Kontsumoa

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1. Herritarrei informazio eta prestakuntza arina eta eraginkorra eman, talde bakoitzaren beharrei eta kontsumo-joera berriei zuzendutakoa, hartara kontsumitzaile konprometituagoak eta arduratsuagoak lortzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
aprobación de la Carta de Servicios de Kontsumobide

Amaituta

Kontsumitzaileen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

2. Kontsumo-gatazkak modu eraginkor eta efizientean konpondu, eta erreklamazioak kudeatzeko...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

2. Kontsumo-gatazkak modu eraginkor eta efizientean konpondu, eta erreklamazioak kudeatzeko eta ebazteko prozedura erraztu. Horretarako, bitartekaritza sustatuko da gatazkak konpontzeko bide gisa, baita Kontsumoko Arbitraje Sistemari atxikitzea ere, eta hobetu egingo da erreklamazioen eta arbitraje-eskaeren izapidetze telematikoa

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kontsumoko arbitrajeari atxikitzea

Egungo balioa:15.500 atxikitako negozioak

Helburua:15.000 atxikitako negozioak

4. Sail arteko eta erakunde arteko lankidetza-sare bat sendotu; batetik, kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

4. Sail arteko eta erakunde arteko lankidetza-sare bat sendotu; batetik, kontsumitzaileen eskubideak defendatzeko ekintza eraginkorragoak bermatzeko, eta, bestetik, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak defendatzeko entitateekin sinergiak sortzeko

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kontsumitzaileen deialdia

Egungo balioa:3 deialdi

Helburua:4 deialdi

5. Kontsumobide ikusgarriagoa egin, kontsumo arloko gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

5. Kontsumobide ikusgarriagoa egin, kontsumo arloko gatazkak prebenitzeko eta konpontzeko bitarteko erabilgarritzat har dadin. Komunikazio-ekintzak planifikatuko dira, eta areagotu egingo da sarean duen ikusgarritasuna eta estatuko zein nazioarteko foroetan duen parte-hartzea

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Kontsumobideren Plan Estrategikoa

Amaituta

6. Euskal enpresek jasaten dituzten argindarraren gainkostuak behin betiko kentzeko exijitu eta defendatu Espainiako Gobernuaren aurrean...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

6. Euskal enpresek jasaten dituzten argindarraren gainkostuak behin betiko kentzeko exijitu eta defendatu Espainiako Gobernuaren aurrean, eta Estatuaren araudi-aldaketa bultzatu arlo honetan

Helburua
19. Energia-politika lehiakorra eta jasangarria
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Elektrizitate-industria tarifak homologatzea

Amaituta

7. Estrategia aktiboa eduki, Garoñako zentral nuklearra itxi dezaten exijitzeko
Azken eguneratzea: 2020/07/09

xx

Helburua
19. Energia-politika lehiakorra eta jasangarria
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Garoñako Zentral Nuklearra ixtea

Amaituta

8. Administrazio Publikoen Energia lraunkortasunaren Lege-proiektua onartzea bultzatu,...
Azken eguneratzea: 2020/07/09

8. Administrazio Publikoen Energia lraunkortasunaren Lege-proiektua onartzea bultzatu, Eusko Legebiltzarrera 2016ko uztailean bidali zen lege-proiektuaren arabera

Helburua
19. Energia-politika lehiakorra eta jasangarria
Hasiera-data
2018/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Jasangarritasun energetikoaren lege-proiektua onartzea

Amaituta

3. Enpresek kontsumo-ekintzetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetu...
Azken eguneratzea: 2020/07/06

3. Enpresek kontsumo-ekintzetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetu handiagoa izan dezaten sustatu. Horretarako, Kontsumobideren kontrol-ekintzek aitorpen handiagoa eduki dezaten sustatuko da, eta alertak arinago kudea daitezen bultzatuko da

Helburua
32. Kontsumobide - Kontsumoko Euskal Institutua
Hasiera-data
2016/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Kontsumoa
Eremu geografikoak
Guztiak
Ikuskapen-kanpainak

Egungo balioa:21 kanpaina

Helburua:20 kanpaina