala Sustatzeko Estrategia 2017-2020 prestatzea, euskal gizartean gizarte-sarea, gizarte-partaidetza eta elkartasun antolatua asetzen laguntzeko.

Helburua
138. Hirugarren Sektore Soziala babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren Estrategia egitea

Onartzea

2. Erakundeen arteko Batzorde Tekniko bat eratu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Erakunde arteko Batzorde Teknikoa eratzea

Amaituta

2. Gizarte-larrialdiko laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

GLLen aurrekontu-zuzkidura handitzea, Jaurlaritzak eta inplikatutako gainerako erakundeek erantzun egokia eman ahal izan diezaieten gizarte-larrialdiko egoera pertsonal eta familiar larrienei.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Gizarte-larrialdiko laguntzen banaketa hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzea, pobrezia energetikoa pobrezia-modu berritzat hartzeko.

Helburua
131. Pobrezia energetikoari aurre egin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen banaketa hobetzea.

Amaituta

3. Paperik gabeko administrazioa eta administrazioen arteko benetako elkarreragingarritasuna burutu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

3. Paperik gabeko administrazioa eta administrazioen arteko benetako elkarreragingarritasuna burutu, plataforma eta izapidetze‑sistema elektronikoen bidez, eta NISAE plataforma hedatu. Kultura eta Hizkuntza Politikako Sailarekin elkarlanean, Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integraleko Lege bat bultzatuko da, EAEko administrazio elektronikoa erabat gauzatzea arautuko duena.

Helburua
60. Efizientzian eta berrikuntzan oinarritutako administrazio publiko hurbilagoa bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Herritarrentzako arreta, Espazio publikoa, Araugintza-jarduera, Zientzia eta teknologia
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskadiko Dokumentu Kudeaketa Integralari buruzko Legearen proiektua egitea.

Kontsulta eta informazioa

Izapideak egiteko plataforma eta sistema elektronikoak abian jartzeko jarduketak.

Egungo balioa:2 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

3. Gizarte Zerbitzuen Erakundeen arteko Organoa garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Erakunde arteko Organoa bultzatzea.

Prozesatzen

3. Zaintzaileei laguntzeko estrategia bat abian jarri
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
136. Zaintzaileak babestu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Adinekoak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Zaintzaileei laguntzeko estrategia bat abian jartzea.

Prozesatzen

4. Euskal Gizarte Zerbitzuen Sistemaren jasangarritasuna bermatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzea behar diren baliabideekin, lankidetza publiko-pribatuko eredu misto batean aurrera eginez.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren iraunkortasuna bermatzeko jarduketak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

Per capita gizarte-babeseko gastua. 2017. urtea. (E39

Egungo balioa:8.615 Euroak x bizt. (PPC)

4. Gizarte-laguntzen eraginkortasuna hobetu, gizarteratzea erraztuz eta bazterketa kroniko bihurtzea saihestuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Enplegua eta talentua, Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Laguntzen deialdiak

Egungo balioa:4 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

5. Gizarte-laguntzen erabilera egokia bermatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzea, gehien behar dituzten pertsonengana irits daitezen, laguntza-porgramak fiskalizatuz, erakundeen arteko lankidetza eta datuen interkonexioa bultzatuz, eta egungo ikuskapen- eta kontrol-mekanismoak indartuz, gerta daitezkeen abusuak saihesteko eta behar ez bezala erabil ez daitezen.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren onuradunak. 2019. urtea (E46).

Egungo balioa:52.455 Pertsona-kopurua

Gizarte-laguntzak behar bezala erabiltzen direla bermatzeko neurriak.

Prozesatzen

5. Gizarte-zerbitzuak ematen diharduten langileen gaitasun profesionala hobetu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Gizarte-zerbitzuak ematen dituzten langileen lanbide-gaitasuna hobetzea, batez ere mendekotasunaren eta diskrezioaren kontingentziei dagokienez, bai egoitzetan, bai etxeko arretan.

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Enplegua eta talentua, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Langileen lanbide-gaikuntza hobetzeko jarduketak.

Egungo balioa:4 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

6. Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integrala aurkeztu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eusko Legebiltzarrari Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari buruzko proposamen integral bat aurkeztea, iraunkorra eta eraginkorra, muturreko egoerak dituztenen beharrei erantzuten jarraituko duena eta egoera hori kroniko bihurtzea saihestuko duena.

Helburua
126. Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta finkatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2018/04/27 (aurreikusitakoa 2020/12/31)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko proposamen integrala Legebiltzarrean aurkeztea

Onartzea

6. Ezagutza eta berrikuntza kudeatzeko I+G+b-ren arloko jarduerak sustatu, atentzio- eta gizarte-zerbitzuak emateko ereduetan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza, Kudeaketa aurreratua
Eremu geografikoak
Guztiak
Esku-hartze sozialerako ezagutza kudeatzeko jarduerak bultzatzeko laguntzen deialdia.

Egungo balioa:3 Deialdiak

Helburua:4 Deialdiak

7. Ebaluazioa eta etengabeko hobekuntzako praktika onak bultzatu gizarte-zerbitzuen eremuan
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Ebaluazioa eta jardunbide egokiak sustatzea gizarte-zerbitzuen arloan.

Prozesatzen

2. Gizarte Zerbitzuen Prestazioen eta Zerbitzuen Zorroa eta Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoa (2016-2019) garatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
129. Gizarte-zerbitzuen Sistema finkatu eta indartu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Oinarrizko zerbitzuak
Eremu geografikoak
Guztiak
Prestazio eta Gizarte Zerbitzuen Zorroa garatzeko jarduerak

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak

2. Hobarien sistemaren ebaluazioa, segimendua eta kontrola egin ahal izateko behar beste informazio emateko eskatu Estatuko gobernuari, modu horretan, enpleguko politika aktiboen kalitatea eta efizientzia sustatu ahal izateko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
128. Gizarte-prestazioen eta politiken kudeaketa osoa aldarrikatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Enplegu-politika aktiboak hobetzeko hobari-sistemari buruzko beharrezko informazioa lortzea.

Prozesatzen