Zamudio Udala: Agintaldiko plana

 • Zamudioko langabetuen enplegagarritasuna hobetzen laguntzea.
 • Kalitatezko gizarte-zerbitzuak izateko modua bermatzea.
 • Kultura-jardueretan parte-hartzen laguntzea eta sustatzea.
 • Zamudioko herritarrek kirola egitearen alde eta ohitura osasungarriak izatearen alde sustatzea.
 • Euskararen erabilera eta genero-berdintasuna zehar-lerroak bultzatzen jarraitzea.
 • Herritarren segurtasuna eta guztien arteko elkarbizitza bermatzea.
 • Zamudioko auzoen arteko oreka sustatzen jarraitzea.
 • Udalerriko zirkulazioa eta bide-segurtasuna hobetzen jarraitzea.
 • Udalerri osoko irisgarritasuna hobetzea.
 • Lurzorua okupatzean eta erabiltzean haren balioak arriskuan ez jartzeko moduko lurralde- eta ingurumen-kudeaketa sustatzea.
 • Udalerriaren ondarea babestea eta duen balioa ematea.
 • Zamudio berde eta garbiaren alde egiten jarraitzea.
 • Udal-zerbitzuen eraginkortasuna eta kalitatea hobetzen jarraitzea.
 • Udal-kudeaketaren bikaintasunaren alde aurrera egiten jarraitzea.
 • Gardentasunean eta kontuak emateko eginkizunean sakontzea.
 • Zamudioko herritarrek udalerriaren garapen jasangarriaren alde parte har dezaten sustatzea.