Balioak

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

3. Bizikidetzako ezagutzarako eta aniztasunaren pedagogiarako tokiko giden eredu bat egitea.
Azken eguneratzea: 2020/09/03

Bizikidetzan aniztasuna ezagutzeko eta horren pedagogia egiteko tokiko giden eredu bat egitea, udalerri edo eskualde bakoitzean arrazakeria, xenofobia eta gorroto-delituak prebenitzeko

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2020/09/03 (aurreikusitakoa 2016/01/02)
Gai sektorialak
Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
4. Herritarren eta elkarteen inplikazioa sustatzea
Azken eguneratzea: 2020/09/03

Herritarren eta elkarteen inplikazioa sustatzea, giza eskubideen aldeko diru-laguntzen deialdietan aniztasunaren sustapena eta arrazakeriaren eta gorroto-delituen prebentzioa txertatuz.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2016/12/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/09/03 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
1. Boluntariotzako Euskal Estrategia (2017-2020) egin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Boluntariotzaren Euskal Estrategia (2017-2020) prestatzea, parte-hartze altruista, antolatu eta solidarioak betetzen duen ezinbesteko rol soziala balioesteko, Boluntariotzaren Euskal Kontseiluarekin lankidetza estuan jardunda.

Helburua
137. Boluntarioen lana bultzatu
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Boluntariotzaren Euskal Estrategia (2017-2020) egitea.

Onartzea

1. Lankidetza autoobernuari buruzko Legebiltzarreko batzorde txostengilearekin
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Eusko Jaurlaritzak modu aktiboan lan egingo du Legebiltzarreko autogobernuari buruzko lantaldean, modu adostuan susta dadin berezko "barne-errealizazioko" eta "kanpo-harremaneko" jarduna eguneratzea eta berrikustea, Euskadiko erakunde-eredua hobetuz eta euskal autogobernuak eskatzen duen egoera ekonomiko, sozial eta politiko berrira egokituz.
Erakunde-antolaketa eguneratzeko eta berrikusteko prozesu hori EAE osatzen duten lurraldeetako bakoitzaren nortasun bereiziaren aitorpenean oinarrituko da. Aldi berean, lurralde historikoetako erakunde komunen arteko artikulazio orekatuagoa bermatuko da, eta udalak ere sartuko dira Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legea onartu berri denean. Hori guztia, erkidego modernoago, iraunkorrago eta berdintasunezkoago baterantz aurrera egiten jarraitzeko.

Helburua
174. Hobetu barrura begirako Autogobernua. Egungo erakunde-esparruari instituzionalari buruzko proposamenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Autogobernua barrurantz hobetzeko jarduerak.

Egungo balioa:7 Jarduerak

Helburua:7 Jarduerak

1. Immigrazioari buruzko Itun Soziala bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Immigrazioaren aldeko Itun Soziala

Amaituta

1. Erlijioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako programa bat bultzatzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Erlijioen arteko elkarrizketarako eta lankidetzarako programa bat bultzatzea, hiru ekintzaren bidez: erlijioen ezarpen-mapa bat egitea, erlijio-erakundeen erregistro bat sortzea eta erlijioen arteko kontseilu bat antolatzea.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Bizikidetza, Gizarte-ekintza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Erlijioen arteko elkarrizketa eta lankidetza sustatzeko ekintzak

Egungo balioa:4 Ekintzak

Helburua:4 Ekintzak

2. Kultu-zentroen lege-proiektua onartzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Kultu-zentroen lege-proiektua onartzea, aurreko bi legegintzaldietan egindako lanetan oinarrituta.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa 2017/01/01)
Amaiera-data
2019/06/25 (aurreikusitakoa 2019/06/30)
Gai sektorialak
Balioak, Bizikidetza, Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
Kultu-zentroen lege-proiektua onartzea

Onartzea

2. Gizarte-larrialdiko laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

GLLen aurrekontu-zuzkidura handitzea, Jaurlaritzak eta inplikatutako gainerako erakundeek erantzun egokia eman ahal izan diezaieten gizarte-larrialdiko egoera pertsonal eta familiar larrienei.

Helburua
130. Gizarte-larrialdiko Laguntzak bermatzea
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Oinarrizko zerbitzuak, Balioak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Gizarte-larrialdietarako laguntzen aurrekontu-zuzkidura handitzeko jarduketak.

Egungo balioa:3 Jarduketak

Helburua:4 Jarduketak

2. Promover el desarrollo del derecho civil vasco
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Euskal zuzenbide zibilaren garapena sustatzea, kodetzaile Batzordea abian jarriz eta gaien plangintza ordenatua eginez, euskal zuzenbide zibila iraunkorki kontserbatzeko eta berrikusteko eta Eusko Legebiltzarrean planteatzen diren lege-proiektu berrien bidez garatzeko.

Helburua
174. Hobetu barrura begirako Autogobernua. Egungo erakunde-esparruari instituzionalari buruzko proposamenak
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal zuzenbide zibilaren garapena sustatzea.

Prozesatzen

3. Euskal eragileek sare, ekimen eta proiektu transeuroparretan parte hartzea sustatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
22. Europako erakundeetan parte-hartze aktibo eta zuzena izan
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/07/10 (aurreikusitakoa 2020/07/10)
Gai sektorialak
Balioak, Ekonomiaren Garapena
Eremu geografikoak
Guztiak
Euskal eragileek Europa barneko sare, ekimen eta proiektuetan parte har dezaten sustatzeko jarduerak.

Egungo balioa:5 Jarduerak

Helburua:5 Jarduerak

3. Gogoeta kritikoa egin, iraganean giza eskubideen urraketan erantzukizuna edo biktimekiko sentikortasun-falta ekarri duen denari buruz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
161. Indarkeriaren amaiera ordenatua
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Bizikidetza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
4. Iragana argitu, 1960a eta 2010a bitartean gertatutako giza eskubideen urraketei eta haien biktimei dagokienez
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
161. Indarkeriaren amaiera ordenatua
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Giza eskubideen urraketaren arloko iragana argitzeari buruzko txostenak

Egungo balioa:1 Txostenak

Helburua:4 Txostenak

4. Immigranteei haien inklusio sozialeko ibilbideetan laguntzeko sistemak indartu.
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2010/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Balioak, Gizarte-ekintza, Giza eskubideak
Eremu geografikoak
Guztiak
Etorkinei laguntzeko sistemak

Egungo balioa:4 Laguntzeko sistemak

Helburua:4 Laguntzeko sistemak

5. Immigranteek zerbitzu publikoak berdintasunez eskuratzeko behar diren neurriak bultzatu, osasun- eta gizarte-zerbitzuetara, etxebizitzetara, justiziara eta segurtasunera sarbide normalizatua eta ekitatiboa izan dezaten bermatuz
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Etorkinei zerbitzu publikoetara berdintasun-baldintzetan iristea erraztera bideratutako neurriak bultzatzea, osasun-, gizarte-, etxebizitza-, justizia- eta segurtasun-zerbitzuetarako sarbide normalizatua eta ekitatiboa bermatuz.

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Balioak, Giza eskubideak, Gizarte-ekintza
Eremu geografikoak
Guztiak
Etorkinei zerbitzu publikoak berdintasun-baldintzetan eskuratzeko erraztasunak emateko neurriak.

Egungo balioa:3 Neurriak

Helburua:4 Neurriak

5. Elkartasuna sustatzea
Azken eguneratzea: 2020/07/09

Elkartasuna sustatzea, giza eskubideetan kalteberatasun handiko egoerak antzemateko mekanismoak sustatuz, herritarren eta elkarteen inplikazioa erraztuz eta errefuxiatuei eta migratzaileei harrera eta elkartasuna ahalbidetuz.

Helburua
165. Aniztasunaren eta elkartasunaren kudeaketa positiboa bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan azaleratzen ari diren erronken aurrean
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Gizarte-ekintza, Bizikidetza, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Elkartasuna sustatzeko jarduerak

Egungo balioa:4 Jarduerak

Helburua:4 Jarduerak

7. Aniztasun kulturala eta arrazismoa eta xenofobia prebenitzeko balio positiboei buruz sentikortzeko programak bultzatu
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
140. Gizarte-ituna immigrazioaren alde eta arrazakeriaren eta xenofobiaren aurka
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Sentsibilizazio-programak bultzatzea

Prozesatzen

1. Terrorismoaren biktimei dagokienez, jarraitu bultzatzen, indarrean dauden arauei eta bereziki 4/2008 Legeari jarraikiz, azken legegintzaldiko politikak, asistentzia-, aitorpen- eta erreparazio-gaietan
Azken eguneratzea: 2020/05/15

xx

Helburua
162. Egia-, justizia- eta erreparazioa- eta elkartasun-politika publikoak ezarri biktima guztiekin
Hasiera-data
2017/01/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2020/12/31 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Segurtasuna eta bizikidetza, Giza eskubideak, Balioak
Ez dago jarraipenik oraindik.