Giza eskubideak

Ekintzak

(antolamendu irizpidea: informazioa eguneratutako dataren arabera)

1.1.6 ekintza lerroa: Mendekotasunaren eta zaurgarritasunaren prebentzioan aurrera egitea, zerbitzu guztietan gehituz prebentzioaren ikuspegia
Azken eguneratzea: 2024/06/03

Mendekotasunaren eta zaurgarritasunaren prebentzioan aurrera egitea,zerbitzu guztietan gehituz prebentzioaren ikuspegia, nahiz autonomia, inklusioa eta zaurgarritasun egoeran dauden edo egoteko arriskuan dauden pertsonen babesa eta eskuhartzea.

Helburua
HE 1.1 Pertsonen ongizate fisiko eta emozionala zaintzen eta prebenitzen duen gizartea bultzatzea, bizitza proiektu asebeteak izan ditzaten aukerak ahalbidetzen dituena.
Hasiera-data
2023/06/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2027/06/30 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Gizarte-ekintza, Giza eskubideak, Osasuna
Eremu geografikoak
Guztiak
Ez dago jarraipenik oraindik.
1.1.7 ekintza lerroa: Bazterkeria egoeran edo egoteko arriskuan dauden pertsonen gizarte inklusioa lantzea, eta horientzako zerbitzuen prebentzioan, aurreikuspenean, pertsonalizazioan eta partaidetzan sakontzea.
Azken eguneratzea: 2024/06/03

Bazterkeria egoeran edo egoteko arriskuan dauden pertsonen gizarte inklusioa lantzea, eta horientzako zerbitzuen prebentzioan, aurreikuspenean, pertsonalizazioan eta partaidetzan sakontzea. Ingurune osasuntsu eta komunitate saretu batek duten garrantzia aitortuz eta estrategietan txertatuz.

Ez dago jarraipenik oraindik.
1.2.6 ekintza lerroa: Zainketen, gizarte zerbitzuen eta politiken ebaluazioa bultzatzea eta garatzea
Azken eguneratzea: 2024/06/03

Zainketen, gizarte zerbitzuen eta politiken ebaluazioa bultzatzea eta garatzea, eta bide horretan, horien eraginkortasuna, bideragarritasuna, zehaztasuna, eskalabilitatea eta jasangarritasuna lantzen jarraitzea, betiere kalitatezko zerbitzu publikoa ziurtatuz

Ez dago jarraipenik oraindik.
1.2.7 ekintza lerroa: Zainketen kalitatea bermatuko duten tresnak diseinatzea eta gauzatzea
Azken eguneratzea: 2024/06/03

Zainketen kalitatea bermatuko duten tresnak diseinatzea eta gauzatzea

Ez dago jarraipenik oraindik.
1.2.8 ekintza lerroa: Esparru soziosanitarioa garatzea, bi sistemen (sanitarioa eta soziala) koordinazioa bultzatuz, pertsonei arreta hobea eskaini ahal izateko.
Azken eguneratzea: 2024/06/03

Esparru soziosanitarioa garatzea, bi sistemen (sanitarioa eta soziala) koordinazioa bultzatuz, pertsonei arreta hobea eskaini ahal izateko.

Ez dago jarraipenik oraindik.
1.2.9 ekintza lerroa: Zainketen arloan programa eta irtenbide berritzaileak ezartzea
Azken eguneratzea: 2024/06/03

Zainketen arloan programa eta irtenbide berritzaileak ezartzea

Ez dago jarraipenik oraindik.
Kultura demokratikoko programa
Azken eguneratzea: 2022/01/01

Kultura demokratikoko programa, herritarren artean balio demokratikoak indartzeko, eta gizarte kritiko eta konprometituago bat eraikitzeko, bereziki sustatuta elkarrizketaren kultura, eztabaidaren balioa eta desberdinen arteko adostasunetara iristeko ahalmena.

Helburua
HE 1.3 Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren alde aurrera egitea.
Hasiera-data
2020/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Aurrerapen maila

%31,50

Gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta bizikidetza, edozer dela ere jatorria, hizkuntza, kultura, sexu orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala.
Azken eguneratzea: 2022/01/01

Gipuzkoako herritarren arteko integrazioa, diskriminaziorik eza eta bizikidetza, edozer dela ere jatorria, hizkuntza, kultura, sexu orientazioa, erlijioa, ideologia eta gaitasun funtzionala.

Helburua
HE 1.3 Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren alde aurrera egitea.
Hasiera-data
2020/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Aurrerapen maila

%28,88

Giza eskubideen gaineko jakintza sustatzea, sentsibilizazioa piztea eta errespetua zabaltzea, dibulgazio jarduerak, sentsibilizazio kanpainak, bitarteko pedagogikoak, lankidetza hitzarmenak eta halakoak biltzen dituzten programen bidez.
Azken eguneratzea: 2022/01/01

Giza eskubideen gaineko jakintza sustatzea, sentsibilizazioa piztea eta errespetua zabaltzea, dibulgazio jarduerak, sentsibilizazio kanpainak, bitarteko pedagogikoak, lankidetza hitzarmenak eta halakoak biltzen dituzten programen bidez.

Helburua
HE 1.3 Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren alde aurrera egitea.
Hasiera-data
2020/01/01 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Balioak
Eremu geografikoak
Guztiak
Aurrerapen maila

%39

1.3.1 ekintza lerroa: Udalen baldintzak indartzen eta hobetzen laguntzea, berdintasunerako tokiko politika modu koherente, orekatu eta integratuan garatzeko lurralde mailan
Azken eguneratzea: 2020/07/23

Udalen baldintzak indartzen eta hobetzen laguntzea, berdintasunerako tokiko politika modu koherente, orekatu eta integratuan garatzeko lurralde mailan

Helburua
HE 1.3 Emakumeen eta gizonen arteko benetako berdintasunaren alde aurrera egitea.
Hasiera-data
2023/06/01 (aurreikusitakoa)
Amaiera-data
2027/06/30 (aurreikusitakoa)
Gai sektorialak
Giza eskubideak, Balioak
Aurrerapen maila

0

Ez dago jarraipenik oraindik.